Hovorany

Pomník odbojové skupině Moravská Rovnost

Autor: Brigita Petrášová, 07.04.2020
Umístění: Hovorany, okraj lesíka Obora asi 2,5 km jihovýchodně od obce Hovorany
Nápis:
NA PAMĚŤ 2. ODBOJE
MORAVSKÉ ROVNOSTI
RUDOARMĚJCŮ
1939 - 1945
Poznámka:

Moravská Rovnost
Ilegální odbojová skupina Komunistické strany Československa, která se tak nazývala od roku 1941. Její činnost byla hlavně zaměřena na výrobu a rozšiřování ilegálních tiskovin, materiální, finanční a morální pomoc rodinám, jejichž otcové byli zatčeni gestapem a vězněni, získávání potravinových lístků, organizování přechodů do zahraničí, ukrývání prchajících zajatců ve vybudovaných krytech , na provádění záškodnické činnosti aj.

V těsné blízkosti památníku se nachází podzemní kryt zvaný "Výšicko":
Byl vykopán na kraji lesa, 4 km severně od Mutěnic a asi 6 km na severozápad od Dubňan. Byl tvořen postupně od roku 1942 do jara roku 1944.
Měl sloužit pro potřeby okresního vedení "Moravské Rovnosti" a v případě ohrožení se v něm mohlo ukrýt až 35 osob. V bunkru byly ukryty zbraně, které dodali odbojáři pod vedením Vladimíra Tomana. Byl umístěn na krji lesa, v místě, kde byla dobrá vyhlídka do okolí. Okolo lesa vedla cesta a v době nebezpečí, v zimě, když gestapo hledalo úkryt, posílali odbojáři z Hovoran své děti sáňkovat na pole, aby zničily případné stopy po ukrývaných osobách.
Nad vstupem do krytu byl umístěn suchý pařez a každý, kdo z krytu odcházel, musel místo vstupu dobře zamaskovat a posypat pepřem, aby i psi ztratili stopu. U vchodu do krytu byly umístěny dynamitové nálože, které by byly v případě vyzrazení použity. Muži uvnitř bunkru byli odhodláni raději ukončit svůj život, než padnout Němcům do zajetí.
Když byl zatčen přední člen "Moravské Rovnosti" Rudolf Bayer a na některé členy byl vydán zatykač, musela se celá skupina na určitou dobu z lesa odstěhovat do skrýší v rodinných domech.
Od roku 1942 do roku 1945 se v podzemním krytu vybudovaném v době okupace ukrývaly tyto osoby:

Ing. Ivan Ivanovič Teter, nadporučík.
Pocházel ze Sevastopolu na Krymu. V době míru zastával funkci poslance Nejvyššího Sovětu. Za obranných bojů byl zajat v Sevastopolu a jako válečný zajatec pracoval v hodonínské cihelně. Při náletu na Hodonín se mu dne 20. listopadu 1944 podařilo uprchnout. Navázal spojení s vedoucím odbojové skupiny Vladimírem Tomanem a ten mu poskytl úkryt v bunkru na "Výšicku", kde se v té době skrývalo již pět osob. Npor. Ivan Ivanovič se stal velitelem bunkru. Po zatčení Rudolfa Bayera byl nucen opustit kryt a bydlel u Jan Dohnálka v Dubňanech. Po osvobození se připojil k Rudé armádě.

MUDr. Vasil Vasilovič Kuzněcov
Pocházel z Leningradu a do zajetí padl u Sevastopolu. Nejprve byl v zajateckém táboře v Mostě, pak pracoval u Kyjova, odkud se mu podařilo uprchnout. Byl postřelen do pravé ruky. Opatřil si i pistoli (není známo jak) a ukrýval se ve stohu slámy za jarohněvickým rybníkem až do 20. prosince 1944. Tam byl kontaktován odbojovými pracovníky, byl ošetřen a ukryt v bunkru na "Výšicku", ve kterém byl velitelem nadporučík Ivan Ivanovič Teter. Po zatčení Rudolfa Bayera byl nucen opustit kryt a bydlel u Miroslava Chludila v Dubňanech. Po osvobození se připojil k Rudé armádě.

Ozbrojená skupina hledaná gestapem:
Antonín Foltýn, horník z Ratíškovic,
František Chludil, horník z Dubňan,
Rudolf Jestřáb, dělník z dolu Albert, bytem z Dubňan,
František Jestřáb z Dubňan
a Jan Harca z Dubňan.
Tito muži vytvořili ozbrojenou skupinu a pod vedením Vladimíra Tomana a Miroslava Chludila prováděli sabotážní akce. Spolehlivým spolupracovníkem této skupiny byl hajný Nožička (bydliště Hovorany č.p. 539 - hájenka). Po zatčení předního člena "Moravské Rovnosti" Rudolfa Bayera byl Nožička vyslýchán gestapem a byla u něj provedena domovní prohlídka. Celá skupina se musela na určitou dobu odstěhovat do domu rodičů bratrů Jestřábových a teprve později se vrátila do krytu. Německými vojáky bylo prohledáváno i okolí "Výšicka", bunkr však nalezen nebyl.

V bunkru nalezlo útočiště dalších 6 osob s odstupným časovým obdobím, ale jména nejsou známa z konspiračních důvodů.

(zdroj a další informace: Irena Ivičičová: Hovorany v Protektorátu Čechy a Morava, vydala Obec Hovorany 2015)
Poslední fotografie - plánek bunkru - též z této knihy.
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=QBTra4uVGVQ


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°56'31.6'' E17°1'48.4''
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Kříž na památku konce války

Autor: František Kučera, 17.04.2021
Umístění: Hovorany, lokalita Větrná
Nápis:
O MILOST,
KTEROU JSI
PROKÁZAL LOTRU
NA KŘÍŽI,
JEŽÍŠI PROSÍME
TEBE

VĚNOVALI MANŽELÉ
JAN A ANTONIE
KOŠULIČOVI
VE VÁLEČNÉM ROCE
1918
Poznámka:

Památný kříž nechali postavit manželé Jan a Antonie Košuličovi na poděkování za návrat manžela, pana Jana Košuliče z 1. světové války.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Kučera

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: KVH Litobratřice, 10.09.2006
Umístění: Hovorany, Hlavní, hřbitov
Nápis:
LAČŇÁK MAŤ.
20./10.1914.

TOMENČÍK ANT.
19./12.1914.

HOLEŠINSKÝ VÁC.
7./3.1915.

GRMOLEC PAV.
10./3.1915.

LANGR PETR
19./3.1915.

KUGLER FR.
3./5.1915.

MAINCL VÁC.
8./5.1915.

ŠEVELA JAN
21./7.1915.

DOBROVOLNÝ FR.
11./8.1915.

PICHLER JOS.
18./8.1915.

VACHUT JIŘÍ
7./9.1915.

IVIČIČ JAKUB
10./10.1915.

KOŠULIČ JAN
23./10.1915.

MATULA FR.
19./3.1916.

ONDRUJ LUD.
16./6.1916.

LAČŇÁK JAN
8./8.1916.

ESTERKA FR.
10./9.1916.

COUFAL JAN
10./9.1916.

JURAS ANT.
24./10.1916

HANÁK MAT.
9./2.1917.

LATÍK FR.
19./2.1917.

KOMINÁCKÝ JAN
12./4.1917.

HOLEŠINSKÝ FR.
15./6.1917.

KOPŘIVA ANT.
26./1.1918.

ŠEVELA JOS.
12./6.1918.

FILIPOVIČ JAN
15./6.1918.

LAČŇÁK JAN
28./10.1918.

SEDLÁČEK ANT.
28./3.1920.

Našim drahým synům, otcům a bratrům,
kteří stali se obětí světové války
1914-1918
z lásky věnují katolíci z Hovoran.

„Ti, kteří se slzami rozsívají, splesání žít budou.“
Poznámka:

U jména Antonín Juras je nesprávně uvedený rok, správné datum je 1917.
(zdroj: informace rodiny)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6210-13895
Pomník přidal: KVH Litobratřice
Doplnění informací: Petruše Vyhlídalová

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Brigita Petrášová, 23.09.2019
Umístění: Hovorany, Hlavní, park naproti kostela
Nápis:
PAMÁTCE VOJÍNŮ,
KTEŘÍ ZHYNUVŠE
ZA SVĚTOVÉ VÁLKY,
NEDOČKALI SE
NAŠEHO VYSVOBOZENÍ
Z CIZÍHO JAŘMA.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6210-13892
Souřadnice: N48°57'18.38'' E16°59'49.77''
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Brigita Petrášová, 23.09.2019
Umístění: Hovorany, Hlavní, park naproti kostela
Nápis:
На вечную память советским бойцам
погибшим во время освобождения
села Говораны
благодарные граждане.

Na věčnou památku sovětským bojovníkům,
kteří položili své životy při osvobozování
obce Hovorany 16. dubna 1945
vděční občané.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6210-13893
Souřadnice: N48°57'18.34'' E16°59'49.92''
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Pomník osvobození obce

Autor: Brigita Petrášová, 23.09.2019
Umístění: Hovorany, Hlavní, park naproti kostela
Nápis:
16.4.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6210-13894
Souřadnice: N48°57'18.31'' E16°59'50.03''
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Pomník Tomáš Garrigue Masaryk

Autor: Brigita Petrášová, 07.04.2020
Umístění: Hovorany, Hlavní, park naproti obecního úřadu, č.p. 45
Nápis:
T.G.
MASARYK
1850 - 1937
ČESTNÝ OBČAN
OBCE
HOVORANY

NA PAMÁTKU 100 LET
OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
HOVORANY, 28. ŘÍJEN 2018

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°57'18.79'' E16°59'30.03''
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Pamětní deska Rostislav Brhel a Vlastimil Hlaváč

Autor: Brigita Petrášová, 14.08.2020
Umístění: Hovorany, Hlavní 215, vestibul Sokolovny
Nápis:
UPOMÍNKA NA SPOLUOBČANY
čs. letce,
kteří v letech 1940 - 1945 bojovali
za naši svobodu a demokracii
v jednotkách RAF

plukovník in memoriam
Rostislav Brhel
*23.8.1921 v Hovoranech
+8.8.1957 v Anglii

plukovník in memoriam
Vlastimil Hlaváč
*29.9.1920 v Hovoranech
+9.10.1953 v Mariánských Lázních

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°57'20.43'' E16°59'30.68''
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Pamětní deska Václav Kostelecký, Hynek Hlobil a Bedřich Grombiřík

Autor: Brigita Petrášová, 14.08.2020
Umístění: Hovorany, Hlavní 215, vestibul Sokolovny
Nápis:
VÁCLAV KOSTELECKÝ
UMUČEN V MAUTHAUSENU
20.III.1942
HYNEK HLOBIL
BEDŘICH GROMBIŘÍK
VĚZNĚNI 1942-1945
TRPĚLI VE SLUŽBÁCH
VLASTI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°57'20.43'' E16°59'30.68''
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob Hugo Hülgerth

Autor: Brigita Petrášová, 31.12.2019
Umístění: Hovorany, Hlavní, hřbitov
Nápis:
Hier ruhen
HUGO
HÜLGERTH
k.k. Major d.R.
Besitzer des Militär Verdienskreuzes
mit der Kriegsdecoration ect. ect.
geboren den 2. Juni 1839
gestorben den 29. Juni (Juli) 1895.

Der Friede sei Dein!

Dessen Mutter Frau
WILHELMINE HÜLGERTH
k.k. Beamten's Gattin
gestorben am 13. Mai 1856 im 47 Lebensjahre.

Štabla, Göding
Poznámka:

Důstojník k.k. armády nar. 2.6.1839 Čejč. Manželka Ludovika Hülgerth, roz. Losen, dcera poštmistra. Otec Ludwiga Huga Hülgertha, rakouského polního maršála a politika.
(zdroj: http://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_H/Huelgerth_Ludwig_1875_1939.xml )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°57'16.39'' E16°59'52.26''
Pomník přidal: Brigita Petrášová