Praha 5

Hrob vojáků ROA

Autor: Mojmír Churavý, 07.09.2021
Umístění: Praha 5, Souběžná III, křižovatka ulice Souběžná III a Karlštejnská
Nápis:
NA JIŽNÍM SVAHU VIDOULE BYLA PŘÍSLUŠNÍKY RUDÉ
ARMÁDY DNE 10. KVĚTNA 1945 ZAVRAŽDĚNA SKUPINA
VOJÁKŮ 1. PĚŠÍ DIVIZE RUSKÉ OSVOBOZENECKÉ
ARMÁDY GEN. VLASOVA.

ROA SE PODÍLELA BĚHEM PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ
NA POMOCI (NEJEN) HLAVNÍM MĚSTU A MÍSTNÍM
OBYVATELŮM. JEJICH TĚLA JSOU V ROZPORU SE
ZÁKONEM DOSUD ULOŽENA V NEOZNAČENÉM HROBĚ.
Poznámka:

V parčíku u křižovatky ulic „Karlštejnská“ a „Souběžná III“ v pražských Jinonicích (Praha 5) byla instalována v srpnu roku 2021 informační cedule, který upozorňuje na přítomnost neoznačeného hromadného hrobu s ostatky 14-cti zavražděných příslušníků ROA (vojáků generála Vlasova), kteří se podíleli na osvobozování Prahy v květnu roku 1945. Hrob se nachází na jižním svahu stolové hory Vidoule v Praze-Jinonicích (na parcele číslo 1386).
Souřadnice místa hrobu: 50°3'25.366"N, 14°21'48.147"E
Další informace k hrobu:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrob_p%C5%99%C3%ADslu%C5%A1n%C3%ADk%C5%AF_1._divize_ROA_v_Jinonic%C3%ADch


Souřadnice: N50°3'19.39'' E14°21'51.23''
Pomník přidal: Mojmír Churavý

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 06.05.2007
Umístění: Praha 5, Strakonická 1564/23, Smíchov
Nápis:
DNE 30. ČERVNA 1942 BYLI Z TOHOTO DOMU PRO SVOU VLASTENECKOU ODBOJOVOU ČINNOST NĚMCI POPRAVENI:

ING. OTAKAR ZEITHAMMEL TECHNICKÝ RADA ČSD
JEHO SYN OTAKAR PODDŮSTOJNÍK VLÁDNÍHO VOJSKA
A DCERA BLAŽENA DOBROVOLNÁ SESTRA ČS. ČERV. KŘÍŽE.

ČEST JEJICH PAMÁTCE!

Souřadnice: N50°1'31.91'' E14°23'41.57'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Jaroslav Heime - místo je zrušené

Autor: Zdeněk Heime, archiv
Umístění: Praha 5, Stroupežnického 2328/30, Smíchov
Nápis:
JAROSLAV HEIME * 6.5.1913
PADL ZÁKEŘNOU STŘELOU
NA SKLONKU REVOLUCE 10.5.1945
Poznámka:

Jaroslav Heime (bratr otce autora snímku) byl údajně omylem zastřelen, protože měl na sobě součást německé uniformy.
Deska byla odstraněna kolem r. 2000 při provádění rekonstrukce domu.


Souřadnice: N50°4'18.01'' E14°24'11.43''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl
Doplnění informací: Zdeněk Heime

Kameny zmizelých - rodina Vrbova

Autor: Jiří Padevět, 03.12.2019
Umístění: Praha 5, Stroupežnického 522/18, v chodníku před domem
Nápis:
ZDE ŽIL
KAREL VRBA
NAR. 1884
DEPORTOVÁN 1941
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
MARTA VRBOVÁ
NAR. 1895
DEPORTOVÁN 1941
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V OSVĚTIMI
Poznámka:

Karel Vrba - narozen 15. 06. 1884
Poslední bydliště před deportací: Praha II
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XVI, Tylova 8
Transport N, č. 291 (17. 12. 1941, Praha -> Terezín)
Transport Dm, č. 4792 (06. 09. 1943, Terezín -> Osvětim)
Zahynul

Marta Vrbová - narozena 04. 03. 1895
Poslední bydliště před deportací: Praha II
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XVI, Tylova 8
Transport N, č. 290 (17. 12. 1941, Praha -> Terezín)
Transport Dm, č. 4767 (06. 09. 1943, Terezín -> Osvětim)
Zahynula
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/ )


Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N50°4'12.25'' E14°24'11.27'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 21.02.2006
Umístění: Praha 5, Štefánikova 246, Smíchov, na budově úřadu Městské části Praha 5
Nápis:
V LÉTECH 1939 - 1945
BYLY UMUČENY
NAŠE DOBROVOLNÉ SESTRY

ANNA ŠRÁMKOVÁ,
BOHUMÍRA FIALOVÁ,
VALERIE HOITASCHOVÁ,
MARIE MATOUŠOVÁ,
LUDMILA PŘIDALOVÁ,
BLAŽENA ZEITHAMEROVÁ

VĚRNY ZŮSTALY !
SPOLEK ČS. ČERVENÉHO KŘÍŽE
V PRAZE XVI.
Poznámka:

Deska původně umístěna na domě Preslova 14. Na desce je chybně uvedeno jméno Zeithamerová (místo Zeithammelová). (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0005-20090
Souřadnice: N50°4'21.32'' E14°24'13.14'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska M.R. Štefánik

Autor: Vladimír Štrupl, 02.03.2006
Umístění: Praha 5, Štefánikova 236/13, budova Smíchovské radnice
Nápis:
Štefánikova ulice
pojmenovaná podle generála Dr. Milana Rastislava
Štefánika narozeného dne 21.7.1880 a tragicky
zesnulého při leteckém neštěstí 4.5.1919.
Generál Dr. Milan Rastislav Štefánik byl významným byl významným
československým politikem, vojákem a astronomem,
spolu s T.G. Masarykem a Dr. E. Benešem se podílel
na založení Národní rady československé,
orgánu Československého zahraničního odboje.

Souřadnice: N50°4'23.93'' E14°24'13.21''
Pomník přidal: Milan Lastovka

Pamětní deska Josef Matoušek

Autor: Josef Kareš, 06.03.2011
Umístění: Praha 5, Švédská 1084/31, Smíchov
Nápis:
17. LISTOPADU 1939
BYL Z TOHOTO DOMU
OD PRÁCE PRO NÁROD
NA POPRAVU ODVEDEN
PH DR. JOSEF MATOUŠEK
DOCENT KARLOVY UNIVERSITY

NEZHÁŠEJTE OHEŇ DUCHA
I. TES. 5, 19
Poznámka:

Český historik a vysokoškolský pedagog. Pracoval v Archívu země České. Podílel se na přípravě Opletalova pohřbu. Zatčen ráno 17.11. a téhož dne s dalšími vysokoškolskými představiteli popraven. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0005-32347
Souřadnice: N50°4'29.64'' E14°23'38.08'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pamětní deska Karel Poláček

Autor: Josef Kareš, 06.03.2011
Umístění: Praha 5, Švédská 1137/27, Smíchov
Nápis:
ZDE ŽIL
K. POLÁČEK
ČESKÝ SPISOVATEL
ZEMŘEL V OSVĚTIMI
19. 10. 1944

Souřadnice: N50°4'29.64'' E14°23'38.08'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: CEVH MO, archiv
Umístění: Praha 5, Tůmova 185/8, Košíře
Nápis:
ZDE ŽILA RODINA
KARPELESOVÝCH, KTERÁ
BYLA NACISTY UMUČENA.
JEDINÝ ČLEN RODINY,
S. CHARBUSKÝ, SE VRÁTIL
2. 5. 1945 A PADL V BOJI
O ČESKOSLOVENSKÝ
ROZHLAS 5. KVĚTNA 1945.
Poznámka:

Podle zdroje ČSBS byl jedním z v bojích o Rozhlas Š. Chabruský (či Charbuský), *21.3.1917.
nejsou známy okolnosti zatčení a umučení ostatních členů rodiny (pravděpodobně židé) - Oběti války? Kopie původní bronzové
(zdroj: CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0005-20174
Souřadnice: N50°4'5.2'' E14°22'13.44'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 21.02.2006
Umístění: Praha 5, U Kostela, Radlice, u kapličky
Nápis:
Na věčnou paměť
Obětem náletu v Radlicích 14.2.1945

Černická Marie 78 roků,
Černická Božena 77 roků,
Černická Milada 27 roků,
Ing.Černický Ladislav 33 roků,
Černická Helena 3 roky,
Černický Milan 2 roky,
Durančík Štěpán 32 roků,
Frič František 79 roků,
Franců-ová Marie 37 roků,
Franců Bedřich 6 roků,
Hamilíková Marie 74 roků,
Joujová Alžběta 42 roků,
její Pepíček 16 měsíců,
Janošková Daniela 1 měsíc,
Landa Antonín 66 roků,
Landová Božena 63 roků,
Sedlák František 56 roků,
Sedláček Zbyněk 2 roky,
Štefanec Janíčko 4 roky,
Tomášková Františka 23 roků,
Valachová Anna 41 roků,
Váchal Josef 34 roků

Věnují Radličtí občané
Poznámka:

Hamilíková Marie - jméno je na pomníku zkomoleno, správně je Hamrlíková
(Zdroj CEVH MO)
Pohřbena na hřbitově Na Malvazinkách - https://www.vets.cz/vpm/43611-hrob-marie-hamrlikova/#43611-hrob-marie-hamrlikova

hrob rodiny Černických - https://www.vets.cz/vpm/44302-hrob-obeti-2-svetove-valky/#44302-hrob-obeti-2-svetove-valky


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0005-32287
Souřadnice: N50°3'30.42'' E14°23'6.58'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Vladimír Štrupl