Žernov

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 20.10.2018
Umístění: Žernov, v centru obce, vedle kaple Panny Marie Sněžné
Nápis:
POSTAVENO
NA PAMÁTKU
10L. VÝROČÍ
NAŠÍ SAMOSTATNOSTI
OBĚTEM SVĚT. VÁLKY
Z R. 1914-1919.

PÉČI TĚL. JED.SOKOL, SPOL. DIV.
OCHOTNÍKŮ A ZBORU DOBR. HASIČŮ
ZA PODPORY OBCE.

MÁSLO JAN LEGIONÁŘ DŮST. ZÁST.
+28.-8.1919 V KRASNOJARSKU-SIBÍŘ
JAROUŠ JAN +8.-9.1914-SRBSKO
RÝDL JAN +7.-11.1914-SRBSKO
BAREŠ ANT. +20.-3.1915-SRBSKO
ŠKODA JOSEF +18.-1.1916 Č. HORA
JOUDAL JOSEF +27.-3.1916-UHRY

JIRKA FR.LEG. +25.-10.1918-RUSKO
MÁSLO ROB. +13.-7.1916-JIŽ.TYROLY
VÍTEK AUG. +13.-7.1916-JIŽ.TYROLY
KOLISKO JOS. +13.-7.1916-J.TYROLY
MATYS ADOLF +9.-6.1916-TYROLY
MACEK ANT. +2.-10.1916-JOSEFOV
VOJTĚCH JINDŘ. +6.-6.1917-VÍDEŇ.

VOJTĚCH LAD. +28.-9.1917-CHRUDIM
JANKO JAN +20.-1.1918-ITÁLIE
LOKVENC JOS. +17.-5.1918-RUSKO
LOKVENC ANT. +20.-7.1918-TYROLY
VONDRÁČEK ŠTĚP. +30.-8.1918-Č. HORA
VONDRÁČEK ADOLF +1918-RUSKO
NĚMEČEK JAN +1918.

POSTUPA
SKALICE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5209-53607
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Hrob vojáka Rudé armády

Autor: Mgr. Vladimír Ježek, 07.02.2012
Umístění: Žernov, hřbitov
Nápis:
Hrob neznámeho
sovětského vojína
květen 1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Vladimír Ježek

Hrob Obětí války 1866

Autor: Mgr. Vladimír Ježek, 10.03.2012
Umístění: Žernov, za obcí, v lesíku pod silnicí Žernov - Červená Hora, ve výběžku lesa za odbočkou na Rýzmburk
Nápis:
Pokoj vám !
dei Friede
sei
mit euch!
Jan 20,19.

Zde v Pánu odpočívají a slavného
skříšení Páně očekávají kteří
při srážce dne 27. Června 1866 R.
padlých 8 vojínů to jest
tři prusi a pět rakouských
kterým jest tento památný
kříž postaven nákladem
Františka Rydla z Žernova
dne 5. máje 1871

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Vladimír Ježek

Hrob Vlastimil Vlček

Autor: Jakub Malinovský, 23.05.2021
Umístění: Žernov, hřbitov
Nápis:
VLASTIMIL VLČEK
VOJÍN
+ 27.1.1946 STÁR 22 LET

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jakub Malinovský