Kráľovianky

Pomník Obětem protihabsburského povstání

Autor: Ing. Petr Tichý, 08.12.2015
Umístění: Kráľovianky, u silnice mezi Šamorínem a obcí Báč
Nápis:
CSONKA PÁL. HIBÓ JÓZSEF.
KOSTYÁL PÁL. MÉZES JÓZSEF.
PAUMANN FERENC. POGRÁNYI JÓZSEF.
SZILASSY JÁNOS
Komárom – és Nógrádmegyeiek
A 37 – ik honvéd zászlóglj
3 – ik századjábóll 1899. Május hó 12.
A Csallóközi honvéd emlék egylet.

AZ 1849 ÉVI MÁTUS HÓ 12
ELESETT HONVÉDEK
EMLÉKÉRE
CZALLÓHÖZ HÖLGYEI

FELÁLLITT..CTT 1861. SEPT. 8. (část textu nečitelná)
Poznámka:

V blízkosti zaniklé čardy Pipaďujtov (Pipagyújtó), padlo dne 12. května 1849 v boji s císařským vojskem 7 uherských honvédů z Komárenské a Novohradské župy, z 37. praporu 3. setniny jejichž jména jsou uvedena na pomníku.
Prostředky na pomník měly darovat ženy ze Žitného ostrova, měl být postaven k 50. výročí události. Ke 150. výročí události proběhla jeho rekonstrukce, oprava plotu i sadové úpravy.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°0'44.78'' E17°20'59.03''
Pomník přidal: Ing. Petr Tichý