Chlum

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Chlum, jižní část obce
Nápis:
DEN IM
HELDENMUTHINGEN KAMPFE
FÜR KAISER UND VATERLAND
GEFALLENEN OFFICIEREN
UND MANNSCHAFTEN
DES K. K. 1. ARMEEKORPS

V HRDINNÉM BOJI
ZA CÍSAŘE A VLAST PADLÝM
DŮSTOJNÍKŮM A VOJÍNŮM
C. K. 1. ARMÁDNÍHO SBORU.

GEWIDMET VON PAUL WASSERBURGER
K. K. BAURATH IN WIEN
1866
VĚNOVAL C. K. STAVEBNÍ RADA PAVEL WASSWERBURGER VE VÍDNI
Poznámka:

Pomník rakouského I. armádního sboru. Monumentální obelisk ze šedé mauthausenské žuly na vrcholu s bronzovou plastikou orla. Zdoben bronzovými vojenskými emblémy. Věnován od Paula Wasserburgera z Vídně. Památka odhalena 11. 10. 1896. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 296 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-04111
Souřadnice: N50°16'26.33'' E15°44'47.83''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Chlum, střed obce, u bývalé školy
Nápis:
Zde v Pánu odpočívají
tři rakouští
a
jeden
pruský vojín.

Hier ruhen
im Herrn
3 österreichische
und
ein preussischer
Soldat.

3./7.1866
Poznámka:

Pískovcová typová pyramida 3 rakouských a 1 pruského vojáka. Věnována Komitétem. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 250 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-04106
Souřadnice: N50°16'39.05'' E15°44'51.01''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Oskar Beckers hrabě Westerstetten

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Chlum, střed obce
Nápis:
Oscar Graf Berkers
zu Westersttetten

k. k. ?? Hauptman des 46
?? Infantrii Regiments
geboren zu ?? 23. Dezember 1832
??. zu Chlum am 3. Juli 1866
Poznámka:

Na skalce postavený mohutný mramorový kříž je věnován rakouskému setníku Oscaru Beckersovi hraběti zu Westerstettenovi od 46. pěšího pluku. Věnován rodinou. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 28 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-04090
Souřadnice: N50°16'43.93'' E15°44'57.78''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Chlum, západně obce
Nápis:
Den helden der Batterie der Todten
Hrdinům batterie mrtvých

AUF DIESER STÄTTE FANDEN NACH BEHARRLICHEM
KAMPFE DEN HELDENTOD IN DER SCHLACHT V. 3. JULI 1866
AUGUST VAN DER GROEBEN,
K. K. HAUPTMANN RITTER DES MARIA THEESIEN ORDENS,
COMMANDANT DER CAVALLERIE BATTERIE No 7/VIII. FERNER
HEINRICH WOLF K. K. OBERLIEUTENANT, UND 52 MANN
TREU BIS IN DEN TOD!

NA TĚCHTO MÍSTECH PADLI HRDINSKY PO BOJI
VYTRVALÉM V BITVĚ DNE 3. ČERVENCE 1866
AUGUST VAN DER GROEBEN,
C. K. SETNÍK, RYTÍŘ VOJ. ŘÁDU MARIE TEREZIE,
VELITEL JEZDECKÉ BATTERIE ČÍSLO 7/VIII., DÁLE
JINDŘICH WOLF, C. K. NADPORUČÍK A 52 MUŽŮ.
VĚRNI AŽ DO SMRTI!

ZŘÍZENO KOMITETEM PRO UDRŽOVÁNÍ VOJENSKÝCH
POMNÍKŮ NA BOJIŠTI KRÁLOVÉ HRADECKÉM PŘISPĚNÍM
VOJENSKÉHO ŘÁDU MARIE TEREZIE A C. A K. RAKOUS-
KÉHO DĚLOSTŘELECTVA L. P. MDCCCXCIII.

ERRICHTET VOM COMITE ZUR ERHALTUNG DER KRIEGER-
DENKMALE AUF DEM KÖNIGGRÄTZER SCHLACHTFELDE
MIT BEIHILFE DES MILIT: MARIA THERESIEN ORDENS UND
DER K: UND: K: ÖSTERR: ARTILLERIE WAFFE I. J. MDCCCXCIII

ARCHIT V. WEINZETTL
PROVEDL JAN JANDERA
HOŘICE

K 275
Poznámka:

Pomník rakouské jízdní dělostřelecké baterie č. 7./VI1I. (tzv. „Mrtvé baterie"). Monumentální pískovcový sloup na vrcholu se sochou Austrie. Sloup bohatě zdoben bronzovými reliéfy a drobnými plastikami s vojenskými náměty. Zřízen Komitétem s přispěním vojenského řádu Marie Terezie a rakouského dělostřelectva. Podle návrhu architekta Václava Weinzettla provedl Jan Jandera z Hořic. Sochu Austrie podle návrhu prof. Arnošta Poppa zhotovil Ant. Šešina z Hořic. Bronzové odlitky dodala firma V. Maška z Prahy - Karlína. Měděný věnec je od cizeléra F. Houdela z Prahy a železné řetězy jsou od bratrů Pechánkových z Hořic. Pomník odhalen 3. 10. 1893. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 275 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-04112
Souřadnice: N50°16'44.07'' E15°44'33.04''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Chlum, západně obce, kraj lesa u pomníku baterie mrtvých, směrem k palebným postavením
Nápis:
3.7.1866
Poznámka:

Pískovcová typová pyramida. Pomník všeobecného věnování zřízen Komitétem roku 1895. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 271 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-04119
Souřadnice: N50°16'44.37'' E15°44'32.67''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Jan Nepomuk Steinský

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Chlum, před museem bitvy
Nápis:
SVÉMU ZAKLADATELI A PRVNÍMU PŘEDSEDOVI
JANU NEPOMUKU STEINSKÉMU

15.6.1848 – 31.7.1922
VĚNUJE KOMITÉT PRO UDRŽOVÁNÍ PAMÁTEK Z VÁLKY ROKU 1866

NA PAMĚŤ VŠECH ČLENŮ SPOLKU, KTERÝM NEBYLA LHOSTEJNÁ
PAMÁTKA NAŠICH PŘEDKŮ PADLÝCH V PRUSKO – RAKOUSKÉ VÁLCE.

SEINEM GRÜNDER UND DEM ERSTEN PRASES WIDMET DAS KOMITEE
ZUR ERHALTUNG DER KRIEGERDENKMALE VOM JAHRE 1866
DEM ANDENKEN ALLER MITGLIEBEN DES VEREINES, DENEN DAS GEDACHTNIS UNSERER IM PRUSSISCH – ÖSTERREICHISCHEM KRIEG GEFALLENEN AHNEN NICHT GLEICHGÜLTICH WAR

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°16'41.85'' E15°44'26.72''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Jan Kincl, 01.04.2015
Umístění: Chlum, před novým hřbitovem
Nápis:
1914 – 1918
PAMÁTCE PADLÝCH
OBČANŮ
VĚNUJÍ OBCE:
DLOUHÉ DVORY
FR. DVOŘÁK, VÁCL. HOLEČEK, JAR. SUCHÁNEK, VÁCL. ŠRÁM
LÍPA
JOS. DĚDEK, FR. MATĚJKA, LAD. SKALICKÝ, OT. SKALICKÝ, JOS. ŠKVRNA
CHLUM
FR. OČENÁŠ, JOS. OČENÁŠ, JAN ŠMATOLÁN, JAN URBAN, JOS. VÁLEK

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-34235
Souřadnice: N50°16'39.52'' E15°44'31.23''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pomník Vilém ze Schaumburg - Lippe

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Chlum, severovýchodně od osária
Nápis:
ZUM EHRENDEN ANDENKEN
AN DAS UNERMÜDLICHE WIRKEN
SEINES ERSTEN PROTEKTORS
WILHELM PRINZ ZU
SCHAUMBURG – LIPPE,
K. u K. GENERAL DER KAVALLERIE ETC.
ERRICHTET VOM ZETRALVEREINE
ZUR ERHALTUNG
DER KRIEGERDENKMALE

ČESTNÉ PAMÁTCE
NEÚNAVNÉHO PŮSOBENÍ
SVÉHO PRVNÍHO PROTEKTORA
WILÉMA PRINCE ZE
SCHAUMBURG – LIPPE,
C. a K. GENERÁLA JÍZDY ATD.
VĚNUJE ÚSTŘEDNÍ SPOLEK
PRO UDRŽOVÁNÍ
VOJENSKÝCH POMNÍKŮ.
Poznámka:

Žulová skála s mramorovou nápisní deskou a bronzovým portrétem prvního protektora Ústředního spolku pro udržování vojenských pomníků Viléma prince ze Schaumburg-Lippe. Model bronzového portrétu zhotovil prof. hořické školy Moriz Černil. Pomník odhalený 24. 5. 1908 věnoval Ústřední spolek. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 416 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-04130
Souřadnice: N50°16'32.76'' E15°44'24.41''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Chlum, jihozápadně Ossaria
Nápis:
Padlým zde pro císaře a vlast rakouským rekům.

Pomník ten postavili: Max Egon kníže a Leontina kněžna z Fürstenbergův 1866.

Der frowwen Frinnerug an die tapfern für Kaiser und Vaterland gefallenen österreichischen Krieger.

Geweith von Fürst Mar Egon und Fürstin Leontine zu Fürstenberg 1866.
Poznámka:

Pseudogotický monumentální litinový kříž. Věnoval kníže Max Egon zu Fürstenberg s chotí Leontinou na památku padlých rakouské armády. Kříž odlit ve slévárně Fürstenbergů v Novém Jáchynově. Postaven 17. 12. 1866 a svěcen 12. 5. 1867. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 22 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-04114
Souřadnice: N50°16'31.35'' E15°44'22.42''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Chlum, poblíž osária
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Dvě plastiky lvů z mušlového vápence. Sochy pocházejí z Itálie a byly darovány rakouským ministerstvem války Ústřednímu spolku. Instalovány roku 1900. Byli zhotoveni rakouskými sochaři, kteří sloužili jako vojáci v Itálii. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 381 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-04122
Pomník přidal: Ing. František Jedlička