Hradec Králové

Pomník Obětem 1. a 2. světové války a totalit

Autor: Ing. František Jedlička, 09.11.2014
Umístění: Hradec Králové, náměstí Osvoboditelů, před budovou sokolovny
Nápis:
ARRAS, ZBOROV, BACHMAČ, LIPJAGI, PIAVA, DOSŚ ALTO, VOUZIERS, TERRON, ROVERETO,
1914 – 1918
BROOKWOOD, TOBRUK, DUKLA, DUNKERQUE, PARDUBIČKY, LEŽÁKY, TEREZÍN, OSVĚTIM, MAUTHAUSEN
1939 - 1945
VALDICE, JÁCHYMOV, LEOPOLDOV, MÍROV, BORY, ŽELIEZOVCE, PŘÍBRAM, ĎÁBLICE, PANKRÁC
1948 – 1989
Poznámka:

Památník obětí bojů za svobodu a lidská práva. Původní pomník z 2.7.1937 byl odstraněn z a okupace 11.11.1941. Nový pomník byl slavnostně odhalen 28.10.1998. V základu je pod čtvercovými deskami pod sloupci názvů k jednotlivým druhům odboje uložena prsť. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-38613
Souřadnice: N50°12'48.95'' E15°49'42.86''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem holokaustu

Autor: Jiří Padevět, 26.02.2020
Umístění: Hradec Králové, Náměstí Svobody 301/1, vpravo od vchodu do budovy
Nápis:
V TÉTO BUDOVĚ BYLI SHROMAŽĎOVÁNÍ
HRADEČTÍ ŽIDOVŠTÍ OBČANÉ PŘED TRANSPORTY
DO NACISTICKÝCH VYHLAZOVACÍCH TÁBORŮ. ČEST JEJICH PAMÁTCE.
Poznámka:

17. prosince 1942 odjel z Hradce Králové do ghetta Terezín transport Ch. Z 650 transportovaných se konce okupace dožilo 53 lidí.
21. prosince 1942 odjel z Hradce Králové do ghetta Terezín transport Ci. Z 550 transportovaných se konce okupace dožilo 48 lidí.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Padevět

Hrob Josef Rejchl

Autor: Petr Kudláček, 07.10.2019
Umístění: Hradec Králové, Pražská třída, Hřbitov v Kuklenách, u kostela sv. Anny, část hřbitova 3, hrob č. 340 (správa hřbitova značí jako 1:HOZ:III:340)
Nápis:
RODINA REJCHLOVA

JOSEF REJCHL
VOJENSKÝ LETEC PILOT
LP Č. 4 31. LETKY, NAR. 7.10.1917
SKONAL VE SLUŽBĚ VLASTI
PŘI HAVÁRII LETOUNU
V DOLNÍM JELENÍ 9.8.1937

(rekonstruovaný přepis velmi nečitelného nápisu může obsahovat nepřesnosti)
Poznámka:

Pilot voj. Josef Rejchl od 31. letky LP4 zahynul dne 9.8.1937 při letecké nehodě u obce Dolní Jelení, okr. Pardubice. Na místě nehody je pomník, a u něj tabulka s tímto textem:
Konec snu o ovládnutí výšek
Zde, na místě zvaném U Letce zahynul mladý pilot, Josef Rejchl. Tolik nám poví pomníček, který tu od té doby katastrofu připomíná.
Kdo ale byl Josef Rejchl a kde se vzal právě to osudné pondělí tady v lese?
Josef Rejchl se narodil 7.10.1917 na Pražském Předměstí v Hradci Králové. Vyučil se obchodním příručím, ale již v roce 1935 jej můžeme zastihnout ve Vojenském leteckém učilišti, škole leteckého dorostu. Stejně jako tisíce jeho vrstevníků tak uposlechl výzvu k službě vlasti, která v té době již byla pod tlakem okolních nepřátelských zemí.
Učiliště ukončil 31. března 1937 a podle propouštěcího vysvědčení se jednalo o spíše průměrného žáka. Dnes se jeví skoro neskutečný fakt, že k pilotování tehdy nejmodernějších stíhaček stačil pilotnímu žákovi pouze 1,5 roku trvající kurs.
V následujících měsících již můžeme zastihnout Josefa Rejchla v řadách 31. letky 4. leteckého pluku v Hradci Králové na letišti u Věkoš, kde je letiště, byť civilní, dodnes. Zde probíhal jeho výcvik na stíhacího pilota na jednomístné stíhačce.
O jaký letoun se jednalo? Byl to v té době standardní stíhací letoun československého letectva.
O jeho vzhledu napoví přiložený tovární snímek. Letoun Avia B 534.12 číslo 70, na kterém se cvičný let konal, patřil ke strojům z první série. Byl vyroben v říjnu 1935, byl to tedy skoro nový stroj a neměl ani moc nalétáno. Byl to jednomístný jednomotorový dvojplošník a pevným podvozkem a ostruhou. Trup měl příhradovou konstrukci z ocelových trubek, byl vyztužen ocelovými dráty. Část potahu trupu (předek až po sedadlo pilota) byl kryt plechem, za pilotní kabinou byl trup potažen plátnem. Plátno převažovalo i na křídlech a ocasních plochách. Letoun byl vyzbrojen 4 kulomety ráže 7,92mm na bocích trupu. Tento stroj měl otevřenou kabinu, což v té době nebylo nijak neobvyklé. Pozdější série Avií B 534 již měly kabinu uzavřenou. Avie B 534 tvořily páteř leteckých sil republiky Československé. K těmto strojům se upínaly naděje na úspěšnou obranu státu v případě války.
V pondělí 9. srpna 1937 se ti dva, pilot a stroj, sešli na letišti a pro oba začal jejich osudný cvičný let. K letu byl vydán rozkaz: Proveďte výškový let do 6000m Po startu navažte spojení s pozemní stanicí Výšku dosáhněte v dohledu letiště. Po dosažení výšky přistaňte.
Podle vyjádření velícího důstojníka byl Josef při nástupu k letu v dobré kondici a nebylo na něm znát žádné rozrušení. Prostě začínal další z cvičných letů, kterých vojenští piloti v té době absolvovali mnoho. Spolu s mechanikem zkontrolovali funkci letounu a hlavně dýchacího přístroje, který měl pomoci letci snášet obtíže výškového letu. Vše se podle pozdějších výpovědí do protokolu jevilo jako normální.
Po startu letoun stoupal okruhem kolem letiště a asi za 7 minut bylo navázáno rádiové spojení. Několikrát proběhlo bez potíží, pak ale začalo slábnout. Poslední hlášení, které pozemní obsluha zachytila, znělo nezřetelně, snad jako "výška 3800m". Potom se spojení definitivně přerušilo. To bylo naposledy, kdy někdo s Josefem mluvil.
O dalších dějích se lze jen dohadovat. Podle barografové pásky, která se v havarovaném letounu našla, dosáhl letoun výšky až 7000m. Naskýtá se otázka: Stalo se tak nekázní mladého pilota, který překročil přikázanou výšku? Nebo mu zamrzl kyslíkový přístroj a on upadl do bezvědomí? Potom mohl letoun ještě chvíli stoupat, než se zřítil k zemi. To již nezjistíme.
Pokud se, spolu s komisí vyšetřující tuto nehodu, přikloníme k verzi zamrzlého dýchacího přístroje, můžeme si domýšlet následující děj: Letoun stoupá a pilotovi se začíná dělat poněkud nevolno. Zkušený letec by ihned poznal příznaky hypoxie (nedostatku kyslíku v těle), ale náš stroj pilotuje nováček, sotva opustivší školní lavici. Jeho mladé sebevědomí jej žene výš a výš ve snaze splnit zadaný úkol. Sám si snad ani nevšímá, že se jeho vědomí postupně nedostatkem kyslíku kalí. Nakonec upadá do bezvědomí, ze kterého se již nedokáže vzpamatovat.
Svědci z okolních vsí, Horního i Dolního Jelení a Malé Čermné ten den viděli letoun, který klesal v složitých figurách, trochu jako akrobatických, trochu jako padající list. Potom motor ztichl a letoun se snášel okruhem. Tento okruh skončil nad lesem, kde se letoun všem ztratil v 10.30 z očí.
Zachráncům se po příchodu na místo naskytl pohled na trosky rozptýlené ve zdejším podrostu, asi na ploše 150x60m. Letec ležel vedle stroje, tváří k zemi a nejevil známky života.
Při tehdejším vyšetřování nebyly ještě používány složité postupy, známé z vyšetřování leteckých nehod dnes. Tehdy komise pouze konstatovala, že letoun neměl žádnou zjistitelnou technickou závadu, což ale bylo nesnadné zjistit, protože se rozbil na velmi malé kusy. Podle poloh ovládacích prvků a i podle toho, že se pilot nepokusil přistát na bezlesých pozemcích, které jsou odsud nedaleko, členové komise usoudili, že pilot se nacházel v bezvědomí, ze kterého se po celou dobu pádu letounu neprobral.
Tak skončila, vlastně dříve než začala, letecká éra vojenského pilota Josefa Rejchla. Vyhasl mladý život muže, který se nebál postavit se se zbraní v ruce na obranu své vlasti.
Co by jej čekalo, kdyby se nestala tato nehoda? Nesl by rovněž těžko kapitulaci Československa již o dva roky později, jako tolik mladých mužů té doby? Byl by mezi letci, kteří vstoupí do zahraničních armád a budou bojovat pro svou vlast v cizině? Patrně ano. Ale to je již jiná kapitola. Kapitola, která neměla být nikdy napsána, protože její hlavní představitel NEDOLETĚL.
S využitím protokolů o nehodě poskytnutých VUA Praha a internetu připravil JiK.
Pokud chcete získat tento text pro sebe, není nutno ničit kvůli tomu tuto tabuli. Pošlete raději mail se žádostí na adresu hurane@seznam.cz text vám autor zdarma zašle.
Foto pilota pochází z pomníku.
Popis nehody na stránkách Letecké badatelny http://www.leteckabadatelna.cz/havarie-a-sestrely/detail/265/ , další na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky. https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°12'13.44'' E15°47'1.08''
Pomník přidal: Petr Kudláček

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Vojta, 01.05.2008
Umístění: Hradec Králové, Riegrovo náměstí, budova hlavního nádraží
Nápis:
1939 - 1945

ZA OSVOBOZENÍ VLASTI POLOŽILI ŽIVOT

BRAUN OLDŘICH, BULÍČEK BOHUMIL, ČERMÁK KAREL, DRTINA KAREL, ESSER ALOIS, HANUŠ PAVEL, HEYDUK FRANTIŠEK, JIROUT OTTO, KOUTNÍK FRANTIŠEK, PAVLIŠTA JOSEF, RÝDEL JIŘÍ, ŘIČAŘ BOHUMIL, SVÍTIL VLADIMÍR, ŠKALDA VÁCLAV, VACHEK VÁCLAV, VOBORNÍK KAREL, VRBATA FRANTIŠEK, ŽEMLIČKA ADOLF

ČEST JEJICH PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-38602
Pomník přidal: Vladimír Vojta
Doplnění informací: Ing. František Jedlička
Příprava dat: Martin Brynych

Pamětní deska Josef Vaňek

Autor: Vladimír Vojtav, 01.05.2008
Umístění: Hradec Králové, Sokolská, Falkultní nemocnice, stará brána
Nápis:
PAMÁTCE
TAJEMNÍKA A REDAKTORA

JOSEFA VAŇKA

BÝVALÉHO PŘEDSEDY
OKRESNÍ SPRÁVNÍ KOMISE
V HRADCI KRÁLOVÉ
KTERÝ SE ZASLOUŽIL O VYBUDOVÁNÍ
TÉTO NOVÉ NEMOCNICE 1926-42

BYL ZASTŘELEN
NĚMECKÝMI
NÁSILNÍKY
DNE 5. VI. 1942 V STÁŘÍ 59 LET
Poznámka:

Zatčen gestapem za odbojovou činnost 29.5.1942 a v období heydrichiády v Pardubickém zámečku popraven 5.6.1942.
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-38719
Pomník přidal: Vladimír Vojta
Doplnění informací: Ing. František Jedlička
Příprava dat: Martin Brynych

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Vojta, 01.05.2008
Umístění: Hradec Králové, Sokolská, Falkultní nemocnice, stará brána
Nápis:
MUDR. JIŘÍ FRANTA
DOCENT OČNÍHO LÉKAŘSTVÍ KARLOVY UNIVESITY
*1899 +2.2.1945
MUDR. KAREL MILOSTNÝ
SEKUNDÁRNÍ LÉKAŘ
*1913 +8.9.1943

PADLI ZA VLAST
A LIDSKÁ PRÁVA
UMUČENI NĚMECKOU ZLOBOU

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-38718
Pomník přidal: Vladimír Vojta
Doplnění informací: Ing. František Jedlička
Příprava dat: Martin Brynych

Pomník Karel Šimek

Autor: Ing. Miloš Nosek, 21.08.2007
Umístění: Hradec Králové, Šimkova, u hřiště TJ Sokol
Nápis:
30.4.1945 ZDE POLOŽIL ŽIVOT
ZA OSVOBOZENÍ NAŠÍ VLASTI
OD FAŠISMU

KAREL ŠIMEK

VE VĚKU 21 LET
Poznámka:

Vystudoval průmyslovou školu v Hradci Králové. Člen Sokola a Junáka. V dubnu 1945 několikrát přerušil telefonní kabel (naposledy se o přerušení pokusil 30.4.1945), který byl spojnicí mezi městskou posádkou a letištěm.
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-38584
Souřadnice: N50°12'51.68'' E15°49'55.45''
Pomník přidal: Ing. Miloš Nosek
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 08.05.2014
Umístění: Hradec Králové, Třída SNP, Slezské předměstí, v parčíku u nádraží
Nápis:
POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY ZA LEPŠÍ SVĚT

1914 – 1918
VÁCLAV ALOUNEK, ALOIS HAVLÍK
ALOIS HAVLAS, JAN HOLEČEK, JAN JUKL
EMANUEL MATĚJČEK, KAREL NOVÁK
FRANTIŠEK PULTAR, JOSEF ŘEHÁK
JOSEF STŘEMCHA

1939 – 1945
POR. JIŘÍ ARNOŠT, VÁCLAV ERBAN
VLADIMÍR JIRKA, PLK. JOSEF MATOHLÍNA
POR. FRANTIŠEK MUNZAR ML., DR. JOSEF NOVÁK
MJR. VÁCLAV SNÍTIL, VÁCLAV ŠKALDA
ING. C. IVAN ŠTEFAN, ŠKPT. BENIGNUS ŠTEFAN
Poznámka:

Jiří Arnošt, poručík, *16.8.1915, +22.10.1943, Mnichov, člen odboje. Člen Obrany národa v Praze s vazbami na Hradec Králové, popraven.
Václav Erban, *29.10.1900, Kyšperk, +12.3.1944, Brandenburg. Člen krajského vedení Petičního výboru Věrni zůstaneme. Zatčen 26.10.1941. Popraven.
Vladimír Jirka, *6.4.1911 (1913?), +7.5.1945, Hradec Králové, padl v boji, člen odboje. Zastřelen při převozu munice.
Jan Jukl, *1889?, Slezské Předměstí, +22.6.1916, Italská fronta, padl v boji.
Josef Matohlína, plukovník, *8.3.1897, Zdolbunov u Rovna, +8.10.1943, Drážďany. Studoval vojenskou kadetní školu v Žitomiru. V roce 1918 se stal členem legií. Roku 1920 návrat do ČSR. Sloužil v ČS armádě. V době okupace země roku 1939 byl v Prešově. Po návratu do Hradce pod vedením plk. Nováka budoval odbojovou skupinu Obrany Národa, jako materiální důstojník a expert přes zbraně. Pokusil se po vlně zatýkání organizaci obnovit. Gestapo jej zatklo 17.2.1941. Podařilo se mu uprchnout. Zatčen znovu 10.12.1941 v Litomyšli. Popraven. Po válce mu byl udělen ČSR válečný kříž a byl dvakrát povýšen. Plukovník in memoriam v roce 1947.
Benignus Štefan, Flight Lieutenant, *6.5.1918, Hradec Králové, +8.3.1943, Bretaň. 313. československá stíhací peruť RAF. Organizoval domácí odboj a odchod našich vojáků do zahraničí. Na začátku války bojoval v polském letectvu, kde byl raněn. Přes SSSR (Oděsa) se dostal kolem Afriky do Velké Británie, kde byl zařazen do RAF. Jeho spitfire sestřelen nad Bretaní. Vyznamenán polským a čs. válečným křížem, 2 medailemi za chrabrost a byl povýšen in memoriam do hodnosti plukovníka.
Ivan Štefan, Ing. c. četař aspirant, *27.1.1914, Hradec Králové, +12.10.1943, Mnichov. 2. československý pluk ve Francii, Uprchl v roce 1939 do zahraniční armády přes Balkán a dostal se k československému vojsku u Agde. Bojoval na řece Marně a Loiře, kde byl raněn a zajat. Ze zajetí uprchl a přidal se k francouzskému odboji. Byl zajat a předán gestapu Praha. 25.6.1943 odsouzen k trestu smrti a popraven. Po válce mu byl udělen čs. válečný kříž a in memoriam povýšen na podplukovníka.
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-38652
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Aleš Zahradníček, 25.09.2013
Umístění: Hradec Králové, Tylovo nábřeží 682, uvnitř budovy Gymnázia J.K.Tyla
Nápis:
FACTA PROBANT HOMINES
NA PAMĚŤ
VŠECH PROFESORŮ A STUDENTŮ,
KTEŘÍ PADLI
V OBOU SVĚTOVÝCH VÁLKÁCH
1992
Poznámka:

překlad: ČINY (SKUTKY) SVĚDČÍ O LIDECH
(www.slovnik-cizich-slov.abz.cz, prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Aleš Zahradníček
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Jaroslav Sýkora

Autor: Vladimír Vojta, 01.05.2008
Umístění: Hradec Králové, Velké náměstí, průchod do objektu staré radnice
Nápis:
DNE 30.10.1941 BYL ZATČEN
V TÉTO BUDOVĚ NĚMECKÝMI OKUPANTY

MAJOR SNB JAROSLAV SÝKORA

ODSOUZEN K TRESTU SMRTI
A DNE 22.1.1945 PŘED POPRAVOU
ZEMŘEL V KÁZNICI V BRANDENBURGU.

BUĎ VĚČNÁ VZPOMÍNKA
TOMUTO HRDINOVI ZA ZÁSLUHY
PRO OSVOBOZENÍ VLASTI.
Poznámka:

Spolupracovník Petičního výboru věrni zůstaneme v Hradci Králové. Odsouzen k smrti dne 7.května 1943 v rámci soudu se skupinou Jaroslava Otavy, poštovního úředníka z Hradce Králové. Zemřel den před popravou.
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-38583
Pomník přidal: Vladimír Vojta
Příprava dat: Martin Brynych