Znojmo

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vítězslav Vítek, 01.04.2007
Umístění: Znojmo, místní část Oblekovice
Nápis:
Zde od staletí žili čeští lidé,
ale násilná germanisace na čas našemu národu půdu vyrvala.
Bylo proto jen dějinnou spravedlností,
že se tato půda znovu vrátila do českých rukou.

Osvobozeno
Rudou armádou
v roce 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6220-26404
Pomník přidal: Vítězslav Vítek
Příprava dat: KVH Litobratřice

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ing. František Jedlička, 08.10.2014
Umístění: Znojmo, Brněnská, hřbitov, oddělená vojenská část, za vchodem vpravo
Nápis:
DEN TAPFEREN KRIEGERN
VOM RHEIN AUS WESTPHALEN
THÜRINGEN UND BRANDENBURG
WELCHE HIER
ALS UPFER DER KRIEGSUNBILL
FERN VON DER HEIMAT
SCHLUMMERN
ZUM EHRENDEN ANDENKEN
GESTIFTET
VOM
M-V-VEREIN
FREIHERR VON CHLUMETZKY

1866 - 1903

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob Karel Sudík

Autor: Ing. František Jedlička, 08.10.2014
Umístění: Znojmo, Brněnská, u horní zdi hřbitova
Nápis:
KAREL SUDÍK
ŠTÁBNÍ KAPITÁN
RYTÍŘ ČESTNÉ LEGIE
*1894 +1936
Poznámka:

Sudík Karel: *16.9.1894 Běleč, okr. Beroun. Kvůli studiu v zahraničí nenastoupil s vypuknutím války do RU armády. Vstup do Cizinecké legie: 8.10.1914. Útvar: 1. pluk cizinecké legie. Hodnost: vojín. Vstup do Čs. Legie ve Francii: 15.11.1918. Útvar: 21. pěší pluk (jiný pramen uvádí mylně 24. p. pl., který neexistoval). První hodnost: vojín, poslední: štábní kapitán. Po válce služba v ČSA. Na podzim 1935 byl ze zdravotních důvodů uznán neschopným vojenské služby a dne 1.12.1935 přeložen do výslužby. Nositel celé řady vyznamenání: dva Československé válečné kříže 1914-1918, Revoluční medaile, Medaile vítězství, Řád Čestné legie - stupeň rytíř, Francouzský válečný kříž. +7.9.1936.
(zdroj: VÚA, městská knihovna Znojmo – Kalendárium – 2006 - Září)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob Franz Winter

Autor: Ing. František Jedlička, 08.10.2014
Umístění: Znojmo, Brněnská, hřbitov
Nápis:
Franz Winter
+23. Juli 1918
im 22. Lebensjahre
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob Obětí Napoleonských válek - bitva u Znojma

Autor: Ing. František Jedlička, 08.10.2014
Umístění: Znojmo, Brněnská, hřbitov, oddělená vojenská část zcela dole, u zdi naproti vchodu
Nápis:
(na kříži)
Zde je pochováno
53 francouzských
vojáků, kteří
zahynuli během
bitvy u Znojma
roku 1809.

(za křížem u zdi)
Zde byly uloženy ostatky 53
francouzských vojáků, kteří zahynuli
v průběhu bitvy u Znojma ve dnech
10. – 11.7.1809.
Dodatečně zde bude umístěn pamětní
kámen.

Klub vojenské historie ve Znojmě.
Poznámka:

podrobně viz: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Znojma


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob francouzských vojáků

Autor: Jörg C. Steiner, 12.07.2019
Umístění: Znojmo, Brněnská, Loucký hřbitov Znojmo
Nápis:
Zde jsou uloženy ostatky 52
francouzských vojáků a jedné
markytánky, kteří zahynuli
v průběhu bitvy u Znojma ve dnech
10. - 11.7.1809.
Dodatečně zde bude umístěn pamětní
kámen.
Klub vojenské historie ve Znojmě

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6220-54410
Souřadnice: N48°50'43.54'' E16°3'50.36'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Karel Sudík

Autor: Jörg C. Steiner, 12.07.2019
Umístění: Znojmo, Brněnská, Loucký hřbitov Znojmo
Nápis:
KAREL SUDÍK
ŠTÁBNÍ KAPITÁN
RYTÍŘ ČESTNÉ LEGIE
*1874 +1936

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°50'43.54'' E16°3'50.36'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hřbitov Obětí války 1866, 1. a 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 08.10.2014
Umístění: Znojmo, Brněnská, hřbitov, oddělená vojenská část zcela dole
Nápis:
(levá strana vchodu)
In eisser Kriegskräberanlage
ruhen preußische Soldaten
die im Jahre
1866 an der Cholera verstarben

In der Weltkriegsjahren 1914 – 1918
Arden 324 namentlich bekannte
Kriegstote verschiedener Nationen
wie Österreicher, Deutsche, Russen,
Juden und Italiener hier beigesetzt.

Die Toten aus dem Zweiten
Weltkrieg Arden 1995 exhumiert
und in den neu angelegten
Sammeltriedhof im Zentralalfriedhof
Brünn überführt

Österreichisches Schwarzes Kreuz
Kriegsgräberfürsorge

(pravá strana vchodu)
Zde se nacházejí válečné hroby
v nichž odpočívají pruští vojáci,
zemřelí v roce 1866 na choleru.

V letech První světové války
1914 – 1918 zde bylo pochováno
324 jmenovitě známých válečných
obětí různých národností jako
Rakušané, Němci, Rusové,
Židé a Italové.

V roce 1995 byly zdejší oběti
Druhé světové války exhumovány
a převezeny na nově založený
sběrný hřbitov na
Ústředním hřbitově v Brně.

Rakouský Černý kříž
Péče o válečné hroby
Poznámka:

Válka 1866 - zemřeli v důsledku cholery, počet není znám.
180 dochovalých bezejmenných křížů - oběti 1. světové války, vedeno v seznamu kulturních památek pod č. 8400. 324oběťí - různé národnosti: němci, rakušané, rusové, italové.
2. světová válka - 250 německých oběťí, které zde byly pohřbeny, v roce 1995 exhumovány a převezeny na centrální hřbitov do Brna - CZE-6220-17545.
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6220-17543, CZE-6220-17544
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Kenotaf Adolf Angelbauer

Autor: Ing. František Jedlička, 08.10.2014
Umístění: Znojmo, Brněnská, hřbitov, dolní část
Nápis:
Familie
Angelbauer

Adolf
Fligerleutnant
*6.7.1919 gefalt. 5.4.1943
an der Afrikafront.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Kenotaf Josef Zednicek

Autor: Ing. František Jedlička, 08.10.2014
Umístění: Znojmo, Brněnská, hřbitov, hrob zcela dole
Nápis:
ZUM GEDENKEN AN UNSEREN SOHN
JOSEF ZEDNICEK
UFFZ. EINES GEBJ. RGT.
*9.7.1919, GEF. 17.5.1942.
IN RUSSLAND.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička