Planá

Hrob Catrinescu Stephan

Autor: Pavel Konrád, 12.11.2012
Umístění: Planá, zaniklá osada Karlín, hřbitov bývalého zajateckého tábora
Nápis:
1. Rum. Inft. Rgmt. 7. Campagnia
24 Jahre alt
gest. 18./10. 1917
Ruhe Sankt
Gewidmet von den Kgt. rum. Offizieren.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Pavel Konrád

Hrob Paul Choruk

Autor: Pavel Konrád, 19.11.2012
Umístění: Planá, zaniklá osada Karlín, hřbitov bývalého zajateckého tábora
Nápis:
PAUL
CHORUK
17.1.1921
28.7.1944

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Pavel Konrád

Hřbitov zajateckého tábora Karolinenhof

Autor: Pavel Konrád, 12.11.2012
Umístění: Planá, zaniklá osada Karlín, hřbitov bývalého zajateckého tábora
Nápis:
text na informační tabuli:
Ruský hřbitov
Zde na tomto pietním místě je pochováno 287 vojáků různých národností, kteří bojovali na frontách první světové války a kteří zemřeli ve zdejším zajateckém táboře v letech 19-16-1918. Dle dostupných informací je zde pochováno 190 Poláků, 59 Rusů, 22 Italů, 8 Lotyšů, 2 Rumuni, 1 Srb, 1 Čech ze strážní jednotky a 4 zajatci neznámé národnosti.
Důvod k pojmenování místa na Ruský hřbitov (které bylo mezi zdejšími občany zažito již po první světové válce), vycházel z faktu, že jsou zde pohřbeni převážně vojáci ruské carské armády (součástí tehdejšího Ruska byla mimo jiné velká část Polska, Lotyšsko, atd.).
Mimo tyto oběti první světové války je zde též pohřben minimálně jeden další člověk, viz. dochovaný náhrobní kámen s daty Paul Choruk.
Hřbitov byl vzhledem ke své odlehlosti (a později i nepřístupnosti – byl obklopen poli) a dalším nepříznivým okolnostem velmi dlouho bez jakékoli péče a údržby. Část hřbitova byla, možná z neznalosti situace zasažena zemními pracemi při budování plynovodu.
„Díky“ všem těmto okolnostem je toto místo a jeho historie pro mnohé obyvatele Plané velkou neznámou.
Zajatecký tábor Planá – Karlín
Zdejší zajatecký tábor se začal budovat v březnu 1915 a byl vybudován na polích za Karlínem. Tento velmi rozsáhlý lágr byl oplocený kolem dokola ostnatým drátem. Bylo postaveno na 400 baráků a 4vysoké strážní věže, odkud byla střežena síť hlavních ulic. Vzniklo poměrně velké město až pro 16 000 zajatců (Planá měla v roce 1910 3956 obyvatel a 492 domů). Tábor měl vlastní kostel, vodárnu, velkopekárnu, moderní prádelnu, táborovou nemocnici a hřbitov…. Stavba tábora stála 6,5 milionu rakouských korun.
Po válce byla většina baráků rozprodána a demontována. Poslední zbytky zajateckého tábora byly zlikvidovány v 60. letech 20. století, byly vyhloubeny jámy a do nich byly zahrnuty kamenné podezdívky baráků. Plocha se potom srovnala tak, aby se dala využívat k zemědělským účelům – pole. Železniční vlečka v těsné blízkosti odbočky z hlavní trati Plzeň na Tachov je jedinou zachovalou technickou památkou – pozůstatkem připomínajícím existenci zajateckého tábora. U bývalého Červeného mlýna, tj. těsně vedle mostu přes Hamerský potok na cestě Planá – Tachov, lze při pozorném pohledu najít zbytky vodárenských nádrží.
Tímto skromným připomenutím historie tohoto pietního místa vzdáváme poctu zde pochovaným obětem 1. Světové války.
27.října 2002 Hornicko-historický spolek
Poznámka:

Tzv. Ruský hřbitov. Jedná se poslední zbytek zajateckého tábora z období 1. světové války.
Dějiny tohoto zapomenutého místa se prakticky shodují se začátkem světové války. Tehdy zde bylo započato budování zajateckého tábora pro 16000 lidí. Sousední město Planá čítalo tehdy necelé 4000 obyvatel a 492 domu. Rozměry lágru byly z tohoto hlediska vpravdě mamutí. Tábor měl kromě 400 baráku svojí vodárnu, železniční vlečku, nemocnici, kostel, velkoprodejnu, velkopekárnu a samozřejmě také hřbitov. Tábor spolu s jeho zařízením byl rozebrán těsně po skončení války. Ještě v 50. letech byly však podle pamětníků na polích znatelné obrysy baráku, náměstí a ulic lágru, V 60, letech byly všechny tyto stopy, tehdy už jen podezdívky baráku, zahrnuty do jámy a pole důkladné rozorána a upravena k zemědělskému použití.
Další takovýto tábor vznikl například v Jindřichovicích na Sokolovsku.
Novodobá historie hřbitova se začíná psát v roce 1985. Tehdy na základe svědectví pamětníků zde začíná pátrat pan Švandrlík. V roce 2000 začíná pár nadšenců z Hornicko-historického spolku v Plané dávat hřbitov do přijatelného stavu. Tato práce je v roce 2002 o dušičkách korunována vztyčením nového kříže, pietním rituálem a znovuvysvěcením hřbitova za účasti clenu Svazu bojovníku za svobodu. Vzpomínková pietní akce se zde od této doby koná každoročně ve stejnou dobu.
V současné době se na místě hřbitova nacházejí již jen dva náhrobky první je kříž vojáka rumunské infanterie, Catrinescu Stephana, + 17.10.1917, 24 let, voják rumunské infanterie, regimentu 7.kompanie. Druhý pomník je zatím záhadou. Jednoznačně pochází z pozdější doby, kdy, podle všech zpráv, hřbitov již nebyl využíván. Ten nese označení Paul Choruk.
Další informace:
http://www.hamelika.cz/ostatni/zajtabpla/zajtabpla.htm
http://hamelika.wz.cz/h01-09.htm


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3215-22160
Souřadnice: N49°51'12.36'' E12°42'29.94''
Pomník přidal: Pavel Konrád

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Marta Nejedlá, 07.05.2009
Umístění: Planá, Dvořákova, hřbitov
Nápis:
OBĚTEM FAŠISMU

BĚHEM DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
ZAHYNULY MILIONY LIDÍ.
VZHLEDEM K VELKÝM OBĚTEM
MEZI CIVILNÍM OBYVATELSTVEM
NEBUDE PŘESNÝ POČET OBĚTÍ
NIKDY ZNÁM.

SSSR 28 000 000
NĚMECKO 13 600 000
POLSKO 6 028 000
JUGOSLÁVIE 1 706 000
INDIE 719 000
RUMUNSKO 678 000
FRANCIE 653 000
ŘECKO 558 000
USA 405 000
MAĎARSKO 385 000
VELKÁ BRITÁNIE 375 000
ČESKOSLOVENSKO 360 000
NIZOZEMSKO 198 000
BELGIE 88 000
FINSKO 84 000
KANADA 41 000
ALBÁNIE 28 000
NORSKO 20 000
AUSTRALIE 12 000

ZDE JSOU POHŘBENI VĚZNI KONCENTRAČNÍCH
TÁBORŮ UMUČENÍ PŘI POCHODU SMRTI
20.-24.DUBNA 1945 U NAHÉHO ÚJEZDCE, MEZI
OSMNÁCTI UMUČENÝMI JSOU TŘI SOVĚTŠTÍ
LETEČTÍ DŮSTOJNÍCI.

Památník tvoří dlážděná cesta, symbolizující dějiny lidstva, náhle přeťatá kamenným monolitem dějinné události 2. světové války. Přicházíme po cestě a vnímáme kamennou desku jako cosi nejasného. Čím více se přibližujeme,jeví se jako cosi úděsného až morbidního. Připomíná pohled lidstva na dějiny v době příprav 2. světové války, kdy nebyl zřejmý rozměr jejich hrůz, naivita světa nebyla schopna jasně vidět budoucnost a její obludnost. Abychom pomyslně sledovali dějinnou linku, musíme vstoupit mezi kamenné desky do vnitřního prostoru, jehož nakloněné desky nás svírají a vyvolávají pocit úzkosti při sestupu do podzemí. Připomíná to pocit nejistoty a útrap lidí
z každého dne války. Nápisy na stěnách jsou výpovědi o nadřazenosti a povýšení jedné lidské rasy. Vystupujeme po schodišti se zvláštním prožitkem.
(Ohlédneme-li se, připomeneme si poznání právě získané.) Lidé, kteří tímto temným údolím neprošli a octli se na pokračující se cestě na druhé straně památníku, představují poválečnou generaci. Ohlédnou-li se k památníku,vidí jen rovnou, nic neříkající kamennou plochu, která je neláká, a pokračují v cestě dál. Připomínají novou generaci, pro kterou je tato dějinná událost něčím dávno minulým, neznámým, až nezajímavým. Avšak někteří lidé se na cestě vracejí, chtějí se poučit o svých předcích, kteří ve válce zahynuli. Zamyslet se nad jejich zmařenými životy a předčasnou smrtí. Vzdát jim čest nebo zanechat modlitbu.

PAMÁTNÍK OBĚTEM FAŠISMU VZNIKL
DÍKY FINANČNÍMU GRANTU MINISTERSTVA OBRANY ČR
A PŘÍSPĚVKU MĚSTA PLANÁ.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°52'22.23'' E12°44'39.31''
Pomník přidal: Marta Nejedlá

Hrob Obětí 2. světové války

Autor: Marta Nejedlá, 07.05.2009
Umístění: Planá, Dvořákova, hřbitov
Nápis:
ČEST A SLÁVA
PADLÝM HRDINŮM
BRATRSKÉHO SSSR
Poznámka:

5-7 válečných obětí pochodu smrti, nejméně však 4 muži a 1 žena. Muži měli být údajně členy pochodu smrti, který procházel okolo dubna 1945 okolo Boněnova a tito umřeli vysílením. Žena, asi 23 letá byla rovněž členkou pochodu smrti a byla zastřelena, neboť pro bolavou nohu nebyla schopna chůze. Národnost obětí byla podle nepodložených zpráv převážně ruské a polské národnosti. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3215-05826
Souřadnice: N49°52'22.23'' E12°44'39.31''
Pomník přidal: Marta Nejedlá
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní desky Obětem 1. světové války

Autor: Marta Nejedlá, 07.05.2009
Umístění: Planá, Kostelní, v kostele Nanebevzetí P. Marie, severní boční loď
Nápis:
1914
Pröckl Josef J.R.73 +16./8.Schabatz
Kroner Karl J.R.73 +18./8. Meiland
Eikam Wilh. Zgsf. J.R.73 +15./9. Serbien
Kraus Andreas J.R.73 +1./10. Serbien
Donner Franz J.R.73 +7./10. Crna Bara Serb.
Dörfler Jos. Korp. J.R.73 +9./10. Raca Serb.
Eckert Josef Sch.R. 6 +7./11. Serbien
Kundmann Jos. J.R.73 +25./11. Kolubara Serb.
Baumgarten Joh. J.R.73 +9./12. Ub Serb.
1915
Beer Herm. Korp.Ld.R.6 +5./1. Eger
Kraus Burgh. J.R.73 +26./1. Nisch
Švab Jos. Einj. Kan. F.A.5 +14./2. Sarajevo
Kunert Ferd. J.R.73 +1./3. Miszkolcz
Böhm Franz L.J.R.6 +3./3. Serb.Gef.
Pötzl Josef Gefr.J.R.73 +7./3. Karpathen
Petraschka Ed. J.R.73 +13./3. Paracin Serb.
Schobner Jos. Zgsf. L.J.R.6 +20./3. Felsöcsebeny
Passauer Karl J.R.3 +23./3. Karpathen
Winkler Ferd. L.J.R.6 +2./4. Kaschau
Grosam Gust. J.R.73 +5./5. Kaschau
Juva Wenzel L.J.R.29 +11./5.Plan
Nadler Wendel. J.R.73 +17./5. Teschen
Träger Leop. J.R.56 +13./6. Zalazie
Suttner Joh. L.J.R.6 +4./7. Blažek
Lössl Emil J.R.13 +17./7. Grodek
Diegisser Fr. Zgsf. J.R.73 +3./8. Dubno
Turba Wenzel J.R.102 +28./8. Tarnopol
Kliebhahn Adalb. L.J.R.6 +11./10. Tarnopol
Eberl Josef J.R.73 +15./10. Uwa Russland
Pötzl Karl J.R.35 +24./10. Tolmein
Pötzl Benedikt J.R. 73 +4./11. Prag
1916
Weis Josef Sch.R.29 +19./2. Plan
Metz Jos. Gefr. Sch.R. 6 +13./3. Russ. Gef.
Kreutzer Jos. J.R.102 +19./3. Beckeschaba Ung.
Grosam Franz J.R.13 +14./6. Czernowitz
Dittl Anton J.R.73 +6./7. Monte Zebio
Richter Josef J.R.73 +8./7. Monte Zebio
Schnabl Jos. L.J.R.6 +15./7. Franzesbad
Tschech Josef J.R.73 +4./8. Monte Zebio
Sporer Joh. Train.Erskol.10/14. +6./8. Plan
Ortmann Josef L.J.R.6 +14./8. Arad
Dobner Wenz. Feldw.Sapp.8 +19./8. Kowel
Heller Franz Gefr. J.R. 35 +1./9. Tarnopol
Bock Josef Train.Div. +18./9. Plan
Leitgeb Joh. L.J.R.73 +23./11. Plan
1917
Bilek Franz J.R.75 +2./1. Moskau
Heisinger Jos. Kan. F.A.R.9 +3./1. Karolinenthal
Winkler Karl L.J.R.8. +5./3. Salzburg
Metz Rudolf Eisenb.R. +18./3. Korneuburg
Lössl Ant. Wachtm.Geb.Tr. +9./4. Bischoflak
Dobner Adam J.R.91 +12./5. Jamino
Haustein Joh. L.J.R. 6 +3./6. Lemberg
Ellner Karl Zugsf. J.R.73 +7./8. Italien
Prockl Wenzel Fest. Art. +18./8. Hajmašker
Pötzl Andreas J.R.73 +19./8. Konstanjevica
Kasseckert G. Zugsf. L.d.R.6 +19./8. Isonso
Felbinger Frz. Jos. L.J.R.6 +4./9. Mte. S. Gabriele
Müller Joh. Fledj. Baon 22 +14./9. Meran
Maier Wenzel J.R.73 +16./9. Blumau
Roth Josef L.J.R. 6 +22./9. Sulmona
Waha Anton J.R.73 +27./10. Konstanjevica
Distler Josef Feldj. 22 +15./11. Pilsenetz
Berka Ed. Zugsf. L.J.R.6 +21./11. Monte Meletta
Wach Wenzel J.R.73 +30./12. Italien
1918
Stöckl Andreas Sapp. +26./1. Eger
Felbinger Mich. Gefr. Sapp. +23./5. Aussig
Träger Anton J.R.73 +17./7. Durazzo
Philipp Martin J.R.73 +24./8. Belluno
Spitzl Albr. Gefr. J.R.73 +22./10. Monte Pertica
Fichtl Jos. Zugsf. J.R.73 +26./10. Monte Pertica
Wiederer Emil Oberj.Radf.B. +31./10. Triest
Schmidt Friedr. Etapp. B. 5/21 +11./11. Wien
Thummerer Joh. Sch.R.6. +8./11. Troppau
Kroha Anton Verpfl. Feldw. +19./11. Plan
Ortmann Andr. Drag. R.14 +28./11. Plan
Kandmann Wenzel Ld.R.6 +30./11. Mo. Necchio

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3215-36519
Pomník přidal: Marta Nejedlá

Pomník vojákům Americké armády

Autor: Marta Nejedlá, 07.05.2009
Umístění: Planá, Náměstí Svobody, v parčíku
Nápis:
6.5.1945 ARMÁDA USA
OSVOBODILA PLÁNSKO

6.5.1945 US ARMY
LIBERATED PLANÁ

NA PAMĚŤ 6.5.1996
MĚSTO PLANÁ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marta Nejedlá

Pomník osvobození Plané americkou armádou

Autor: Petr Fiebiger, 15.04.2019
Umístění: Planá, náměstí Svobody
Nápis:
5. KVĚTNA 1945
OSVOBODILA
16. OBRNĚNÁ DIV.
A 97 PĚŠÍ DIVIZE
U.S.ARMY
MĚSTO PLANOU

MAY 5TH 1945
THE 16TH ARMORED
AND 97TH INFANTRY
U.S.ARMY DIVISIONS
LIBERATED
THE CITY OF PLANÁ
Poznámka:

Pomník osvobození Plané americkou armádou architektů Jana Soukupa a Marka Maroviče stojí na východní straně náměstí. Nahradil (odhalen 5. 5. 2018) původní pamětní desku, která zde byla umístěná od roku 1990. Žulový kámen na výrobu památníku byl dovezený z jižní Francie z lomu Carrieres Plo.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Fiebiger

Pomník František Havelka

Autor: Pavel Konrád, 22.12.2012
Umístění: Planá, Tachovská, u autobusové zastávky nedaleko železničního mostu
Nápis:
Vojín ženijního pluku 5
František HAVELKA
*4.7.1915
+22.9.1938
Zastřelen henleinovci
při minování silničního mostu
Čest jeho památce
Poznámka:

Pomníček byl odhalen 8.9.2012 v Plané. K jeho zbudování přispěli Václav Holát, (díky kterému byl pomník realizován a několik dalších na Tachovsku), Eduard Lešák, Jan Staněk a Josef Cupák.
Vojín František Havelka byl dne 22.9.1938 smrtelně postřelen plánským stavitelem Schweismeierem v prostoru kamenného mostu u Červeného mlýna. Vojín Havelka prováděl strážní službu při zajišťování dalších vojáků, kteří zaminovávali uvedený most. (autor informace Stanislav Kvasnička ml., o.s. Ve stopách plánských Chodů).
V databázi CEVH MO je chybně uvedené jméno - Havel.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3215-37795
Souřadnice: N49°51'56.2'' E12°43'51.4''
Pomník přidal: Pavel Konrád
Doplnění informací: Stanislav Kvasnička