Hrnčiarky

Pomník partizánskym skupinám

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 21.04.2019
Umístění: Hrnčiarky, Cinobaňa, miestna časť Hrnčiarky, pri autobusovej zastávke
Nápis:
Večná sláva a úcta
slovenským, sovietskym, francúzskym a českým
partizánom
a všetkým, ktorí bojovali a pomáhali
na tomto mieste a v horách
v r. 1944 - 1945 za našu slobodu.
Hrnčiarky, 2016

Vďační občania
Poznámka:

V autobusovej čakárni je informačný panel, na ktorom sú vymenované partizánske oddiely, ich velitelia a popísaná ich bojová činnosť v regióne. Na paneli sú uvedení aj občania obce Cinobaňa, ktorí padli v bojoch v 2. svetovej vojne a v SNP. Pri paneli je v drevenej skrinke uložená pamätná kniha pre zápis návštevníkov.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.