Kadaň

Kenotaf Anton Schmidt

Autor: Milan Lašťovka, 02.02.2019
Umístění: Kadaň, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
Zum ehrenden Gedenken
an unseren unvergeßslichen Sohn
Anton Schmidt
der als Fähnrich i.d.R. im 1. Jäg. Baon
im Alter von 22 Jahren am 24. Oktober 1914
bei Nisko (Galizien) den Heldentod fand.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°22'47.19'' E13°16'43.81'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska Jan Nepomuk Štikar

Autor: David Kosina, 14.03.2019
Umístění: Kadaň, Mírové náměstí, Kostel Povýšení sv. Kříže
Nápis:
ZDE BYL V LETECH 1950 AŽ 1960
FARNÍM ADMINISTRÁTOREM
FRANTIŠKÁNSKÝ INTELEKTUÁL,
PŘEDSEDA CYRILSKÉ JEDNOTY
A VĚZEŇ KOMUNISTICKÉHO REŽIMU

P. JAN NEPOMUK ŠTIKAR OFM
(1891-1960)

*MĚSTO KADAŇ 2013*
Poznámka:

P. Jan Nepomuk František Štikar OFM
*12.11.1891, Újezd, okres Žďár nad Sázavou – †6.4.1960, Chomutov, byl český římskokatolický kněz, františkánský intelektuál a vězeň komunistického režimu.
Od svých jedenácti let byl v péči svého strýce v Plzni, kde chodil do gymnázia a později jako františkán studoval teologii. Řeholní slib složil v roce 1913, na kněze byl vysvěcen roku 1914. Nějaký čas působil v klášteře v Turnově, odkud vyjížděl do okolí na misie.
V letech 1929-1950 působil jako farář u Panny Marie Sněžné v Praze a angažoval se i v organizování duchovní hudby. V té době byl redaktorem časopisu Cyril a předsedou Obecné Jednoty Cyrilské, která sdružovala chrámové sbory a zájemce o duchovní hudbu z celé republiky. Mezi jeho blízké přátele patřil i Josef Bohuslav Foerster a řada dalších významných hudebníků. Byl velmi dobrým varhaníkem a pracoval také na harmonizaci liturgických zpěvů a úzce spolupracoval na zkouškách s Cyrilskou Jednotou františkánského chrámu Panny Marie Sněžné. Na počátku 30. let 20. století zpřístupnil veřejnosti jakožto kvardián, knihovník a znalec hudby i historie místní františkánskou knihovnu pražských novoměstských františkánů.
Po záboru klášterů v dubnu 1950 strávil několik měsíců v tzv. centralizovaných klášterech v Oseku a v Bohosudově. Po propuštění musel opustit Prahu a byl ustanoven administrátorem v Kadani, kde působil v letech 1950–1960. Kromě kadaňské farnosti spravoval excurrendo i okolní farnosti: 1. 6. 1950 – 1. 8. 1960 Prunéřov, 15. 9. 1953 – 1. 8. 1960 Radnice a 30. 1. 1956 – 1. 8. 1960 Tušimice. V roce 1952 byl v tajném kontaktu s českobudějovickým biskupem Josefem Hlouchem, který zde byl internován v bývalém františkánském klášteře.
Jeho život zachytil ve svých vzpomínkách Kadaňské nocturno profesor Milan Slavický, který jej chápe jako významnou osobnost českého duchovního a kulturního života v Turnově, Praze i Kadani. O jeho významu svědčila i hojná účast lidí na jeho pohřbu 9. dubna 1960. Pohřben je v Praze na Vinohradech.
(zdroj: Wikipedie)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Pamětní deska Josef II.

Autor: David Kosina, 14.03.2019
Umístění: Kadaň, Mírové náměstí 79, fasáda původně gotického domu z konce 13. století
Nápis:
ZDE POBÝVAL
VE DNECH 30.9. - 1.10.1779
CÍSAŘ JOSEF II.

*MĚSTO KADAŇ 2015*

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Pomník Josef II.

Autor: David Kosina, 14.03.2019
Umístění: Kadaň, Studentské náměstí, parčík za Mikulovickou bránou
Nápis:
JOSEF II

Znalost
je výsadou
vůle
a
pozornosti

Na paměť císaře Josefa II.,
který r. 1779 navštívil Kadaň
a r. 1783 potvrdil její privilegia.
*Město Kadaň 2016*

Postaveno: 1882
Odstraněno: 1923

Obnoveno: 1995
Reinstalováno & kolorováno: 2016

"Pánbůh mu dej věčnou slávu,
byl to hodný pán."
(Babička B. Němcové o Josefu II.)

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Pomník Obětem holokaustu

Autor: Ivo Novák, 14.12.2018
Umístění: Kadaň, Školní, parčík u školy, naproti bývalé synagoze
Nápis:
NA PAMĚŤ SYNAGOGY
VYPÁLENÉ 9.11.1938
BĚHEM TZV. KŘIŠŤÁLOVÉ NOCI
A VŠECH OBĚTÍ ŠOA
Z ŽIDOVSKÉ OBCE V KADANI
2018

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka