Cerhenice

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 13.05.2007
Umístění: Cerhenice, náměstí Míru, náves
Nápis:
KAFKA VÁCL. +3/6 1915 STÁR 39 R.
BACÍLEK JAN +2/11 1914 STÁR 33 R.
HABADA MAT. +10 1916 STÁR 43 R.
SKALA AL. +13/2 1917 STÁR 45 R.
KLAIN RUD. +24/11 1917 STÁR 29 R.
KOPECKÝ JOS. +11 1916 STÁR 34 R.
BUCEK KAR. +9/5 1917 STÁR 51 R.
KLOUDA JOS. +10 1917 STÁR 33 R.
BUCEK AL. +1/10 1918 STÁR 25 R.
JELÍNEK MAT. +7/1 1918 STÁR 44 R.
BALŠÁNEK JOS. +2/6 1915 STÁR 37 R.
HANUŠ KAR. +14/6 1918 STÁR 23 R.
ČERNÝ JAR. +?/? 1914 STÁR 26 R.
FIDRMUC VIL. +24/6 1918 STÁR 26 R.
DUCHOŇ KAR. +4/9 1914 STÁR 24 R.
STÁREK JOS. +5/10 1918 STÁR 31 R.
KODĚRA KAR. +20/1 1915 STÁR 24 R.
HANUŠ JOS. +15/4 1917 STÁR 22 R.
PODHRÁSKÝ K. +5/5 1915 STÁR 36 R.
ŘEZÁČ JOS. +25/6 1916 STÁR 25 R.
SKŘIVÁNEK FR. +13/11 1917 STÁR 19 R.
BEDŘICH RŮŽIČKA +23/10 1916 STÁR 22 R.

PAMÁTCE PADLÝCH
VE DRUHÉ SVĚTOVÉ
VÁLCE
1939 - 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2110-32582
Souřadnice: N50°4'16.9'' E15°4'17.07''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Antonio Bianchi

Autor: Marek Skýpala, 05.12.2013
Umístění: Cerhenice, Školská, obecní hřbitov
Nápis:
PAMÁTCE NAŠEHO MILÉHO KRAJANA
ANTONIO BIANCHI
NAR. 1888 V ITÁLII, ZEMŘ. V CERHENICÍCH 7.KVĚT. 1918.
??? PAMÁTKY JEHO
A K ÚCTI POHOSTINNÉHO LIDU ČESKÉHO
POSTAVILI JEHO KRAJANÉ ZAJATCI.
J COMPAGNI D´ARMI POSERO.
JL SEGNO DAFFETTO
??? CORDIAMO.
SIA VALE!
Poznámka:

částečně nečitelné


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°04'16.68'' E15°03'55.2''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Josef Kozel

Autor: Marek Skýpala, 05.12.2013
Umístění: Cerhenice, Školská, obecní hřbitov
Nápis:
a její syn JOSEF,
zemř. 3. III. 1938, stár 26 r.
Poznámka:

foto vojáka v uniformě čs. armády


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°04'17.16'' E15°03'54.9''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob vojáků německé armády

Autor: Stanislav Müller, 20.11.2021
Umístění: Cerhenice, Školská, obecní hřbitov
Nápis:
OBĚTEM DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
1939 - 1945
Paul Grabe
Graubergher
Ghünter Fatzeit
Walter Hodenberg
LP 2021
Poznámka:

Hrob vojáků (poddůstojníků - přesné hodnosti nejsou známy) německé armády, kteří zemřeli v sanitním voze v Cerhenicích 10.5. a 11.5.1945 pohřbeni.
V 90. letech pokus o exhumaci, ale ten se nezdařil /mezinárodní úmluvy/ pak zaevidováno jako VH.
Před rokem 1989 byl hrob soustavně zavážen hrobníkem hlínou a devastován.
(zdroj: Stanislav Müller, CEVH MO)

další 2 fotky - stav před rekonstrukcí


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2110-27627
Souřadnice: N50°4'17.46'' E15°3'54''
Pomník přidal: Marek Skýpala
Doplnění informací: Stanislav Müller

Hrob vojáka

Autor: Marek Skýpala, 07.04.2014
Umístění: Cerhenice, Školská, obecní hřbitov
Nápis:
(foto vojáka v uniformě)
Poznámka:

Ačkoliv to na náhrobku není nikde neuvedeno, porovnáním doby, v níž byla tato čs.vojenská uniforma používána , a nápisů na kameni, je nejpravděpodobnější, že muž na fotografii je František ŘEHÁK *30.IX.1935 +29.X.1980.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'17.04'' E15°3'54.66''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Josef Havel

Autor: Marek Skýpala, 04.01.2019
Umístění: Cerhenice, Školská, hřbitov městysu
Nápis:
JOSEF
nar. 7.2.1890, zemř. 20.7.1923.
Poznámka:

Josef Havel se narodil v Cerhenicích. Po obecné škole pracoval jako rolník. Zajat byl jako vojín c.k. 2. praporu polních myslivců dne 7.8.1916 u Gorice. Do čs. vojska se přihlásil dne 18.4.1918 v Padule. Dne 24.4.1918 byl jako vojín zařazen k 33. pešímu pluku (italských legií). Demobilizován byl jako vojín kulometné roty 7. střelecké divize dne 7.11.1919.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'15.79'' E15°3'55.51''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob František Veselý

Autor: Marek Skýpala, 04.01.2019
Umístění: Cerhenice, Školská, hřbitov městysu
Nápis:
FRANTIŠEK VESELÝ
* 21. VIII. 1883 - + 20. II. 1965
Poznámka:

František Veselý se narodil v Cerhenicích. Po obecné škole pracoval jako rolník. Zajat byl jako voják c.k. 26. pěšího pluku dne 8.9.1914 u Tarnovatky. Do čs. vojska byl zařazen dne 18.8.1918, kdy nastoupil jako svobodník k 11. střeleckému pluku (ruských legií). Dne 6.2.1920 byl demobilizován jako svobodník 1. střeleckého pluku.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'16.17'' E15°3'56.06''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Josef Horn

Autor: Marek Skýpala, 04.01.2019
Umístění: Cerhenice, Školská, hřbitov městysu
Nápis:
JOSEF HORN * 5.11.1880 + 19.2.1960
Poznámka:

Josef Horn se narodil v Cerhenicích. Po měšťance, pokračovací a odborné škole pracoval jako krejčí. Zajat byl jako četař c.k. 10. domobraneckého pěšího pluku dne 22.3.1915 v Přemyšli. Do čs. vojska se přihlásil dne 16.4.1916 ve Spassku u Kazaně. Dne 31.7.1917 nastoupil jako vojín k 7. střeleckému pluku (ruských legií). Demobilizován byl dne 13.4.1920 jako vojín Samostatné technické roty.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'16.86'' E15°3'54.95''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Karel Bříza

Autor: Marek Skýpala, 04.01.2019
Umístění: Cerhenice, Školská, hřbitov městysu
Nápis:
KAREL BŘÍZA
* 1881 + 1976
Poznámka:

Bude se pravděpodobně jednat o hrob Karla Břízy, který se narodil dne 3.8.1881 v Cerhenicích. Po reálce pracoval jako sládek. Zajat byl jako četař c.k. 36. pěšího pluku dne 10.10.1914 u Javorova. Do čs. vojska se přihlásil dne 28.4.1918 v Taganrogu. Byl zařazen ke zdravotnímu oddílu (ruských legií). Demobilizován byl dne 11.10.1920, když byl svobodníkem u štábu Dálnovýchodních vojsk.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'17.32'' E15°3'55.8''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Alois Růžička

Autor: Marek Skýpala, 04.01.2019
Umístění: Cerhenice, Školská, hřbitov městysu
Nápis:
ALOIS * 2.7.1890 + 6.10.1961
Poznámka:

Alois Růžička se narodil v Cerhenicích. Po obecné škole pracoval jako dělník. Zajat byl jako vojín c.k. 8. dragounského pluku dne 7.8.1916 u Tlumače. Do čs. vojska se přihlásil dne 21.7.1917 v Jekatěrinoslavi a byl zařazen k 9. střeleckému pluku (ruských legií). Demobilizován byl dne 26.7.1920 jako vojín 1. jízdního pluku.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'16.79'' E15°3'53.35''
Pomník přidal: Marek Skýpala