Horní Břečkov

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 15.10.2018
Umístění: Horní Břečkov, vedle kostela sv. Klimenta
Nápis:
Stojím tu na paměť osvobození
zdejšího kraje
a budu zde stát tak dlouho
dokud jednota českého lidu
a svornost slovanských národů
potrvá.

Jen svorností a jednotou
udržíme svobodu našeho kraje.
Poznámka:

Kronika obce Horní Břečkov:
Z pramenů farní pamětní knihy, školní kroniky a zápisků místních obyvatel je zaznamenáno několik důležitých poznámek k historii obce.
1922 - obec postavila na památku obětem 1. světové války pomník: šedý broušený obelisk s kopulí a letícím orlem.
CEVH:
Pomník je vybudovaný z šedého kamene. Na spodní a střední část jsou připevněny bílé tabule s nápisy. Pomník je ukončen velkým kalichem.
Pomník je věnován padlým v I. a II. sv. válce. Padlí sovětští vojáci byli převezeni do společného hrobu ve Znojmě. Pomník se nachází na vyvýšeném místě vedle kostela.
(Zdroje: http://www.vranovsko.cz/horni-breckov-a-osada-cizov.html ; http://www.evidencevh.army.cz/Evidence/hledani-osoby-v-cr )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6220-27118
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Hrob/kenotaf vojáka

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 15.10.2018
Umístění: Horní Břečkov, hřbitov
Nápis:
Bez nápisu.
Poznámka:

Fotografie vojáka v rakousko-uherské uniformě.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká