Konopiště

Pomník vojákům Americké armády

Autor: prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc, 06.03.2008
Umístění: Konopiště, u muzea JAWA
Nápis:
490 BOMBARDMENT GROUP

8TH AIR FORCE

Na počest obětí
devíti amerických letců,
válečných zajatců,
kteří byli zavražděni
19. dubna 1945.

We honor the sacrifice of these
nine American krmen
who were murdered
while prisoners of war
on 19 April 1945

849th BSq
B-17G 43-38078

Lorenzo G. SMITH, Jr. 1stLt
Leo I. BORDEN 2ndLt
Gordon P. LAKE 2ndLt
Carl B. JOHNSON, Jr. Sgt
Robert A. JOHNSON Sgt
Peter MALIRES Sgt

850th BSq
B-17G 43-38701

Joseph A. TROJANOWSKI 2ndLt
Wilbur L. LESH Sgt
Lyle E. DOLE Sgt

FREEDOM
Poznámka:

Pomník byl postaven v listopadu 2003 nákladem 99000 Kč Městským úřadem v Benešově na popud a za finančního přispění 1000 dolarů od Roberta A. Norvella. Více: http://www.detektorweb.cz/index.4me?s=show&mm=&i=59&lang=&vd=&PHPSESSID=).


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2101-01681
Souřadnice: N49°46'56.04'' E14°39'26.44''
Pomník přidal: prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc

Pomník Povstání nevolníků v roce 1775

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 07.07.2018
Umístění: Konopiště, vlevo od cesty na zámek v parku
Nápis:
1775
Poznámka:

Na Konopišťsku došlo v roce 1775 (v úterý 18. 7. 1775) k velkému nevolnickému protifeudálnímu povstání (tzv. letní fáze povstání). Celkem zemřelo sedm vzbouřenců, vesměs poddaných z okolních vesnic. Oběti byly pochovány při zdi chvojenského hřbitova. Byli to: Vojtěch Chobotský z Černíkovic (51 let), Jakub Hanibal z Kozmic (45 let), Jakub Starosta z Přibyšic (48 let), Pavel Vnouček z Pecerad (53 let), Matěj Forman – Kubát z Chářovic (34 let), Tomáš Přeučil z Mrače (40 let) a Václav Platil z Řemenic (37 let).
(zdroj: http://www.urocnice.eu/clanky/historie-obce-urocnice/dil-n---rok-1762---1775.html )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2101-36899
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Žižkův dub

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 07.07.2018
Umístění: Konopiště, vpravo u silnice z Konopiště na Václavovice, nedaleko splavu, před domem č.p. 6 (tzv. Stará kovárna)
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

1) Jedná se o zastřešené torzo památného „Žižkova dubu“ s obvodem kmene 8,7 metrů.
(zdroj: Informační tabule na zámku Konopiště – viz přiložené foto)
2) Historie a pověsti.
Podle pověsti pod dubem tábořil Jan Žižka. Datum uváděno není, husité na Konopišti byli dvakrát - prvně vypálili Benešov 19. května 1420, podruhé jednali o smíru v červnu 1423, ale to již Žižka přítomen nebyl. V souladu s historickými fakty by tedy šlo o květen 1420.

Novodobější událost podle lidového vyprávění zachytila Dr. Marie Hrušková. V srpnové noci roku 1968 spadla na projíždějící sovětské vojsko nejsilnější větev Žižkova dubu a mezi rybníkem a domem č. 3 armádu zastavila.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDi%C5%BEk%C5%AFv_dub_(Konopi%C5%A1t%C4%9B)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká