Sušice

Pamětní deska František Hálek a Eduard Grünberger

Autor: Marek Lanzendorf, 14.05.2017
Umístění: Sušice, Na Hrázi 1, u vchodu do hasičské zbrojnice města
Nápis:
ZA NĚMECKÉ OKUPACE
POLOŽILI ŽIVOT
ZA HASIČSKOU MYŠLENKU
1945
V TEREZÍNĚ BRATŘI:
FRANT. HÁLEK
VELITEL
OKRESNÍ HASIČSKÉ JEDNOTY
A STAROSTA SBORU
ED. GRÜNBERGER
VELITEL I. OBVODU A SBORU

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3214-33370
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník Obětem 1. a 2. světové války a komunismu

Autor: Bc. Jaroslava Kainová, 23.09.2006
Umístění: Sušice, nábřeží Jana Seitze, před základní školou TGM
Nápis:
1914 - 1918
POZDRAVUJEME ČESKOU BUDOUCNOST, POZDRAVUJEME LEPŠÍ LIDSTVA DOBY.
V. DYK

ČEST A SLÁVA HRDINŮM NAŠEHO MĚSTA
KTEŘÍ POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY ZA VLAST
ABY LIDU REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
VYBOJOVALI SVOBODNÝ A ŠŤASTNÝ ZÍTŘEK.

1939 - 1945
NAD TÍM ZAČ PADLI JSME, LIDÉ BDĚTE!

NA PAMĚŤ
OBČANŮ SUŠICKA, KTEŘÍ V LETECH 1948 – 1989
VINOU KOMUNISTICKÉHO REŽIMU ZAHYNULI
NEBO BYLI PRONÁSLEDOVÁNI,
VĚNUJE
MĚSTO SUŠICE.

SVAZ PTP - VTNP KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZNŮ

PADLÍ LEGIONÁŘI 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
VOTÝPKA VÁCLAV, KOLÁŘ JAKUB, LERCH JOSEF, VLK BOHUMÍR, MATOUŠEK ANTONÍN, UHLÍK KAREL, PEŠEK PETR, REBŠTEK FRANTIŠEK, JAROLÍM VOJTĚCH, ŠEBESTA IGNÁC, CHMELENSKÝ KAREL, ŠPÁLA BOHUSLAV, STŘELEČEK GUSTAV, VOLDŘICH FRANTIŠEK, CHALUPNÝ FRANTIŠEK, JANOUŠEK FRANTIŠEK, ŠPERL VÁCLAV, NIEBAUER FRANTIŠEK, KAČENA ANTONÍN, HOSNEDL ANTONÍN

PADLÍ VOJÁCI 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
ASCHENBRENER KONRÁD, BARTH RICHARD, BÁRTÍK FRANTIŠEK, BAJER ANTONÍN, BENEŠ ATNONÍN, CAIS VÁCLAV, CIRÝM ANTONÍN, CVAČKA JOSEF, DANEŠ ALOIS, FRANĚK FRANTIŠEK, FUCHS JAN, GRUNBERGER EDUARD, HAIS VÁCLAV, HÁJEK JOSEF, HAMMEBAUER KAREL, HANINGER JOSEF, HEJPLÍK STANISLAV, HEJPLÍK JAN, HLAVÁČEK JOSEF, HOCKE STANISLAV, HOFFMAN FERDINAND, HOSNEDL FRANTIŠEK, HRABÍ ANTONÍN, HRABÍ FRATIŠEK, HRABÝ HYNEK, CHODL KAREL, CHODL VÁCLAV, IGLER JOSEF, JELÍNEK JOSEF, JELÍNEK BOHUMIL, JÍLEK EMANUEL, JÍLEK VOJTĚCH, JANKOVEC ANTONÍN, KALTOLEN KAREL, KLEMA EMAN, KOLÁŘ JOSEF, KOLÁŘ MATĚJ, KOREX FELIX, KORTUS KAREL, KOVAŘÍK JAN, KOVAŘÍK KAREL, KLIMENT HYNEK, KUBEČEK JOSEF, KUBÍČEK EMANUEL, KONVALINKA TOMÁŠ, KUCHYŇKA EMANUEL, KVĚCH JAN, LOUČÍM FELIX, LOFFELMAN K., LUDVÍK EMANUEL, LUDVÍK KAREL, MAXA ANTONÍN, MAREŠ VOJTĚCH, MATĚJČEK KONRÁD, MARŠÁT ANTONÍN, MATOUŠ FRANTIŠEK, MATOUŠ KAREL, MELCHER FRANTIŠEK, MELCHER GUSTAV, MERGL AUGUSTIN, MERGEL JAN, MÍČKA FRANTIŠEK, MÍKA ANTONÍN, MIRVALD BEDŘICH, MIRVALD JAN, MUŽÍK ANTONÍN, NĚMEC ONDŘEK, NĚMEC VÁCLAV, NIEUBAUER JOSEF, NOVOTNÝ VÁCLAV, NOVÝ JOSEF, NOVÝ KAREL, PAJER ANTONÍN, PANKRÁC MARTIN, PAPOUŠEK KRYŠTOF, PATLEJCH ALOIS, PETR KAREL, PETRÁŠEK KAREL, PILLER VÁCLAV, POLÁK FRANTIŠEK, POLÁK OTTO, POLAUF JOSEF, POLAUF ANTONÍN, POLAUF BEDŘICH, POTUŽNÍK JAN, POTUŽNÍK JAN, PRABTL ANTONÍN, PRÁŠIL JAN, PROSSR JAN, PROSSR RUDOLF, PRŮCHA JAN, PŘEROST KAREL, RATH FRANTIŠEK, RAJTMAJER FRATIŠEK, RAJTMAJER MATĚJ, RENDL JOSEF, RENDL VIKTOR, RITTER JOSEF, RESENTHALER JOSEF, SADÍLEK ANTONÍN, SALLER RUDOLF, SALLER STANISLAV, SMÁHA KAREL, SCHMIEDL MATĚJ, SCHWARZ FRANTIŠEK, SOCHA PETR, SOUKUP JOSEF, SOUKUP FRANTIŠEK, STANĚK FRANTIŠEK, ŠAFAŘÍK ANTONÍN, ŠANDARA ANTONÍN, ŠANDARA VÁCLAV, ŠEBESTA JOSEF, ŠEBESTA JOSEF, ŠEBESTA VÁCLAV, ŠEDINA VÁCLAV, ŠÍMA FRANTIŠEK, ŠÍMA LAMBERT, ŠÍMA VÁCLAV, ŠOLAR JOSEF, ŠTINGL MARTIN, ŠVARC JOSEF, ŠVARC ČENĚK, ŠVELCH FRANTIŠEK, ŠVELCH JAN, TICHÝ EMANUEL, TUREK EMANUEL, URLICH ČENĚK, VANĚK EMANUEL, VALDMAN JAN, VELÍK ADOLF, VINDUŠKA FRANTIŠEK, VLČEK FRANTIŠEK, VOLMUT JAN, VRBA FERDINAND, VYŠÍM FERDINAND, WAGNER JOSEF, WEBER JAN, ZEMAN JIŘÍ, ZEMAN VÁCLAV, ZRNO JOSEF, ZOGLAUER RUPERT, ŽELEZNÝ VÁCLAV, ŽEMLIČKA VILÉM, ŽIŽKA ANTONÍN

PADLÍ A POPRAVENÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
KAVALE JAN, RYBA ANTONÍN, ŘÍHA MÍLA, SALÁK ANTONÍN, SALÁK ZDENĚK, HÁJEK FRANTIŠEK, JÍLEK KAREL, JÍLEK RUDOLF, JÍLKOVÁ ANNA, HÁJEK JAROSLAV, HÁJEK FRANTIŠEK, ?? BEDŘICH, KRATOCHVÍLOVÁ ANNA, SCHEJBAL JOSEF, SINGER LEOPOLD, ŠEBESTA VLADIMÍR, TICHÝ JAROSLAV, VAICE MATĚJ, VOLMUT FRANTIŠEK, VOPALECKÝ FERDINAND, ZAVADIL FRANTIŠEK, MÍČKA ONDŘEJ, NĚMEC FRANTIŠEK, ORLT KAREL, PARÝZKOVÁ VĚRA, POLAUF JAROSLAV, SALZER LADISLAV, SEJPKA BOHUMÍR, ŠEBESTA RONALD, ŠEBESTOVÁ RUDOLFÍNA, ŠPALA STANISLAV, TICHÝ ANTONÍN, UHLOVÁ JARMILA, BARTH RICHARD, BLAŽEK JOSEF, BREJCHA JAROSLAV, ČAPEK ANTONÍN, DAREBNÁ JAN, FRANĚK KAREL, GRUNBERGER EDUARD, GUTMANN RUDOLF, KOCÍK MARTIN, KOLÁŘ VÁCLAV, KOTÁL KAREL, MÁNTL JIŘÍ, MOTL FRANTIŠEK, MÁNTLOVÁ AMÁLIE, PANOŠ STANISLAV, PFEIFER STANISLAV, BABKA EMIL, BARTHOVÁ KAMILA, BEDNÁŘ RUDOLF, DOČKAL VLADIMÍR, SEITZ JAN, POKORNÝ VOJTĚCH, ZAPLETAL FRANTIŠEK
Poznámka:

Základní kámen položen 28.10.1932. Památník byl odhalen 28.9.1933. Za okupace byl poničen nacisty. Ti odstranili sochy a jména padlých legionářů. Zůstala pouze jména padlých vojáků rakouské armády. Na podzim r. 1947 byly firmou Freiwald-Böhm provedeny úpravy s investicí města ve výši 5 197 636 Kčs. Odstraněna byla ostatní jména, přibyly reliéfy vojáků. V roce 2002 byla doplněna deska na paměť občanů Sušicka, kteří zahynuli v letech 1948-1989.
Autoři: Ing.Freiwald,Ing.Böhm (památník),ak.sochař O. Švec (socha TGM - původně bronzová).
Seznam padlých v 1. světové válce je z r. 1924 dle soupisu okresní úřadovny pro válečné poškozence v Klatovech a policejního úřadu v Sušici. Výpis z kroniky města str. 71-91.
Při budování pomníku bylo do druhého kvádru podstavce sochy TGM vloženo: otisk knihy Sušicko a boj za samostatnost, mince české a čínské, prsť od Zborova (Rusko), Terranu a Doss‘ Alto (Itálie), listina s textem: V roce 1933, patnáctém v samostatné ČSR, kdy byl prezidentem veliký Osvoboditel T.G.Masaryk, dožívaje se 83 let věku, .. (vyjmenování představitelé města a okresu), byl postaven tento pomník, dílo akademického sochaře Otakara Švece, jako projev díků Osvoboditelům ve věčnou paměť všem budoucím věkům, péčí města Sušice a Sboru pro zbudování památníku. .... podpisy... pečeť města a Sboru (zdroj databáze CEVH MO ČR)
Votýpka Václav, nar. 1.4.1891, Hrádek. V RU armádě sloužil u 11. pěšího pluku, jako svobodník. Zajat 4.12.1914, Srbsko. Do ČS legií ve Francii se přihlásil 22.4.1918, Blaye. Zařazen 29.4.1918 jako vojín 21. pěšího pluku. Padl 22.10.1918 jako vojín 22. pěšího pluku.
Kolář Jakub, nar. 2.4.1885, Cihelna. Služba v RU armádě nedoložena. Zajat 20.5.1916, M. St.Bio. Do ČS legií v Itálii se přihlásil 17.4.1918 v Padule. Zařazen 25.4.1918 jako vojín 31. pěšího pluku. Zemřel 7.12.1918 jako vojín 39. pěšího pluku ve vojenské nemocnici v Itálii.
Lerch Josef, nar. 21.4.1877 nebo 16.5.1879, Petrovice. V RU armádě sloužil u 29. pěšího pluku, pak 11. pěšího pluku jako vojín. Zajat 10.10.1914, Lublin. Do ČS legií v Rusku se přihlásil 10.11.1917 v Žitomiru. Zařazen 16.11.1917 jako vojín k 1. těžké dělostřelecké divizi. Demobilizován 22.4.1920 jako vojín štábu 1. střelecké divize.
Vlk Bohumír, nar. 7.11.1892, Nezamyslice. V RU armádě sloužil u 11. pěšího pluku jako vojín. Zajat 11.3.1915, Karpaty. Do ČS legií v Rusku se přihlásil 10.7.1918 v Ufě. Zařazen 10.7.1918 jako vojín 9. střeleckého pluku. Padl 27.10.1919 v boji proti bolševikům ve vsi Popovič, pohřben tamtéž.
Matoušek Antonín – v databázi neidentifikován.
Uhlíř Karel, nar. 6.1.1885, Nezdice. Do ČS legií v Rusku zařazen 6.8.1916 k 2. pěšímu pluku. Další údaje nedoloženy.
Pešek Petr, nar. 6.6.1886, Petrovice. V RU armádě sloužil u 11. pěšího pluku jako vojín. Zajat 7.4.1917, Karpaty. Do ČS legií v Rusku zařazen 10.7.1917 jako vojín 5. střeleckého pluku. Zemřel 11.6.1918.
Rebštek František, nar. 2.6.1894, Vojtice. V RU armádě sloužil u 11. pěšího pluku jako vojín. Zajat 17.2.1915, Smolnik. Do ČS legií v Rusku zařazen 2.7.1917 jako vojín 5. střeleckého pluku. Padl 16.6.1918.
Jarolím Vojtěch, nar. 24.11.1894, Suchá. V RU armádě sloužil u 11. pěšího pluku jako vojín. Zajat 3.4.1915, Karpaty. Do ČS legií v Rusku zařazen 28.4.1918 jako vojín 9. střeleckého pluku. Nezvěstný od 11.8.1918.
Šebesta Ignác, nar. 31.7.1892, Libětice. V RU armádě sloužil u 29. střeleckého pluku jako vojín. Zajat 16.5.1916 na ruské frontě. Do ČS legií v Rusku zařazen 13.6.1916 jako vojín 1. střeleckého pluku. Nezvěstný od 26.9.1917.
Chmelenský Karel, nar. 15.11.1885, Rozsedly. Služba v RU armádě nedoložena. Zajat 20.8.1917, Mt. Cucco. Do ČS legií v Itálii se přihlásil 11.1.1918 v Padule. Zařazen 24.4.1918 jako vojín 39. pěšího pluku. Padl 13.6.1919 v boji u slovenské obce Magyar Szölgyen po průstřelu břicha, pohřben tamtéž.
Špála Bohuslav, nar. 3.1.1897. V RU armádě sloužiln u 7. dragounského pluku jako vojín. Zajat 3.1.1917 u Čokařesty. Do ČS legií v Rusku zažazen 22.1.1917 jako vojín k 1. střeleckému pluku. Padl 27.5.1918.
Střeleček Gustav, nar. 4.5.1895, Stachy. V RU armádě sloužil u 11. pěšího pluku jako vojín. Zajat 20.8.1917, Itálie. Do ČS legií v Itálii se přihlásil 29.9.1917 v Padule. Zařazen 29.9.1917 jako vojín, jednotka nedoložena. Zemřel 21.1.1918 jako vojín záložní nemocnice Calc, pohřben v Calci.
Voldřich František – v databázi 2 osoby stejného jména, oba narozeni ve Stachách, oba demobilizováni, konkrétní osobu nelze určit z nedostatku údajů.
Chalupný František, nar. 6.10.1893, Strašín. V RU armádě sloužil u 2. jízdního pluku jako vojín. Zajat 10.6.1916, Zástavné-Bukov. Do ČS legií v Rusku zařazen 16.7.1917 jako vojín 8. střeleckého pluku. Zemřel 8.8.1919 následkem tuberkulózy ve francouzské nemocnici v Brestu (Francie), pohřben tamtéž.
Janoušek František, nar. 2.4.1883, Sušice. V RU armádě sloužil jako poručík ženijního ředitelství. Zajat 22.3.1915, Přemyšl. Do ČS legií v Rusku zařazen 28.10.1917 jako vojín 6. střeleckého pluku. Padl jako poručík inženýrské setniny 2. divize u Bachmače mezi 10. až 13. 3.1918.
Šperl Václav, naar. 12.8.1895, Petrovice. V RU armádě sloužil u 18. pěšího pluku jako vojín. Zajat 6.7.1916, Assiago. Do ČS legií v Itálii zařazen 23.4.1918 jako vojín 32. pěšího pluku. Nezvěstný od 21.7.1919 z bojů u Meerenzefu, Slovensko.
Niebauer František, nar. 16.9.1885, Šimanov. V RU armádě sloužil u 88. pěšího pluku jako vojín. Zajat 16.9.1915, Tarnopol. Do ČS legií v Rusku zařazen 17.10.1918 jako vojín 1. střeleckého záložního pluku. Zemřel 4.12.1918 na srdeční vadu v Omsku, pohřben tamtéž.
Kačena Antonín, nar. 21.3.1890, Tedražice. V RU armádě sloužil u 2. dragounského pluku. Zajat 22.8.1914, Tarnopol. Do ČS legií v Rusku zařazen 10.9.1917 jako vojín 5. střeleckého pluku. Zabit 10.10.1919 jako vojín 1. jízdního pluku v Bijsku při přestřelce, kterou způsobili 3 opilí ruští důstojníci.
Hosnédl Antonín, nar. 29.10.1894, Velhartice. V RU armádě sloužil u 11. pěšího pluku jako vojín. Zajat 11.3.1915. Do ČS legií v Rusku zařazen 12.9.1917 jako vojín 1. záložního pluku. Padl 20.9.1918u Nevjansku jako vojín 3. střeleckého pluku.
(zdroj databáze VÚA Praha)
Historické foto v příloze.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3214-05871
Souřadnice: N49°13'52.08'' E13°31'23.69''
Pomník přidal: Bc. Jaroslava Kainová
Doplnění informací: Ing. František Jedlička, Bernard Panuš

Pamětní deska vojákům Americké armády

Autor: Vladimír Štrupl, 17.10.2006
Umístění: Sušice, náměstí Svobody 40, na budově muzea
Nápis:
IN MEMORY OF THE LIBERATION
OF THEIR TOWN BY THE 4TH ARMORED
DIVISION OF THE 3RD AMERICAN ARMY
ON MAY 6TH, 1945.
THE TOWN OF SUŠICE.

NA PAMĚŤ OSVOBOZENÍ MĚSTA
4. PANCÉŘOVOU DIVISÍ 3. AMERICKÉ ARMÁDY
DNE 6. KVĚTNA 1945.
MĚSTO SUŠICE.
Poznámka:

Poprvé byla deska instalována a odhalena dne 6. července 1946 s textem: Na paměť osvobození města 4. pancéřovou divizí 3. americké armády dne 6. května 1945. Město Sušice. Pod českou větou je ta samá v angličtině.
Poprvé byla odstraněna v roce 1951. Podruhé byla deska instalován 6. května 1968. Podruhé byla odstraněná v roce 1972. Kovová deska byla vyměněna za mramorovou, na které byl zcela jiný text: Zde byla umístěna pamětní deska připomínající účast armády USA v boji proti fašismu ve 2. světové válce. Byla sejmuta na protest proti brutální agresivní válce americké armády proti vietnamskému lidu. V Sušici 1972. V dubnu 1980 se téměř 150 sušických občanů podepsalo pod petici žádající návrat původní desky k 35 výročí ukončení druhé světové války. Za tuto svoji odvahu se dočkali perzekuce.
Americko-vietnamská deska byla odstraněna a byla instalována deska s textem : Na paměť českého malíře Maxmiliána Pirnera profesora pražské AVU narozeného 13. 2. 1845 v Sušici.
V roce 1988 se objevila druhá petice žádající návrat původní desky, tentokrát s 488 podpisy.
Potřetí byla původní deska instalována 22. prosince 1989. Deska s malířem Pirnerem byla vyjmuta, chybné údaje na desce opraveny a deska byla znovu instalována na jeden z domů na náměstí. Americko-vietnamská deska (viz níže, sken fotografie z února 1974) je uložena v depozitáři sušického muzea.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°13'50.02'' E13°31'12.02''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Václav Havel

Autor: Marek Lanzendorf, 06.05.2018
Umístění: Sušice, náměstí Svobody, střed náměstí, pod "Lípou svobody"
Nápis:
,,Pravda
a láska
musí zvítězit
nad lží
a nenávistí“

Václav Havel

věnuje město Sušice

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Hrob Josef Steiner

Autor: Marek Lanzendorf, 14.05.2017
Umístění: Sušice, Pod Lesem, Nový židovský hřbitov Sušice
Nápis:
JOSEF STEINER
technický úředník,
poručík v záloze,
nar. 17. listopadu 1889
zemř. 13. března 1919.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Hrob Josef a Hermína Klingerovi

Autor: Marek Lanzendorf, 14.05.2017
Umístění: Sušice, Pod Lesem, Nový židovský hřbitov Sušice
Nápis:
JOSEF KLINGER
NAR. 15.4.1863, ZEMŘ. 29.7.1945

HERMÍNA KLINGEROVÁ
NAR. 25.2.1873, ZEMŘ. 20.4.1946

PO NÁVRATU Z KONCENTRAČNÍHO TÁBORA JSTE
MARNĚ ČEKALI NA NÁVRAT SVÝCH ODVLEČENÝCH
DĚTÍ, S KTERÝMI JSTE SE TEPRVE NYNÍ SHLEDALI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kenotaf Obětem holocaustu

Autor: Marek Lanzendorf, 14.05.2017
Umístění: Sušice, Pod Lesem, Nový židovský hřbitov Sušice
Nápis:
5760 2000
IN MEMORIAM NA PAMĚŤ ZIDOVSKÝCH OBČANŮ
MĚSTA SUŠICE KTEŘÍ ZAHYNULI V TEMNU
HOLOCAUSTU. VAŠI BRATŘI NEZAPOMENOU A
BUDOU POKRAČOVAT VE VAŠÍ TRADICI.
To the memory of the Susice Jews, slain
in the Shoah. You are not forgotten.
Congregation Sha´arei Am
Santa Monica, U.S.A.
Poznámka:

Deska umístěna v r. 2000, financována dcerou Kamily Barthové - Hanou Grünovou nar.18.6.1919, Hackettstown, USA která přežila holocaust a v Osvětimi se dožila osvobození (deportována do tábora 1.10.1944). Zde jsou uvedeny oběti holocaustu z obcí ORP Sušice, kteří nejsou připomenuti na hřbitovech nebo jiných pietních místech.
Jetta Bergerová 5.10.1853 Sušice 4.12.1942 Terezín
Karel Fantl 20.8.1906 Sušice 6.9.1943 Osvětim
Arnošt Fischer 31.5.1932 Sušice 20.1.1943 Osvětim
Ota Fischer 13.4.1894 Sušice 20.1.1943 Osvětim
Anna Fischerová 17.10.1903 Sušice 20.1.1943 Osvětim
Kamila Freundová 8.7.1882 Sušice 12.6.1942 Trawniki - Polsko
Mathilde Freundová 30.5.1861 Sušice 28.8.1944 Terezín
Karel Fürth 1907 Žichovice 29.6.1942 v 19:30 Luby - Vojenská střelnice
Leopold Fürth 1903 Žichovice 29.6.1942 v 19:30 Luby - Vojenská střelnice
Walter Fürth 23.01.1935 Sušice 15.05.1944 Osvětim
Anna Fürthová 18.1.1875 Sušice 27.12.1943 Terezín
Elsa Fürthová 18.10.1905 Žichovice 15.05.1944 Osvětim
Lily Fürthová 02.04.1938 Žichovice 15.05.1944 Osvětim
Olga Fürthová 27.12.1878 Sušice 20.01.1943 Osvětim
Rosalie Fürthová 20.4.1872 Sušice 14.12.1942 Terezín
Emanuel Kafka 15.4.1879 Sušice 22.10.1942 Treblinka
Emil Kafka 14.01.1915 Žihobce 20.01.1943 Osvětim
Josef Kafka 05.10.1887 Žihobce 20.01.1943 Osvětim
Ida Kafková 02.08.1883 Žihobce 20.01.1943 Osvětim
Jaroslava Kafková 10.06.1924 Žihobce 20.01.1943 Osvětim
Regina Kafková 31.3.1871 Sušice 22.10.1942 Treblinka
Bedřich Kallmus 24.09.1883 Čímice 17.05.1942 Lublin
Erich Kallmus 3.06.1917 Čímice 4.07.1942 Majdanek
Jeanette Kallmusová 15.10.1879 Čímice 17.05.1942 Lublin
Antonín Klinger 29.6.1907 Sušice 06.09.1943 Osvětim
Arnošt Klinger 13.2.1902 Sušice 20.01.1943 Osvětim
František Klinger 28.6.1897 Sušice 15.12.1943 Osvětim
Pavel Klinger 24.6.1899 Sušice 29.09.1944 Osvětim
Petr Klinger 29.1.1941 Sušice 06.10.1944 Osvětim
Dagmar Klingerová 6.12.1935 Sušice 15.12.1943 Osvětim
Eva Klingerová 25.1.1932 Sušice 30.11.1943 Terezín
Františka Klingerová 25.11.1908 Sušice 15.12.1943 Osvětim
Hana Klingerová 2.4.1935 Sušice 06.10.1944 Osvětim
Helena Klingerová 2.6.1914 Sušice 06.09.1943 Osvětim
Helena Klingerová 9.11.1932 Sušice 20.01.1943 Osvětim
Růžena Klingerová 15.6.1907 Sušice 20.01.1943 Osvětim
Therese Klingerová 24.7.1907 Sušice 06.10.1944 Osvětim
Zdeňka Klingerová 25.6.1942 Sušice 06.10.1944 Osvětim
Ida Knappová 15.06.1884 Čímice 17.05.1942 Lublin
Hana Koppová 9.5.1936 Sušice 18.12.1943 Osvětim
Lili Koppová 24.1.1912 Sušice 18.12.1943 Osvětim
Karel Kraus 30.10.1883 Sušice 20.01.1943 Osvětim
Jindřiška Krausová 05.01.1898 Žihobce 20.01.1943 Osvětim
Malvína Krausová 19.9.1918 Sušice 20.01.1943 Osvětim
Růžena Krausová 3.12.1887 Sušice 20.01.1943 Osvětim
Hedvika Kroužková 24.2.1901 Sušice 20.01.1943 Osvětim
Hynek Lasch 8.1.1884 Sušice 06.09.1943 Osvětim
Irma Laschová 7.3.1889 Sušice 06.09.1943 Osvětim
Jakub Lauber 15.01.1905 Hrádek 28.09.1944 Osvětim
Jan Lauber 24.05.1936 Hrádek 19.10.1944 Osvětim
Ela Lauberová 08.09.1910 Hrádek 19.10.1944 Osvětim
Ludmila Lauberová 18.04.1940 Hrádek 19.10.1944 Osvětim
Rosa Lauberová 27.11.1938 Hrádek 23.12.1942 Terezín
Emil Lažanský 31.10.1900 Sušice 29.09.1944 Osvětim
Elsa Lichnovská 18.12.1888 Sušice 20.01.1943 Osvětim
Arnošt Lichnovský 17.2.1928 Sušice 20.01.1943 Osvětim
Oskar Lichnovský 15.9.1891 Sušice 20.01.1943 Osvětim
Štěpán Löffler 17.6.1882 Vienna 28.10.1944 Osvětim
Alice Löfflerová 2.8.1891 Vienna 16.10.1944 Osvětim
Jindřich Moravec 30.10.1905 Sušice 28.09.1944 Osvětim
Oskar Morgenstern 9.7.1912 Sušice 06.09.1943 Osvětim
Hilda Morgensternová 29.5.1916 Sušice 20.01.1943 Osvětim
Žofie Morgensternová roz. Kernová 27.19.1880 Jihlava 20.01.1943 Osvětim
David Pollak 14.3.1867 Sušice 1.5.1945 Terezín
Aloisie Pollaková 13.6.1887 Sušice 20.01.1943 Osvětim
Otilie Pollaková 8.12.1873 Sušice 15.4.1943 Terezín
Valerie Popperová 10.07.1897 Čepice 12.10.1944 Osvětim
Věra Popperová 25.09.1922 Žichovice 15.12.1943 Osvětim
Hugo Sax 9.9.1892 Velké Bielice (Nitra SR) 06.09.1943 Osvětim
Berta Saxová 30.6.1900 Sušice 06.09.1943 Osvětim
Rosa Saxová 29.7.1924 Sušice 06.09.1943 Osvětim
Oskar Schimmerl 1.6.1896 Sušice 28.09.1944 Osvětim
Růžena Schimmerlová 20.10.1897 Sušice 06.10.1944 Osvětim
Alfred Schwarz 20.6.1877 Sušice 14.4.1943 Terezín
Otilie Schwarzová 26.11.1882 Sušice 20.01.1943 Osvětim
Egon Singer 28.4.1928 Sušice 06.09.1943 Osvětim
Rita Singerová 22.9.1924 Sušice 06.09.1943 Osvětim
Sali Singerová 30.11.1890 Sušice 06.09.1943 Osvětim
Věra Singerová 13.03.1921 Sušice 06.09.1943 Osvětim
Adolf Steiner 20.08.1912 Sušice 20.01.1943 Osvětim
Edvard Steiner 15.11.1937 Sušice 06.09.1943 Osvětim
Emil Steiner 06.01.1892 Žichovice 20.01.1943 Osvětim
Felix Steiner 19.04.1910 Sušice 06.09.1943 Osvětim
Josef Steiner 13.11.1924 Žichovice 20.01.1943 Osvětim
Karel Steiner 28.08.1904 Sušice 06.09.1943 Osvětim
Adéla Steinerová 28.07.1885 Sušice 20.01.1943 Osvětim
Marie Steinerová 26.11.1911 Sušice 06.09.1943 Osvětim
Zdenka Steinerová 01.02.1921 Žichovice 20.01.1943 Osvětim
Anna Steinerová rozena Fürthová 24.01.1895 Žichovice 20.01.1943 Osvětim
Kamila Theimerová 21.12.1874 Žichovice 15.12.1943 Osvětim
Josef Trenk 22.10.1884 Sušice 28.10.1944 Osvětim
Benedikt Wedeles 01.03.1893 Sušice 20.01.1943 Osvětim
Leo Wedeles 20.09.1930 Sušice 20.01.1943 Osvětim
Ota Wedeles 11.09.1919 Sušice 23.01.1943 Osvětim
Elsa Wedelesová 01.01.1896 Sušice 20.01.1943 Osvětim
Eva Weisová 8.08.1857 Čepice 27.2.1943 Terezín - viz úmrtní list
Štěpánka Wernerová 06.12.1880 Sušice 06.09.1943 Osvětim
Josef Wilhelm 18.08.1913 Čepice 20.01.1943 Osvětim
Julie Wilhelmová 3.06.1888 Čepice 20.01.1943 Osvětim
Simon Zunterstein 11.10.1863 Sušice 18.12.1943 Osvětim
Růžena Žaloudková 22.02.1894 Sušice 15.12.1943 Osvětim
(zdroj: portál CEVH MO ČR)

Archivní foto v příloze:
Štěpán Löffler a Alice Löfflerová, 1937 - 1939, poslední známá fotografie.
Fotografii poskytla jejich dcera - Susi Löffler, Sydney, Austrálie. Narozená v roce 1923.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3214-33238
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Doplnění informací: Ing. František Jedlička, Susi Löffler

Kenotaf Obětem holocaustu

Autor: Marek Lanzendorf, 14.05.2017
Umístění: Sušice, Pod Lesem
Nápis:
V KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH
ZAHYNULI V LETECH 1941-1945

LUDVÍK HUTTER N.1877
KLÁRA FÜRTHOVÁ N.1867
VILÉM FANTL N.1915
ARNOŠT FÜRTH N.1890
IRMA FÜRTHOVÁ N.1893
KAREL FÜRTH N.1927
RUTH FÜRTHOVÁ N.1921
TEREZIE FÜRTHOVÁ N.1924
ZIKMUND RECHTS N.1886
EMA RECHTSOVÁ N.1892
HERBERT RECHTS N.1918
ZDENĚK RECHTS N.1919
DR.LUDVÍK FUCHS N.1887
HERMÍNA FUCHSOVÁ N.1894
HELENA FUCHSOVÁ N.1918
JANA FUCHSOVÁ N.1923

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3214-33221
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kenotaf rodina Gutmannova

Autor: Marek Lanzendorf, 14.05.2017
Umístění: Sušice, Pod Lesem, Nový židovský hřbitov Sušice
Nápis:
VZPOMÍNÁME NAŠICH DRAHÝCH
UMUČENÝCH
V KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH
OD R.1943-45
KARLA, KAROLINY,
OTY A RUDOLFA
GUTMANNOVI

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3214-33219
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kenotaf rodina Steinerova

Autor: Marek Lanzendorf, 14.05.2017
Umístění: Sušice, Pod Lesem, Nový židovský hřbitov Sušice
Nápis:
IN MEMORIAM
MARIE STEINEROVÁ
N.14.10.1847 Z.8.12.1942
V TEREZÍNĚ
KATEŘINA STEINEROVÁ
N.7.6.1886 Z.20.1.1943
V OSVĚČIMI
RUDOLF STEINER
N.2.5.1881 Z.20.1.1943
V OSVĚČIMI

A RŮZNÝCH KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH
BENO STEINER N.27.4.1874 Z.15.12.1943
KAROLINA VOGLOVÁ N.19.7.1870
OLGA VOGLOVÁ N.14.8.1898
KAREL STEINER N.18.6.1878 Z.26.10.1942
MALVA STEINEROVÁ N.20.3.1888 Z.26.10.1942
BRUNO STEINER N.13.12.1910 Z.20.2.1945
ČEST JEJICH PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3214-33223
Pomník přidal: Marek Lanzendorf