Bernartice

Pamětní deska František Švec

Autor: Ing. Jana Tejnecká, 01.09.2016
Umístění: Bernartice, Táborská, v chodbě obecního úřadu
Nápis:
NA TRVALOU PAMĚŤ

FRANTIŠKA ŠVECE
1882-1942
STAROSTY OBCE,

KTEÝ PRO VLAST ŽIL,
PRACOVAL
A POLOŽIL ŽIVOT
Poznámka:

http://www.valka.cz/11833-Bernartice-1942


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3107-54937
Pomník přidal: Ing. Jana a Jindřich Tejnečtí
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Jan Doubek, Rudof Hrubec, Rudolf Severin Krzák

Autor: Ing. Jana Tejnecká, 01.09.2016
Umístění: Bernartice, Táborská, v chodbě obecního úřadu
Nápis:
NA PAMĚŤ
RODÁKŮ – DŮSTOJNÍKŮ
KTEŘÍ BOJOVALI VE 2. SVĚT. VÁLCE
ZA SVOBODU VLASTI

JAN DOUBEK 1916 – 1979
RUDOLF HRUBEC 1914 – 1944
RUDOLF S. KRZÁK 1914 – 2004
Poznámka:

Jan Doubek, nar. 2.2.1916 Bernartice, okres Milevsko. Osobní číslo J-1332, odveden 23.09.1939, Francie; Agde.
Rudolf Hrubec, nar. 15.11.1914 Bernartice, okres Milevsko. Osobní číslo J-1172, odveden 23.09.1939, Francie; Agde, poručík jezdectva z pov. čs. Jednotka při úmrtí MNO-VB, zvláštní skupina, výsadek Silica II. Zahynul 11.09.1944, Itálie, Biella, při leteckém neštěstí během výsadkové operace Silica II, pohřben na místě, po válce na brit. vál. hřbitově Milán, odd. 6, řada C, hrob č. 5 – 6.
(zdroj http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana a Jindřich Tejnečtí
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem 2. světové války a Janu Doubkovi

Autor: Ing. Stanislav Mundl, 26.04.2018
Umístění: Bernartice, Týnská 68, u vstupních vrat
Nápis:
NA PAMÁTKU
STATEČNÝM BERNARTICKÝM OBČANŮM
ZA HRDINSTVÍ VE DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE
A POMOC ČESKOSLOVENSKÝM VÝSADKÁŘŮM
*23.6.1880 JAN DOUBEK +1.7.1942
*6.2.1881 MARIE DOUBKOVÁ +1.7.1942
*26.2.1906 KAREL DOUBEK +1.7.1942
*17.6.1918 ALOIS DOUBEK +1.7.1942
POPRAVENI V LUBECH U KLATOV

V TOMTO DOMĚ SE NARODIL
plk. Ing. JAN DOUBEK
*2.2.1916 +4.6.1976
PŘÍSLUŠNÍK ČESKOSLOVENSKÝCH JEDNOTEK
VE FRANCII A V ANGLII

Městys Bernartice 24.6.2016
Poznámka:

Rodiče a sourozenci Jana Doubka byli popraveni za podporu parašutistů z výsadkové skupiny Intransitive.
Doubek Jan: vojenskou základní službu vykonal u dělostřeleckého pluku v Českých Budějovicích, další dobrovolnou službu absolvoval u dělostřeleckého pluku v Košicích na Slovensku jako poručík dělostřelectva. V letech 1937 a 1938 byl frekventantem Vojenské akademie v Hranicích na Moravě a následně byl odvelen do Jindřichova Hradce k dělostřeleckému pluku. Počátkem roku 1939 absolvoval aplikační kurs dělostřelectva v Hranicích. Po obsazení Československa v r. 1939 se Jan Doubek rozhodl aktivně se podílet na zahraničním odboji. V červnu překročil se svými dvěma kamarády (Rudolf Krzák, Rudolf Hrubec) ilegálně česko-polské hranice, za účelem vstupu do československé skupiny v polském Krakově. V červenci byl odeslán spolu s ostatními čs. vojáky lodí "Chrobrý" do Francie, kde byl převelen do cizinecké legie. V září byl odvelen k 1. pluku cizinecké legie v Sidi-Bel Abes v africkém Alžíru a následně ke 4. pluku Zuavů v Tunise. 19. května 1943 byl těžce zraněn střepinami granátu, které zasáhly prsa, břicho, dolní končetiny. Po rekonvalescenci se vráti k 1. československé samostatné obrněné brigádě v Anglii, kde sloužil jako velitel 1. baterie 1.dělostřeleckého pluku v hodnosti kapitána a štábního kapitána dělostřelectva až do konce války. Také se účastnil bojů u Dunkerque. 19.51945 se Jan Doubek vrátil do vlasti. Po návratu ze zahraniční armády byl v hodnosti majora odvelen jako velitel záložní důstojnické školy polního motorizovaného dělostřelectva do Havlíčkova Brodu a stal se také frekventantem Vysoké válečné školy v Praze. V letech 1947-1963 sloužil v různých velitelských funkcích v oblasti dělostřelectva a mimo jiné působil jako profesor na Vysokém vojenském učilišti v Praze a na Vojenské akademii A. Zápotockého v Brně. V r. 1963 byl přeložen do Prahy na Vojenskou katedru ČVUT, kde působil až do výslužby.
(zdroj: knihovnabernartice.estranky.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3107-54935
Pomník přidal: Ing. Stanislav Mundl
Doplnění informací: Arno Glaser

Kameny zmizelých - rodiny Weiglova a Mautnerova

Autor: Jiří Padevět, 18.12.2021
Umístění: Bernartice, Týnská 92/3, v chodníku vlevo od vchodu do pobočky České pošty
Nápis:
ZDE ŽIL
RUDOLF WEIGL
NAR. 17.7.1879
DEPORTOVÁN 12.11.1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1943
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
Ing. VILÉM WEIGL
NAR. 18.9.1908
DEPORTOVÁN 12.11.1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1943
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
JOSEF MAUTNER
NAR. 21.5.1904
DEPORTOVÁN 12.11.1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
IRMA MAUTNEROVÁ
ROZ. WEIGLOVÁ
NAR. 1.3.1907
DEPORTOVÁNA 12.11.1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
PETR MAUTNER
NAR. 3.9.1941
DEPORTOVÁN 12.11.1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
MARIE MAUTNEROVÁ
NAR. 18.6.1906
DEPORTOVÁNA 12.11.1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
JIŘÍ MAUTNER
NAR. 21.2.1930
DEPORTOVÁN 12.11.1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
PAVEL MAUTNER
NAR. 23.3.1932
DEPORTOVÁN 12.11.1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
MATYLDA MAUTNEROVÁ
NAR. 3.11.1865
DEPORTOVÁNA 12.11.1942
DO TEREZÍNA
PŘEŽILA
Poznámka:

Celá rodina byla do Ghetta Terezín deportována transportem Bz, vypraveným z Tábora. Do Auschwitz Birkenau byli deportováni transportem Cq 20.1.1943 a transportem Dz 15.5.1944. Josef Mautner byl zavražděn 29.9.1944 v KT Schwarzheide. Marie Mautnerová je v databázi holocaust.cz uvedena s rokem narození 1908.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/132059-rudolf-weigl/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/132071-vilem-weigl/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/108936-josef-mautner/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/108924-irma-mautnerova/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/108996-petr-mautner/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/108967-marie-mautnerova/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/108932-jiri-mautner/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/108989-pavel-mautner/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 9 VPM
Souřadnice: N49°22'5.16'' E14°22'45.27''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Kameny zmizelých - rodina Hoffmanova a Žofie Frischová

Autor: Jiří Padevět, 18.12.2021
Umístění: Bernartice, Týnská 90, v chodníku vlevo od vchodu
Nápis:
ZDE ŽILA
REGINA HOFFMANOVÁ
ROZ. FRISCHOVÁ
NAR. 15.7.1875
DEPORTOVÁNA 12.11.1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1943
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
JOSEF HOFFMAN
NAR. 28.3.1912
DEPORTOVÁN 12.11.1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1943
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
VÍTĚZSLAV HOFFMAN
NAR. 30.9.1913
DEPORTOVÁN 12.11.1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1943
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
LEOPOLD HOFFMAN
NAR. 17.4.1916
DEPORTOVÁN 12.11.1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1943
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
ŽOFIE FRISCHOVÁ
NAR. 2.11.1872
DEPORTOVÁNA 12.11.1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1943
V TEREZÍNĚ
Poznámka:

Rodina Hoffmanova a Žofie Frischová byli do Ghetta Terezín deportováni z Tábora transportem Bz. Do Auschwitz Birkenau byli deportováni transportem Cq 20.1.1943.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/94846-josef-hoffmann/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/94915-vitezslav-hoffmann/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/94864-leopold-hoffmann/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/87056-zofie-frischova/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 5 VPM
Souřadnice: N49°22'4.7'' E14°22'46.08''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Kameny zmizelých - rodina Rubínova

Autor: Jiří Padevět, 18.12.2021
Umístění: Bernartice, Týnská 65, v chodníku vpravo od vchodu
Nápis:
ZDE ŽIL
BOHUMÍR RUBÍN
NAR. 6.6.1891
DEPORTOVÁN 12.11.1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1943
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
HILDA RUBÍNOVÁ
NAR. 20.6.1895
DEPORTOVÁNA 12.11.1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1943
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
JOSEF RUBÍN
NAR. 23.11.1922
DEPORTOVÁN 12.11.1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1943
V OSVĚTIMI
Poznámka:

Rodina Rubínova byla do Ghetta Terezín deportována z Tábora transportem Bz. Do Auschwitz Birkenau byli deportováni 20.1.1943 transportem Cq.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/119596-bohumir-rubin/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/119596-bohumir-rubin/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/119628-josef-rubin/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Souřadnice: N49°22'2.17'' E14°22'46.51''
Pomník přidal: Jiří Padevět