Dohalice

Pomník Jan Bednář

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Dohalice, severně obce, u sila
Nápis:
Památce
JANA BEDNÁŘE
hrobníka ze Mžan,
který r. 1866 raněné
vojíny věrně ošetřoval,
zemřelé pochovával,
sám pak
po boku udatných
byl pohřben.

Dem Andenken
an den Todtengräber
JOHANN BEDNÁŘ
aus Mžan
welcher im J. 1866 die wervundeten
Krieger freu gepflegt, die Todten
begraben hat und an der Seite
der Tapferen bestattet wurde.
Poznámka:

Pískovcová typová pyramida. Pomník Jana Bednáře, hrobníka ze Mžan, který obětavě ošetřoval raněné vojáky. Roku 1890 věnován Komitétem. Stojí před oploceným hromadným hrobem. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 190 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-04030
Souřadnice: N50°17'27.73'' E15°41'34.67''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Dohalice, severně obce, u sila
Nápis:
Památce
všech udatných
vojínů
rakouských
a pruských
dne 3. července 1866
v obvodu obce
Sadové
padlých.
Poznámka:

Pískovcový pomník s vysokým ozdobným litinovým křížem. Pomník všeobecného věnování. Zřízen úředníky bývalého cukrovaru v Sadové. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 188 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-04029
Souřadnice: N50°17'27.73'' E15°41'34.67''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Dohalice, severní okraj obce
Nápis:
BRIGÁDA KNEBEL
3./7. 1866.
Poznámka:

Pomník rakouské Knebelovy brigády od X. armádního sboru. Plastika lva z mušlového vápence, kulturní památka. Socha též pochází z Itálie a byla darována rakouským ministerstvem války Ústřednímu spolku. Byl zhotoven rakouskými sochaři, kteří sloužili jako vojáci v Itálii. Socha instalována nejspíše r. 1901. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 382 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03719
Souřadnice: N50°17'17.06'' E15°41'39.73''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Dohalice, střed obce
Nápis:
1914 – 1918

HENČL KAREL 1885 – 1914
DOSTÁL ANT. 1886 – 1914
MUNZAR ANT. 1884 – 1914
SKALICKÝ VÁCL. 1880 – 1914
TŘEBEŠKA FRANT. 1882 – 1915
TŘEBEŠKA VÁCL. 1878 – 1915
TOMÁŠEK VÁCL. 1892 – 1915
DLOUHÝ JOSEF 1895 – 1915
PETRÁČEK FRANT. 1872 – 1916
KREJČÍ JOSEF 1888 – 1916
MELZER JAN 1894 – 1917
KREJČÍ LADISLAV 1892 – 1917
JAROŠ JAROSLAV 1878 – 1918
HÝSEK JOSEF 1892 – 1920
RŮŽIČKA LUDVÍK 1895 - 1924
Poznámka:

Podle svědectví pamětnice, paní Marie Karáskové, byl z Pomníku obětem 1. světové války za fašistické okupace odstraněn nápis "VŠEM TĚM, Z JEJICHŽ SLZ A KRVE VZEŠLA SVOBODA“.
Z iniciativy OÚ Dohalice, jmenovitě pana Milana Kučery, byl tento nápis obnoven v roce 2012, při oslavách 660 let založení obce.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03690
Souřadnice: N50°17'14.52'' E15°41'41.02''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 17.03.2007
Umístění: Dohalice, severní okraj lesa Holá
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Pomník věnovaný pruské 8. pěší brigádě a současně zde pohřbenému rakouskému plukovníku a veliteli 49. pěšího pluku Victoru Binderovi baronu von Bindersfeldovi. Mohutný žulový balvan s měděnou nápisní deskou (měděná deska odcizena). (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 9 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03721
Souřadnice: N50°17'32.22'' E15°43'30.93''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Dohalice, severně obce, u sila
Nápis:
Zde odpočívá
65 rakouských
a
pruských vojínů
ve smrti smířených.

Hier ruhen in Gott
im Tode vereint
65 österreichische
und preussische
Soldaten
3/7 1866
Poznámka:

Mohutná typová pískovcová pyramida na vrcholu s dělovým křížem z téhož materiálu. Pomník zřízen pruským řádem johanitů a péčí úředníků cukrovaru v Sadové. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 191 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-04031
Souřadnice: N50°17'27.73'' E15°41'36.67''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 17.03.2007
Umístění: Dohalice, severní okraj lesa Holá
Nápis:
Z pruské 8. pěší
brigády padlých
v boji o les Holá
dne 3. července 1866
???
3 poddůstojníci,
3 svobodníci a
7 mušketýrů,
od 61. pomořan. 7. pluku:
setníci v. Knebel a Hirsch,
poručík Bulow,
1 poddůstojník,
7 svobodníků,
21 mušketýrů,
7 střelců a
1 bubeník.

Pohřbeni jsou zde
s mnoha padlými vojíny
9. pluku rakouského.
Poznámka:

číslo 247 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03709
Souřadnice: N50°17'32.22'' E15°42'30.93''
Pomník přidal: Ivo Šťastný