Vlkoš

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ervin Silný, 02.09.2007
Umístění: Vlkoš, náves
Nápis:
PROTO JSME MY ZEMŘELI, ABYSTE VY MOHLI ŽÍT
VĚRNI ZŮSTAŇME

VALENTIN MOBES okupanty úkladně zastřelen +3.4.1945
KLEMENT DROBIL +21.4.1945
JOSEF JEŽ +25.4.1945
CYPRIÁN KRIST +16.4.1945
LADISLAVA HAVLÍČKOVÁ +3.4.1945
LADISLAV PŮČEK +25.4.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6210-13935
Pomník přidal: Ervin Silný

Lípa válečných veteránů

Autor: Petr Něnička, 01.06.2016
Umístění: Vlkoš, střed obce, nedaleko pomníku Obětem 2. světové války
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Lípu zasadili členové Military muzea generála Sergěje Jana Ingra u příležitosti dne válečných veteránů - 11.11.2010.
V roce 2016 byly na lípu instalovány "psí známky", jejich druhá část je v Muzeu v expozici AČR v misích.
(zdroje:
http://www.militarymuzeum.cz/
http://foto.militarymuzeum.cz/main.php?g2_itemId=1370
http://militarymuzeum.webnode.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°59'25.21'' E17°9'52.14''
Pomník přidal: Petr Něnička

Pamětní deska Sergěj Jan Ingr

Autor: Ervin Silný, 02.09.2007
Umístění: Vlkoš, na budově Obecního úřadu a školy
Nápis:
ZAHRANIČNÍ VOJÁCI A LETCI SVÉMU VELITELI 1939-1945

GENERÁL SERGEJ INGR
*1894 VLKOŠ
+1956 PAŘÍŽ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6210-13937
Pomník přidal: Ervin Silný

Pamětní deska Zdeněk Vítek

Autor: Petr Něnička, 01.06.2016
Umístění: Vlkoš, rodný dům Zdeňka Vítka, dnes mateřská škola
Nápis:
V tomto domě se narodil účastník 2. odboje
MUDr. Zdeněk Vítek
Plukovník - Lékař RAF (1940-1946)
Poznámka:

- narozen 29.3.1913 ve Vlkoši u Kyjova na Moravě
- 29.3.1938 promoce na lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně
- 1.4.1938 nastoupil presenční vojenskou službu do školy pro důstojníky zdravotnictva v záloze v Praze - Karlíně.
- po absolvování přidělen služebně na chirurgickém oddělení Sborové nemocnice číslo 6 v Brně, následují pozice lékaře v různých útvarech
- 15.3.1939 v rámci demobilizace čsl. armády přeložen do zálohy v hodnosti četaře-aspiranta
- od 1.4.1939 sekundární lékař na chirurgickém oddělení Městské veřejné nemocnice v Ostravě
- 20.1.1940 ilegální odchod do zahraničí
- 29.3.1940 vstup do čs. zahraniční armády ve Francii
- po evakuaci čs. armády z Francie odchod do Anglie, pokračuje na lékařských pozicích
- 11. června 1941 přeložen k službě československým jednotkám Královského letectva anglického, šéflékař polní stíhací perutě č. 310
- 1.2.1943 lékař na chirurgicko-ortopedickém oddělení vojenské letecké nemocnice R.A.F. ve Wroughtonu
- 18.12.1945 návrat v hodnosti majora anglického letectva do vlasti
- po demobilizaci z čs. pracoval jako lékař až do své smrti v roce 1958
(zdroj: http://www.militarymuzeum.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°59'35.36'' E17°10'9.4''
Pomník přidal: Petr Něnička

Pamětní deska Karel Antonín Macháček

Autor: Petr Něnička, 14.02.2018
Umístění: Vlkoš, budova nádraží ČD
Nápis:
ZDE ŽIL V LETECH
1920 - 1939
ÚČASTNÍK 2. ODBOJE
MUDr. KAREL ANTONÍN MACHÁČEK
LÉKAŘ, KTERÉMU 17. LISTOPAD ZMĚNIL CELÝ ŽIVOT
Poznámka:

- narodil se 11. ledna 1916 v Brandýse nad Labem, mládí prožil ve Vlkoši u Kyjova, kde byl jeho otec přednostou stanice
- studoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity, angažoval se ve Svazu čs. studentstva a stává se jeho místopředsedou v Brně a předsedou Akademického spolku v Kyjově, člen
- před Vánocemi 1939 odchod do zahraničí, absolvuje výcvik v Agde
- 1940 odchod do Anglie, do tábora Cholmondeley Park v Cheshire
- s dalšími studenty zakládá Ústřední svaz československého studentstva v zahraniční armádě a letectvu, cílem je dosáhnout toho, aby 17. listopad byl uznán jako Mezinárodní den studentstva. Na pomoc k tomuto uskutečnění se přidávají i britské studentské organizace. Výbor získává za pomoci naší vlády souhlas 14 představitelů spojených národů a na slavnostním ceremoniálu 16. listopad 1941 v londýnském sále v Caxton Hall za přítomnosti zástupců spojených vlád, univerzitních klubů a studentských organizací je slavnostně vyhlášen 17. listopad za Mezinárodní den studentstva.
- byl iniciátorem dostudování našich mediků (bylo jich v té době v armádě asi 40 v posledních semestrech studia) na britských univerzitách
- promoval Oxfordu 24. července 1943, nastupuje k letectvu
- po válce se vrátil se svou manželkou Betty do Československa
- žil v Praze a sloužil v leteckém zdravotnictví
- po únoru 1948, poslal svou manželku se synem letadlem do Anglie a sám překročil hranici na Šumavě do americké západní zóny
- pracoval jako lékař v Anglii
- 1983 odešel do důchodu
- aktivní v listopadu 1989 vstupuje do styku s revolučním výborem pražských studentů a píše do Studentských listů
- 1990 projev na Václavském náměstí při návštěvě amerického prezidenta George Bushe seniora. V roce 1994 mluví v pražském Karolinu k 55. výročí 17. listopadu, v roce 1996 pronáší projev jménem vojenských lékařů při 70. výročí založení Lékařské akademie v Hradci Králové
- iniciátorem pamětní desky generála Sergěje Jana Ingra ve Vlkoši u Kyjova a stává se čestným občanem této obce
- 2002 pasován na Rytíře českého lékařského stavu
- zemřel 4. července 2005, Canvey Island, Essex, Anglie


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°59'17.03'' E17°9'59.72''
Pomník přidal: Petr Něnička

Hrob Sergěj Jan Ingr

Autor: Petr Něnička, 01.06.2016
Umístění: Vlkoš, hřbitov
Nápis:
GENERÁL
SERGĚJ JAN INGR
*2.9.1894 +17.6.1956

VZPOMÍNKA
NA VOJÁKY SLOVÁCKA,
KTEŘÍ BOJOVALI A PADLI
ZA NAŠI SVOBODU
1939-1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6210-38290
Souřadnice: N48°59'43.2'' E17°9'45.45''
Pomník přidal: Petr Něnička