Bratislava

Hrob Anton Vick

Autor: Ladislav Barabás, 06.11.2017
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor IX, hrob č. 121
Nápis:
ANTON VICK
1904 - 1960
Poznámka:

Anton Vick (16.4.1904 Liptovský Mikuláš - 1960 Bratislava) podplukovník pechoty, veliteľ pešieho pluku. Na voj. službu nastúpil 1.10.1923 v p. pl. 32 v Košiciach, odkiaľ odišiel študovať na VA v Hraniciach na Morave. Ďalej pôsobil na rôznych pozíciách v armáde. V septembri 1939 sa zúčastnil ťaženia proti Poľsku. V roku 1940 bol premiestnený do trenčianského p. pl. 2 a ustanovený za ZV pluku. Po vstupe SR do vojny proti ZSSR sa od 3.7. do 1.9.1941 zúčastnil ťaženia na vých. fronte. Od 1.8.1944 sa stal vel. p. pl. 3, ktorý bol nasadený na vých. Slovensku v zostave vojsk AV v Prešove. Počas odzbrojovania vojsk vsl. arm. nemeckým vojskom bol odvezený do zajateckého tábora vo Fallingbosteli. Po návrate domov ochorel a bol operovaný. Dňa 28.5.1945 bol prijatý do čs. armády, v r. 1947 bol nasadený proti banderovcom, v r. 1948 bol poslaný do výslužby. V roku 1991 bol mimosúdne rehabilitovaný v hodnosti plk. v.v. Vyznamenania: Za hrdinstvo 3. st., Pam. medaila (1940), Za zásluhy, Voj. víťazný kríž IV. tr.
Zdroj: http:/www.vhu.sk/data/files/58.pdf


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'24.8'' E17°3'59.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Vincent Mistrík

Autor: Ladislav Barabás, 06.11.2017
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor XXXVIII, hrob č. 14
Nápis:
ING. VINCENT MISTRÍK
16.XI.1909 - 24.VIII.1980
Poznámka:

Vincent Mistrík (16.11.1909 Donovaly - 24.8.1980 Donovaly, poch. Bratislava) major pechoty, zástupca veliteľa 4. práporu 3. čs. brigády. V októbri 1930 narukoval na voj. službu a ihneď začal navštevovať ŠDPZ. V rokoch 1936-39 absolvoval kurz pre dôstojníkov pechoty. V máji 1942 odišiel na vých front v pohorí Kaukaz. Po 9. mesiacoch odišiel na dovolenku a pre chorobu sa už nevrátil späť. Koncom januára 1944 odišiel opäť na vých. front (Krym) a neskôr bol premiestnený do Rumunska. Dňa 24.8.1944 prebehol k Červenej armáde a odtiaľ k 1. čs. arm. zboru v ZSSR. Zúčastnil sa bojov pri Krosne (Poľsko). Dukle, Stropkove a Svidníku. Pri útoku na Jalovec bol ranený. V roku 1946 sa zúčastnil bojov s banderovcami. V rokoch 1948-49 ešte pôsobil v čs. armáde, neskôr pracoval v Bratislavských elektrotechnických závodoch. Vyznamenania: Čs. voj. kríž 1939, Medaila "Víťazstva", Medaila "Za hrdinstvo" 3. st., 2. st., Rad SNP I. tr., sov. Za pobedu nad Germanijej.
(zdroj: http:/www.vhu.sk/data/files/58.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'20.4'' E17°4'9.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Štefan Janšák

Autor: Ladislav Barabás, 27.05.2010
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor XXII, hrob č. 129
Nápis:
Dr. h. c. Ing. ŠTEFAN JANŠÁK
ARCHEOLÓG
1886 - 1972
Poznámka:

Štefan Janšák (14.9.1886 Osuské - 8.4.1972 Bratislava) archeológ, historik, stavebný inžinier. Za článok uverejnený v roku 1907 v skalických ľudových novinách (O odrodilstve) ho osúdili na pol roka väzenia. V roku 1917 ho poslali na taliansky front, kde ho mali fyzicky zlikvidovať. Rozkaz na to sa mu náhodou dostal do rúk a s pomocou českých priateľov sa mu podarilo zmariť jeho realizáciu. V roku 1918 bol členom Národného zhromaždenia, v roku 1920 bol ako národohospodársky expert členom čs. delegácie na mierových rokovaniach v Paríži. Vyznamenania: 1930 rytier a 1934 dôstojník francúzskej Čestnej légie, Rad práce (1971).
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Štefan Bašťovanský

Autor: Ladislav Barabás, 07.02.2014
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí sektor XVI, hrob č. 99
Nápis:
ŠTEFAN BAŠŤOVANSKÝ
7.II.1910 - 27.XII.1952
Poznámka:

Štefan Bašťovanský (7.2.1910 Budapešť - 27.11.1952 Bratislava) funkcionár KSČ, úradník. V roku 1939 vstúpil do HSĽS (Hlinkova Slovenská ľudová strana), čo mu uľahčilo prácu na Ministerstve dopravy a verejných prác v Bratislave (1939-42) a súčasne cestovanie do Čiech. Už ako gymnazista sympatizoval s komunistami a počas vojny sa zapojil do činnosti 4. ilegálneho ústredia KSS. Dňa 11.5.1943 ho na Martinských holiach zatkla polícia a bol uväznený. Z väzenia ušiel po vypuknutí SNP a nadviazal spojenie s partizánskymi oddielmi. Koncom februára 1945 odišiel k partizánom a s pomocou sov. rozviedčikov prešiel cez front k Červenej armáde. Po oslobodení sa stal generálnym tajomníkom KSS. Vo februári 1951 predniesol správu o tzv. špionážnej záškodníckej činnosti V. Clementisa a buržoáznych nacionalistov. Vykonštruované tvrdenia o činnosti V. Clementisa, G. Husáka a L. Novomeského sa stali podnetom súdneho procesu proti nim. Koncom januára 1952 bol odvolaný zo všetkých straníckych funkcií a údajne spáchal samovraždu.
(zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Elemír Polk

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 10.11.2017
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí sektor I, hrob č. 290
Nápis:
GENMJR. ING. ELEMÍR POLK
1905 - 1994
Poznámka:

Elemír Polk (24.9.1905 České Brezovo - 11.10.1994 Bratislava) podplukovník gen. štábu, náčelník štábu 1. divízie Vsl. armády, veliteľ oddielov partizánskej brigády Čapajev. V rokoch 1927-29 absolvoval VA v Hraniciach na Morave, ďalej pôsobil v rôznych armádnych funkciách. Po vzniku Slovenskej republiky pracoval v Trenčíne a Banskej Bystrici. Po vypuknutí vojny proti ZSSR odišiel na východný front (27.6. - 6.10.1941). Od 6.5.1944 sa stal náčelníkom štábu 1. divízie Vsl. armády na východnom Slovensku. V roku 1944 sa zapojil do príprav SNP, spolupracoval s part. jednotkou Čapajev a Alexander Nevskij. Dňa 31.8.1944 odletel na poradu s veliteľom 1. Ukrajinského frontu marš. Konevom. Počas odzbrojovania Vsl. armády Nemcami prešiel k part. oddielu Čapajev, s ktorým sa zapojil do bojov. Po prechode frontu vstúpil v marci 1945 do 1. čs. arm. zboru a bol zaradený do 2. čs. paradesantnej brigády. Dňa 3.12.1949 bol menovaný do hodnosti brig. gen. (genmjr.). Do zálohy odišiel v roku 1958.
(zdroj: http:/www.vhu.sk/data/files/58.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'27.3'' E17°4'2.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Vladimír Plicka

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 23.09.2009
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí park, hrob č. 64
Nápis:
PROFESOR
VLADIMÍR PLICKA
1890 - 1965
Poznámka:

Vladimír Plicka (10.1.1890 Viedeň - 26.6.1965 Bratislava) pedagóg, spisovateľ, publicista a osvetový pracovník. V rokoch 1915 - 1918 bojoval na frontoch prvej svetovej vojny. (zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)

Autorom busty je sochár Ludwik Korkoš


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ludvik Svoboda

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 15.12.2017
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí sektor XXXVIIII, hrob 259
Nápis:
Ludvik SVOBODA
1905 - 1985

SPOMÍNAME
Poznámka:

Ludvik Svoboda (23.5.1905 - 11.7.1985), fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Michal Bobaľ

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 15.12.2017
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí sektor XVI, hrob č. 102
Nápis:
PPLK. MICHAL BOBAĽ v.v.
1915 - 1985

LÁSKA ZOSTÁVA
Poznámka:

Mohlo by se jednat o:
Bobaľ Michal: *5.2.1915 Kecerovské Kostolany, okres Košice vonkov. Odvod: 30.1.1945 Humenné. Hodnost: četař asp. čs., nadporučík slov. Kmenové číslo: 1.776/D a 27.316/M. Číslo protokolu: 19.820. (zdroj: VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'22.1'' E17°4'1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob Juraj Ursíny

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 15.12.2017
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí sektor XXXVIII A, hrob č. 37
Nápis:
MVDr. JURAJ
URSÍNY
1904 - 1981
Poznámka:

Juraj Ursíny (5.11.1904 Banská Bystrica-Radvaň - 7.6.1981 Malacky) veterinárny lekár, výskumný pracovník. V rokoch 1925-30 študoval na vysokej škole veterinárnej v Brne. Počas SNP náčelník veterinárnej služby 1. čs. armády na Slovensku, súčasne náčelník poľnej nemocnice v Banskej Bystrici-Podlaviciach. Po ústupe povstalcov do hôr bojoval s partizánskymi skupinami v kremnických horách až do oslobodenia Banskej Bystrice, potom ako prvý posádkový veterinár organizoval veterinárnu službu v Banskej Bystrici. Vyznamenania: Rad SNP I. tr., Čs. voj. medaila Za zásluhy II. tr.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Anton Takáč

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 15.12.2017
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí sektor XIX, hrob č. 297
Nápis:
Anton
TAKÁČ
*19.II.1916
†30.IV.1975

Živým láska, mŕtvym spomienka.
Poznámka:

Anton Takáč (19.2.1916 Ružindol - 30.4.1975 Bratislava) stotník/kapitán, veliteľ 11. pešieho práporu Ruža v SNP. V rokoch 1937-38 študoval na VA v Hraniciach na Morave. Po vzniku Slovenskej republiky od marca 1939 bol vel. p. roty v rámci p. pl. 23 a pôsobil na južných hraniciach Slovenska. Od 1.10.1940 bol poslucháčom VAK v Bratislave, od 4.7.1941 bol odoslaný na východný front. Od 15.2.1942 do konca roka 1942 bol vel. štábnej roty MNO. Od mája 1944 sa pripravoval na ozbrojené povstanie. Od 29.8.1944 bol aktívnym účastníkom SNP a zúčastnil sa bojov v priestore Poprad - Kežmarok, neskôr pri Telgárte. Po ústupe do hôr sa pridal k part. brigáde Kl. Gottwald, neskôr bol začlenený do 2. čs. paradesantnej part. brigády na Horehroní, kde vážne ochorel, po vyzdravení sa vrátil ku svojej jednotke v oblasti Brezna. S 1. čs. brigádou sa zúčastnil bojov o Lipt. Mikuláš, Strečno a Polom. Po oslobodení zostal v armáde a zapojil sa do akcií proti banderovcom. 1.10.1948 ho povýšili na pplk. Do zálohy bol prepustený v roku 1971. Vyznamenania: Za hrdinstvo III. st., Pam. medaila so štítkom Javorina, Za odvahu I. st., Voj. víť. kríž V. st., Čs. voj. medaila Za zásluhy I. st., Čs. voj. kríž 1939, Čs. sov medaila Za chrabrosť pred nepriateľom, Rad SNP I. tr., Za pobedu nad Germanijej, rum. Ordinul Coroana Romaniei, juhosl. Red partizanske zvezde, Čs. voj. rad bieleho leva Za víťazstvo, poľ. Krzyz Walecznych
(zdroj: http:/www.vhu.sk/data/files/58.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'22.8'' E17°4'5.4''
Pomník přidal: Ladislav Barabás