Rtyně nad Bílinou

Pomník Obětem pochodu smrti

Autor: Milan Lašťovka, 01.06.2017
Umístění: Rtyně nad Bílinou, hřbitov
Nápis:
V UPOMÍNKU
45 OBĚTEM
POCHODU SMRTI
1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE4213-745
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob srbských zajatců

Autor: Milan Lašťovka, 01.06.2017
Umístění: Rtyně nad Bílinou, hřbitov
Nápis:
ZDE ODPOČÍVAJÍ
OBĚTI NACISMU SRBSKÉ NÁRODNOSTI
JAN VOJISLAV
*28.7.1910 +11.10.1941
MILAN SLAMARSKI
*15.12.1912 +9.6.1942
DRAGUSTIN ANDIELKOVIČ
*20.8.112 +29.3.1943
VZPOMÍNÁME

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE4213-715
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Maxim AndrejevičTrifial

Autor: Milan Lašťovka, 01.06.2017
Umístění: Rtyně nad Bílinou, hřbitov
Nápis:
SOVĚTSKÝ BOJOVNÍK, KTERÝ ZDE
PADL PŘI OSVOBOZOVÁNÍ NAŠÍ VLASTI
OD FAŠIZMU V KVĚTNU 1945
КРАСНОАРМEEЦ
ТРИФИАЛ МАКСИМ АНДРEEВИЧ
НEИЗВ - 05.1945 Г.

LÉTA PROJDOU ZA LÉTY A VĚČNOST V PRACH
NÁS ROZMETÁ, ALE SLÁVA RUSKÉHO VÍTĚZSTVÍ
V SRDCÍCH LIDSTVA NESKONÁ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kenotaf Rudolf Dittrich

Autor: Milan Lašťovka, 01.06.2017
Umístění: Rtyně nad Bílinou, hřbitov
Nápis:
Zum Andenken
an
unseren lieben Sohn u. Bruder
Rudolf Dittrich
b.k.u.k. Jnf.Rgt.No 92
Er fand in blühenden Alter von 20 Jahren
am 29.8.1915 am ostgalizischen Kriegsschauplatz
den Heldentod fürs Vaterland.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kenotaf Emil Günzel

Autor: Milan Lašťovka, 01.06.2017
Umístění: Rtyně nad Bílinou, hřbitov
Nápis:
+ Im treuen Gedenken an
unseren unvergeßlichen
Emil Günzel
gefallen in Afrika d. 10.3.1943
im 29. Lebensjahre.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka