Praha 2

Kameny zmizelých - rodina Brychova a Helena Vejvodová

Autor: Jiří Padevět, 26.10.2021
Umístění: Praha 2, U Kanálky 1559/5, v chodníku vpravo od vchodu
Nápis:
ZDE ŽILA
MARIE BRYCHOVÁ
NAR. 1914
ZATČENA 23.6.1942
VĚZNĚNA
NA MALÉ PEVNOSTI
DEPORTOVÁNA
DO TEREZÍNA
POPRAVENA 24.10.1942
V MAUTHAUSENU

ZDE ŽILA
BOŽENA BRYCHOVÁ
NAR. 1921
ZATČENA 23.6.1942
VĚZNĚNA
NA MALÉ PEVNOSTI
DEPORTOVÁNA
DO TEREZÍNA
POPRAVENA 24.10.1942
V MAUTHAUSENU

ČLENOVÉ RODINY
SE V RÁMCI SOKOLSKÉ
ODBOJOVÉ ORGANIZACE
PODÍLELI NA PODPOŘE
ČLENŮ VÝSADKU ANTHROPOID

ZDE ŽIL
JOSEF BRYCH
NAR. 1918
ZATČEN 23.6.1942
VĚZNĚN
NA MALÉ PEVNOSTI
DEPORTOVÁN
DO TEREZÍNA
POPRAVEN 24.10.1942
V MAUTHAUSENU

ZDE ŽILA
HELENA VEJVODOVÁ
NAR. 1914
ZATČENA 23.6.1942
VĚZNĚNA
NA MALÉ PEVNOSTI
DEPORTOVÁNA
DO TEREZÍNA
POPRAVENA 24.10.1942
V MAUTHAUSENU


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 5 VPM
Souřadnice: N50°4'39.29'' E14°26'45.22''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Kameny zmizelých - Emilie Ledererová

Autor: Jiří Padevět, 26.10.2021
Umístění: Praha 2, U Kanálky 1378/3, v chodníku vpravo od vchodu
Nápis:
ZDE ŽILA
EMILIE LEDEREROVÁ
NAR. 1881
DEPORTOVÁNA 1942
DO UJAZDOWA
ZAVRAŽDĚNA
Poznámka:

Emilie Ledererová byla do Ghetta Ujazdow deportována 10.6.1942 transportem AAh, č. 210. Z tohoto transportu se konce války dožili z 1000 deportovaných tři lidé.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/147263-emilie-ledererova/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'38.71'' E14°26'45.31''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Václav Šindelář

Autor: Vladimír Štrupl, 03.10.2004
Umístění: Praha 2, U nemocnice 499/2, objekt Všeobecné fakultní nemocnice – klinika nefrologie, město, jižní křídlo
Nápis:
VĚRNI ZŮSTANEME ZDE PADL 8.5.1945
VÁCLAV ŠINDELÁŘ
ZAMĚSTNANEC NEMOCNICE
ČEST JEHO PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0002-18123
Souřadnice: N50°04'21.9'' E14°25'15.9''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 06.10.2004
Umístění: Praha 2, U nemocnice 499/2, objekt Všeobecné fakultní nemocnice – II. interní klinika, západní strana dvora
Nápis:
NA PAMĚŤ LÉKAŘŮ II. INTERNÍ KLINIKY, KTEŘÍ POLOŽILI ŽIVOT ZA SVOBODNÉ ČESKOSLOVENSKO

PROF. DR. ALEXANDER GJURIĆ POPRAVEN 16.8.1944
DOC. DR. FRANTIŠEK PROCHÁZKA
DOC. DR. VLADIMÍR VACEK, POPRAVENI 10.7.1944
PRIM. DR. KAREL HRADECKÝ POPRAVEN 7.9.1943

PŘI PRAŽSKÉM POVSTÁNÍ ZAHYNULI
DR. BOHUMIL HAVRÁNEK 6.5.1945
DOC. DR. VLADIMÍR KUČERA 7.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°04'23.04'' E14°25'13.09''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Růžena Švagrová

Autor: Vladimír Štrupl, 25.02.2006
Umístění: Praha 2, Uruguayská 271/1
Nápis:
ZDE BYLA NA BARIKÁDĚ ZASTŘELENA
DNE 6. KVĚTNA 1945
RŮŽENA ŠVAGROVÁ
NAROZENÁ DNE 7.KVĚTNA 1915.
ČEST JEJÍ PAMÁTCE.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0002-18108
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Jan Hrubý

Autor: Pavel Šmejkal, 18.06.2018
Umístění: Praha 2, Václavská, roh ulic Václavská a Resslova
Nápis:
čet. Jan Hrubý
Bioscop
*4.3.1915 +18.6.1942
Poznámka:

- pamětní kámen na místě, kde leželo tělo parašutisty po té, co bylo vyvlečeno po poslední bitvě z kostela sv. Cyrila a Metoděje
- přesné místo bylo určeno na základě pramenné rešerše historika Pavla Kmocha (podle historických fotografií gestapa z identifikace ve Václavské ulici a podle pitevních protokolů)
- deska byla odhalena 18.6.2018


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Pavel Šmejkal

Pamětní deska Jaroslav Švarc

Autor: Pavel Šmejkal, 18.06.2018
Umístění: Praha 2, Václavská, roh ulic Václavská a Resslova
Nápis:
rt. Jaroslav Švarc
Tin
*11.5.1914 +18.6.1942
Poznámka:

- pamětní kámen na místě, kde leželo tělo parašutisty po té, co bylo vyvlečeno po poslední bitvě z kostela sv. Cyrila a Metoděje
- přesné místo bylo určeno na základě pramenné rešerše historika Pavla Kmocha (podle historických fotografií gestapa z identifikace ve Václavské ulici a podle pitevních protokolů)
- deska byla odhalena 18.6.2018


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Pavel Šmejkal

Pamětní deska Josef Gabčík

Autor: Pavel Šmejkal, 18.06.2018
Umístění: Praha 2, Václavská, roh ulic Václavská a Resslova
Nápis:
rtm. pěch. Josef Gabčík
Anthropoid
*8.4.1912 +18.6.1942
Poznámka:

- pamětní kámen na místě, kde leželo tělo parašutisty po té, co bylo vyvlečeno po poslední bitvě z kostela sv. Cyrila a Metoděje
- přesné místo bylo určeno na základě pramenné rešerše historika Pavla Kmocha (podle historických fotografií gestapa z identifikace ve Václavské ulici a podle pitevních protokolů)
- deska byla odhalena 18.6.2018


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Pavel Šmejkal

Pamětní deska Jan Kubiš

Autor: Pavel Šmejkal, 18.06.2018
Umístění: Praha 2, Václavská, roh ulic Václavská a Resslova
Nápis:
rtm. pěch. Jan Kubiš
Anthropoid
*24.6.1913 +18.6.1942
Poznámka:

- pamětní kámen na místě, kde leželo tělo parašutisty po té, co bylo vyvlečeno po poslední bitvě z kostela sv. Cyrila a Metoděje
- přesné místo bylo určeno na základě pramenné rešerše historika Pavla Kmocha (podle historických fotografií gestapa z identifikace ve Václavské ulici a podle pitevních protokolů)
- deska byla odhalena 18.6.2018


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Pavel Šmejkal

Pamětní deska Josef Valčík

Autor: Pavel Šmejkal, 18.06.2018
Umístění: Praha 2, Václavská, roh ulic Václavská a Resslova
Nápis:
ppor. pěch Josef Valčík
Silver A
*2.11.1914 +18.6.1942
Poznámka:

- pamětní kámen na místě, kde leželo tělo parašutisty po té, co bylo vyvlečeno po poslední bitvě z kostela sv. Cyrila a Metoděje
- přesné místo bylo určeno na základě pramenné rešerše historika Pavla Kmocha (podle historických fotografií gestapa z identifikace ve Václavské ulici a podle pitevních protokolů)
- deska byla odhalena 18.6.2018


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Pavel Šmejkal