Moravská Třebová

Hrob Adolf Cihlář

Autor: Milan Lašťovka, 25.06.2017
Umístění: Moravská Třebová, Křížový Vrch, hřbitov
Nápis:
ADOLF
CIHLÁŘ
*5.5.1912 +7.4.1944
(informační tabule)
HROB ADOLFA CIHLÁŘE
Adolf Cihlář byl český občan Moravské Třebové, který položil svůj život v boji proti německému fašismu. Pro svou odbojovou činnost byl v dubnu 1944 zatčen a ještě téhož dne při výslechu umučen (ubit). Jeho pohřbu do tohoto hrobu 2. září 1945 předcházela tryzna, které se účastnilo mnoho moravskotřebovských občanů a Cihlářových spolubojovníků.
Poznámka:

Adolf Cihlář byl v období 2. sv. války členem skupiny odbojářů. Tato skupina se podílela na řadě sabotáží a destrukcí na Šumpersku a Zábřežsku. Rozšiřovali také ilegální časopis - Národní obrození, dále prováděli tajné sbírky na pomoc rodinám uvězněných vojáků a odbojářů. Po prozrazení skupiny, začátkem r.1944, se do rukou gestapa dostal jmenný seznam odbojářů. Následně byl dne 7.4. 1944 A.Cihlář zatčen a téhož dne ubit při výslechu k smrti. O jeho hrob pečuje obec Moravská Třebová.
Zdroj: http://www.evidencevh.army.cz


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5308-6631
Souřadnice: N49°45'29.16'' E16°40'22.98'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Michail Martinovič Gazalov

Autor: Milan Lašťovka, 25.06.2017
Umístění: Moravská Třebová, Křížový Vrch, hřbitov
Nápis:
ГЕН.-ШТАБА ПОЛКОВНИКЬ
МИХАИЛЬ МАРТИНОВИЧЬ
ГАЗАЛОВЬ
6./II. 1867 г. - 17.V.1923 г.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°45'29.16'' E16°40'22.98'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Theodor Frolov

Autor: Milan Lašťovka, 25.06.2017
Umístění: Moravská Třebová, Křížový Vrch, hřbitov
Nápis:
Фроловь
Федорь Карповичь
донской казакь
директорь Новочеркасской
гимназiи.
Frolov Theodor,
profesor rusk. gymn. v M. Třebové
20.IV.1865 - 9.1.1929

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°45'29.16'' E16°40'22.98'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Michael von Jelagin

Autor: Milan Lašťovka, 25.06.2017
Umístění: Moravská Třebová, Křížový Vrch, hřbitov
Nápis:
Капитань 1го ранга
Михаиль Аркадьевич
Елагинь
Michael von Jelagin
......
4.XI.1873 - 14.IX.1933
Poznámka:

Část nápisu nad daty poškozena.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°45'29.16'' E16°40'22.98'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Ferdinand Dworžak

Autor: Milan Lašťovka, 26.06.2017
Umístění: Moravská Třebová, Křížový vrch, hřbitov
Nápis:
FERDINAND DWORŽAK K.u.K. OBERST=
LIEUTNANT GEB. 1844 GEST. 1905

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°45'29.16'' E16°40'22.98'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kenotaf Hans Pollner

Autor: Milan Lašťovka, 25.06.2017
Umístění: Moravská Třebová, Křížový Vrch, hřbitov
Nápis:
Hans Pollner,
geb. 19./7.1891, gef. 23./11.1914.
Poznámka:

Hans Pollner: *19.7.1891 Rudoltice, okres Šumpek, Morava. Zeměbr.p.pl. č. 13, četař. +23./11. 1914 u Smolen na ruském bojišti.
Zdroj: http://vuapraha.cz


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°45'29.16'' E16°40'22.98'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska T. G. Masaryk

Autor: Eva Lanzendorfová, 16.07.2021
Umístění: Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 32/29, budova městského úřadu
Nápis:
NA PAMÁTKU
PRVNÍHO PREZIDENTA
T. G. MASARYKA
KE 140. VÝROČÍ
JEHO NAROZENÍ
OBČANÉ MĚSTA 7.3.1990

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Pavlína Koncošová, 15.10.2019
Umístění: Moravská Třebová, Rybní náměstí
Nápis:
1914 1918

Pomník občanům města
Moravská Třebová
padlým v první
světové válce
Odhaleno v roce 2018
k 100. výročí konce I. světové války
Město Moravská Třebová

Denkmal für die Bürger der Stadt Mährish Trübau;
die im Ersten Weltkrieg gefallen sind.
Enthüllt 2018 zum 100 - jährigen Jubiläum des Kriegsendes
Stadt Mährisch Trübau
Poznámka:

Podoba a jména původního pomníku: http://www.muzeummoravskatrebova.cz/akce/pomnik-padlym-v-prvni-svetove-valce/


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5308-55032
Pomník přidal: Pavlína Koncošová

Hromadný hrob Obětí napoleonských válek

Autor: Pavlína Koncošová, 12.10.2019
Umístění: Moravská Třebová, Svitavská, u muzea
Nápis:
V TĚCHTO MÍSTECH SE NACHÁZÍ
HROMADNÝ HROB FRANCOUZSKÝCH
VOJÁKŮ. KTEŘÍ PO BITVĚ NÁRODŮ
U LIPSKA V ROCE 1813 ZEMŘELI
V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ.

SUR CETTE PLACE SE TROUVE LA
FOSSE COMMUNE DES SOLDATS
FRANÇAISES QUI SONT DÉSÉDÉS
EN 1813 á MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
APRÈS LA BATTAILLE DES
NATIONS PRÈS DE LEIPZIG.

THE MASS GRAVE OF FRENCH
SOLDIERS OF THE YEAR 1813.
DAS MASSENGRAB DER FRANZÖSISCHEN
SOLDATEN VOM JAHRE 1813.
Poznámka:

V roce 1813 se zde objevili Francouzi po bitvě u Lipska, odkud přitáhli do města nemocní a zranění vojáci, kteří byli umístěni ve františkánském klášteře a velká část jich ve městě zemřela.
(zdroj: Miloslav Kužílek, Moravská Třebová - průřez historií)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5308-39836
Pomník přidal: Pavlína Koncošová