Moravská Třebová

Hrob Adolf Cihlář

Autor: Milan Lašťovka, 25.06.2017
Umístění: Moravská Třebová, Křížový Vrch, hřbitov
Nápis:
ADOLF
CIHLÁŘ
*5.5.1912 +7.4.1944
(informační tabule)
HROB ADOLFA CIHLÁŘE
Adolf Cihlář byl český občan Moravské Třebové, který položil svůj život v boji proti německému fašismu. Pro svou odbojovou činnost byl v dubnu 1944 zatčen a ještě téhož dne při výslechu umučen (ubit). Jeho pohřbu do tohoto hrobu 2. září 1945 předcházela tryzna, které se účastnilo mnoho moravskotřebovských občanů a Cihlářových spolubojovníků.
Poznámka:

Adolf Cihlář byl v období 2. sv. války členem skupiny odbojářů. Tato skupina se podílela na řadě sabotáží a destrukcí na Šumpersku a Zábřežsku. Rozšiřovali také ilegální časopis - Národní obrození, dále prováděli tajné sbírky na pomoc rodinám uvězněných vojáků a odbojářů. Po prozrazení skupiny, začátkem r.1944, se do rukou gestapa dostal jmenný seznam odbojářů. Následně byl dne 7.4. 1944 A.Cihlář zatčen a téhož dne ubit při výslechu k smrti. O jeho hrob pečuje obec Moravská Třebová.
Zdroj: http://www.evidencevh.army.cz


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5308-6631
Souřadnice: N49°45'29.16'' E16°40'22.98'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Michail Martinovič Gazalov

Autor: Milan Lašťovka, 25.06.2017
Umístění: Moravská Třebová, Křížový Vrch, hřbitov
Nápis:
ГЕН.-ШТАБА ПОЛКОВНИКЬ
МИХАИЛЬ МАРТИНОВИЧЬ
ГАЗАЛОВЬ
6./II. 1867 г. - 17.V.1923 г.

Souřadnice: N49°45'29.16'' E16°40'22.98'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Theodor Frolov

Autor: Milan Lašťovka, 25.06.2017
Umístění: Moravská Třebová, Křížový Vrch, hřbitov
Nápis:
Фроловь
Федорь Карповичь
донской казакь
директорь Новочеркасской
гимназiи.
Frolov Theodor,
profesor rusk. gymn. v M. Třebové
20.IV.1865 - 9.1.1929

Souřadnice: N49°45'29.16'' E16°40'22.98'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Michael von Jelagin

Autor: Milan Lašťovka, 25.06.2017
Umístění: Moravská Třebová, Křížový Vrch, hřbitov
Nápis:
Капитань 1го ранга
Михаиль Аркадьевич
Елагинь
Michael von Jelagin
......
4.XI.1873 - 14.IX.1933
Poznámka:

Část nápisu nad daty poškozena.


Souřadnice: N49°45'29.16'' E16°40'22.98'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Ferdinand Dworžak

Autor: Milan Lašťovka, 26.06.2017
Umístění: Moravská Třebová, Křížový vrch, hřbitov
Nápis:
FERDINAND DWORŽAK K.u.K. OBERST=
LIEUTNANT GEB. 1844 GEST. 1905

Souřadnice: N49°45'29.16'' E16°40'22.98'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Jan Novotný

Autor: Petr Palla, 30.10.2023
Umístění: Moravská Třebová, Křížový Vrch, hřbitov
Nápis:
RODINA NOVOTNÁ
JAN
☼ 27.IV.1896
† 12.IX.1963
Poznámka:

narozen dne 27.4.1896 ve Vysokém Mýtě, povoláním kamnář, v době zajetí v Lublinu dne 7.7.1915 sloužil jako vojín u 98. pěšího pluku R-U armády, zařazen do legií dne 7.4.1918 a to k 8. střeleckému pluku Československých legií v Rusku v hodnosti vojína, dne 2.8.1920 se vrátil do vlasti
(zdroj informací: http://legie100.com )


Souřadnice: N49°45'29.16'' E16°40'22.98'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Petr Palla

Hrob rodina von Pfersmann

Autor: Petr Palla, 30.10.2023
Umístění: Moravská Třebová, Křížový Vrch, hřbitov
Nápis:
FAMILIE
von PFERSMANN
Poznámka:

z této rodiny pochází vynikající důstojník generálního štábu, hudebník a spisovatel Rudolf Pfersmann von Eichthal, který se narodil v Moravské Třebové 18. března roku 1877, v domě číslo popisné 114 na náměstí, v rodině armádního plukovníka. Navštěvoval nižší vojenskou reálku v Eisenstadtu u Vídně (na jeho počest nese jedna z ulic jeho jméno), Tereziánskou vojenskou akademii ve Wiener Neustadt a Válečnou školu ve Vídni. Školu absolvoval v roce 1898 jako poručník, nastoupil k 25. pěšímu pluku (IR25), potom byl ve Vídni přidělen do generálního štábu. Nadporučíkem byl jmenován v roce 1902 a o šest let později jej nalezneme u zeměbrany, konkrétně u 86. pěší brigády v Černivci (Czernowitz) na dnešní Ukrajině. O rok později byl přeřazen k zeměbraně a jmenován setníkem u LIR21.

Když začala první světová válka, byl 1. listopadu 1914 povýšen na majora a podplukovníkem se stal 1. srpna 1916. Tou dobou již byl nositelem mnoha válečných vyznamenání. Bojoval nejprve na frontách v Rusku a Srbsku – převážně ve štábních funkcích a později byl jmenován náčelníkem štábu divize. Sloužil ale především coby náčelník štábu v Jižním Tyrolsku u skupiny Kletter (1917) a v oblasti Area III. na italské frontě. Jako zajímavost uveďme, že v létě 1915 naléhavě varoval náčelníka generálního štábu Franze Conrada von Hötzendorf, že tyrolská zeměbrana není s to dostatečně obsadit opevnění a zabezpečit hranici proti případnému italskému útoku. V roce 1914 získal Vojenský záslužný kříž (udělen bez mečů), následuje Železná koruna s meči (1916) a řad Leopolda s meči v roce 1917.

Válka pro něj skončila v Jižním Tyrolsku ve funkci náčelníka štábu a následně daného k dispozici nejvyššímu velení. V roce 1920 vstoupil do služeb vídeňského Burgtheatru a byl členem jevištního orchestru ve Státní opeře. Jako trumpetista založil trubačský sbor Burgtheatru a řídil jej až do roku 1937, kdy odešel do důchodu. Eichthal jako starý Rakušan odmítl nacionální socialismus a do svého deníku si 13. března 1938 – v den anšlusu zapsal: “Toto je konec tisíciletého Rakouska!!! (…) Světlem jeho smrti bude druhá světová válka, která utopí celou Evropu v moři krve a slz.”

Po válce se věnoval hlavně umění. V roce 1920 se stal trumpetistou ve vídeňském Burgtheatru a ve Státní opeře, od roku 1928 se věnoval spisovatelské profesi a vyšel mu historický román Der Kreuzberg (Křížový vrch), který se věnuje jedné z moravskotřebovských pověstí. Rodného moravskotřebovského regionu zasadil také například román Die Burg Durana (Hrad Durana) nebo povídky Lang, lang ist's her… (Dávno, dávno je tomu…). Vztah von Eichtala k Moravské Třebové byl silný, ve svém bytě měl dokonce v jedné místnosti (Trübauerzimmer) památky, které mu rodiště a dětství připomínaly. Mezi jeho další romány patří např. Die goldene Spange, Das Ehrenwort, Der göttliche Funke, Mitzike, Die Patin, Der Marschallstab apod. Ačkoliv získal za své literární dílo řadu ocenění a jeho knihy se velmi dobře prodávaly, žádná z jeho knih nebyla dosud přeložena do češtiny.
V roce 1923 se oženil s Terezií von Kreutzbruck zu Lilienfels.

Zemřel ve Vídni dne 14.08.1974 a byl pohřben na místním centrálním hřbitově, jeho pozůstalost se nachází v Rakouské národní knihovně.
(zdroj informací: https://www.osobnostiregionu.cz, https://www.kabinetkuriozit.eu )


Souřadnice: N49°45'29.16'' E16°40'22.98'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Petr Palla

Hrob Josef Plíhal

Autor: Petr Palla, 30.10.2023
Umístění: Moravská Třebová, Křížový Vrch, hřbitov
Nápis:
Josef Plíhal
1898 - 1969
Poznámka:

narozen dne 6.4.1898 ve Velkých Janovicích v okrese Nové Město na Moravě, původním rolník, v době zajetí v Koňuchách dne 19.6.1917 sloužil jako vojín u 81. pěšího pluku R-U armády, zařazen do legií dne 1.11.1917 a to k záložnímu praporu Československých legií v Rusku v hodnosti vojína, 3.4.1918 převelen k 21. střeleckému pluku Československých legií ve Francii, konec v legiích k 31.12.1919, další povolání v letech 1918-1938 sloužil u četníctva na Podkarpatské Rusi, od 1945 do 1948 v Boskovicích u SNB, datum úmrtí 13.5.1969, místo pohřbení Moravská Třebová
(zdroj informací: http://legie100.com )


Souřadnice: N49°45'29.16'' E16°40'22.98'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Petr Palla

Hrob Otto Prosser

Autor: Petr Palla, 30.10.2023
Umístění: Moravská Třebová, Křížový Vrch, hřbitov
Nápis:
OTTO
PROSSER
K.U.K. OBERSTLEUTNANT D.R.
1862-1918

Souřadnice: N49°45'29.16'' E16°40'22.98'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Petr Palla

Hrob František Jelenek

Autor: Petr Palla, 30.10.2023
Umístění: Moravská Třebová, Křížový Vrch, hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK JELENEK
30.10.1896 - 2.3.1960
ITALSKÝ LEGIONÁŘ
Poznámka:

narozen dne 30.10.1896 v Kunovicích v okrese Uherské Hradiště, povoláním dělník, v době zajetí v Selu dne 20.8.1917 sloužil jako vojín u 3. pěšího pluku R-U armády, zařazen do legií dne 14.5.1918 a to k 34. pěšímu pluku Československých legií v Itálii v hodnosti vojína, dne 21.12.1922 demobilizován ve stejné hodnosti u stejného pluku, zemřel 2.3.1960 v Moravské Třebové
(zdroj informací: http://legie100.com )


Souřadnice: N49°45'29.16'' E16°40'22.98'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Petr Palla