Praha 10

Hrob František Kudrna

 • + o skupině VPM (P-10, Vinohrady, Krematorium Strašnice)
  • Krematorium Strašnice, Praha 10, Vinohrady, Vinohradská 214, souřadnice vstupu 50°04´37,1" N, 014°29´06,0" E, hřbitov okolo krematoria je oddělen zdí od Vinohradského hřbitova
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Alena Smolíková, 10.09.2016
Umístění: Praha 10, Vinohradská 214, Krematorium Strašnice
Nápis:
FRANTIŠEK KUDRNA
RUSKÝ LEGIONÁŘ
1896 - 1934

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Jan Ruis

 • + o skupině VPM (P-10, Vinohrady, Hřbitov Vinohrady)
  • Hřbitov Vinohrady, Praha 10, Vinohrady, Vinohradská 294/212, souřadnice vstupu na hřbitov 50°4'39.6"N, 14°28'48.6"E,
   Od svého založení v r. 1885 byl třikrát rozšířen - poprvé v r. 1897, podruhé roku 1912 a potřetí roku 1922, kdy byl i zřízen urnový hájn a urnová alej.
   Uprostřed stojí kostel sv. Václava. Hřbitov má dnes rozlohu 9,63 ha a v dubnu 1999 zde bylo 930 hrobek, 16 500 hrobů, 4 500 urnových hrobů a 1 850 kolumbárních schránek.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001
   Podle informace, vyvěšené na hřbitově, je zde umístěno 16 094 hrobů, 906 hrobek, 4 369 urnových míst a 4 850 kolumbárních míst. Hřbitov je zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek pod číslem 1 671 a obsahuje cca 400 chráněných objektů.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Jiří Porteš, 09.01.2017
Umístění: Praha 10, Vinohradská 294/212, Vinohradský hřbitov, sekce 17, č. hrobu 48, nedaleko kaple sv. Václava
Nápis:
deska bez nápisu
Poznámka:

Druhá hodnost v legiích: vojín
Poslední hodnost v legiích: vojín
Hodnost rakousko-uherské armády: vojín
Příjmení: RUIS
Jméno: Jan
Bydliště: Pasohlavky okr. Mikulov
Datum narození: 10.12.1896
Místo narození: Rakvice okr. Hustopeče
Datum a místo přihlášení do legií: Prod. Punkt Kazatín - Kyjevská gub.
Datum zařazení do jiné (další) legie: 7.11.1917
Datum zařazení do jiné (další) legie: 3.4.1918
Konec v legiích: 22.12.1920
Zkratky armád, u kterých sloužil: LR, LF
Poslední útvar rakousko-uherské armády: 24. dom. p. pl./24. zem. p. pl.
Druhý útvar v legiích: 21. stř. pl.
Poslední útvar v legiích: 21. stř. pl.
Zajetí: 25.7.1916, Brody
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )

RUIS Jan
Legionář ruský a francouzský, 21. čs. střelecký pluk
Narozen 10. prosince 1896 v Rakvicích č. p. 211 jako nemanželský syn Kristýny Bartoňkové, kterou si Ignác Ruis dne 21. 2. 1898 vzal v Rakvicích za zákonitou manželku a tím se zároveň před dvěma svědky přihlásil i k otcovství nezletilého Jana.
Slévač, os. č. 32 528. V jeho útlém věku se s ním rodiče přestěhovali do Pasohlávek. V roce 1915 příslušníkem 24. zeměbraneckého pluku ve Znojmě, na východní frontě se dostal do zajetí 25. července 1916 u Brodů.
Do čs. legií se přihlásil dle VÚA v Punktu Kazatín – Kyjevská gubernie (dnes Kozjatyn, Ukrajina, 200 km jihozápadně od Kyjeva). Hned po příchodu k legiím, zařazen v Žitomiru 7. listopadu 1917 se hlásil do transportu dobrovolníků do Francie. Byl do něj zařazen a 12. listopadu 1917 jako jeden z vojínů se vydává na cestu do daleké Francie.
Po příjezdu do Francie byl Jan Ruis 3. 4. 1918 zaregistrován, 10. června 1918 vyzbrojen v táboře v Darney. Zde se také se vší pravděpodobností zúčastnil slavnostní přísahy nových československých jednotek. Jeho další služební působení v rámci francouzských legií není známo, osobní spis obsahuje pouze informaci a udělení čs. válečného kříže s lipovou ratolestí dle dekretu 3423 a jeho demobilizaci nejdříve u Náhradního praporu čs. pěš. pl. čís. 21, II. náhradní roty v Čáslavi 20. 12. 1920 a ve Znojmě u Čs. domobraneckého okresního velitelství dne 1. 2. 1921.
Po odchodu z legií zůstal v Praze, kde se 7. 11. 1920 oženil na Královských Vinohradech s Františkou Schillingovou. Umírá 5. května 1952 v Praze. Jeho životní osudy po odchodu z legií se podařilo dohledat díky manželce jeho syna, paní Jarmile Mrázové – Ruisové: „ … mohu poskytnout dosti skromné informace, protože jsem Jana Ruise (otce mého manžela) osobně nepoznala, neb v době sňatku s jeho synem Jaroslavem byl již mrtvý. S manželkou Františkou Schillingovou měl čtyři syny a dcerku, která v útlém dětství (9 let) zemřela při náletu na Prahu za II. světové války. Stal se listonošem (nynějším doručovatelem). Vzhledem k tomu, že můj manžel o něm mluvil vždy s úctou a láskou, domnívám se, že zůstal vždy věrný svým ideálům a zdravým názorům. Tomuto svému dítěti dopřál krásné hudební vzdělání, které mu umožnilo po ukončení studia na Pražské konzervatoři stát se předním violistou a zakladatelem Dvořákova kvarteta i v pozdějších letech profesorem na téže konzervatoři.“
Jan Ruis je pohřben na hřbitově v Praze Vinohradech.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. František Trávníček

Hrob Jürgen Svoboda

 • + o skupině VPM (P-10, Vinohrady, Hřbitov Vinohrady)
  • Hřbitov Vinohrady, Praha 10, Vinohrady, Vinohradská 294/212, souřadnice vstupu na hřbitov 50°4'39.6"N, 14°28'48.6"E,
   Od svého založení v r. 1885 byl třikrát rozšířen - poprvé v r. 1897, podruhé roku 1912 a potřetí roku 1922, kdy byl i zřízen urnový hájn a urnová alej.
   Uprostřed stojí kostel sv. Václava. Hřbitov má dnes rozlohu 9,63 ha a v dubnu 1999 zde bylo 930 hrobek, 16 500 hrobů, 4 500 urnových hrobů a 1 850 kolumbárních schránek.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001
   Podle informace, vyvěšené na hřbitově, je zde umístěno 16 094 hrobů, 906 hrobek, 4 369 urnových míst a 4 850 kolumbárních míst. Hřbitov je zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek pod číslem 1 671 a obsahuje cca 400 chráněných objektů.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: David Kosina, 19.05.2017
Umístění: Praha 10, Vinohradská 294/212, Vinohrady, Hřbitov Vinohrady
Nápis:
TYS DOKONAL SVOU ŽIVOTNÍ POUŤ TAK LEHCE
TVÉ MODRÉ OČI ZHASLY NAVŽDY,
VŠAK NAŠE VZPOMÍNKA NA TEBE,
DRAHÝ JÜRGEN, NEZHASNE NIKDY.

JÜRGEN SVOBODA
VOJÍN, ZAHYNUL TRAGICKY
*4. XI. 1942 †21. XI. 1962

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Hrob Svatopluk Láb

 • + o skupině VPM (P-10, Vinohrady, Hřbitov Vinohrady)
  • Hřbitov Vinohrady, Praha 10, Vinohrady, Vinohradská 294/212, souřadnice vstupu na hřbitov 50°4'39.6"N, 14°28'48.6"E,
   Od svého založení v r. 1885 byl třikrát rozšířen - poprvé v r. 1897, podruhé roku 1912 a potřetí roku 1922, kdy byl i zřízen urnový hájn a urnová alej.
   Uprostřed stojí kostel sv. Václava. Hřbitov má dnes rozlohu 9,63 ha a v dubnu 1999 zde bylo 930 hrobek, 16 500 hrobů, 4 500 urnových hrobů a 1 850 kolumbárních schránek.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001
   Podle informace, vyvěšené na hřbitově, je zde umístěno 16 094 hrobů, 906 hrobek, 4 369 urnových míst a 4 850 kolumbárních míst. Hřbitov je zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek pod číslem 1 671 a obsahuje cca 400 chráněných objektů.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: David Kosina, 19.05.2017
Umístění: Praha 10, Vinohradská 294/212, Vinohrady, Hřbitov Vinohrady, oddělení č. 28, hrob č. 35
Nápis:
P. SVATOPLUK LÁB
*9.III.1920 †17.VI.1998

sídelní kanovník vyšehradský
vězeň koncentračního tábora Dachau

R.I.P.
Poznámka:

Páter Svatopluk Láb (*9.3.1920 Praha †17.6.1998) byl členem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla u baziliky svatého Petra a Pavla na Vyšehradě.
V době nacistické okupace byl zatčen gestapem. V té době byl bohoslovcem pražského kněžského semináře. Na internetových stránkách Mons. Jana Peňáze ze Křtin je celá událost popsána následovně: "Příčinou zatčení bylo to, že do kostela na pražských Vinohradech přišel francouzský válečný zajatec, který utekl z tábora. Vešel do sakristie. Nerozuměli mu a proto zavolali bohoslovce Lába, aby byl tlumočníkem. Láb chtěl nějaké doklady; všichni odešli, snad také, aby někdo z nich zavolal strážníka. Láb s ním zůstal sám. Francouz se tázal, jestli nešli pro policii. A když Láb přisvědčil, zajatec prchl. Láb, který se u výslechu nepřiznal, byl zatčen pro nedbalost v této věci, když se přiznal, že zajatec mu utekl."
Svatopluk Láb byl v průběhu svého věznění, konkrétně dne 13.12.1943, předán z věznice Praha - Pankrác do věznice gestapa v Malé pevnosti v Terezíně. Dne 14.02.1944 byl dále transportován do Koncentračního tábora v Dachau, kde byl na konci 2. světové války osvobozen.
(zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana http://www.poutnik-jan.cz/ http://www.pamatnik-terezin.cz/vyhledavani/mala-pevnost/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Hrob Jiří Černý

 • + o skupině VPM (P-10, Vinohrady, Hřbitov Vinohrady)
  • Hřbitov Vinohrady, Praha 10, Vinohrady, Vinohradská 294/212, souřadnice vstupu na hřbitov 50°4'39.6"N, 14°28'48.6"E,
   Od svého založení v r. 1885 byl třikrát rozšířen - poprvé v r. 1897, podruhé roku 1912 a potřetí roku 1922, kdy byl i zřízen urnový hájn a urnová alej.
   Uprostřed stojí kostel sv. Václava. Hřbitov má dnes rozlohu 9,63 ha a v dubnu 1999 zde bylo 930 hrobek, 16 500 hrobů, 4 500 urnových hrobů a 1 850 kolumbárních schránek.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001
   Podle informace, vyvěšené na hřbitově, je zde umístěno 16 094 hrobů, 906 hrobek, 4 369 urnových míst a 4 850 kolumbárních míst. Hřbitov je zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek pod číslem 1 671 a obsahuje cca 400 chráněných objektů.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: David Kosina, 19.05.2017
Umístění: Praha 10, Vinohradská 294/212, Vinohrady, Hřbitov Vinohrady
Nápis:
JIŘÍ ČERNÝ
ZAHYNUL PŘI NÁLETU V R. 1945
Poznámka:

Mohlo by se jednat o Jiřího Černého, nar.: 26.10.1921, bydlištěm Praha 2, čp. 441, který dne 14.02.1945 zemřel v Nemocnici v Motole na následky zranění z leteckého útoku na Prahu a je také uveden na pamětní desce Obětem 2. světové války v budově základní školy v Praze 5, v ulici U Santošky 1007/1.
(zdroj: CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Hrob Josef Dvořák

 • + o skupině VPM (P-10, Vinohrady, Hřbitov Vinohrady)
  • Hřbitov Vinohrady, Praha 10, Vinohrady, Vinohradská 294/212, souřadnice vstupu na hřbitov 50°4'39.6"N, 14°28'48.6"E,
   Od svého založení v r. 1885 byl třikrát rozšířen - poprvé v r. 1897, podruhé roku 1912 a potřetí roku 1922, kdy byl i zřízen urnový hájn a urnová alej.
   Uprostřed stojí kostel sv. Václava. Hřbitov má dnes rozlohu 9,63 ha a v dubnu 1999 zde bylo 930 hrobek, 16 500 hrobů, 4 500 urnových hrobů a 1 850 kolumbárních schránek.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001
   Podle informace, vyvěšené na hřbitově, je zde umístěno 16 094 hrobů, 906 hrobek, 4 369 urnových míst a 4 850 kolumbárních míst. Hřbitov je zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek pod číslem 1 671 a obsahuje cca 400 chráněných objektů.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: David Kosina, 19.05.2017
Umístění: Praha 10, Vinohradská 294/212, Vinohrady, Hřbitov Vinohrady, oddělení č. 46, hrob č. 46
Nápis:
JOSEF DVOŘÁK
ŠKPT. V. V.
*1. 3. 1889 †14. 10. 1956

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Hrob Václav Klásek

 • + o skupině VPM (P-10, Vinohrady, Hřbitov Vinohrady)
  • Hřbitov Vinohrady, Praha 10, Vinohrady, Vinohradská 294/212, souřadnice vstupu na hřbitov 50°4'39.6"N, 14°28'48.6"E,
   Od svého založení v r. 1885 byl třikrát rozšířen - poprvé v r. 1897, podruhé roku 1912 a potřetí roku 1922, kdy byl i zřízen urnový hájn a urnová alej.
   Uprostřed stojí kostel sv. Václava. Hřbitov má dnes rozlohu 9,63 ha a v dubnu 1999 zde bylo 930 hrobek, 16 500 hrobů, 4 500 urnových hrobů a 1 850 kolumbárních schránek.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001
   Podle informace, vyvěšené na hřbitově, je zde umístěno 16 094 hrobů, 906 hrobek, 4 369 urnových míst a 4 850 kolumbárních míst. Hřbitov je zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek pod číslem 1 671 a obsahuje cca 400 chráněných objektů.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: David Kosina, 19.05.2017
Umístění: Praha 10, Vinohradská 294/212, Vinohrady, Hřbitov Vinohrady, oddělení č. 10, hrob č. 113
Nápis:
ING. VÁCLAV KLÁSEK
MAJOR ČSR.
NAR. 19. 5. 1885 ZEMŘ. 23. 5. 1941

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Hrob Václav Havel

 • + o skupině VPM (P-10, Vinohrady, Hřbitov Vinohrady)
  • Hřbitov Vinohrady, Praha 10, Vinohrady, Vinohradská 294/212, souřadnice vstupu na hřbitov 50°4'39.6"N, 14°28'48.6"E,
   Od svého založení v r. 1885 byl třikrát rozšířen - poprvé v r. 1897, podruhé roku 1912 a potřetí roku 1922, kdy byl i zřízen urnový hájn a urnová alej.
   Uprostřed stojí kostel sv. Václava. Hřbitov má dnes rozlohu 9,63 ha a v dubnu 1999 zde bylo 930 hrobek, 16 500 hrobů, 4 500 urnových hrobů a 1 850 kolumbárních schránek.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001
   Podle informace, vyvěšené na hřbitově, je zde umístěno 16 094 hrobů, 906 hrobek, 4 369 urnových míst a 4 850 kolumbárních míst. Hřbitov je zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek pod číslem 1 671 a obsahuje cca 400 chráněných objektů.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: David Kosina, 19.05.2017
Umístění: Praha 10, Vinohradská 294/212, Vinohrady, Hřbitov Vinohrady, oddělení ark, hrob č. 14hr.
Nápis:
VÁCLAV
HAVEL
5. 10. 1936 - 18. 12. 2011
Poznámka:

Hrob rodiny Havlových byl naposledy upraven v roce 1996, po úmrtí 1. manželky tehdejšího prezidenta Václava Havla, paní Olgy Havlové. Umělecké doplňky vytvořil akademický sochař Olbram Zoubek.
(zdroj: http://www.tyden.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Hrob Karel Dovolil

 • + o skupině VPM (P-10, Vinohrady, Hřbitov Vinohrady)
  • Hřbitov Vinohrady, Praha 10, Vinohrady, Vinohradská 294/212, souřadnice vstupu na hřbitov 50°4'39.6"N, 14°28'48.6"E,
   Od svého založení v r. 1885 byl třikrát rozšířen - poprvé v r. 1897, podruhé roku 1912 a potřetí roku 1922, kdy byl i zřízen urnový hájn a urnová alej.
   Uprostřed stojí kostel sv. Václava. Hřbitov má dnes rozlohu 9,63 ha a v dubnu 1999 zde bylo 930 hrobek, 16 500 hrobů, 4 500 urnových hrobů a 1 850 kolumbárních schránek.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001
   Podle informace, vyvěšené na hřbitově, je zde umístěno 16 094 hrobů, 906 hrobek, 4 369 urnových míst a 4 850 kolumbárních míst. Hřbitov je zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek pod číslem 1 671 a obsahuje cca 400 chráněných objektů.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: David Kosina, 19.05.2017
Umístění: Praha 10, Vinohradská 294/212, Vinohrady, Hřbitov Vinohrady, hrob č. 17, oddělení 52
Nápis:
KAREL DOVOLIL
NADPORUČÍK
* 22/5 1894, † 1/12 1918.
Spi sladce, do schledání!
Rodiče

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Hrob Emil Hácha

 • + o skupině VPM (P-10, Vinohrady, Hřbitov Vinohrady)
  • Hřbitov Vinohrady, Praha 10, Vinohrady, Vinohradská 294/212, souřadnice vstupu na hřbitov 50°4'39.6"N, 14°28'48.6"E,
   Od svého založení v r. 1885 byl třikrát rozšířen - poprvé v r. 1897, podruhé roku 1912 a potřetí roku 1922, kdy byl i zřízen urnový hájn a urnová alej.
   Uprostřed stojí kostel sv. Václava. Hřbitov má dnes rozlohu 9,63 ha a v dubnu 1999 zde bylo 930 hrobek, 16 500 hrobů, 4 500 urnových hrobů a 1 850 kolumbárních schránek.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001
   Podle informace, vyvěšené na hřbitově, je zde umístěno 16 094 hrobů, 906 hrobek, 4 369 urnových míst a 4 850 kolumbárních míst. Hřbitov je zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek pod číslem 1 671 a obsahuje cca 400 chráněných objektů.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: David Kosina, 08.09.2017
Umístění: Praha 10, Vinohradská 294/212, Vinohrady, Hřbitov Vinohrady, oddělení č. 34, hrob č. 13hr.
Nápis:
PRESIDENT REPUBLIKY
JUDR. EMIL HÁCHA
1872 - 1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina