Bratislava

Kenotaf Obetí holokaustu

Autor: Ladislav Barabás, 17.04.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, pravá strana cintorína, 4. rad
Nápis:
IN MEMORIAM
EDVARD. PAVLA WEINRÜB
ERNEST. GEZA S MANŽELKOU
ELZA S RODINOU
GIZELA IMMERBLUM
TONY ŠTARK S MANŽELOM

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Obetí holokaustu

Autor: Ladislav Barabás, 17.04.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, židovský cintorín, pravá strana, 3. rad
Nápis:
IN MEMORIAM
HUGO RINTEL, BERNÁT ŠLOMOVIČ
ZAHYNULI POČAS HOLOKAUSTU
V KONCENTRAČNOM TÁBORE AUSSCHWITZ
MÁRIA-MIRIAM ŠLOMOVIČOVÁ, ROD. WEIMANOVÁ, HELENA ŠLOMOVIČOVÁ, VYD. SCHWARCZOVÁ, ILONA ŠLOMOVIČOVÁ, VYD. MOŠKOVIČOVÁ, HERMÍNA ŠLOMOVIČOVÁ, VYD. LIEBERMANOVÁ, ETELA ŠLOMOVIČOVÁ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf obetí holokaustu

Autor: Ladislav Barabás, 27.02.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, židovský cintorín
Nápis:
IN MEMORIAM
FRIED JACOB ESTI VICTOR

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf obetí holokaustu

Autor: Ladislav Barabás, 27.02.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, židovský cintorín
Nápis:
IN MEMORIAM
FÖLDES
IDA IRMA
Ph. Mg. LADISLAUS

IN MEMORIAM
BENÖ KAUFMANN
BETTELHEIM
JANKA Dr. GEORGIUS

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Kornel Wetzler

Autor: Ladislav Barabás, 11.11.2014
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, židovský cintorín
Nápis:
IN MEMORIAM
KORNEL WETZLER
1885 – 1944
Poznámka:

Kornel Wetzler (14.11.1885-1944) bol v septembri 1944
deportovaný do Osvienčima, kde bol zavraždený.
(zdroj: rodina)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás
Doplnění informací: Michal Zajac

Kenotaf rodiny Feuereisenovej

Autor: Ladislav Barabás, 11.11.2014
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, židovský cintorín
Nápis:
IN MEMORIAM
BRATIA A SESTRY
ISI, JENNY, VIKTOR, RUŽENA MALINOVÁ, roz. Feuereisenová, ADOLF
ZAHYNULI V KONC. TÁBOROCH

TIEF BETRAUERT VON SEINER MUTTER
UND GESCHWISTERN

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Irena Lustigová

Autor: Ladislav Barabás, 25.05.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 36, židovský cintorín
Nápis:
IN MEMORIAM
IRENA LUSTIGOVÁ
1893 - 1944
Poznámka:

obeť holokaustu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Leopold a Janka Zerkovitz

Autor: Ladislav Barabás, 25.05.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 36, židovský cintorín
Nápis:
IN MEMORIAM
LEOPOLD ZERKOVITZ
A MANŽELKA
JANKA ROD. WEISZOVÁ
Poznámka:

obete holokaustu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Obetí holokaustu

Autor: Ladislav Barabás, 25.05.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 36, židovský cintorín
Nápis:
NA PAMIATKU
MATKY A SÚRODENCOV, KTORÍ
ZAHYNULI V K. TÁBORE 1944-45.
KORNÉLIA WOLLNEROVÁ
BÉLA A ROZÁLIA

NA PAMIATKU
MATKY A BRATA, KTORÍ
ZAHYNULI V K. TÁBORE 1944-45.
MARGITA BRAUNOVÁ
JURAJ - LOLI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf rodiny Hutterovej

Autor: Ladislav Barabás, 25.05.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 36, židovský cintorín
Nápis:
IN MEMORIAM
HELENKA BLANKA
JOSKO MACKY
Poznámka:

obete holokaustu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás