Tvarožná

Pamätná tabuľa Arpád Ernst Mayerhöffer

Autor: Ladislav Barabás, 02.08.2012
Umístění: Tvarožná, budova evanjelickej fary
Nápis:
NA PAMIATKU VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ
PÔSOBIACICH V EVANJELICKEJ CIRKVI
V TVAROŽNEJ

AN DIE ERINNERUNG
DER PERSONLICHKEITEN
DER EVANGELISCHEN GEMEINDE
IN DURLSDORF

CHRISTOPH KOHL
1563 – 1577
KŇAZ A KRONIKÁR

JOHANN ERYTREUS-LEIBICENSIS
1586 – 1623
KŇAZ A BÁSNIK

JOACHIM ERYTREUS
1637 – 1655
KŇAZ A SPISOVATEĽ

ARPAD ERNST MAYERHOFFER
1923 – 1945
KŇAZ A BÁSNIK

DÚFAJ V KAŽDEJ CHVÍLI
BOH JE OTEC TVOJ.
KEĎ V BOESTIACH KVÍLIŠ
POMOCNÍK JE TVOJ.

HOFF IN TRÜBER STUNDE
AUF DEN VATER DEIN !
SCHMERZT DICH MANCHE WUNDE,
GOTT WIRD HELFER SEIN.

A. E. MAYERHÖFFER
Poznámka:

Arpád Ernst Mayerhöffer (25.4.1893 Ľubica – 25.4.1945 ZSSR, gulag) bol antifašisticky zameraný evanjelický kňaz a básnik. Odmietol násilný odsun do Nemecka, v roku 1945 bol odovzdaný sovietskym jednotkám NKVD, ktoré ho spolu s ďalšími občanmi obce zaistili a odvliekli na nútené práce do gulagu, láger č. 515 na Kaukaze, kde boli bane na olovo. Za svoju ľudskosť bol sústavne mučený a napokon utýraný k smrti.
(Zdroj: Podtatranský kuriér)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás