Vstiš

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Zdeněk Skok, 09.11.2015
Umístění: Vstiš, střed obce, vedle kapličky
Nápis:
PAMÁTCE HRDINŮM,
KTEŘÍ POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY
ZA NAŠE OSVOBOZENÍ.
ROKU 1945 BYLA TATO OBEC PO 250 LETECH ZNOVU OSÍDLENA ČESKÝM OBYVATELSTVEM.
VĚRNI ZŮSTANEME NAŠIM OBĚTEM
A NIKDY ZNOVU ZÍSKANOU NAŠÍ PŮDU NEOPUSTÍME.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3212-06183
Pomník přidal: Milan Lašťovka