Červená Hora

Pamětní deska Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 19.10.2015
Umístění: Červená Hora, v chodbě MÚ
Nápis:
Za osvobození vlasti
padlým vojínům.
1914.....-.....1918
KAREL KOSINKA st.20 r.
FRANT. MARTINEC st. 25 r.

Zasloužilému pracovníkovi
řídícímu učiteli
JOSEFU ČAPKOVI
národnímu hrdinovi
zemřelému v koncentračním táboře v Terezíně
*14.7.1904 - +16.5.1945
Věnují vděční občané a místni spolky.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5209-04531, CZE-5209-04532
Pomník přidal: Milan Lašťovka