Třebíč

Kameny zmizelých - Ernestina Benešová

Autor: Pavel Šmejkal, 04.08.2019
Umístění: Třebíč, Blahoslavova 75/32
Nápis:
ZDE ŽILA
ERNESTINA BENEŠOVÁ
NAR. 8.5.1858
DEPORTOVÁNA 22.5.1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 19.8.1942
V TEREZÍNĚ

Souřadnice: N49°13'3.97'' E15°52'39.65'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Pavel Šmejkal

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ing.Radek Říha, 21.05.2007
Umístění: Třebíč, Gorazdovo náměstí, park, nad kinem Moravia
Nápis:
LIDÉ BDĚTE
NEZAPOMÍNEJTE LIDIC
1942-1982

RŮŽE ZE SADU PŘÁTELSTVÍ A MÍRU V LIDICÍCH

Souřadnice: N49°12'46.72'' E15°52'45.49''
Pomník přidal: Ing.Radek Říha

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Petr Novák, 05.03.2008
Umístění: Třebíč, Gorazdovo náměstí, hřbitov
Nápis:
Na věčnou paměť
utrpení lidstva
1914 – 1918
a k památce Vám,
armádo mrtvých!

Památce těch,
kteří zemřeli
v třebíčském
lazaretu
v průběhu
I. světové války

OBĚTEM NACISTICKÉ PERZEKUCE
A
PADLÝM VE II. SVĚTOVÉ VÁLCE
1939 – 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6113-26606
Souřadnice: N49°12'43.13'' E15°52'46.59''
Pomník přidal: Petr Novák

Pamětní deska vladyka Gorazd

Autor: Ing.Radek Říha, 24.11.2007
Umístění: Třebíč, Gorazdovo náměstí, pravoslavný kostel
Nápis:
PAMÁTCE MUČEDNÍKA
VLADYKY GORAZDA
prvního biskupa české pravoslavné církve
*26.V.1879 umučen 4.IX.1942.
VĚČNÁ PAMĚŤ.

Věnovala náb. obec pravoslavná v Třebíči.
Poznámka:

podrobnosti viz: http://www.pravoslav.gts.cz/gorazd/index.html


Souřadnice: N49°12'45.8'' E15°52'42.88''
Pomník přidal: Ing.Radek Říha
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Emil Vařbuchta

Autor: Vlastislav Valda, Radek Říha, Jiří Žák, 13.04.2007
Umístění: Třebíč, Gorazdovo náměstí, starý hřbitov
Nápis:
EMIL VAŘBUCHTA
RUSKÝ LEGIONÁŘ
*13.12.1889 +18.10.1928
Poznámka:

Emil Vařbuchta vstoupil do ruských legií 19.1.1918. Sloužil u 6. střeleckého pluku.


Souřadnice: N49°12'43.54'' E15°52'46.58''
Pomník přidal: Vlastislav Valda, Radek Říha, Jiří Žák

Hrob Bohumil Prchal

Autor: Vlastislav Valda, Radek Říha, Jiří Žák, 13.04.2007
Umístění: Třebíč, Gorazdovo náměstí, starý hřbitov
Nápis:
BOHUMIL PRCHAL
*10.12.1892 +5.1.1975
Poznámka:

Bohumil Prchal sloužil v Rakousko-Uherské armádě u 14. zeměbraneckého pěšího pluku v hodnosti vojína. 5.11.1914 byl zajat v San. Dne 26.10.1917 byl prezentován u 2. dělostřelecké divize ruských legií jako střelmistr. Službu v legiích ukončil 15.6.1920 u 2. pluku lehkého dělostřelectva v hodnosti svobodníka. (zdroj databáze legionářů VÚA Praha)


Souřadnice: N49°12'43.54'' E15°52'46.58''
Pomník přidal: Vlastislav Valda, Radek Říha, Jiří Žák

Hrob rodiny Netoličkovy

Autor: Vlastislav Valda, Radek Říha, Jiří Žák, 13.04.2007
Umístění: Třebíč, Gorazdovo náměstí, starý hřbitov
Nápis:
RODINA NETOLIČKOVA

FRANTIŠEK
praporčík polní pilot čs. let. od.
*3/IX 1891 +4/X 1919

a jeho bratr
JENDA
který svůj mladý život položil
na rus. bojišti u Břežan.
*10/XI 1897 +5/X 1916.

BOHUMÍR NETOLIČKA
fin. ref. M.N.V. v Babicích
18.8.1918 - 2.7.1951
Zahynul zákeřnou rukou nepřátel prac. lidu.

Souřadnice: N49°12'43.54'' E15°52'46.58''
Pomník přidal: Vlastislav Valda, Radek Říha, Jiří Žák

Hroby Obětí 1. světové války

Autor: Petr Novák, 05.03.2008
Umístění: Třebíč, Gorazdovo náměstí, hřbitov
Nápis:
Nápisy na jednotlivých hrobech:

EUDL ARNOŠT pěš.pl.81 1897-1917
KOVAŘÍK JOSEF z.pěš.pl.24 1876 – 1917
SOCHOR JAN 188? – 1917
PENTILAJ VASILIAČ pěš.pl.55 1867 – 1917
DUSATILOV JOSEF hor.pěš.pl.12 1896 – 1917
JEDOUN FRANTIŠEK drag.pl.11 1889 – 1917
HRUŠKA BARTOLOMĚJ pěš.pl.54 1873 – 1917
FRÜHAF LAMBER 1895 – 1919
MLÁDEK JOSEF pěší pluk 14 1883 – 1917
POSPÍŠIL KAREL drag.pl.6 1892 – 1919
PICMAUS VINCENC dom.pl.24 1892 – 1919
LAVICKÝ PETR voz.div. 1868 – 1917
BŘEZINA JOSEF děl.pl.4 1891 – 1916
HRHA JAN 1880 – 1916
JAROŠ JOSEF pěš.pl.81 1897 – 1916
POHL JOSEF pol.děl.6 1888 – 1919
BINA FRANT. 1887 – 1918
HAVLÍČEK JAN sřel.pl.14 1886 – 1918
NUTIL FRANT. zabez pl 38 1873 – 1917
ZAHRADNÍK JAN LJK 24 1878 – 1918
KOUBEK JOSEF cs prapor 43 1884 – 1918
PÁRAL ANT j.p.81 1882 – 1918
KOUDELA JOSEF legionář 1920
KANECKÝ FRANT. dom.pl.24 1873 – 1919
RING JOSEF legionář 1918
HAVELKA ALOIS LR39 1886 – 1918
WEBER KAREL střel.pl.č.14 1895 – 1919
HODAČ FRANT. FKR 50 1878 – 1918
PÁTEK BOHUSLAV mysl. prapor 26 1894 – 1919
ČEPERA KAREL legionář 1920
STANĚK EMIL pěš.pl.81 1895 – 1919
KUČERA FR. střel.pl.14 1884 – 1918
KOSTKA JOSEF pěš.pl.81 1897 – 1919
HOLZMANN BARTOL. drag.pl.6 1881 – 1918
KAFUNĚK JOSEF pěší pl.81 1877 – 1919
PAVLÍK JOSEF L.B.14 1871 – 1918
VLČEK FRANT. dom.pr.zp 99 1878 – 1918
KNESL RUDOLF 1887 – 1918
BAULETIČ JOSEF p.pl.81 1896 – 1918
ŠEDA JOSEF 1896 – 1918
STODŮLKA STAN. p.pl.25 1894 – 1916
KOPECKÝ JOSEF p.p.48 1894 – 1918
WOLF JAROMÍR p.p.mysl17 1884 – 1918
SMEJKAL EMIL p.pl.99 1900 – 1918
DVOŘÁK ADOLF pl.mysl 17 1894 – 1918
KUČ ONDREJ rus zajatec 1890 – 1918
ELIÁŠ JOSEF 1885 – 1918
MACHOVEC ANT. těž.děl.pl. 1897 – 1918
MICHALOV JAKUB rus zajatec 1893 – 1917
MITYSKA KAREL str.pl.16 1891 – 1918
Poznámka:

(zdroj databáze CEVH MO ČR)
CZE-6113-27206 Mityska Karel,str.pl.14,1891 - 1918
CZE-6113-27207 Michalov Jakub rus.zajatec 1893 - 1917
CZE-6113-27208 Machovec Ant. těž.děl.pl. 1897 - 1918
CZE-6113-27209 Eliáš Josef, 1885 - 1918
CZE-6113-27210 Kuč Ondrej, rus. zajatec, 1890-1918
CZE-6113-27211 Dvořák Adolf, pl.mysl.17, 1894 - 1918
CZE-6113-27212 Smejkal Emil, p.pl.99,1900-1918
CZE-6113-27213 Wolf Jaromír, p.pl.mysl.17, 1884-1918
CZE-6113-27214 Kopecký Josef, p.pl.48, 1894-1918
CZE-6113-27215 Stodůlka Stan., p.pl.25, 1894 - 1916
CZE-6113-27216 Šeda Josef, 1896 - 1918
CZE-6113-27217 Pauletič Josef, p.pl.81, 1896 - 1918
CZE-6113-27235 Knesl Rudolf, 1887-1918
CZE-6113-27236 Vlček Frant., dom.przp.99, 1878-1918
CZE-6113-27237 Pavlík Josef, L.B.14, 1871-1918
CZE-6113-27238 Kafuněk Josef, pěš.pl.81, 1877-1919
CZE-6113-27239 Holzmann Bartol., drag.pl.6, 1881 - 1918
CZE-6113-27252 Josef Kostka, pěš.pl.81, 1897-1919
CZE-6113-27253 Kučera Frant., střel.pl. č. 14, 1884-1918
CZE-6113-27254 Staněk Emil, pěš.pl.81, 1899-1919
CZE-6113-27255 Čepera Karel, legionář, +1920
CZE-6113-27256 Pátek Bohuslav, mysl.prapor 25, 1894-1919
CZE-6113-27257 Hodač Frant., FKR 50, 1878-1918
CZE-6113-27258 Weber Karel, střel.pl.č.14
CZE-6113-27259 Havelka Alois, L R 39, 1886 - 1918
CZE-6113-27260 Ring Josef, legionář, +1918
CZE-6113-27261 Konecký Frant., dom. pl. 24, 1873 - 1919
CZE-6113-27262 Koudela Josef, legionář, + 1920
CZE-6113-27263 Páral Antonín, J P 81, 1882 - 1918
CZE-6113-27264 Koubek Josef, cs.prapor.45
CZE-6113-27265 Zahradník Jan, LJK 24, 1878-1918
CZE-6113-27266 Nutil František, z.bes.pl. 38, 1873-1917
CZE-6113-27267 Havlíček Jan, střel.pl.14, 1886-1918
CZE-6113-27268 Bina František, 1887-1918
CZE-6113-27269 Pohl Josef, pol.děl.6, 1888 - 1919
CZE-6113-27270 Jaroš Josef, pěš. pl. 81, 1897 - 1916
CZE-6113-27271 Mrha Jan, 1880-1916
CZE-6113-27287 Březina Josef, děl.pl.4, 1891-1916
CZE-6113-27288 Lavický Petr, voz.div.2, 1868 - 1917
CZE-6113-27289 Picmaus Vincenc, dom.pl.24,1892-1919
CZE-6113-27290 Pospíšil Karel, drag. pl. 6, 1892-1919
CZE-6113-27291 Mládek Josef, pěš. pl. 14, 1883-1917
CZE-6113-27292 Frühauf Lambert, 1895-1919
CZE-6113-27293 Hruška Bartoloměj, pěš. pl. 54, 1873-1917
CZE-6113-27294 Jedoun František, drag.pl. 11, 1885-1917
CZE-6113-27295 Dusatilo Josef, hor.pěš.pl.12, 1896-1917
CZE-6113-27296 Pentilaj Vasiliač, pěš.pl.55, 1867-1917
CZE-6113-27297 Sochor Jan, 1881-1917
CZE-6113-27298 Kovařík Josef, z.pěš.pl.24,1876-1917
CZE-6113-27299 Eudl Arnošt, pěš. pl. 81, 1897-1917
Koudela Josef, nar. 11.12.1897, Mrtník okr. Kralovice. V RU armádě sloužil u 88. pěšího pluku jako vojín. Zajat 12.7.1918, Berat. Do čs legií v Itálii se přihlásil v Avezzano, zařazen 17.10.1918 k 35. pěšímu pluku. Zemřel jako desátník 1.2.1920 ve vlaku po prudké otravě alkoholem.
Ring. Josef, nar. 2.9.1898, Olomouc, bytem Bruntál. V RU armádě sloužil u 10. pěšího pluku jako vojín. Zajat 20.6.1918, Piava – Monastia. Do čs legií v Itálii se přihlásil v Avezzano, zařazen 22.9.1918 jako vojín k 35. pěšímu pluku. Spáchal sebevraždu 24.10.1919, pohřben v Třebíči.
Čepera Karel, nar. 23.8.1895, Miroslav okr. Moravský Krumlov. V RU armádě sloužil u 24. pěšího pluku jako vojín. Zajat 16.6.1918, Montelo. Do čs legií v Itálii se přihlásil 31.8.1918, Fonte d´Amore, zařazen 31.8.1918 jako vojín k 35. pěšímu pluku. Spáchal sebevraždu zastřelením 14.1.1920, pohřben v Třebíči.
(zdroj http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován
Toto místo je počítáno jako 50 VPM
Souřadnice: N49°12'43.28'' E15°52'46.99''
Pomník přidal: Petr Novák
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Roman Adamec

Autor: František Mrvka, 29.08.2017
Umístění: Třebíč, Gorazdovo náměstí, hřbitov
Nápis:
JUDr ROMAN ADAMEC,
ADVOKÁT V HROTOVICÍCH
*3/8 1904 + TRAGICKY 8/5 1945
PŘI ZNOVUDOBYTÍ SVOBODY MILOVANÉ VLASTI.

Souřadnice: N49°12'46.55'' E15°52'41.56'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: František Mrvka

Hrob Jan Bartejs

Autor: František Mrvka, 29.08.2017
Umístění: Třebíč, Gorazdovo náměstí, hřbitov
Nápis:
PLK. JAN BARTEJS
*24.XI.1912 +11.III.1963
VELITEL PARAŠUTIST. SKUPINY ,,POTASH"

Souřadnice: N49°12'46.55'' E15°52'41.56'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: František Mrvka