Záborčí

Pomník Alois Liška

Autor: Václav Říha, 13.09.2015
Umístění: Záborčí
Nápis:
ZDE SE 20. 11. 1895 NARODIL
ARM. GEN. ALOIS LIŠKA
PŘÍSLUŠNÍK ČS. LEGIÍ V RUSKU
VELITEL ČS SAMOST. OBRNĚNÉ BRIGÁDY
VE VELKÉ BRITÁNII A U DUNKERQUE 1944 - 45
ZEMŘEL V EXILU V LONDÝNĚ 7. 2. 1977
Poznámka:

Pomník je u rodného domu armádního gen. Aloise Lišky.
podrobněji viz http://www.vets.cz/vpm/4606-hrob-alois-liska/#4606-hrob-alois-liska


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5109-54005
Pomník přidal: Václav Říha