Český Krumlov

Kenotaf Anton Prix

Autor: Martin a Zdeňka Brynychovi, 30.10.2008
Umístění: Český Krumlov, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
ANTON PRIX

ZUR ERRINNERUNG AN DESSEN IM
WELTKRIEGE 1918 GESTORBENEN
SOHNE ANTON

Souřadnice: N48°48'53.64'' E14°19'30.18'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Martin a Zdeňka Brynychovi

Kenotaf Otto Kerschbaum

Autor: František Mrvka, 24.05.2023
Umístění: Český Krumlov, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
OTTO KERSCHBAUM
13.3.1884 - 10.7.1915
Zum Gedenken an seinen Heldentod
am Mte. San Michelo.

Souřadnice: N48°48'53.64'' E14°19'30.18'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: František Mrvka

Kenotaf rodina Hellmannova

Autor: Ivo Šafus, 25.11.2023
Umístění: Český Krumlov, Hřbitovní
Nápis:
J.U.DR. WALTER HELLMANN 1884 V JIHLAVĚ
MARIANNE HELLMANNOVÁ-SPIROVÁ 1882
Č. KRUMLOV
DOROTHEA HELLMANNOVÁ 1919 PRAHA
ZAHYNULI 1942 V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE.

Souřadnice: N48°48'55.67'' E14°19'34.83'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Ivo Šafus
Příprava dat: Milan Lastovka

Kenotaf rodina Žaludova a Breurova

Autor: Ivo Šafus, 25.11.2023
Umístění: Český Krumlov, Hřbitovní
Nápis:
IN MEMORIAM
MARTA ŽALUDOVÁ 29.2.1884
KAREL BREUER 8.6.1908
ILSA BREUEROVÁ 14.12.1914
GITA BREUEROVÁ 21.4.1937.
ZAHYNULI V OSVĚTIMI 12.7.1944.

Souřadnice: N48°48'55.67'' E14°19'34.83'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Ivo Šafus
Příprava dat: Milan Lastovka

Kenotaf rodin Schwarz, Lederer, Wedeles, Klemens a Schneider

Autor: Ivo Šafus, 25.11.2023
Umístění: Český Krumlov, Hřbitovní
Nápis:
JULIUS SCHWARZ 1884
KLÁRA LEDEREROVÁ 1887
BERTA ŽALUDOVÁ 1889
IDA WEDELESOVÁ 1892
KAMILA KLEMENSOVÁ 1894
ELSA SCHNEIDEROVÁ 1897
OTTO SCHWARZ 1901
ZAHYNULI 1942-44 V KONCENTR.TÁBORECH.

Souřadnice: N48°48'55.67'' E14°19'34.83'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Ivo Šafus
Příprava dat: Milan Lastovka

Kameny zmizelých - Ilsa Breuerová a Marta Žaludová

Autor: Jiří Padevět, 27.02.2024
Umístění: Český Krumlov, Latrán 41, v chodníku před domem
Nápis:
ZDE ŽILA
ILSA BREUEROVÁ
NAR. 1914
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
1943 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA 1944

ZDE ŽILA
MARTA ŽALUDOVÁ
NAR. 1884
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
1943 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA 1944

Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N48°48'44.29'' E14°19'3.44''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pomník bojů a vítězství nad fašismem

Autor: Martin Brynych, 02.09.2006
Umístění: Český Krumlov, Linecká, městské sady
Nápis:
/bez nápisu/
Poznámka:

Pomník byl postaven v roce 1987, autor S. Zadražil.
V Č. Krumlově byl v roce 1930 vybudován Pomník padlých v 1. světové válce, poničen byl nejprve v roce 1945 ( odstraněna socha vojáka ) a definitivně byl zrušen na konci 80-tých let v souvisloti s výstavbou výše uvedeného Památníku bojů. Zbytek pomníku byl odvezen do areálu Technických služeb.


Souřadnice: N48°48'33.1'' E14°19'5.8''
Pomník přidal: Martin Brynych

Friedrich Ludwig Jahn

Autor: Jan Tůma, 01.03.2007
Umístění: Český Krumlov, Linecká, městské sady
Poznámka:

informace k účelu pomníku ing. Petr Pešek, MÚ Český Krumlov


Souřadnice: N48°48'34'' E14°19'6''
Pomník přidal: Jan Tůma
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 1. světové války - místo je zrušené

Autor: archiv, Petr Pešek, archiv
Umístění: Český Krumlov, Linecká, městské sady
Nápis:
1914 - 1918
FÜR EUCH
(jména nečitelná)
Poznámka:

Pomník Obětem 1. světové války byl umístěn poblíž dnešního pomníku bojů a vítězství nad fašismem. Před instalací tohoto pomníku došlo k odstranění původního pomníku Obětem 1. světové války.


Souřadnice: N48°48'29.84'' E14°19'2.21'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Petr Pešek

Pamětní deska letcům

Autor: Martin Brynych, 03.07.2015
Umístění: Český Krumlov, náměstí Svornosti, budova MÚ
Nápis:
ZA IDEÁLY T. G. MASARYKA
A ZA SVOBODU ČSR BOJOVALI
NA VŠECH FRONTÁCH EVROPY
VE II. SVĚTOVÉ VÁLCE
LETCI Z REGIONU ČESKÝ KRUMLOV
Prokop BRÁZDA
Jiří ENGEL
Josef KUBÁK
Jan MAYER
František PETR
MUDr. Karel PLAŇANSKÝ
František RYPL
Vojtěch SMOLÍK – DFC
Poznámka:

Brázda Prokop, plukovník in memoriam, nar. 2.7.1915 Kosov, okres České Budějovice, osobní číslo Z; L-145; RAF/787673, příslušník RAF, 313. peruť. Odveden 2.10.1939, Francie; Paříž, svobodník čs. Smrtelně zraněn, poručík, 24.4.1942 při operačním letu, stroj Spitfire BM357 (RY-D) se zřítil; Velká Británie, Woodbridge (Martlesham), Suffolk; 29.4.1942 pohřben na hřbitově v Hornchurchi, hrob č. A 1369 (KR NT 9/42)
Brázda Prokop, F/Sgt, 787673, 313 Sqdn, rtm. /R/plk., *2/7/15, Kosov /České Budějovice/, pilot,†24/4/42
Engel Jiří, kapitán, nar. 14.2.1917 Český Krumlov, osobní číslo Z; L-24; RAF/82597. Odveden 2.10.1939, Francie; Paříž, poručík letectva z pov. čs.
Engel Jiří, F/Lt, 82597, 311 Sqdn, kpt., *14/2/17, Český Krumlov, pilot, †26/10/45
Kubák Josef, podplukovník, nar. 30.8.1910 Netřebice, okres České Budějovice, osobní číslo Z; L-69; RAF/104130. Odveden 2.10.1939, Francie; Paříž, rotmistr letectva z pov. čs.
Kubák Josef, F/Lt, 787983 (104130), 310 Sqdn, npor. - pplk. v.v., *30/8/10, Netřebice /Český Krumlov/, pilot, †23/8/75
Mayer Jan, štábní rotmistr, nar. 11.6.1918 Německý Benešov, okres Kaplice, osobní číslo Z; J-273; RAF/787384. Odveden 29.10.1939, Francie; Agde, desátník dsl. čs.
Mayer Jan, W/O, 787384, 311, 312 Sqdn, šrtm.,*11/6/18, Benešov n. Černou /Český Krumlov/, pilot
Petr František, plukovník, nar. 26.11.1918 Žďár-Hubenov, okres Kaplice, osobní číslo Z; L-306; RAF/787175. Odveden 2.10.1939 (prezentace), Francie; Paříž, svobodník letectva čs.
Petr František, W/O, 787175, 311 Sqdn, čet./R/plk., *26/11/18, Hubenov /Český Krumlov/, pilot
Plaňanský Karel, MUDr., F/Lt, 109917, 311 Sqdn, mjr./R/plk., *6/5/04, Soběnov /Český Krumlov/, Medical Officer
Rypl František, Matěj, generálmajor, nar. 2.4.1903 Český Krumlov, osobní číslo Z; F-2808, kmenové číslo 0.884/D. Odveden 3.4.1940, Francie; Marseille, štábní kapitán letectva z pov. čs.
Rypl František, W/Cdr, 81900, 310 Sqdn, pplk. - genmjr. v. v.,*2/4/03, Český Krumlov, pilot, †2/8/73
(zdroj http://www.acr.army.cz/historie/seznam-prislusniku-ceskoslovenskeho-letectva-v-raf-1940-1945-494/ )

František Rypl (nar. 2.4.1903 v Českém Krumlově) studoval na Vojenské akademii v Hranicích od října 1923. Po jejím ukončení nastoupil v srpnu 1925 k dělostřeleckému pluku 52 do Josefova. V říjnu téhož roku byl vyslán na aplikační školu při Dělostřeleckém učilišti v Olomouci. Následně od července 1926 sloužil u III. oddílu dělostřeleckého pluku 2 ve Stříbře jako nižší důstojník baterie, pobočník velitele oddílu a první důstojník baterie. V listopadu 1928 byl vyslán do pozorovatelské školy při Leteckém učilišti v Prostějově a k dělostřelectvu se již nevrátil. V srpnu 1929 se stal příslušníkem leteckého pluku 3, nejprve jako pozorovatel u letky 64 ve Vajnorech, později jako nižší důstojník 9. letky v Piešťanech. V červenci 1930 došlo k jeho oficiálnímu převedení ze stavovské skupiny důstojníků dělostřelectva k letectvu. Od listopadu 1930 do prosince 1932 absolvoval několik kurzů v Olomouci, Prostějově a Chebu, během nichž prodělal přeškolení na stíhacího pilota. Poté se vrátil k leteckému pluku 3 a následně v rychlém sledu vystřídal funkce pobočníka velitele III. peruti, nižšího důstojníka letky 39, pobočníka velitele pluku a nižšího důstojníka cvičné letky. V červenci 1935 se stal velitelem Letecké četnické hlídky v Hradci Králové. Po vyhlášení mobilizace působil od konce září 1938 na Ministerstvu vnitra. V lednu 1940 odešel přes Maďarsko a Jugoslávii do Francie a krátce před její porážkou přelétl ve skupině škpt. Seckého z Bordeaux do britského Hendonu. V červenci 1940 se stal zakládajícím příslušníkem 310. čs. stíhací perutě. Na majora byl povýšen 7.3.1941. V květnu 1941 odešel na Inspektorát čs. letectva a v prosinci téhož roku byl přemístěn k Vojenské kanceláři prezidenta republiky. Po tříměsíčním přeškolení na létání v noci sloužil od září 1942 u polské 307. noční stíhací perutě. V listopadu téhož roku utrpěl při letecké havárii těžké zranění a po vyléčení se v únoru 1943 vrátil do VKPR. V srpnu 1944 se přihlásil k přeložení na východní frontu a do SSSR dorazil o měsíc později. U formující se 1. čs. smíšené letecké divize byl zařazen jako šturman 3. čs. bitevního leteckého pluku. K 28.10.1944 dosáhl hodnosti podplukovníka. 9.5.1945 se stal prvním čs. letcem, který přistál (společně se sovětskými letci na letounu Pe-2) v osvobozené Praze. Od září 1945 studoval v SSSR na Nejvyšší vojenské akademii K. J. Vorošilova. V říjnu 1945 se stal plukovníkem se zpětnou platností k 1.8.1945. Po návratu z Moskvy byl v srpnu 1947 určen velitelem Letecké vojenské akademie v Hradci Králové. Do hodnosti brigádního generála byl povýšen v říjnu 1948 se zpětnou platností k 1.9.1948. V čele LVA setrval do června 1951 a následně působil u Leteckého výzkumného ústavu, z počátku jako zástupce přednosty a od dubna 1952 ve funkci velitele. Genmjr. František Rypl odešel do zálohy v polovině července 1954 a zemřel 2.8.1973. (zdroj http://vojenstvi.cz/vasedotazy_97.htm )
Smolík Vojtěch, plukovník, nar. 22.9.1914 Besednice, okres České Budějovice, osobní číslo Z; L-350; RAF/117369. Odveden 2.10.1939 (prezentace), Francie; Paříž, četař dsl. letectva čs.
Smolík Vojtěch DFC, F/Lt, 787708 (117369), 312 Sqdn, por./R/plk., *22/9/14, Besednice /Český Krumlov/, pilot, †7/8/91 (zdroj http://www.acr.army.cz/historie/seznam-prislusniku-ceskoslovenskeho-letectva-v-raf-1940-1945-494/ )
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Souřadnice: N48°48'38.7'' E14°18'55.15'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Martin Brynych
Doplnění informací: Ing. František Jedlička