Libyně

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Jan Suchan, 29.06.2015
Umístění: Libyně, hřbitov u kostela Sv. Jiljí
Nápis:
VÁM VÍTĚZŮM A NEVINNÝM !

Na památku a paměť těch, co tu za tuto hroudu země bojovali a za ni také umírali. Na památka a paměť těch,
kteří z této hroudy vzešli, na ní žili, či hospodařili a jimž nebylo možno v ní v klidu spočinouti.
S úctou v tichou vzpomínku znovu postaveno a odhaleno 20.9.2014.

Oběti I.světové války, pocházející z obcí patřícím k Libyňskému statku (1914 - 1918)

Libyně
BAUML Ernst - štáb. šikovatel domobrany, 38.pěší pluk, +7.5.1915 Rusko, 39let
FINK Kurt - šikovatel, 6.zeměbranský pluk, +19.8.1914 Srbsko, 30let
FLACH Otto - pěšák, 73.pěší pluk, +25.5.1916 Itálie
HABL Franz - dělostřelec, 22.horský dělostřelecký pluk, +3.10.1918 Itálie
HABL Karl - ženista, 6.ženijní prapor, +4.8.1916 Itálie
HOVORKA Ignác - pěšák, 92.pěší pluk, +12.9.1914 Srbsko, 30let
HOVORKA Rudolf - střelec, 34.zeměbranecký pluk, +14.11.1916 Rumunsko, 32let
KREIL Anton - dragoun, 14.dragounský pluk, +19.8.1917 Rumunsko, 25let
POP Josef - pěšák, 18.pěší pluk, +6.8.1916 Itálie
POP Rudolf - pěšák, 18.zeměbranecký pluk, +3.6.1915 Rusko
SCHUSTER Alfred - pěšák, 88.pěší pluk, +4.11.1914 Rusko, 33let
SKUBAL Franz - pěšák, 88.pěší pluk, +1.9.1915 Halič
SUCHANKA Ernst - pěšák, 88.pěší pluk, +14.1.1917 Itálie
VIECHMANN Anton - pěšák, 88.pěší pluk, +21.8.1915 Halič 27let

Královské údolí
LOMITSCHKA Josef - střelec, 6.zeměbranecký pluk, +1.10.1914 Slavonie

Řepany
ALBL Wenzel - střelec, 6.zeměbranský pluk, +30.6.1916 Albánie
HESS Wenzel - pěšák domobrany, 6.zeměbranecký pluk, +5.7.1917 Neuhaus, 33let
KÖTTIG Anton - střelec, 6.zeměbranecký pluk, +28.7.1916 Rusko, 23let
Woříšek Anton - pěšák, 88.pěší pluk, +5.12.1915 Rusko, 26let
PACHSTEFFL Alois - četař, 9.vozataiská divize, +30.11.1919 Lubenec, 42let

Záhoří
SCHWARZ Franz - poručík, 102.pěší pluk, +?.9.1916 Itálie
FALKMANN Alois - ženijní pluk, +1918 Itálie, 34let
KUTSCHER Karl - pěšák, 88.pěší pluk, +4.10.1919 Žatec


Oběti nacistické zvůle za II. světové války povházející ze židovské náboženské obce Libyně - Lubenec

Ti co se zde narodili
Jméno datum a místo narození transport úmrtí
Dr. ABELES Hugo *31.5.1872 Tis - 13.8.1942 - 8.11.1942 Terezín
ABELES Leopold *9.5.1874 Tis - 16.10.1941 - 16.5.1942 Lodž
ABELES Vítězslav *2.4.1876 Tis - 20.8.1942 - Riga
ABELESOVÁ Klára *6.3.1880 Tis - 22.9.1942 - M. Trostinec
(dtto) REICHOVÁ Gabriela *28.1.1878 TIS - 22.9.1942 - M. Trostinec
(dtto) WALDSTEINOVÁ Hermína *15.2.1882 Tis - 15.10.1942 - Treblinka
ABELES Arnošt *17.9.1889 Valeč - 12.6.1942 - Travniky
BEER Arnold *2.12.1888 Valeč - 23.3.1942 - 15.8.1942 Terezín
BEER Edgar *28.9.1883 Valeč - 6.10.1944 - Osvětim
SYNKOVÁ Mariana (Bleierová) *25.5.1909 Lubenec - 26.10.1941 - Lodž
PLATOVSKÁ Žofie (Finková) *15.10.1854 Libyně - 19.12.1942 - 24.4.1943 Terezín
FRIED Hugo *8.9.1874 Lubenec - 26.10.1942 - Osvětim
LÖWY Terezie (Glaserová) *7.10.1897 Blatno - 12.9.1942 - 2.11.1942 Terezín
LENGSFELDOVÁ Emma (Glaserová) *7.12.1880 Lubenec - 27.4.1942 - Izbica
STERNOVÁ Marie (Glaserová) *19.5.1886 Lubenec - 21.10.1941 - Lodž
GLASER Bedřich *11.5.1889 Lubenec - 26.1.1943 - Osvětim
GLASEROVÁ Markéta *28.4.1925 Lubenec - 26.1.1943 - Osvětim
SCHEUEROVÁ Gabriela *28.3.1862 Ležky - 24.10.1942 - 24.11.1942 Terezín
GLASER Emil *13.4.1864 Ležky - 26.1.1942 - 27.1.1942 Terezín
MUDr. Glaser Karel *30.6.1866 Ležky - 24.10.1942 - 21.1.1943 Terezín
GLASER Heinrich *17.12.1873 Ležky - 19.10.1941 - 4.2.1942 Lodž
HELLEROVÁ Luisa *24.5.1881 Lužec - 25.1.1942 - Riga
HELLEROVÁ Klára *23.2.1884 Lužec - 25.1.1942 - Riga
RITTEROVÁ Emílie *29.1.1867 Lubenec - 25.11.1942 - 24.1.1943 Terezín
HERMANN Karel Petr *31.12.1880 Lubenec - 16.10.1944 - Osvětim
MUDr. HIRSCH Julius *14.9.1867 Valeč - 19.10.1942 - Treblinka
HIRSCHOVÁ Gabriela (Klauberová) *25.9.1893 Libyně - 3.11.1941 - Lodž
KLAUBER Pavel *4.3.1897 Libyně - 1.3.1943 - Osvětim
KLEIN Max *26.7.1892 Drahonice - - 27.4.1940 Sachsenhausen
KOHN Viktor *6.6.1910 Lubenec - 16.10.1944 - 16.12.1944(?) Osvětim
KOHN Pavel *13.12.1920 Lubenec - 28.9.1944 - Sachsenhausen
KOHNOVÁ Hedviga *12.6.1869 Libyně - 13.7.1942 - 4.8.1942 Terezín
KUPFER Adolf *16.11.1878 Lubenec - 22.2.1942 - 11.8.1942 Terezín
KUPFER Leo *10.11.1907 Lubenec - 25.4.1942 - Varšava
Dr. LEDERER Ludvík *21.7.1897 Valeč - 26.10.1941 - Lodž
LEDEREROVÁ Herta *29.7.1912 Valeč - 26.10.1941 - Lodž
KOHNOVÁ Erna (Ledererová) *7.6.1907 Lubenec - 26.10.1942 - Osvětim
Ing. LÖBENSTEIN Ludvík *22.4.1895 Lubenec - 23.4.1942 - Lublin
LÖBENSTEINOVÁ Berta *4.10.1865 Lubenec - 7.5.1942 - 7.3.1944 Terezín
LÖBLOVÁ Anna *10.8.1862 Řepany - 27.11.1942 - 1.5.1943 Terezín
LÖWYOVÁ Flora *26.8.1881 Lubenec - 19.10.1942 - Treblinka
LÖWYOVÁ Hermína *2.2.1877 Lubenec - 19.10.1942 - Treblinka
LÖWY Eduard *2.1.1856 Vidhostice - 9.7.1942 - 9.8.1942 Terezín
KLEINOVÁ Fany (Löwyová) *22.5.1860 Vidhostice - 19.10.1942 - Treblinka
LOHMAN PAUL *3.9.1889 Libyně - Gusen
KLEINOVÁ Karolína *20.5.1855(85) Kostrčany - 27.11.1942 - 20.3.1943 Terezín
LÖWY Richard *16.3.1896 Valeč - 9.5.1942 - Ossowy
LÖWY Egon *20.3.1900 Valeč - 26.10.1942 - Osvětim
LÖWYOVÁ Helena *7.9.1889 Valeč - 17.3.1943 - Izbica
LÖWYOVÁ Pavla *7.2.1892 Valeč - 9.1.1942 - Riga
BRUMLÍKOVÁ Tereza (Löwyová) *19.6.1896 Libyně - 18.12.1943 - Osvětim
LÖWYOVÁ Markyta *7.3.1898 Libyně - 18.5.1944 - Osvětim
LÖWY Erik *14.11.1906 Libyně - 6.9.1943 - Osvětim
ÖSTREICHER Emil *12.8.1864 Ležky - 15.10.1942 - Treblinka
POLÁČEK Leo *18.11.1908 Lužec - 16.10.1944 - Osvětim
SEGEROVÁ Pavla *8.12.1883 Lubenec - 4.8.1942 - M. Trostinec
WECHSLEROVÁ Alice *26.7.1866 Lubenec - 24.9.1942 - 30.11.1942 Terezín
HÜBSCHOVÁ Kamila *13.6.1875 Lubenec - 15.6.1944(?) - 15.6.1944 Osvětim
SCHICKL Leo *2.7.1879 Lubenec - 16.6.1942 - Ujazdov
SCHICKL Viktor *23.11.1883 Lubenec - 11.3.1942 - Izbica
SCHICKLOVÁ Elizabeta *9.6.1912 Lubenec - 6.9.1943 - Osvětim
STEINER Emil *31.3.1878 Lubenec - 22.1.1942 - 11.7.1942 Terezín
STEINEROVÁ Bedřiška *9.5.1886 Lubenec - 1.9.1942 - Raasika
STEINER Leopold *28.9.1885 Lubenec - 15.12.1943 - Osvětim
STRÁNSKÝ Emil *17.6.1878 Libyně - 28.4.1942 - Zamošč
TÄNZERLES Fridrich *4.11.1900 Valeč - - Dachau
TETZNER Josef *1.7.1899 Valeč - 1.10.1944 - 7.2.1945 Dachau
TETZNER Arnošt *28.11.1896 Valeč - 29.9.1944 - Osvětim
TÄNZERLESOVÁ Elsa *10.5.1893 Kostrčany - 10.6.1943 z Ústí n/L
TURNOVSKÝ Karel *26.8.1895 Valeč - 25.5.1942 - 7.9.1942 Majdanek
WALDSTEIN Leopold *19.8.1879 Valeč - 23.10.1944 - Osvětim
ZENTNER Vilém *29.5.1866 Lubenec - 19.10.1942 - Treblinka
ZENTNER Artur *28.8.1875 Lubenec - 28.4.1942 - Zamošč
MUDr. ZENTNER Pavel *13.12.1896 Lubenec - 23.10.1944 - Osvětim
ZENTNER Leo *14.2.1902 Lubenec - 28.9.1944 - 30.12.1944 Dachau
JUDr. ZENTNER Hanuš *18.12.1904 Lubenec - 18.12.1943 - Osvětim

Jinde se narodivší, ale zde žijící
ZENTNEROVÁ Fany *6.3.1875 Libkov (Lubenec) - 26.1.1942 - 10.4.1942 Terezín
POLEISOVÁ Anežka (Hitschmann) *15.9.1865 Polná (Lubenec) - 19.10.1942 - Treblinka
LÖWYOVÁ Jindřiška (Zunternstein) *11.11.1897 (valeč) - 9.5.1942 - Ossowy
TÄNZERLESOVÁ Klára *31.1.1895 Skytaly (Valeč) - 10.6.1943 z Ústí n/L
LADEREROVÁ Marie (Lövitová) *28.5.1885 (Lubenec) - 17.5.1942 - Lublin
BLEIEROVÁ Elsa (Rosenfeldová) *11.12.1879 (Lubenec) - 26.10.1941 - Lodž
MELZEROVÁ Arnoštka *2.5.1903 Touškov (Libkovice) - 15.5.1944 - Osvětim
GLASEROVÁ Irena (Glicková) *6.7.1897 (Lubenec) - 26.1.1943 - Osvětim
KLAUBER Alfons *26.2.1888 Týniště (Libyně) - 16.6.1942 - Ujazdow
KOHN Kamil *27.1.1882 Bochov (Lubenec) - 9.10.1944 - Osvětim
KUPFLEROVÁ Flora (Hochner) *17.9.1879 Nečenice (Lubenec) - 26.10.1942 - Osvětim
LAŽANSKÝ Markus *15.5.1876 Luka (Tis) - 22.2.1942 - 2.3.1943 Terezín
LAŽANSKÁ Matylda (Ledererová) *20.11.1872 (Tis) - 22.??.1942 - 5.6.1942 Terezín
Poznámka:

http://vitraze.skloart.cz/kostel-sv-jilji/program-r-2014/pomnik-obetem-prvni-svetove-valky-a-holokaustu


Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Aleš Zahradníček