Nové Zámky

Pomník Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 22.04.2015
Umístění: Nové Zámky, Nitrianska cesta, na mestskom cintoríne, sektor IV
Nápis:
53 NEZNÁMYCH VOJAKOV RÔZNYCH NÁRODNOSTÍ ZOMRELÝCH V ROKU 1914 – 1918
A PADLÝCH V ROKU 1919 V PIATICH VEĽKÝCH RAKVÁCH

ŠIKOV. JAN KOVÁČ ČSR 1888-1915, VOJ. ŠTĚPÁN HORVÁTH SHS 1872-1917, VOJ. JAN LADNYAK ČSR 1878-1918, VOJ. AZAN KUMAŠIN SHS 1897-1916, VOJ. JOSEF BODOKI ČSR 1871-1916, VOJ. ONDŘEJ CSANYI ČSR 1881-1915, VOJ. JIŘÍ FILLO ČSR 1881-1915, VOJ. JOSEF LEVAJ MAĎ.1885-1918, VOJ. JIŘÍ NIEGOVAN ČSR 1877-1918, VOJ. ŠTĚPÁN GERGYE MAĎ. 1899-1915, NÁPŘ. JURAJ HUSZÁR MAĎ. 1887-1916, VOJ. JAN PÁL 1887-1915, SLOB. JIŘÍ LUGOSAN RUM. 1892-1914, VOJ. KAREL FEHÉR RUM. 1895-1918, VOJ. FRANT. ANESORG SHS 1899-1918, VOJ. JAN KRŠKO ČSR 1895-1915, VOJ. JIŘÍ HIDEG MAĎ. 1888-1914, VOJ. ŠTĚPÁN KAJANOVIČ ČSR 1881-1914, VOJ. JOSEF MESZÁROS ČSR 1899-1917, VOJ.ANTONÍN WILD ČSR 1874-1915, VOJ. JOSEF KAHR RAK. 1896-1916, VOJ. FRANT. POZNANSKÝ POL. 1888-1915, VOJ. NIKOLAJ TOMUCZ RUM. 1898-1918, VOJ. ŠTĚPÁN ŠULIČ RAK. 1897-1915, VOJ. RUDOLF MAHACS ČSR 1879-1916, VOJ. PETR ŠIMIČ SHS 1896-1918, VOJ. PAVEL BORBÉLY MAĎ. 1879-1918, ČEKAT. DŮST. JAN. LEMBERG -1918, VOJ. ANTONÍN NERADA ČSR 1896-1918, VOJ. JANOS JUKUB ČSR 1880-1915, VOJ. J. BALINT ČSR 1885-1917, VOJ. MICHAL NAGY SHS 1896-1918, VOJ. LADISLAV LEZERECZ ČSR 1874-1918, ŠIK. ÚČ. I. TŘ. MICHAL PETRÝ RUM. 1872-1917, VOJ. DUŠAN FONIGA SHS 1896-1917, VOJ. JOSEF NAGY MAĎ. 1896-1918, VOJ. LUDWIG HRIBÍK ČSR 1895-1919, VOJ. JAN PFAFFENBERGER RAK. 1890-1915

VOJ. FRANTIŠEK MENTES MAĎ. 1870-1917, VOJ. IVAN IVANOV RUS 1889-1918, VOJ. FRANTIŠEK SCHNEENBERGER MAĎ. 1878-1918, VOJ. NIKOLAJ LNĚNÝ /LUŽINY/ POĽ. 1874-1916, VOJ. FILIP SZIHELNIK ČSR 1890-1918, VOJ. LUKA KOVAČEVIČ SHS 1875-1915, VOJ. ZIGMUND BILKO ČSR 1871-1916, VOJ. EMERICH TATAI ČSR 1883-1918, VOJ. JULIUS SZABÓ MAĎ. 1889-1914, VOJ. JIŘÍ ROHÁČ RUM. 1878-1917, VOJ. JINDŘICH BAIER ČSR 1897-1916, VOJ. FRANTIŠEK IMRE MAĎ. 1900-1918, VOJ. LUDEVÍT SZÁZ MAĎ. 1893-1918, VOJ. JOSEF KÖCS MAĎ. 1883-1915, VOJ. MICHAL KLIKOWSKI POĽ. 1878-1914, VOJ. JAN KRKUŠA ČSR 1895-1915, VOJ. ŠTĚPÁN KAZMÍR ČSR 1897-1916, VOJ. AKUB WAGNER SHS 1890-1914, ŠT. ŠIK. BARTOLOMĚJ TÖRÖK MAĎ. 1890-1917, VOJ. EMERICH HROTEK ČSR 1867-1917, VOJ. PAVEL USTYINKO RUS 1888-1917, VOJ. HAVLÍK 1887-1917, MATĚJ KOBYLÁK RUS 1894-1915, VOJ. VASIL KROTKOVRUS 1879-1918, VOJ. DOMINIKO ROVANELLO TAL. 1893-1918, VOJ. JAN OBECZKY ČSR 1868-1916, ČET. JOZEF SIPOS MAĎ. 1875-1917, VOJ. JAN PODMAJERSKÝ 1891-1918, VOJ. JAN KUK RUM. 1896-1915, VOJ. JAKUB REITER SHS 1892-1915, VOJ. VALENTIN SLAVÍK ČSR 1892-1917, VOJ. FRANTIŠEK I DVOŘÁK ČSR 1887-1915, VOJ. ANDREJ TUMOVSKÝ RUS 1885-1917, VOJ. KAREL DEAK MAĎ. 1965-1917, VOJ. JAN KIS MAĎ. 1872-1918, VOJ. A.LOZIČ SHS 1892-1916, VOJ. WŁADISŁAW KORCZERSKI POL. -1917, VOJ. JAN BACH SHS 1896-1918, VOJ. GABRIEL POLGÁR MAĎ. 1886-1915, VOJ. EDUARD PŠORER 1881-1916, VOJ. FRANT. SZIKRA MAĎ. 1880-1918, VOJ. JOSEF ŠABÍK ČSR 1891-1918, VOJ. VASIL KOLENIŠ RUS 1890-1917, VOJ. FRANT. RIŠKA ČSR 1898-1916, VOJ. ENZIO GIRARDI TAL. 1890-1917, VOJ. ŠTĚPÁN ZADRAVEC SHS 1884-1917, VOJ. JAN PROKEŠ ČSR 1875-1918, VOJ. JOSEF HELMES ČSR 1897-1918, VOJ. ALBERT ZSOLDOS ČSR 1896-1917, VOJ. JAN CERMANYIK ČSR 1897-1918, VOJ. JOSEF BYURATIN ČSR 1897-1918, VOJ. ANTONÍN FISCHER -1916, VOJ. JOSEF MEZÁROS ČSR 1877-1915, VOJ. PETER PONGOTÁN MAĎ. 1895-1916, VOJ. GREGOR ALEKUK RUS 1894-1918, VOJ. MARCEL ARANGYELOVIČ SHS 1891-1916, VOJ. ŠTEPÁN VALACH ČSR 1869-1915, VOJ. FRANT. CSILAG ČSR -1924, VOJ. VOJTĚCH GLADICS ČSR -1924, VOJ. JINDŘICH MÜLLER ČSR -1924

VOJ. KAREL B. KLAAS NEM. 1894-1915, VOJ. VILÉM GÜRTEL NEM. 1889-1918, VOJ. PAVEL SCHWABE NEM. -1918, VOJ. EMIL RÖSSLER NEM. 1895-1915, SLOB. JULIUS SENDZIK NEM. 1892-1916, VOJ. VILÉM SEITEL 1890-1918, VOJ. VILÉM MÜLLER NEM. 1876-1918, VOJ. SAMUEL EICHMANN NEM. 1896-1918, VOJ. VILÉM KURZENHAUER NEM. 1884-1918, VOJ. ALFRED ZILLER NEM. 1895-1918, SLOB. FERD. THIEL NEM. 1887-1917, VOJ. PAVEL SCHUBERT NEM. 1895-1918, VOJ. JIŘÍ KUNSCHKE NEM. 1896-1915, VOJ. PAVEL FR. STÖHR NEM. 1875-1918, VOJ. WALTER SCHÄFFER NEM. 1888-1918, NEZNÁMY, NEZNÁMY, NEZNÁMY, VOJ. AR. FR. HOFFMAN NEM. -1918, VOJ. OTTO HOFFMANN NEM. 1895-1918, JOSEF LORENC, VOJ. GORVA HUBERT NEM. 1899-1918

VOJ. ALCIS POKLUDA ČSR 1898-1919, VOJ. ŠTĚPÁN HÜKEL ČSR 1894-1919, VOJ. KAREL ZÁHORKA ČSR 1897-1919, VOJ. JAN MALÍŘ ČSR 1892-1919, VOJ. FRANTIŠEK KUNC ČSR 1894-1919, VOJ. JAN MÁLEK -1919, VOJ. JOSEF GAUNER 1897-1919, VOJ. VÁCLAV LINDAUER ČSR 1899-1919, VOJ. ANTONÍN STRILEC ČSR 1895-1919, VOJ. NIKOLAJ ZANIC SHS 1895-1919, POR. J. BÖHM ČSR 1897-1919, ČET. VÁCLAV KOPÁČEK ČSR 1897-1919, VOJ. V. BROTHAUSER 1897-1919, VOJ. JAN LISÁK ČSR 1898-1919, NEZNÁMY ČSR -1919, NEZNÁMY ČSR -1919, TRAJA NEZNÁMI ČSR -1919, JEDEN NEZNÁMY LEGIONÁR ČSR -1919, VOJ. J. BĚLOHLÁVEK 1895-1919, VOJ. VÁCLAV POSPÍŠIL ČSR 1892-1919, ŠIKOV. V. MIKULA 1896-1919, VOJ. JAROSLAV HRATKA ČSR 1901-1919, SLOB. RICHARD HOLUBEC ČSR 1899-1919, VOJ. JAN ESTOČIN ČSR 1897-1919, VOJ. PETR BUKOVÝ ČSR 1899-1919, VOJ. BEDŘICH HIPIUS -1919, ČET. JAN VÍTOVSKÝ ČSR 1888-1919, VOJ. ŠTĚPÁN STÁNA ČSR 1896-1919, VOJ. FRANTIŠEK KLOUDA ČSR 1900-1919, VOJ. FRANTIŠEK II DVOŘÁK ČSR 1899-1919
Poznámka:

Pomník je na mieste zničeného vojenského cintorína. Krstné mená mnohých padlých nezodpovedajú podobe známej v ich rodnom jazyku a sú počeštené.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, SVK55762, SVK37388
Souřadnice: N48°0'29.5'' E18°9'16.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hroby vojakov Maďarskej armády

Autor: Ladislav Barabás, 22.04.2015
Umístění: Nové Zámky, Nitrianska cesta, pod tujovou alejou vedľa domu smútku na cintoríne
Nápis:
Dr. Thirring Gyula orvoshadnagy 1913 VII.23. – 1944 XI.5.
Bíró Péter 1913-1944 Szül: Gyergyóditró Nyugodj békében.
Hofman Mihály élt 26 évet
Kiss Pál élt 22 évet
Fekse Ferenc élt 27 évet
Vitalis Sándor élt 21 évet
Boda László élt 28 évet
Huszár Imre élt 27 évet
Vámosi Zoltán élt 25 évet
Sipos Dénes élt 32 évet
Kréti József élt 24 évet
Koós János élt 25 évet
Martin János élt 22 évet
Pusztai Sándor élt 23 évet
Lukács János élt 21 évet
Laczkó István 1872-1943
Gédra Dénes zászlós – tanár 1944
Szila József élt 37 évet
Szilágyi Imre élt 31 évet
Ismeretlen katona
Horváth János élt 36 évet
Horváth József élt 19 évet
Emenet Antal élt 21 évet
Martin János élt 27 évet
Szagi Béni élt 25 évet
Pap Dezső élt 25 évet
Lukács János élt 19 évet
Pusztai Sándor élt 31 évet
Kurucenko Mikula élt 27 évet
Midvarics József élt 27 évet
Kiss Mihály élt 22 évet
Búsi István élt 35 évet
Szikszai Ferenc élt 34 évet
Szilágyi Imre élt 27 évet
Szakály János élt 40 évet
Molnár János élt 21 évet
Kaszás László élt 28 évet
Damó Albert élt 33 évet
Kusán Gábor élt 23 évet
Farkas Pál élt 31 évet
Kádár Mihály élt 25 évet
Selyen Gyula élt 35 évet
Mitrov Mihály élt 46 évet
Busás Imre élt 34 évet
Nagy Ferenc élt 22 évet
Bagyinszki Pál élt 23 évet
Zsmidarics József élt 24 évet
Horváth Vilmos élt 30 évet
Kovács János élt 23 évet
Fakó Imre élt 32 évet
Ivanovski János élt 21 évet
Czedra Dénes élt 28 évet
Papp Dezső élt 21 évet
Fekete István élt 23 évet

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 54 VPM
Souřadnice: N48°00'30.2'' E18°09'11.8'' (stred hrobového poľa)
Pomník přidal: Ladislav Barabás