Bratislava

Kenotaf Otto a Magda Mechur

Autor: Ladislav Barabás, 09.04.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, ľavá strana židovského cintorína, 12. rad
Nápis:
IN MEMORIAM
OTTO MAGDA DETI
Poznámka:

obete holokaustu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'39.3'' E17°04'57.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Bedřich a Stella Goldberger

Autor: Ladislav Barabás, 13.04.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, ľavá strana židovského cintorína, 34. rad
Nápis:
IN MEMORIAM
BEDŘICH A STELLA
GOLDBERGEROVI
ZAHYNULI 1942
Poznámka:

obete holokaustu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'41.1'' E17°04'59.2''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Rudolf a Berta Grünovi

Autor: Ladislav Barabás, 13.04.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, stredná časť židovského cintorína, 21. rad
Nápis:
IN MEMORIAM
RUDOLF A BERTA
GRÜNOVI
ZAHYNULI 1942
Poznámka:

obete holokaustu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'39.8'' E17°04'59.5''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf rodiny Berkovitsovej a Ledererovej

Autor: Ladislav Barabás, 13.04.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, ľavá strana židovského cintorína, 30. rad
Nápis:
IN MEMORIAM
PROF. FERD. BERKOVITS
ELZA BERKOVITSOVÁ
ALICE LEDEREROVÁ
JIŘÍ LEDERER
Poznámka:

obete holokaustu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°06'40.7'' E17°04'59.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf rodiny Kaufmannovej

Autor: Ladislav Barabás, 13.04.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, ľavá strana židovského cintorína, 30. rad
Nápis:
IN MEMORIAM
ROZALIA KAUFMANNOVÁ
rod. PRESSBURGEROVÁ
1870 - 1944
JANA KAUFMANNOVÁ
1906 - 1942
VILIAM KAUFMANN
1915 - 1944
Poznámka:

obete holokaustu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'40.7'' E17°04'58.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Marietta Buxbaumová

Autor: Ladislav Barabás, 09.04.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, ľavá strana židovského cintorína, 11. rad
Nápis:
NA VEČNÚ PAMIATKU NAŠEJ MILOVANEJ DCÉRE
MARIETTE BUXBAUMOVEJ
NAR. 23.II.1924.
DEPORTOVANEJ DŇA 27.III.1942 DO
OSWIECZIMA, KDE ZAHYNULA.
Poznámka:

obeť holokaustu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'39.1'' E17°04'57.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Margita Hámosová, Emil, Eta a Katka Benedekovi

Autor: Ladislav Barabás, 09.04.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, ľavá strana židovského cintorína, 7. rad
Nápis:
IN MEMORIAM:
Dr. MARGITA HÁMOSOVÁ
ETA BENEDEKOVÁ
ROD. HÁMOSOVÁ
EMIL BENEDEK
KATKA BENEDEKOVÁ
Poznámka:

obete holokaustu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'38.6'' E17°04'57.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Boriška, Marika a Ondrej Brinzerovi

Autor: Ladislav Barabás, 09.04.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, ľavá strana židovského cintorína, 12. rad
Nápis:
IN MEMORIAM!
BORIŠKA r. HOLLÓ manželka
MARIKA a ONDREJ deti.
Poznámka:

obete holokaustu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'39.2'' E17°04'58.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf rodiny Steinbergerovej

Autor: Ladislav Barabás, 12.04.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, pravá strana židovského cintorína, 7. rad
Nápis:
IN MEMORIAM RODINA STEINBERGER
1944
FRANZ FANY
MUDr. ARTUR MUDr. ELA
JUDr. DEZIDER
Poznámka:

Obete holokaustu. Nápis je na zadnej strane náhrobníka.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'38.0'' E17°04'59.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf rodiny Szabó

Autor: Ladislav Barabás, 13.04.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, stredná časť židovského cintorína, 19. rad
Nápis:
IN MEMORIAM
SZABÓ LIPÓT ÉS LIPÓTNÉ
SZUL. MAYER KAMILLA
1944
Poznámka:

obete holokaustu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'39.5'' E17°04'59.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás