Praha 3

Hrob Nikolaj Vasiljevič Lastoveckij

Autor: Vladimir Pomortzeff, 10.03.2020
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitova, II. obecní hřbitov
Nápis:
инженер
Николай Васильевич Ластовецкий
ING. NIKOLAJ LASTOVECKÝ
*26.11.1897 +7.5.1945
Poznámka:

Účastník Občanské války v Rusku, podporučík.
Člen Svazu ruských vojáků se zdravotním postižením (SRVI) v Československu od roku 1922, úředník.
V dubnu 1937 byl zvolen do představenstva SRVI.
Inženýr, člen Odborového svazu ruských inženýrů v roce 1941, člen Svazu ruských inženýrů a techniků v Protektorátu Čechy a Morava v roce 1943.
Padl 7. května 1945 na barikádě při Pražském povstání.
(zdroje: http://rusgrave.tmweb.ru/card.php?id=2023 )

Evidence obětí Pražského povstání:
http://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:ab7aaa4a-bdd2-11e9-9cb5-2a2ae2dbcce4?page=uuid:36f7bd56-bdd3-11e9-9cb5-2a2ae2dbcce4&fulltext=nikolaj


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0003-55940
Souřadnice: N50°4'52.6'' E14°28'29.65''
Pomník přidal: Vladimir Pomortzeff

Hrob Vladimír Podlezl

Autor: Vladimir Pomortzeff, 03.03.2020
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, II. obecní hřbitov, část 24, hrob č. 1122
Nápis:
VOLOĎA PODLEZL
PADL V PRAZE 5. KVĚTNA 1945
Poznámka:

Vladimír (Voloďa) Podlezl se narodil se 14. ledna 1925 v Hranicích na Moravě v rodině ruského legionáře Bohumíra Podlezla. Pravě tu dobu otec učil na vojenské akademii v Hranicích. Jeho manželkou byla od roku 1923 Pavla Pragerová (což znamená, že druhou osobou pochovanou ve hrobě na Olšanech je příbuzná ze strany matky). Od roku 1925 rodina bydlela v Praze.

Odkaz na biografii otce:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohum%C3%ADr_Podlezl

Vladimír Podlezl pravděpodobně studoval na obchodní akademie hlavního města Prahy na Smíchově (dnes Základní škola a mateřská škola Santoška) na adrese U Santošky 1/1007, Praha 5 – Smíchov. V budově školy je dnes umístěna pamětní deska nesoucí mj. jeho jméno.

Vladimír Podlezl padl dne 5. května v Opletalově ulice nedaleko Václavského náměstí. Na budově Opletalova 920/3 původně byla umístěna pamětní deska. Budova byla zbořena aby se uvolnilo místo pro tzv. Květinový dům na rohu Opletalově a Václavského náměstí.
Evidence obětí Pražského povstání uvádí datum nalezení těla 10. května 1945.

Evidence obětí Pražského povstání:
http://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/periodical/uuid:5aa49866-a06d-11e8-98d0-529269fb1459?fulltext=podlezl


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0003-55941
Souřadnice: N50°4'55.06'' E14°28'38.23''
Pomník přidal: Vladimir Pomortzeff

Hrob Josef Kopřiva

Autor: Pavel Šmejkal, 29.10.2020
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, hrob v části 2ob., oddělení 21, č. 55
Nápis:
JOSEF KOPŘIVA
desátník pěš. pluku č. 28
Tyrše a Fügnera
* 10/9 1910 + 8/10 1933

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Pavel Šmejkal

Hrob Mohmmad Hosain

Autor: Pavel Šmejkal, 29.10.2020
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, hrob v muslimské části Olšanských hřbitovů, 2. ob, část 29
Nápis:
PLUKOVNÍK
MOHMMAD HOSAIN
AFGHÁNISTÁN
1934 - 2008

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Pavel Šmejkal

Hrob František Nedbal

Autor: Pavel Šmejkal, 29.10.2020
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, část 2ob., odd. 21, hrob č. 62
Nápis:
FRANTIŠEK NEDBAL
ŠTÁBNÍ KAPITÁN DĚL. ODDÍLU 253
* 4. 7. 1892 - + 15. 12. 1930

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Pavel Šmejkal

Vojenský hřbitov Obětí 1. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 17.01.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, II. obecní hřbitov
Nápis:
PAX
VOBIS
Poznámka:

- souřadnice hřbitova:
N 50°4'52,49" E 014°28'24,37"
N 50°4'53,11" E 014°28'28,27"
N 50°4'49,58" E 014°28'25,29"
N 50°4'50,72" E 014°28'29,4"
- hřbitov není evidován v databázi CEVH MO pod jedním číslem, hroby jsou číslovány jednotlivě
- součástí hřbitova (viz další evidovaná místa) jsou dále i Památník hrobům v dáli, Hroby popravených legionářů a hrob pěšáka Josefa Kudrny (http://www.vets.cz/vpm/6765-hrob-josef-kudrna/#6765-hrob-josef-kudrna)
- obsahuje šachtové hroby vojenských Obětí z let 1914 - 1918
- seznam všech pohřbených - https://www.vets.cz/23693-vojensky-hrbitov-seznam-pohrbenych/


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0003-55002, podle seznamu
Pomník přidal: Vladimír Štrupl
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pražský válečný hřbitov Commonwealthu

 • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
  • Olšanské hřbitovy, Praha 3, Jana Želivského

   Olšanské hřbitovy jsou rozlohou 50,17 ha největším pražským pohřebištěm. Sestávají z deseti zádušních a dvou obecních hřbitovů, přičemž nejstarší dva hřbitovy (I. a II.) byly dávno zrušeny.
   V r. 1999 na nich bylo evidováno 112 000 pohřbených. Pohřbených od samého začátku pohřbívání zde však bylo mnohem víc – odhaduje se, že za dobu existence hřbitovů zde byly pohřbeny asi dva miliony mrtvých!
   Hřbitovy mají 110 000 pohřbívacích míst, je zde 200 kaplových hrobek, 25 000 hrobek, 65 000 hrobů, 20 000 urnových hrobů, kolem zdí 6 kolumbárií a dvě louky rozptylu.

   Na II. obecním hřbitově (Praha 3 – Žižkov, Jana Želivského) se nachází tato čestná vojenská pohřebiště:
   I. sv. válka
   - šachtové hroby vojáků z let 1914-1918
   - čestný hrob bývalých příslušníků rakousko-uherské maríny (symbolický hrob byl zřízen v letech 1935-1937 Sdružením bývalých námořníků)
   - čestný hrob příslušníků bývalého 102. benešovského pěšího pluku (postaven nákladem Sdružení příslušníků 102. pěšího pluku v letech 1935-1937. Na pomníčku jsou uvedena jména bojišť I. sv. války, kde vojáci pluku bojovali)
   - hrob Josefa Kudrny (záložní vojín 102. pěšího pluku, v r. 1915 údajně pozvedl zbraň na důstojníka a byl odsouzen voj. soudem k trestu smrti zastřelením. popraven 7. května 1915 nad voj. cvičištěm v Praze - Motole)
   - hroby popravených ruských a italských legionářů (krom dvou až tří hrobů exhumovaných ostatků starodružiníků z Ruska se zde nachází asi třicet hrobů s ostatky ital. legionářů, které sem byly převezeny a pietně uloženy 24.6.1921)
   - ossarium (je zde uloženo 2 500 očíslovaných malých rakví s ostatky vojáků, zemřelých v pražských voj. nemocnicích v letech 1914-1918)
   - hroby v dáli (symbolické hroby Pražanů padlých v I. sv. válce, jejichž ostatky nebyly převezeny do vlasti. Na zdi sousedící s Židovským hřbitovem jsou tabulky se jmény padlých, příslušností k druhu zbraně a místem, kde voják padl)
   - čs. rudoarmějci (z let 1917-1920)


   II. sv. válka
   - válečný hřbitov Commonwealthu (pohřebiště se nachází podél sev. části X. hřbitova a II. obec. hřbitova. Je zde celkem 264 hrobů, ve kterých je pochováno 198 Britů, 9 Kanaďanů, 2 Australané, 14 Novozélanďanů, 19 Jihoafričanů, 1 Ind a 9 Poláků, 13 obětí nebylo identifikováno. Je zde mj. 6 námořníků a 39 letců. Na každém pomníčku je jméno a rozlišovací emblém podle druhu zbraně, ve středu hřbitova je kříž v podobě meče a ve výklenku kapličky v severní zdi je uložen seznam britských válečných hřbitovů.
   - čestné pohřebiště rudoarmějců (bylo zřízeno v r. 1945 a je zde pochováno 429 sov. vojáků padlých při osvobození Prahy. Pohřebišti dominuje pomník od sochaře Jaroslava Brůhy a architekta Karla Beneše)
   - pohřebiště obětí Pražského povstání – barikádníků (navazuje vých. od pohřebiště rudoarmějců. V průčelí pod pomníkem jsou pohřbeni příslušníci Svobodovy armády – 1. čs. arm. sboru v SSSR)
   - pohřebiště Bulharů padlých ve II. sv válce (při severní zdi)
   - pomník čs. západním letcům
   - pohřebiště Ruské osvobozenecké armády (ROA - Vlasovci) bylo r. 1993 poblíž ruské kaple pietně označeno pravoslavným křížem nad hroby 187 neznámých Vlasovců. Je zde pohřben i gen. V.I. Bojarskij a M.I. Šapovalov a něm. major Karl-Ludwig Ottendorf, kteří padli v květnu 1945.
   Vedle pohřebiště rudoarmějců se nachází pomník, věnovaný ruským carským důstojníkům, kteří zemřeli na následky zranění z bitev u Drážďan a Chlumu v r. 1813.

   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 17.11.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, nejzápadnější vojenský hřbitov, nachází se podél severní části X. hřbitova
Nápis:
pomníky u vstupu:
VOJENSKÝ
HŘBITOV
V PRAZE
1939 – 1945
PŮDA, NA KTERÉ STOJÍ TENTO HŘBITOV, JE DAREM ČESKOSLOVENSKÉHO LIDU A JE URČENA JAKO MÍSTO VĚČNÉHO ODPOČINKU K UCTĚNÍ PAMÁTKY NÁMOŘNÍKŮ, VOJÁKŮ A LETCŮ, KTEŘÍ JSOU ZDE POCHOVÁNI.

PRAGUE
WAR
CEMETERY
1939 – 1945
THE LAND ON WHICH THIS CEMETERY STANDS IS THE GIFT OF THE PEOPLE OF CZECHOSLOVAKIA FOR THE PERPETUAL RESTING PLACE OF THE SAILORS SOLDIERS AND AIRMEN WHO ARE HONOURED HERE.

nápis na kapličce:
PRAŽSKÝ VÁLEČNÝ HŘBITOV
Během druhé světové války bylo v Československu pochováno 6 námořníků, 188 příslušníků pozemních jednotek, 39 letců a 31 neidentifikovaných příslušníků branných sil Commonwealthu. Námořníci, téměř všichni příslušníci pozemních vojsk a někteří letci byli váleční zajatci, kteří zemřeli v táborech válečných zajatců. Většina letců zahynula při strategických náletech na vojenské a průmyslové cíle a spoje v Němci okupované Evropě. Ostatní přišli o život během dálkových akcí, spojených s velkými ztrátami na životech a letadlech, při kterých ze základen v Itálii byly byly dopravovány zásoby pro Polskou národní armádu během neúspěšného varšavského povstání od 1. srpna do 3.října 1944.
Po válce pozůstatky všech byly převezeny na Pražský válečný hřbitov z mnoha malých hřbitovů po celém Československu. Je zde celkem 264 hrobů, ve kterých je pochováno 198 příslušníků britských sil, 9 Kanaďanů, 2 Australci, 14 Novozélanďanů, 19 Jihoafričanů, 1 Ind a 9 Poláků; 13 obětí zůstalo zcela neidentifikováno.
(Poznámka Vladimír Štrupl - z neznámého důvodu 3 hroby chybí)

HŘBITOV BYL ZALOŽEN A JE UDRŽOVÁN PODLE UJEDNÁNÍ S ČESKOSLOVENSKOU VLÁDOU PRO KOMISI VÁLEČNÝCH HROBŮ COMMONWEALTHU, KTERÁ

UDRŽUJE ČESKOSLOVENSKÉ VÁLEČNÉ HROBY Z LET 1939-45 NA SVÝCH HŘBITOVECH PO CELÉM SVĚTĚ.
Poznámka:

Nejzápadnější vojenský hřbitov na Olšanských hřbitovech. Nachází se podél severní části X. hřbitova.
Nemá vlastní číslo v databázi CEVH MO.

Na každém pomníčku je jméno a rozlišovací emblém podle druhu zbraně.
Ve středu hřbitova je kříž v podobě meče.
Ve výklenku v kapličce v severní zdi je uložen seznam všech spojeneckých hřbitovů na světě.
Zdroj: Petr Kovařík - KLÍČ K PRAŽSKÝM HŘBITOVŮM (NLN, 2000)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jan a Vladimír Štruplovi

Hrob Ladislav Bláha

 • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
  • Olšanské hřbitovy, Praha 3, Jana Želivského

   Olšanské hřbitovy jsou rozlohou 50,17 ha největším pražským pohřebištěm. Sestávají z deseti zádušních a dvou obecních hřbitovů, přičemž nejstarší dva hřbitovy (I. a II.) byly dávno zrušeny.
   V r. 1999 na nich bylo evidováno 112 000 pohřbených. Pohřbených od samého začátku pohřbívání zde však bylo mnohem víc – odhaduje se, že za dobu existence hřbitovů zde byly pohřbeny asi dva miliony mrtvých!
   Hřbitovy mají 110 000 pohřbívacích míst, je zde 200 kaplových hrobek, 25 000 hrobek, 65 000 hrobů, 20 000 urnových hrobů, kolem zdí 6 kolumbárií a dvě louky rozptylu.

   Na II. obecním hřbitově (Praha 3 – Žižkov, Jana Želivského) se nachází tato čestná vojenská pohřebiště:
   I. sv. válka
   - šachtové hroby vojáků z let 1914-1918
   - čestný hrob bývalých příslušníků rakousko-uherské maríny (symbolický hrob byl zřízen v letech 1935-1937 Sdružením bývalých námořníků)
   - čestný hrob příslušníků bývalého 102. benešovského pěšího pluku (postaven nákladem Sdružení příslušníků 102. pěšího pluku v letech 1935-1937. Na pomníčku jsou uvedena jména bojišť I. sv. války, kde vojáci pluku bojovali)
   - hrob Josefa Kudrny (záložní vojín 102. pěšího pluku, v r. 1915 údajně pozvedl zbraň na důstojníka a byl odsouzen voj. soudem k trestu smrti zastřelením. popraven 7. května 1915 nad voj. cvičištěm v Praze - Motole)
   - hroby popravených ruských a italských legionářů (krom dvou až tří hrobů exhumovaných ostatků starodružiníků z Ruska se zde nachází asi třicet hrobů s ostatky ital. legionářů, které sem byly převezeny a pietně uloženy 24.6.1921)
   - ossarium (je zde uloženo 2 500 očíslovaných malých rakví s ostatky vojáků, zemřelých v pražských voj. nemocnicích v letech 1914-1918)
   - hroby v dáli (symbolické hroby Pražanů padlých v I. sv. válce, jejichž ostatky nebyly převezeny do vlasti. Na zdi sousedící s Židovským hřbitovem jsou tabulky se jmény padlých, příslušností k druhu zbraně a místem, kde voják padl)
   - čs. rudoarmějci (z let 1917-1920)


   II. sv. válka
   - válečný hřbitov Commonwealthu (pohřebiště se nachází podél sev. části X. hřbitova a II. obec. hřbitova. Je zde celkem 264 hrobů, ve kterých je pochováno 198 Britů, 9 Kanaďanů, 2 Australané, 14 Novozélanďanů, 19 Jihoafričanů, 1 Ind a 9 Poláků, 13 obětí nebylo identifikováno. Je zde mj. 6 námořníků a 39 letců. Na každém pomníčku je jméno a rozlišovací emblém podle druhu zbraně, ve středu hřbitova je kříž v podobě meče a ve výklenku kapličky v severní zdi je uložen seznam britských válečných hřbitovů.
   - čestné pohřebiště rudoarmějců (bylo zřízeno v r. 1945 a je zde pochováno 429 sov. vojáků padlých při osvobození Prahy. Pohřebišti dominuje pomník od sochaře Jaroslava Brůhy a architekta Karla Beneše)
   - pohřebiště obětí Pražského povstání – barikádníků (navazuje vých. od pohřebiště rudoarmějců. V průčelí pod pomníkem jsou pohřbeni příslušníci Svobodovy armády – 1. čs. arm. sboru v SSSR)
   - pohřebiště Bulharů padlých ve II. sv válce (při severní zdi)
   - pomník čs. západním letcům
   - pohřebiště Ruské osvobozenecké armády (ROA - Vlasovci) bylo r. 1993 poblíž ruské kaple pietně označeno pravoslavným křížem nad hroby 187 neznámých Vlasovců. Je zde pohřben i gen. V.I. Bojarskij a M.I. Šapovalov a něm. major Karl-Ludwig Ottendorf, kteří padli v květnu 1945.
   Vedle pohřebiště rudoarmějců se nachází pomník, věnovaný ruským carským důstojníkům, kteří zemřeli na následky zranění z bitev u Drážďan a Chlumu v r. 1813.

   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Jan Kincl, 28.10.2014
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy
Nápis:
LADISLAV BLÁHA
ČSL-ŠT-KAPITÁN V.V.PRŮMYSLNÍK
20.6.1889 15.4.1944

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jan Kincl

Čestné pohřebiště vojáků Rudé armády

 • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
  • Olšanské hřbitovy, Praha 3, Jana Želivského

   Olšanské hřbitovy jsou rozlohou 50,17 ha největším pražským pohřebištěm. Sestávají z deseti zádušních a dvou obecních hřbitovů, přičemž nejstarší dva hřbitovy (I. a II.) byly dávno zrušeny.
   V r. 1999 na nich bylo evidováno 112 000 pohřbených. Pohřbených od samého začátku pohřbívání zde však bylo mnohem víc – odhaduje se, že za dobu existence hřbitovů zde byly pohřbeny asi dva miliony mrtvých!
   Hřbitovy mají 110 000 pohřbívacích míst, je zde 200 kaplových hrobek, 25 000 hrobek, 65 000 hrobů, 20 000 urnových hrobů, kolem zdí 6 kolumbárií a dvě louky rozptylu.

   Na II. obecním hřbitově (Praha 3 – Žižkov, Jana Želivského) se nachází tato čestná vojenská pohřebiště:
   I. sv. válka
   - šachtové hroby vojáků z let 1914-1918
   - čestný hrob bývalých příslušníků rakousko-uherské maríny (symbolický hrob byl zřízen v letech 1935-1937 Sdružením bývalých námořníků)
   - čestný hrob příslušníků bývalého 102. benešovského pěšího pluku (postaven nákladem Sdružení příslušníků 102. pěšího pluku v letech 1935-1937. Na pomníčku jsou uvedena jména bojišť I. sv. války, kde vojáci pluku bojovali)
   - hrob Josefa Kudrny (záložní vojín 102. pěšího pluku, v r. 1915 údajně pozvedl zbraň na důstojníka a byl odsouzen voj. soudem k trestu smrti zastřelením. popraven 7. května 1915 nad voj. cvičištěm v Praze - Motole)
   - hroby popravených ruských a italských legionářů (krom dvou až tří hrobů exhumovaných ostatků starodružiníků z Ruska se zde nachází asi třicet hrobů s ostatky ital. legionářů, které sem byly převezeny a pietně uloženy 24.6.1921)
   - ossarium (je zde uloženo 2 500 očíslovaných malých rakví s ostatky vojáků, zemřelých v pražských voj. nemocnicích v letech 1914-1918)
   - hroby v dáli (symbolické hroby Pražanů padlých v I. sv. válce, jejichž ostatky nebyly převezeny do vlasti. Na zdi sousedící s Židovským hřbitovem jsou tabulky se jmény padlých, příslušností k druhu zbraně a místem, kde voják padl)
   - čs. rudoarmějci (z let 1917-1920)


   II. sv. válka
   - válečný hřbitov Commonwealthu (pohřebiště se nachází podél sev. části X. hřbitova a II. obec. hřbitova. Je zde celkem 264 hrobů, ve kterých je pochováno 198 Britů, 9 Kanaďanů, 2 Australané, 14 Novozélanďanů, 19 Jihoafričanů, 1 Ind a 9 Poláků, 13 obětí nebylo identifikováno. Je zde mj. 6 námořníků a 39 letců. Na každém pomníčku je jméno a rozlišovací emblém podle druhu zbraně, ve středu hřbitova je kříž v podobě meče a ve výklenku kapličky v severní zdi je uložen seznam britských válečných hřbitovů.
   - čestné pohřebiště rudoarmějců (bylo zřízeno v r. 1945 a je zde pochováno 429 sov. vojáků padlých při osvobození Prahy. Pohřebišti dominuje pomník od sochaře Jaroslava Brůhy a architekta Karla Beneše)
   - pohřebiště obětí Pražského povstání – barikádníků (navazuje vých. od pohřebiště rudoarmějců. V průčelí pod pomníkem jsou pohřbeni příslušníci Svobodovy armády – 1. čs. arm. sboru v SSSR)
   - pohřebiště Bulharů padlých ve II. sv válce (při severní zdi)
   - pomník čs. západním letcům
   - pohřebiště Ruské osvobozenecké armády (ROA - Vlasovci) bylo r. 1993 poblíž ruské kaple pietně označeno pravoslavným křížem nad hroby 187 neznámých Vlasovců. Je zde pohřben i gen. V.I. Bojarskij a M.I. Šapovalov a něm. major Karl-Ludwig Ottendorf, kteří padli v květnu 1945.
   Vedle pohřebiště rudoarmějců se nachází pomník, věnovaný ruským carským důstojníkům, kteří zemřeli na následky zranění z bitev u Drážďan a Chlumu v r. 1813.

   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 20.05.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy
Nápis:
ЗДЕСъ ПОЧЕТНОЕ КЛАДБИШЕ
КРАСНОАРМЕЙЦЕВ

ZDE JE ČESTNÉ POHŘEBIŠTĚ
RUDOARMĚJCŮ

matrika pohřebiště na skleněné desce u vchodu:
ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
256. ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГВАРДИИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОР КОЗЫРЬ МАКСИМ ЕВСЕЕВИЧ
96. ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГВАРДИИ МАЙОР ВАТАГИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
95. ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГВАРДИИ МАЙОР ДИМИТРИЕВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ
92. ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГВАРДИИ КАПИТАН КОЛЕННИКОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
91. ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГВАРДИИ ЛЕЙТЕНАНТ ПОРОТНИКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 94. ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГВАРДИИ МЛАДШМШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ОМОНИН ФЕДОР ПРОКОПОВИЧ
93. ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГВАРДИИ СТАРШИНА ДЖУНУСОВ МАЖИТ

ОФИСЕРИ КРАСНОЙ АРМИИ –
ПОЛКОВНИКИ
269. ПАРШИН В.Т. 244. ПОТЕМИН В.Т. 356. СТАНИСЛАВСКИЙ Л.Ф. 357. ШАПОВАЛОВ А.Е.
ПОДПОЛКОВНИКИ
255. АЛФЕРОВ А.Л. 136. РЯБОВ И.И. МАЙОРЫ 266. АШКИНЕЗЕР И.С. 130. БОЛЬШАКОВ Г.А. 247. ВАСИЛЬЕВ М.С. 109. ДЕМЧЕНКО В.М. 351. ДОНСКОЙ И.П. 161. МАЛБЦЕВ В.И. 241. НОВИКОВ Г.И. 111. САВЕНКОВ С.Е. 346. ТКАЧЕНКО В.М.
КАПИТАНЫ
131. АГАФОНОВ Н.А. 103. БАРКОВСКИЙ И.Д. 110. БОДИКОВ Е.Е. 106. ВЕРЕЩАГИН И.М. 268. ДУРНОВ И.В. 253. КАЛИНИН Г.Н. 258. МОРДИК А.А. 348. МАЙОРОВ М.Н. 271. ОРЛОВ А.П. 122. СЕМИН М.И. 90. СЛОНОВ В.П. 350. ТЕНАХ П.Я. 97. ШЕФЕРСОН
СТ. ЛЕЙТЕНАНТЫ
98. БОЯРОВ Н.С. 113. БРАНКИН Н.А. 355. БУНДИН А.А. 139. БУРОВ В.И. 249. ВЛАСОВ И.М. 118. ВОЛОХОВ П.Ф. 123. ГЛАЗКОВ Д.В. 140. ГОЛУБЬ И.Н. 119. КАЛИМАСОВ В.К. 106. КАСИМОВ И.О. 102. КАЛИТВЯНСКИЙ 107. КУЗЬМИН П.И. 122. ЛАКТИОНОВ Г.М. 349. ЛУЧЕНКО 142. МАКУРИН Г.М. 257. МЕДВЕДЕВ А.М. 259. ПЕСЦОВ Н.И. 254. РЕТЛИН А.Ф. 354. СИТНИКОВ П.С. 251. СМИРНОВ Д.Д. 134. УШАКОВ Н.И. 135. ФРОЛОВ П.Ф. 115. ЧИРЯКОВ В.И. 270. ЧУБУКОВ В.И. ЩЕГЛОВ
В.В. ЛЕЙТЕНАНТЫ
114. АНДРЕЕВ 125. АРТЮШЕНКО Я.В. 88. БЕЛИНКИН А.М. … БЕЛОВ Е.А. …ГОЛУБОВСКИЙ Г.И. …ГОНЧАРЕНКО И.. … ГОНЧАРОВ А.В. .. ГРЕБНЕВ А.И. 127. ДАВИДОВ А.М. 112. ДОБРОТЕНКО И.Т. 104. ЗАЙЦЕВ И.С. 126. ЗРАЖЕВСКИЙ А.Т. 264 ИВАНОВ А.Д. 267. КЛИМУШЕВ В.И. 265. КОСТЕНКО Ю.В. 257. ЛИСТОПАД И.Р. 100. ЛОГАЧ И.С. 273. МАКУРИН А.Я. 131. НАМЧАЛАУРИ А.С. 352. НЕИЗВЕСТНЫЙ 260. ЛЕЙТЕНАНТ 172. НОДИЧКОВ Я.И. 345. ПАВЛОВ Г.Ф. 137. РУСОВ А.А. 120. ШУРСТНЕВ И.Г. 124. ЮШЕНКОВ И.Г.
МЛ. ЛЕЙТЕНАНТЫ
89. ЖИГУНОВА А.С. 250. КОВШИК В.А. 138. КУНИЧЕНКО В.А. 121. МИНУРОВ В.Ф. 117. ПАВЛОВ В.П. 105. ВАСИЛЬЕВ Б.Д. 129. НЕИЗВЕСТНЫЙ ОФИСЕР 353. НЕИЗВЕСТНЫЙ ОФИСЕР СТАРШИНЫ 146. ГРИШЛЕВ А.М. 240. ДАВИДЕНКО И.И. 64. ЖУРАВЛЕВ 279. ЗАЖИГИН А.А. 47. ИВАШУК Б.Е. 184. КИРНИЧЕНКО А.П. 2. КОЗЛОВСКИЙ В.А. 82. КРИТИНИН Т.Д. 54. ОКАЛЬСКИЙ И.Л. 198. ПИМАКАТОВ Я.И. 156. РОМАНОВ И.В. 154. САЛАШНЕВ А.И. 183. ШАБЕЛЬНИК И.Н.
СТ. СЕРЖАНТЫ
214. БАГИРОВ А.В. 78. ВОЛОДЧЕНКО Т.М. 68. ВОСТРИКОВ А.Г. 309. ГОРОХОВ Д.К. 51. ДАШКОВСКИЙ А.М. 147. ДЕМИН М.А. 303. КОЗАКОВ С.И. 312. КАШИРИН А.М. 167. КОБЫЛЕВ Н.Н. 155. КРУТЯКОВ М.Ф. 166. КУЗЬМИНА Н.В. 17. КУЗНЕЦОВ Р.О. 165. ЛАВРИНЕНКО В.К. 330. ЛЫЩИНСКИЙ Д.Д. 66. ПАНОВ А.К. 7. ПЕТРОВ П.В. 222. РОЖИДЛЕВ Д.Л. 173. РЕБЯКИН А.Г. 174. СЕРЕДИН И.К. 230. СЕРГИЕНКО Н.К. 86. СОКОЛОВ В.П. 161. СОРОКИН П.А. 195. ШАЛЕНОВ И.Д. 242. ТЕЛЕНИН В.А. … ФАТХУТДИНОВА Р.А. … ЯКОВЛЕВ
А.А. СЕРЖАНТЫ
150. АЛЕКСАНДРОВ В.П. 403. АНИСКИН А.К. 370. АНТОНОВ А. 72. АСТРАТОВ Г.Д. 310. АШРАПОВ А.А. 304. БАЕВ И.И. 170. БАЛАБАЕВ И.С. 428. БЕЛЯКОВ М.П. 182. ВОРСОРИН А.С. 151. ВОРОТЯГИН Ф.Н. 323. ДУБРОВСКИЙ С.И. 20. ДУЛЬЦЕВ А.Ф. 246 ДУТОВ С.П. 339. ЗАТЕВАХИН Н.М. 429. ЗАЙКЕВИЧ П.Г. 211. КОНДРАТЬЕВ В.П. 35. ЛИСИЦЫН В.К. 148. ЛУЦКО Н.К. 63. МЯГКОВ В.Д. 71. МЫХЛЫНИН И.И. 149. НЕИЗВЕСТНЫЙ СЕРЖАНТ 52. ОКС. М.Н. 32. ПЕТРЫШИН Г.Н. 314. ПОКРОВСКИЙ К.А. 224. ПУЛЬКИН П.П. 8. РАЧКОВ И.К. 6. РЫЖКОВ В.Ф. 36. СЕНОКОСОВ А.Г. 185. СЕРДЮЧЕНКО В.Ф. 81. УЛОВИЧЕНКО А.А. 207. ЧЕРНЕНКО И.В. 152. ЧЕРНЯКОВ В.А. 281. ШИМАТОВ Д.Д. 280. ЯУНЕВ К.Г.
МЛ. СЕРЖАНТЫ
199. ДУДАЙКИН Ф.И. 430. ЕГИФКО Д.К. 73. КОРЫТКИН П.Е. 189. КОЗЛОВ И.И. 168. ЗАИНУЛИН Т.Е. 431. МОИСЕЕВ А.И. 430. ПОНОМАРЕВ Н.Н. 306. ПОПОВ М.Ф. 144. СЕДОВ К.Ф. 283. ЯЦЕНЮК В.С. ЕФРЕЙТОРЫ 324. ЛИВИТМАН Х.М. 10. ЛУКЬЯНЧЕНКО В.Н. 236. ПАВЛОВ В.Х. 241. РУДЛО И.Г. 153. СКАЧКОВ И.С. 179. КАЗАК Д.К. САНИНСТР. 85. НИСКОВСКИЙ П.И. ПАРТИЗ. КПЧ 369. ПУЧЕНКО М.Е. ПАРТИЗ. 424. ТОЛМАЧЕВ Ю. СЫН МАЙОРА
КРАСНОАРМЕЙЦЫ
163. АВЕРКИН В. 248. АЖИМОВ Д. 434. АЛЕКСЕЕВ А. 193. АЛЕКСЕЕВ К. 216. АЛИЕВ М. 19. АМОНТОВ П.С. 303. АМСЕЕВ Н.Х. 324. АНДРЕЕВ Н. 209 АХМЕДОВ С. 276. БАБО А. … БАРДАКОВ 414. БАТАРГИН М.Н. 341. БЕЛОШАПКИН Я.М. 34. БЕЛЯНИН Г.В. 343. БОЙЦОВ С.М. 293. БОРОДИН К.И. 46. БУРЕНКО А.П. 234. БУРДУЗУК А.В. 233. БЫСТРОВ М.Л. 87. ВАЛИМУХАМЕТОВ М. 217. ВАСЫЛЮК 229. ВАШИЛАМИНОВ А.М. 67. ВИШНЕВСКИЙ Л.А. 55. ВОКУЛЕНКО М.П. 5. ГАВРИЛОВ П.И. 435. ГАРАНЧЕНКО Ш.Ф. 297. ГНАШЕВ Т.К. 321. ГОЛОВАЧЕВ И.И. 372. ГОЛОДКО 282. ГОЛУБЕВ П.Т. 219. ГОЛЬ Ф.А. 40. ГОНЧАРЕНКО 317. ГОНЧАРОВ 50. ГРАДОВ В.И. 176. ГРИГОРЮК С.А. 13. ГРИГОРЬЕВ Я.Я. 70. ГРЫНЬ Г.Н. 79. ГУДКОВ 397. ГРЕСТЬ И.Л. 42. ДАНИЛОВ П.И. 3. ДЕМЕНТЬЕВ И.В. ДОЛИТЗЕ П.С. 77. ДУДА В.Я. 373. ЕЛЬЧЕНКОВ П.В. 392. ЕФИМОВИЧ А.П. 80. ЖИЖЕРА Д.В. 435. ЖУМРИЙ Г. 220. ЗАВОРОТКИЙ Т.П. 407. ЗАВЯЛОВ А.С. 333. ЗАПЕТРУК И.Ф. 219. ЗДРАШ Д. 299. ИБРАГИМОВ А.А. 379. ИВАНОВ Б.И. 244. ИВАШЕНКО В.В. 287. ИВЛЕВ С.В. 477. ИСТОМИН Ф.И. 387. КАЗАНЦЕВ А.К. 45. КАНТИМОВ Ф. 377. КАПУСТИН Ф.М. 342. КАРЦЕВ Т.М. 322. КАРЛУШ М.Г. 416. КИРИЛЮК Ф.А. 325. КИСЛЮКИН А.А. 323. КОВАЛЕНКО И.И. 159. КОЖЕРИКОВ Ш. 232. КОЗИН З.Р. 301. КОЗЛЕНКО П.К. 172. КОЛДИН 208. КОЛИКОВ И.Т. 247. КОНГРАЛЕЕВ С. 432. КОНСТАНТИНОВИЧ Н. 212. КОПАКО И. 326. КОРСИЧЕВ 176. КОРЧИНЕЛИ И.И. 49. КОРЯКОВ П.С. 225. КОСИНОВ Н.А. 368. КОСТАДЬЯН А.К. 389. КОШАРКИН И.К. 245. КРАВЧУК Г.Т. 358. КРАЛ В.В. 228. КРАСЮК Ф.Н. 69. КРИВОУС Н.К. 227. КРУГЛИКОВ А.И. 162. КУДИНОВ А.А. 213. КУЗЬМИН Н.А. 218. КУЗМИНСКИЙ В.Ф. 62. КУЗНЕЦОВ Ф.К. 194. КУЗОВЛЕВ В.Д. 223. КУЛАКОВ Н.И. 24. КУЛЕЧЕВ Г.И. 140. КУЛЬМИЗЕВ Б.Г. 100. КИРИЛЕНКО И.Я. 162. КУТУЗОВ Г.С. 185. ЛАВРЕНКО И.И. 316. ЛЕБЕДЕВ 202. ЛЕЙКО Ф.К. 60. ЛИННИК В.М. ЛИМОНОВ Н.И. 204. ЛУКАШЕВ И. 291. ЛУКИН И.И. 284. ЛУКИНЫХ И.Ф. 298. ЛУКИНЫХ И.Ф. 28. МАРЕНЧУК Ф.И. 237. МАРФИЧЕВ В.Д. 1. МАТВЕЙЧУК 381. МАХНОВСКИЙ Н.В. 221. МЕДВЕДЕВ В.Н. 296. МИРОНЕЦЪ Н.Е. 329. МОИСЕЕВ П.Х. 332. МОЛЬЧЕНКО Н.И. 181. МУДРИК Л.Д. 215. НАГАРИМОВ И. 331. НЕЧЕПУРЕНКО Г.Р. 336. НИКИТИН А.А. 415. НИКОЛАЕНКО Г.С. 190. НИКУЛИН Ф.Т. 14. НОСДРАЧЕВ М.П. 338. ОВЧАРЕНКО Л.С. 59. ОПАМАН И.С. 25. ОРЛОВ А. 135. ПАРАШЕНКО С.И. 61. ПАХОМОВ К. 431. ПЕТРОВИЧ Ш.А. 335. ПЕТРЮК Н.В. 290. ПИКА Л.Т. 289. ПЛОТНИКОВ Н.Г. ПОДУБНЫЙ П.С. 53. ПОЗВАНОК И.П. 315. ПОЗДНЯКОВ С.М. 205. ПОЗЕЛЮКИН И. 21. ПОКАТИЛО С.В. 328. ПОЛКОВСКИЙ Н.В. 31. ПОПОВ 187. ПОПОВ Д. 378. ПОТАПОВ И.В. 39. ПОЦЕЛУЕВ Д. 200. ПРОХОРОВ И.И. 288. ПЬЯНКОВ А.С. 364. РЕЗНИЧЕНКО С.Г. 277. РОЖКОВ Т.Н. 374 РОМАНЮК В.И. 178. РЫСЫХИН И.Е. 12. РЫЧКОВСКИЙ Г.И. 37. САВОСТИН П.Д. 75. САЛТАНОВ В.С. 15. САПАРБАЕВ М. 226. СОИНИЦКИЙ Н.М. 157. СЕДОВ Н.Д. 375. СЕЛЕЗНЕВ А.М. 363. СЕНОВ Ф.М. 174. СЕРГАШИН И.С. 48. СИЛУТСИС И. 371 СКОРЕЦ Г.С. 274. СМИРНОВ А.М. 275. СМИРНОВ М.И. 371. СМОРОДИН Г.Я. 33. СОКОЛОВ А.А. 180. СОКОЛОВ С.И. 411. СОЛОД 210. СТАДНИЧУК И.Д. 80. СТАРЦЕВ А.М. 318. СТЕПУРА 292. ТАБАЧКИН Г.Д. 171. ТАГИЕВ Г. 22. ТАРАСЕНКО И.И. 228. ТАРАСОВ А.А. 206 ТАТАРИНОВ П.Е. 294. ТИМЧЕНКО В.Г. 11. ТОБИЛКОВ 386. ТОРОВЕЦКИХ И.П. 16. ТРАХИМЕЦ К.С. 295. ТРОЙНЮК Е.К. 16. ТУЛУПОВ А.П. 160. ТУРКОВ Ф.К. 366. ТУХЯЗИНОВ Т. 231. УЛЕЗКО М.П. 305. ФЕДОРИН Ф.М. 423. ФЕДОРОВ А. 382. ФЕНЯК М.Т. 56. ФОМИН 334. ФУРЦОВ М.В. 188. ХАПЧЕНКО 201. ХОМИЧ Н.С. 311. ХОМЯК К.Ф. 307. ХОРУНЖИЙ А.Е. 308. ХРОМОВ Н.И. 151. ХВОСТОВ А.П. 337. ЦАФРУС Е.И. 186. ЦУКАНОВ 193. ЦЫЛЕМВАЛЕНКО Г.П. 43. ЧЕБОТАРЬ С. 327. ЧЕКУШИН В.И. 380. ЧЕМУС А.С. 409. ЧЕРЦОИ А.П. 37. ЧИНЛЕВ Н.Ф. 365 ШАМЯКИН О.Н. 243. ШАНИН А.Е. 320. ШАРИПОВ К. 390. ШАТКИН И.Д. 29. ШВЕЦЪ А.Я. 197. ШЕВЦОВ И.В. 361. ШКАРИНА Е.А. 203. ШПИЛЕВОЙ Б.А. 27. ШУКШИН Д. 143. ШУКШИН С.И. 159. ШУМКА А.И. 38. ШУТКИН В. 4. ЮКИН И.И. 312. КОПРЕЛАНОВ Ф.С. 285. ЯКОВЛЕВ И.П. 239. ЯКУБОВ С. 9. НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ 14. НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ 23. НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ 30. НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ 41. НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ 44. НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ 45. НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ 74. НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ 76. НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ 83. НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ 84. НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ 145. НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ 158. НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ 196. НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ 286. НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ 360. НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ 367. НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ 368. НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ 395. НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ 396. НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ 397. НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ 398. НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ 399. НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ 400. НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ 401. НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ 402. НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ 403. НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ 404. НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ 405. НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ 406. НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ 410. НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ 412. НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ 413. НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ 417. НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ 418. НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ 419. НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ 420. НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ 421. НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ 422. НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ 425. НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ 426. НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ 427. НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ 429. НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ
Poznámka:

Jmenný seznam
důstojníků, poddůstojníků a vojínů Rudé armády
pohřbených na čestném pohřebiště rudoarmějců
na Olšanských hřbitovech v Praze

Stav ke dni 28. října 2020
Vytvořil Vladimir Pomortzeff

1. řada čestného pohřebiště rudoarmějců

1. Matvějčuk (? - 10.5.1945) vojín
2. Kozlovskij Vladimir Alexandrovič (1903 - 18.5.1945) staršina
3. Děmentjev Nikolaj Petrovič (1908 - 23.5.1945) vojín
4. Iukin Ilja Iljič (1917 - 18.5.1945) vojín
5. Gavrilin Petr Ivanovič (1923 - 18.5.1945) vojín
6. Ryžkov Vasilij Fjodorovič (1921 - 10.5.1945) gardový seržant
7. Petrov Pavel Vasiljevič (1910 - 18.5.1945) starší seržant
8. Račkov Ivan Kuzmič (1913 - 18.5.1945) seržant
9. Šubkin Ivan Stefanovič (1924 - 9.5.1945) gardový vojín
10. Lukjančikov Vasilij Nikolajevič (1914 - 9.5.1945) svobodník
11. Tabilko Vasilij Pavlovič (1923 - 9.5.1945) poručík
12. Ryčkovskij Grigorij Ivanovič (? - 10.5.1945) vojín
13. Grigorjev Jakov Jakovlevič (? - 13.5.1945) vojín
14. Averšin Jevgenij Mironovič (? - 9.5.1945) vojín
15. Saparbajev Mustafa (? - 13.5.1945) vojín
16. Nozdračev Matvej Petrovič (1898 - 15.5.1945) vojín
17. Kuznecov Rodion Andrejevič (1902 - 15.5.1945) gardový starší seržant
18. Tulupov Alexandr Panfilovič (1900 - 19.5.1945) vojín
19. Amontov Petr Semjonovič (1899 - 15.5.1945) gardový vojín
20. Dulcev Andrej Fjodorovič (1912 - 15.5.1945) gardový seržant
21. Pokotilov Sergej Viktorovič (1908 - 25.5.1945) staršina
22. Tarasenko Ivan Iosifovič (1925 - 18.5.1945) vojín
23. Děda Matvej Davydovič (1907 - 9.5.1945) vojín
24. Kulečev Georgij Ivanovič (? - 10.5.1945) vojín
25. Orlov Alexej (? - 12.5.1945) vojín
26. Trochimec Konstantin Semjonovič (1904 - 15.5.1945) vojín
27. Šukšin Vasilij (? - 13.5.1945) vojín
28. Marinčuk Fjodor Semjonovič (1925 - 12.5.1945) vojín
29. Švec Alexej Jakovlevič (1913 - 15.5.1945) vojín
30. Nikolajev Ivan Nikolajevič (1903 - 15.5.1945) gardový vojín

2. řada čestného pohřebiště rudoarmějců

31. Popov Ivan Michajlovič (9.5.1917 - 9.5.1945) starší seržant
32. Pitrašin Grigorij Nikolajevič (1918 - 19.5.1945) staršina
33. Sokolov Andrej Azarovič (1917 - 21.5.1945) vojín
34. Beljanin Grigorij Vasiljevič (1899 - 21.5.1945) svobodník
35. Lisicyn Vasilij Konstantinovič (1909 - 21.5.1945) seržant
36. Senokosov Alexej Gavrilovič (1905 - 21.5.1945) svobodník
37. Činajev Nikolaj Fjodorovič (? - 9.5.1945) vojín
38. Šutkin Vasilij (1922 - 25.5.1945) vojín
39. Pocelujev Dmitrij (? - 8.5.1945) vojín
40. Gančerenko Ivan (? - 10.5.1945) vojín
41. Flisak Michail Vasiljevič (1906 - 28.5.1945) vojín
42. Danilov Petr Iljič (1894 - 13.5.1945) vojín
43. Čebotar Semjon (26.12.1919 - 11.5.1945) vojín
44. Čujkov Vladimir Petrovič (1925 - 28.5.1945) svobodník
45. Kantimov Fjodor (1923 - 13.5.1945) vojín
46. Gurenko Alexej Petrovič (1903 - 20.5.1945) vojín
47. Ivaščuk Boris Jefremovič (1906 - 23.5.1945) staršina
48. Silutsis Ignat (1914 - 25.5.1945) staršina
49. Korjakov Petr Stepanovič (1915 - 25.5.1945) vojín
50. Gradov Vjačeslav Ivanovič (1922 - 22.5.1945) vojín
51. Daškovskij Anatolij Michajlovič (1922 - 24.5.1945) starší seržant
52. Logač Ivan Stepanovič (1917 - 25.5.1945) poručík
53. Pozvoljuk Iosif Panfilovič (? - 26.5.1945) seržant
54. Skalskij Iosif Ljudvigovič (1917 - 25.5.1945) seržant
55. Vakulenko Moisej Petrovič (1909 - 25.5.1945) vojín
56. Fomin (? - 9.5.1945) vojín
57. Savostin Petr Danilovič (1917 - 26.5.1945) vojín
58. Žežera Daniil Vasiljevič (1914 - 27.5.1945) vojín
59. Opalim Ivan Semjonovič (3.1.1920 - 22.5.1945) gardový kapitán

3. řada čestného pohřebiště rudoarmějců

60. Linnik Vasilij Ignatjevič (1922 - 24.5.1945) starší seržant
61. Pachomov Kuzma Nikiforovič (1913 - 25.5.1945) gardový vojín
62. Kuzněcov Filipp Karpovič (1898 - 20.5.1945) vojín
63. Mjagkov Vasilij Dmitrijevič (1924 - 10.5.1945) seržant
64. Žuravljov Vasilij Ivanovič (1922 - 26.5.1945) staršina
65. Abramov Alexandr Ivanovič (1924 - 9.5.1945) vojín
66. Panov Alexej Konstantinovič (1919 - 8.5.1945) gardový starší seržant
67. Višnevskij Leonid Alexandrovič (1925 - 8.5.1945) gardový svobodník
68. Vostrikov Alexej Jegorovič (1923 - 9.5.1945) gardový seržant
69. Krivous Petr Andronovič (1897 - 16.5.1945) vojín
70. Griň Grigorij Nikolajevič (1916 - 14.5.1945) vojín
71. Muchlynin Ignatij Iljič (1905 - 10.5.1945) gardový seržant
72. Astratov Gennadij Dmitrijevič (1926 - 31.5.1945) seržant
73. Korytnik Prokofij Jemeljanovič (1916 - 13.5.1945) gardový seržant
74. Ševčenko Tatjana Jefimovna (1923 - 15.7.1945) nebyla povolána do armády
75. Saltanov Vasilij Stepanovič (1896 - 29.5.1945) svobodník
76. Andrejev Valentin Nikolajevič (1924 - 11.5.1945) gardový starší seržant
77. Duda Vasilij Jakubovič (1911 - 18.5.1945) vojín
78. Volodčenko Timofej Michajlovič (1913 - 11.5.1945) starší seržant
79. Gudkov Ivan Vasiljevič (1910 - 8.6.1945) vojín
80. Starcev Alexandr Michajlovič (1913 - 15.5.1945) gardový vojín
81. Udovidčenko Alexej Andrejevič (1925 - 28.5.1945) gardový seržant
82. Kretinin Tichon Danilovič (1918 - 23.5.1945) staršina, Hrdina Sovětského svazu
83. Puchov Fjodor Kapitonovič (? - 9.5.1945) starší seržant
84. Bobylev Ivan Jakovlevič (1922 - 25.5.1945) mladší seržant
85. Niskovskij Petr Iljič (1893 - 25.5.1945) partyzán
86. Sokolov Vladimir Petrovič (1923 - 26.5.1945) starší seržant
87. Valimuchametov Mitchat (1919 - 28.5.1945) gardový vojín

4. řada čestného pohřebiště rudoarmějců

88. Bylinkin Alexej Michajlovič (19.9.1914 - 14.5.1945) poručík
89. Žigunova Anna Semjonovna (1923 - 22.6.1945) vojín
90. Slonov Viktor Andrejevič (1916 - 24.6.1945) gardový kapitán
91. Porotikov Sergej Alexejevič (1921 - 18.4.1945) gardový podporučík
92. Kolesnikov Vladimir Michajlovič (14.7.1914 - 16.4.1945) gardový kapitán, Hrdina Sovětského svazu
93. Džunusov Mažit (21.9.1917 - 9.4.1945) staršina, Hrdina Sovětského svazu
94. Smoljanov Fjodor Prokopjevič (1918 - 9.5.1945) poručík
95. Dmitrijev Nikolaj Pavlovič (25.11.1917 - 2.8.1945) gardový major, Hrdina Sovětského svazu
96. Vatagin Alexej Michajlovič (13.9.1912 - 30.4.1945) gardový major, Hrdina Sovětského svazu
97. Šaforost Vladimir Iljič (1917 - 27.6.1945) kapitán
98. Bojarinov Nikolaj Sergejevič (1919 - 28.6.1945) nadporučík
99. Grebnev Alexandr Ignatjevič (1906 - 27.6.1945) gardový poručík

5. řada čestného pohřebiště rudoarmějců

100. Oks Moisej Nuchimovič (1910 - 7.6.1945) seržant
101. Malcev Viktor Ivanovič (28.9.1913 - 14.5.1945) gardový major, stíhací pilot
102. Kolitvjanskij (1916 - 13.5.1945) nadporučík
103. Barkovskij Ivan Dmitrijevič (1912 - 21.5.1945) kapitán
104. Zajcev Ilja Stepanovič (15.6.1920 - 16.5.1945) gardový poručík
105. Baziljov Boris Dmitrijevič (1923 - 16.5.1945) gardový starší seržant
106. Kasimov Ibragim Urzijevič (1923 - 9.5.1945) nadporučík
107. Kuzmin Petr Iljič (1910 - 8.6.1945) nadporučík
108. Vereščagin Ivan Michajlovič (14.11.1918 - 9.5.1945) gardový kapitán
109. Děmčenko Vasilij Michajlovič (13.8.1918 - 16.5.1945) major veterinární služby
110. Bodikov Jevgenij Jevsejevič (1903 - 4.6.1945) kapitán
111. Savenkov Stepan Jegorovič (1.12.1908 - 13.5.1945) major
112. Drobotenko Ivan Timofejevič (1.12.1923 - 16.5.1945) poručík
113. Brjankin Nikolaj Alexejevič (1923 - 15.5.1945) gardový nadporučík

6. řada čestného pohřebiště rudoarmějců

114. Andrejev (1915 - 26.5.1945) poručík
115. Činjakov Vladimir Ivanovič (1919 - 9.5.1945) gardový nadporučík
116. Golubkovskij Georgij Ivanovič (11.8.1915 - 9.5.1945) poručík
117. Pavlov Vasilij Pavlovič (1924 - 8.6.1945) podporučík
118. Volochov Petr Fjodorovič (1909 - 4.6.1945) gardový nadporučík
119. Kolemasov Vasilij Kuzmič (28.1.1920 - 12.5.1945) gardový nadporučík
120. Šerstnev Arkadij Grigorjevič (25.12.1917 - 9.5.1945) poručík
121. Mišurov Vasilij Filippovič (2.8.1920 - 31.5.1945) gardový podporučík
122. Sjomin Michail Ivanovič (1922 - 9.5.1945) gardový kapitán
123. Glazkov Dmitrij Vasiljevič (1918 - 9.5.1945) gardový nadporučík
124. Jušenkov Ivan Grigorjevič (1922 - 10.5.1945) gardový poručík
125. Artjuščenko Jakov Vasiljevič (1922 - 13.6.1945) poručík lékařské služby
126. Zraževskij Alexej Timofejevič (10.3.1924 - 9.5.1945) gardový poručík
127. Davydov Alexandr Michajlovič (2.12.1918 - 9.5.1945) gardový poručík
128. Gončarenko Ivan Grigorjevič (20.5.1920 - 9.5.1945) gardový poručík

7. řada čestného pohřebiště rudoarmějců

129. Šiferson Lejb Ickovič (4.3.1914 - 29.6.1945) gardový kapitán lékařské služby
130. Bolšakov Gavriil Alexejevič (1898 - 12.5.1945) gardový major lékařské služby
131. Agaponov Nikolaj Andrejevič (15.12.1921 - 11.5.1945) gardový kapitán
132. Loktionov Gavril Mitrofanovič (25.4.1920 - 15.6.1945) gardový nadporučík
133. Namčalauri Abisolon Sergejevič (1922 - 16.6.1945) poručík
134. Ušakov Nikolaj Ivanovič (25.7.1914 - 14.6.1945) nadporučík
135. Frolov Petr Filippovič (1918 - 10.5.1945) gardový nadporučík
136. Rjabov Ivan Ivanovič (1903 - 2.7.1945) podplukovník
137. Rusov Anatolij Anatoljevič (1910 - 15.6.1945) gardový poručík
138. Kuničenko Viktor Alexandrovič (1917 - 12.6.1945) gardový podporučík
139. Burov Vladimir Ivanovič (1908 - 5.6.1945) gardový nadporučík
140. Golub Ivan Nikiforovič (1916 - 29.5.1945) gardový nadporučík
141. Ščeglov Vladimir Vasiljevič (1921 - 13.5.1945) nadporučík
142. Makurin Gennadij Makarovič (15.11.1914 - 13.5.1945) kapitán

8. řada čestného pohřebiště rudoarmějců

143. Šikin Stepan Ivanovič (1896 - 5.6.1945) vojín
144. Sedov Kuzma Fedotovič (1911 - 15.5.1945) vojín
145. Tkačenko Jakov Jefimovič (1911 - 27.6.1945) vojín
146. Grišajev Andrej Prokofjevič (1918 - 9.5.1945) gardový staršina
147. Djomin Michail Alexandrovič (1913 - 1.6.1945) starší seržant
148. Lucko Nikolaj Kirillovič (1912 - 31.5.1945) seržant
149. Prizov Petr Ivanovič (1909 - 24.7.1945) gardový svobodník
150. Alexandrov Vladimir Pavlovič (1925 - 10.5.1945) mladší seržant
151. Vorotjagin Fjodor Georgijevič (1910 - 1.6.1945) gardový vojín
152. Černjakov Vasilij Andrejevič (1909 - 1.6.1945) gardový seržant
153. Skačkov Ivan Semjonovič (1923 - 20.5.1945) svobodník
154. Salašnev Andrej Ivanovič (1912 - 16.5.1945) staršina
155. Krjatov Mefodij Fjodorovič (1912 - 26.5.1945) starší seržant
156. Romanov Ivan Vasiljevič (1917 - 26.5.1945) gardový staršina
157. Sedov Nikolaj Vasiljevič (1926 - 31.5.1945) svobodník
158. Cymbal Ilja Jemeljanovič (? - 9.5.1945) vojín
159. Kožerikov Šauman (1905 - 5.6.1945) gardový vojín
160. Turkov Fjodor Kapitonovič (? - 10.5.1945) vojín
161. Sorokin Pavel Alexandrovič (1910 - 5.6.1945) gardový starší seržant
162. Kudinov Alexandr Alexandrovič (1911 - 5.6.1945) vojín
163. Averkin Vasilij (1911 - 5.6.1945) vojín
164. Fatchutdinova Raisa Chabibulovna (1922 - 3.6.1945) starší seržant
165. Lavrinenko Vasilij Kapitonovič (1922 - 3.6.1945) gardový starší seržant
166. Kuzmina Nina Vladimirovna (1919 - 1.6.1945) starší seržant lékařské služby
167. Kobylin Leonid Nikolajevič (1924 - 1.6.1945) starší seržant
168. Zajnulin Tangat Zajnulovič (1926 - 12.6.1945) mladší seržant
169. Jakovlev Alexandr Alexandrovič (1906 - 15.6.1945) gardový starší seržant

9. řada čestného pohřebiště rudoarmějců

170. Balabanov Nikolaj Stepanovič (1917 - 15.6.1945) seržant
171. Tagijev Gučari (1909 - 15.6.1945) vojín
172. Koldin Petr Ivanovič (1926 - 15.6.1945) vojín
173. Revjakin Alexandr Grigorjevič (1913 - 13.6.1945) starší seržant
174. Seredin Ivan Kuzmič (1924 - 13.6.1945) starší seržant
175. Fadejev Petr Timofejevič (1909 - 3.6.1945) starší seržant
176. Grigorjuk Semjon Androsovič (1899 - 12.6.1945) vojín
177. Istomin Fjodor Michajlovič (1925 - 3.6.1945) gardový vojín
178. Risuchin Jegor Jegorovič (1895 - 4.6.1945) svobodník
179. Kozak Demjan Konstantinovič (1908 - 2.6.1945) vojín, sanitární instruktor
180. Sokolov Sergej Nikolajevič (1924 - 28.5.1945) gardový vojín
181. Mudrik Lavrentij Dmitrijevič (1914 - 29.5.1945) vojín
182. Vorsobin Alexej Stepanovič (1920 - 28.5.1945) gardový staršina
183. Šabelnik Ivan Nesterovič (1914 - 13.6.1945) staršina
184. Kuričenko Afanasij Pavlovič (1904 - 25.5.1945) staršina
185. Serdjučenko Vasilij Fjodorovič (1923 - 23.5.1945) seržant
186. Cukanov Semjon Vasiljevič (1910 - 8.6.1945) vojín
187. Popov Dmitrij Semjonovič (1925 - 8.6.1945) vojín
188. Charčenko Michail Nikiforovič (1920 - 10.6.1945) svobodník
189. Kozlov Ivan Ivanovič (1903 - 10.5.1945) gardový mladší seržant
190. Nikulin Fjodor Timofejevič (1904 - 11.6.1945) gardový starší seržant
191. Chvostov Alexandr Pavlovič (1926 - 10.6.1945) gardový vojín
192. Alexejev Konstantin (? - 7.5.1945) vojín
193. Cymbalenko Gavriil Petrovič (1902 - 29.5.1945) vojín
194. Kuzovlev Valentin Dmitrijevič (1926 - 8.6.1945) vojín
195. Šaljanov Ivan Danilovič (1927 - 11.5.1945) starší seržant
196. Kučinskij Adam Frankovič (1910 - 6.8.1945) vojín

10. řada čestného pohřebiště rudoarmějců

197. Ševcov Ivan Vasiljevič (1919 - 9.5.1945) gardový vojín
198. Pimokatov Jakov Ivanovič (1920 - 30.5.1945) staršina
199. Dodajkin Filipp Ivanovič (1907 - 18.5.1945) mladší seržant
200. Prochorov Jakov Ivanovič (1896 - 30.5.1945) vojín
201. Chomič Nikolaj Safronovič (1926 - 21.5.1945) gardový vojín
202. Lejko Fjodor Kuzmič (1900 - 22.5.1945) vojín
203. Špilevoj Boris Alexandrovič (1919 - 23.5.1945) vojín
204. Lukašev Nikolaj (1923 - 28.5.1945) vojín Ruské osvobozenecké armády
205. Pozeljukin Ivan (1924 - 27.5.1945) vojín
206. Tatarinov Petr Jemeljanovič (1897 - 23.5.1945) vojín
207. Černenko Ivan Vasiljevič (1923 - 15.6.1945) seržant
208. Kolikov Ivan Tichonovič (1907 - 16.6.1945) gardový vojín
209. Achmedov Sajdachmet (1916 - 17.6.1945) gardový vojín
210. Stadničuk Ivan Viktorovič (1903 - 16.6.1945) vojín
211. Kondratjev Vasilij Pavlovič (1901 - 9.5.1945) seržant
212. Kopakov Ivan (? - 22.5.1945) vojín
213. Kuzmin Nikolaj Alexejevič (1911 - 24.5.1945) vojín
214. Bagirov Alexandr Bagdasarovič (1900 - 17.6.1945) starší seržant
215. Nagarimov Imamyrdi (1908 - 19.6.1945) gardový vojín
216. Alijev Machmed (1926 - 17.6.1945) vojín
217. Bazeljuk Ivan Nikiforovič (1926 - 9.5.1945) gardový vojín
218. Kuzminskij Vladimir Filippovič (1925 - 19.6.1945) gardový vojín
219. Gal Fedot Alexejevič (1910 - 10.5.1945) vojín
220. Zavorotnij Trofim Pavlovič (1905 - 21.6.1945) vojín
221. Medvedev Viktor Nikolajevič (1922 - 20.6.1945) vojín
222. Požidajev Dmitrij Alexejevič (1908 - 18.5.1945) gardový starší seržant

11. řada čestného pohřebiště rudoarmějců

223. Kulakov Nikolaj Ivanovič (1914 - 28.5.1945) vojín
224. Pulkinen Pavel Petrovič (1906 - 29.6.1945) svobodník
225. Kosinov Nikolaj Arsentjevič (1925 - 28.6.1945) vojín
226. Svinickij Nikolaj Maximovič (? - 2.7.1945) vojín
227. Kruglikov Andrej Ivanovič (1904 - 30.6.1945) vojín
228. Krasjuk Fjodor Jakovlevič (1912 - 10.5.1945) gardový vojín
229. Vašalomidze Alexandr Michajlovič (1908 - 26.6.1945) vojín
230. Sergijenko Nikolaj Kondratjevič (1905 - 27.6.1945) starší seržant
231. Ulezko Michail Petrovič (1901 - 27.6.1945) vojín
232. Kozin Zijnil Gabdenovič (1925 - 2.7.1945) vojín
233. Bystrov Michail Leonidovič (1922 - 29.6.1945) gardový svobodník
234. Burduzak Alexej Vasiljevič (1906 - 3.7.1945) vojín
235. Paraščenko Sergej Ivanovič (1902 - 27.6.1945) vojín
236. Pavlov Vasilij Charlamovič (1923 - 24.6.1945) svobodník
237. Marfičev Vasilij Dmitrijevič (1911 - 23.6.1945) vojín
238. Tarasov Alexandr Agejevič (1914 - 21.6.1945) vojín
239. Jakubov Sara (1910 - 21.6.1945) vojín
240. Daviděnko Ivan Ivanovič (1909 - 21.6.1945) staršina
241. Pudla Ivan Grigorjevič (1908 - 21.6.1945) svobodník
242. Telnych Vasilij Andrejevič (1907 - 15.5.1945) starší seržant
243. Šanin Afanasij Jegorovič (1916 - 21.6.1945) vojín
244. Ivaščenko Vasilij Vasiljevič (1928 - 22.6.1945) vojín
245. Kravčuk Gavril Timofejevič (? - 21.6.1945) vojín
246. Dutov Sergej Pavlovič (1909 - 21.6.1945) seržant
247. Kairgalijev Sajnula (1923 - 10.5.1945) svobodník
248. Ažimov Džuldas (1925 - 10.5.1945) vojín

12. řada čestného pohřebiště rudoarmějců

249. Vlasov Ivan Matvejevič (2.8.1919 - 8.10.1945) gardový nadporučík
250. Kovšik Valentina Alexandrovna (1920 - 19.8.1945) vojenský lékař
251. Smirnov Dmitrij Dmitrijevič (1912 - 8.5.1945) gardový starší seržant
252. Listopad Ivan Romanovič (1923 - 2.10.1945) gardový poručík
253. Kalinin Georgij Nikitovič (1915 - 23.9.1945) gardový kapitán
254. Retling Alexandr Fjodorovič (1917 - 12.8.1945) gardový nadporučík
255. Alfjorov Alexandr Lazarevič (1904 - 20.7.1945) podplukovník
256. Kozyr Maxim Jevsejevič (12.5.1890 - 23.4.1945) gardový generálmajor, Hrdina Sovětského svazu
257. Medvedev Andrej Ivanovič (1.11.1918 - 30.6.1945) gardový nadporučík
258. Mordik Alexej Andrejevič (1914 - 30.6.1945) kapitán
259. Pescov Nikolaj Ivanovič (1918 - 3.7.1945) gardový nadporučík
260. Kurgan Alexej Sergejevič (21.9.1916 - 11.7.1945) poručík
261. Novikov Grigorij Ivanovič (1911 - 5.7.1945) major

13. řada čestného pohřebiště rudoarmějců

262. Gončak Anatolij Vasiljevič (1909 - 20.7.1945) poručík
263. Bělov Jevgenij Alexandrovič (17.12.1923 - 19.7.1945) gardový poručík
264. Ivanov Andrej Dmitrijevič (1911 - 17.7.1945) poručík
265. Kostěnko Jurij Vasiljevič (23.8.1922 - 10.7.1945) gardový poručík
266. Aškinezer Isaj Šmerkovič (30.5.1899 - 10.7.1945) gardový major
267. Klimušev Vladimir Ivanovič (1921 - 24.10.1945) poručík
268. Durnov Ivan Vasiljevič (2.3.1921 - 28.10.1945) gardový kapitán
269. Paršin Vasilij Georgijevič (1.7.1902 - 13.5.1945) plukovník
270. Čubukov Vasilij Ivanovič (1915 - 5.11.1945) gardový nadporučík
271. Orlov Alexej Petrovič (1902 - 23.7.1945) kapitán
272. Novičkov Jakov Ivanovič (1918 - 1.10.1945) poručík
273. Makurin Alexandr Jakovlevič (1.3.1914 - 26.7.1945) gardový poručík, stíhací pilot

14. řada čestného pohřebiště rudoarmějců

274. Smirnov Anatolij Andrejevič (1914 - 17.7.1945) vojín
275. Smirnov Michail Ivanovič (1922 - 16.7.1945) vojín
276. Korčineli Ivan Ignatjevič (1926 - 17.7.1945) vojín
277. Rožkov Trofim Nikitovič (1903 - 15.7.1945) gardový vojín
278. Bajev Abdulla (1924 - 21.7.1945) vojín
279. Zažigin Andrej Andrejevič (1919 - 19.7.1945) staršina
280. Lunev Konstantin Grigorjevič (1913 - 20.7.1945) gardový seržant
281. Škljarov Dmitrij Danilovič (1923 - 24.7.1945) seržant
282. Golubev Petr Timofejevič (1925 - 21.7.1945) vojín
283. Jacenjuk Vasilij Iljič (1921 - 25.7.1945) mladší seržant
284. Lukinych Ivan Fjodorovič (1916 - 24.7.1945) vojín
285. Jakovlev Ivan Pavlovič (1897 - 25.7.1945) starší seržant
286. Majorov Andrej Michajlovič (1908 - 5.7.1945) vojín
287. Ijevlev Sergej Vasiljevič (1906 - 26.7.1945) vojín
288. Pjankov Alexandr Stepanovič (1907 - 2.7.1945) vojín
289. Plotnikov Nikolaj Georgijevič (1899 - 3.7.1945) gardový vojín
290. Pipa Leontij Timofejevič (1925 - 5.7.1945) vojín
291. Lukin Ivan Nikolajevič (1899 - 3.7.1945) vojín
292. Tabačkin Georgij Danilovič (1915 - 4.7.1945) vojín
293. Pokiň - Boroda Karp Ivanovič (1901 - 30.6.1945) vojín
294. Timčenko Boris Grigorjevič (1927 - 5.7.1945) vojín
295. Trojnjuk Jegor Alexandrovič (1916 - 2.7.1945) vojín
296. Mironec Nikolaj Jemeljanovič (1926 - 5.7.1945) vojín
297. Gnitejev Tichon Nikiforovič (1895 - 7.7.1945) vojín

15. řada čestného pohřebiště rudoarmějců

298. Lukinych Ivan Fjodorovič (1918 - 16.7.1945) vojín
299. Ibragimov Abaz Abazovič (1924 - 11.7.1945) vojín
300. Kurelenko Ivan Jakimovič (1926 - 14.7.1945) gardový vojín
301. Kozlenko Pavel Kuzmič (1907 - 8.7.1945) gardový vojín
302. Dubrovskij Semjon Nikolajevič (1909 - 12.7.1945) seržant
303. Kazanov Stepan Ivanovič (1921 - 9.7.1945) starší seržant
304. Bajev Ivan Ivanovič (1917 - 8.7.1945) seržant
305. Fedorin Fjodor Michajlovič (1910 - 8.7.1945) vojín
306. Popov Michail Fjodorovič (1910 - 8.7.1945) mladší seržant
307. Chorunžij Alexandr Jevtejevič (1913 - 7.8.1945) vojín
308. Chromov Nikolaj Ivanovič (1922 - 8.8.1945) vojín
309. Gorochov Dmitrij Xenofontovič (1903 - 3.8.1945) starší seržant
310. Ašrapov Abdul Ašrapovič (1925 - 28.7.1945) gardový seržant
311. Chomjak Ksenija Todorovna (1924 - 29.7.1945) nebyla povolána do armády
312. Jurgelanov Fjodor Semjonovič (1898 - 15.7.1945) vojín
313. Kaširin Alexandr Matvejevič (1923 - 28.7.1945) starší seržant
314. Pokrovskij Konstantin Alexandrovič (1897 - 28.7.1945) starší seržant
315. Pozdnjakov Stanislav Matvejevič (1915 - 3.8.1945) vojín
316. Lebeděv Vladimir Alexejevič (1926 - 3.8.1945) vojín
317. Gončarov Vasilij Nikiforovič (1927 - 3.8.1945) vojín
318. Stepura Kuzma Kornejevič (1913 - 5.8.1945) vojín
319. Erdaš Dadaudžan (1909 - 7.8.1945) vojín
320. Šaripov Kurban (1924 - 5.8.1945) vojín

16. řada čestného pohřebiště rudoarmějců

321. Golovačev Ivan Ivanovič (1921 - 12.8.1945) vojín
322. Karauš Michail Grigorjevič (1921 - 9.8.1945) vojín
323. Kovalenko Ivan Maximovič (1925 - 12.8.1945) vojín
324. Lavetman Chaim Nachimovič (1926 - 14.8.1945) svobodník
325. Kislickij Andrej Alexandrovič (1900 - 13.8.1945) vojín
326. Korsičev (? - 4.9.1945) vojín
327. Čekušin Vladimir Ivanovič (1926 - 14.8.1945) vojín
328. Polkovskij Nikolaj Vasiljevič (1920 - 14.8.1945) gardový vojín
329. Moisejev Pavel Christoforovič (1924 - 16.8.1945) vojín
330. Lyščinskij Dmitrij Dmitrijevič (1918 - 16.8.1945) starší seržant
331. Nečepurenko Grigorij Romanovič (1908 - 16.8.1945) gardový starší seržant
332. Malčenko Nikolaj Ivanovič (1914 - 17.8.1945) vojín
333. Zapetruk Ivan Fomič (1908 - 20.8.1945) vojín
334. Fursov Michail Vladimirovič (1924 - 19.8.1945) vojín
335. Petrjuk Nikolaj Vasiljevič (? - 4.9.1945) vojín
336. Nikitin Alexandr Alexandrovič (1924 - 4.9.1945) svobodník
337. Cafrus Jevgenij Ivanovič (1923 - 7.9.1945) vojín
338. Ovčarenko Leonid Sergejevič (1908 - 11.9.1945) vojín
339. Zatevachin Nikolaj Michajlovič (1922 - 9.9.1945) gardový seržant
340. Kulmizijev Boris Gavrilovič (1914 - 8.9.1945) vojín
341. Belošapkin Jakov Maximovič (1911 - 12.9.1945) vojín
342. Karcev Trofim Michajlovič (1907 - 14.9.1945) vojín
343. Bojcov Sergej Michajlovič (1909 - 14.9.1945) vojín

17. řada čestného pohřebiště rudoarmějců

344. Potemin Vasilij Ivanovič (1904 - 12.12.1945) gardový plukovník
345. Pavlov Jegor Fjodorovič (1922 - 4.12.1945) gardový poručík
346. Tkačenko Vladimir Michajlovič (14.7.1907 - 26.11.1945) gardový major
347. Vasiljev Nikolaj Semjonovič (2.12.1895 - 16.7.1945) major
348. Majorov Michail Nikitovič (1916 - 6.10.1946) gardový kapitán
349. Lutčenko Vasilij Fjodorovič (8.1.1922 - 10.5.1945) gardový poručík
350. Tenach Petr Jan (? - 11.5.1945) kapitán
351. Donskoj Ivan Petrovič (? - 1945) major
352. Jevmenov Nikolaj Ivanovič (1915 - 9.5.1945) vojín
353. Grišin Vasilij Nikolajevič (1910 - 10.5.1945) starší seržant
354. Sitnikov Petr Sergejevič (1.6.1910 - 6.11.1945) gardový nadporučík
355. Bundin Alexej Afanasjevič (15.3.1907 - 3.11.1945) nadporučík lékařské služby
356. Leonovič Stanislav Felicianovič (1895 - 7.5.1945) plukovník
357. Šapovalov Afanasij Jefimovič (31.1.1899 - 29.4.1945) plukovník

18. řada čestného pohřebiště rudoarmějců

358. Kral Vladimir Vaclavovič (1908 - 29.7.1945) vojín
359. Šulga Anton Iosifovič (1925 - 12.5.1945) vojín
360. Cholmov Viktor Alexandrovič (1913 - 11.5.1945) vojín
361. Škarina Jekatěrina Alexandrovna (1907 - 20.5.1945) vojín
362. Kutuzov Georgij Stepanovič (1918 - 24.5.1945) vojín
363. Senov Fjodor Matvejevič (1918 - 24.5.1945) vojín
364. Rezničenko Sergej Grigorjevič (1922 - 1945) vojín
365. Šemjakin Vsevolod Nikolajevič (8.7.1923 - 8.7.1945) vojín
366. Tuchjazinov Tuchtanov (1915 - 8.7.1946) vojín
367. Makijenko Grigorij Vasiljevič (6.10.1922 - 8.7.1945) seržant
368. Kostadjan Alexandr Konstantinovič (? - 3.5.1947) vojín
369. Pušenko Jevgenij (1926 - 7.5.1945) partyzán
370. Antonov Alexandr Iljič (1924 - 9.5.1945) gardový seržant
371. Smorodin Grigorij Petrovič (1918 - 23.10.1945) vojín
372. Golodkov Ivan Nikiforovič (1923 - 9.5.1945) gardový vojín
373. Jelčenkov Pavel Vasiljevič (1911 - 9.9.1945) vojín
374. Romanjuk Vladimir Ivanovič (1924 - 17.9.1945) svobodník
375. Seleznev Andrej Michajlovič (1903 - 17.9.1945) staršina
376. Sergašin Iljas Serdikovič (1908 - 22.9.1945) vojín
377. Kapustin Fjodor Michajlovič (1910 - 21.9.1945) gardový vojín
378. Potapov Ivan Maximovič (1925 - 22.9.1945) gardový vojín
379. Ivanov Boris Ivanovič (1905 - 20.9.1945) vojín
380. Čemus A.I. (1923 - 20.9.1945) vojín
381. Machnovskij Nestor Vasiljevič (1925 - 28.9.1945) vojín
382. Fenjak Michail Timofejevič (1916 - 24.9.1945) vojín
383. Asmejev Nikolaj Achmedulevič (1925 - 2.10.1945) vojín

19. řada čestného pohřebiště rudoarmějců

384. Bardakov (? - 28.9.1945) vojín
385. Lavrenko Ippolit Nikitovič (1913 - 2.10.1945) vojín
386. Toreveckij I.P. (1921 - 20.10.1945) vojín
387. Kazancev Alexej Kuzmič (1922 - 11.5.1945) vojín
388. Massalov Sergej Andrejevič (1916 - 27.5.1945) gardový starší seržant
389. Katargin Ivan Karpovič (1904 - 31.10.1945) vojín
390. Šatkin Ivan Dmitrijevič (1913 - 1.11.1945) gardový seržant
391. Skorec Georgij Savvovič (1922 - 3.11.1945) vojín
392. Grest Ivan Leontjevič (1923 - 18.11.1945) vojín
393. Jefimovič Andrej Petrovič (? - 30.11.1945) vojín
394. Andrejev Nikolaj (1918 - 30.9.1945) vojín
395. Nikitenko Andrej Maximovič (1908 - 5.7.1945) vojín
396. Gurkov Stepan Petrovič (1922 - 3.7.1945) vojín
397. Kirjutočkin Ivan Pavlovič (1900 - 3.7.1945) staršina
398. Matusejevič Franz Alexandrovič (1908 - 2.7.1945) vojín
399. Košenko Fjodor Michajlovič (1909 - 2.7.1945) vojín
400. Kokaja Valiko Georgijevič (1921 - 22.7.1945) vojín
401. Sergijevič Fjodor Nikolajevič (1906 - 29.6.1945) vojín
402. Děmčenko Alexandr Jevstachovič (1900 - 27.6.1945) vojín
403. Kotelkin Michail Ivanovič (18.11.1902 - 25.6.1945) vojín
404. Lysko Vladimir Michajlovič (1924 - 27.6.1945) vojín
405. Savič Ivan Konstantinovič (1915 - 16.5.1945) vojín
406. Solonovič Nikolaj Ivanovič (1924 - 11.8.1945) vojín
407. Zavjalov Alexandr Stepanovič (1923 - 5.6.1945) vojín
408. Aniskin A.K. (1918 - 10.5.1945) seržant
409. Čercov Andrej Petrovič (1911 - 10.5.1945) svobodník

20. řada čestného pohřebiště rudoarmějců

410. Kozlovskij Prokofij Jevtichovič (1906 - 11.5.1945) staršina
411. Solod Konstantin Fjodorovič (1913 - 9.5.1945) gardový vojín
412. Komancov Pavel Nikolajevič (1918 - 11.5.1945) vojín
413. Kudrevatych Alexandr Ivanovič (1908 - 11.5.1945) vojín
414. Batargin Michail Nikolajevič (1906 - 5.7.1945) vojín
415. Nikolajenko Grigorij Semjonovič (1904 - 17.6.1945) vojín
416. Kiriljuk Grigorij Alexandrovič (1900 - 16.6.1945) vojín
417. Pavlov Nikolaj Fjodorovič (1921 - 3.7.1945) vojín
418. Nuržanov Bajžan (1915 - 6.7.1945) vojín
419. Bobrov Matvej Michajlovič (1901 - 7.7.1945) vojín
420. Pervonjuk Ivan Leontjevič (1919 - 7.7.1945) svobodník
421. Fjodorov Andrej Fjodorovič (1904 - 6.7.1945) vojín
422. Ševčuk Anisij Petrovič (1902 - 7.7.1945) vojín
423. Fjodorov Alexandr (1928 - 1945) vojín
424. Tolmačjov Jurij Vasiljevič (7.2.1939 - 25.8.1947) syn majorа
425. Borodkin Pavel Jegorovič (1901 - 11.7.1945) vojín
426. Korsun Dmitrij Nazarovič (1925 - 11.7.1945) vojín
427. Sajko Fjodor Ivanovič (1925 - 11.7.1945) vojín
428. Beljakov Michail Petrovič (1926 - 9.5.1945) gardový vojín
429. Zujkevič Pavel Grigorjevič (8.9.1922 - 7.4.1945) vojín
430. Jegipko Dmitrij Kornejevič (1921 - 9.5.1945) mladší seržant
430. Ponomarjov Nikolaj Nikolajevič (1923 - 9.5.1945) svobodník
431. Moisejev Alexej Ignatovič (1923 - 9.5.1945) svobodník
431. Ševeljov A.P. (? - 15.10.1945) vojín
432. Myslevskij Nikolaj Konstantinovič (1922 - 10.5.1945) seržant
433. Bogdanov A.A. (? - 9.5.1945) vojín
433. Žmuryj Grigorij (? - 10.9.1945) vojín
434. Gudošnikov Alexej Alexejevič (1924 - 9.5.1945) gardový vojín
435. Geraščenko Stepan Fjodorovič (21.11.1907 - 24.8.1945) starší seržant

Jednotlivé hroby rudoarmějců na 2. občanském hřbitově na Olšanských hřbitovech

II-21-134. Dolidze Žandekol Šalvovič (1925 - 14.10.1946) vojín
II-24-728. Limonov Nikolaj Ignatjevič (1920 - 12.11.1946) svobodník
II-24-861. Poddubnyj Petr Sergejevič (11.7.1905 - 2.9.1946) poručík

Ztracené hroby rudoarmějců pochovaných na vojenském hřbitově na neznámém místě v Praze

1. Aspidov Grigorij Semjonovič (1900 - 27.7.1945) vojín
2. Belinskij Akim Sofronovič (1921 - 11.8.1945) vojín
3. Berežko Ivan Saveljevič (1921 - 5.8.1945) vojín
4. Bobak Alexej Stepanovič (1926 - 5.8.1945) nebyl povolán do armády
5. Bojkov Pavel Danilovič (1901 - 4.8.1945) vojín
6. Bondarevskij Michail Ivanovič (1913 - 5.7.1945) vojín
7. Brataš Vasilij Petrovič (1911 - 22.7.1945) vojín
8. Bušlja Georgij Grigorjevič (1906 - 11.8.1945) vojín
9. Vorovkin Vasilij Michajlovič (1918 - 30.7.1945) vojín
10. Gladkov Alexej Jakovlevič (12.6.1918 - 31.7.1945) vojín
11. Gračjov Petr Nikolajevič (1909 - 14.7.1945) vojín
12. Gukov Michail Ivanovič (1903 - 16.7.1945) vojín
13. Gurjev Ivan Jegorovič (1914 - 6.8.1945) vojín
14. Doncov Timofej Petrovič (1905 - 17.7.1945) seržant
15. Zasedvolk Grigorij Moisejevič (1907 - 9.8.1945) nebyl povolán do armády
16. Kabrusjev Jegor Timofejevič (1919 - 9.8.1945) nebyl povolán do armády
17. Kolbasa Petr Kirillovič (1925 - 31.7.1945) nebyl povolán do armády
18. Kremer Ivan Sergejevič (1911 - 11.8.1945) seržant
19. Kuzmin Alexej Ivanovič (1906 - 30.7.1945) vojín
20. Lebeděv Vladimir Vasiljevič (1925 - 14.7.1945) vojín
21. Litjaga Ivan Mironovič (1908 - 17.7.1945) vojín
22. Maximenko Nikolaj Timofejevič (1907 - 2.8.1945) vojín
23. Makucha Grigorij Ivanovič (1918 - 25.7.1945) vojín
24. Maler Michail Vlasovič (1912 - 8.8.1945) podporučík
25. Maškov Nikolaj Vasiljevič (1910 - 28.7.1945) vojín
26. Možara Ivan Ivanovič (1886 - 22.7.1945) nebyl povolán do armády
27. Novosjolov Anatolij Dmitrijevič (1921 - 11.7.1945) vojín
28. Podoprigora Grigorij Pavlovič (1911 - 25.7.1945) vojín
29. Savickij Leontij Danilovič (1903 - 20.7.1945) vojín
30. Siděnko Michail Sevostjanovič (1904 - 14.7.1945) vojín
31. Sofonov Stepan Sergejevič (1915 - 28.7.1945) vojín
32. Sjuzjumov Ivan Ivanovič (1918 - 3.8.1945) vojín
33. Tangatarov Michail Petrovič (1902 - 11.8.1945) vojín
34. Tkačenko Michail Petrovič (1916 - 11.8.1945) seržant
35. Trizno Vladimir Dmitrijevič (1925 - 3.7.1945) nebyl povolán do armády
36. Turgajev Kusain Kamadilovič (1923 - 18.7.1945) vojín
37. Umbajev Chaly (1894 - 22.7.1945) vojín
38. Umerzinov Duzim (1916 - 30.7.1945) vojín
39. Fedosov Petr Timofejevič (1909 - 3.8.1945) vojín
40. Chorošun Maxim Michajlovič (1909 - 27.7.1945) vojín
41. Chrigunov Michail Georgijevič (1918 - 25.6.1945) mladší seržant
42. Cukanov Leonid Vladimirovič (1918 - 9.7.1945) vojín
43. Čemokonov Viktor Ivanovič (1916 - 1.7.1945) vojín
44. Čuvanov Ivan Jefimovič (1909 - 1.8.1945) vojín
45. Judin Grigorij Jakovlevič (1914 - 9.7.1945) vojín


Поимённый список
офицеров, сержантов и воинов Красной армии, похороненных на почётном захоронении красноармейцев
на Ольшанском кладбище в Праге
Данные приведены по состоянию на 28 октября 2020 года
Составил Владимир Поморцев

1-й ряд могил почётного захоронения красноармейцев

1. Матвейчук (? - 10.5.1945) рядовой
2. Козловский Владимир Александрович (1903 - 18.5.1945) старшина
3. Дементьев Николай Петрович (1908 - 23.5.1945) рядовой
4. Иукин Илья Ильич (1917 - 18.5.1945) рядовой
5. Гаврилин Петр Иванович (1923 - 18.5.1945) рядовой
6. Рыжков Василий Федорович (1921 - 10.5.1945) гвардии сержант
7. Петров Павел Васильевич (1910 - 18.5.1945) старший сержант
8. Рачков Иван Кузьмич (1913 - 18.5.1945) сержант
9. Шубкин Иван Стефанович (1924 - 9.5.1945) гвардии рядовой
10. Лукьянчиков Василий Николаевич (1914 - 9.5.1945) ефрейтор
11. Табилко Василий Павлович (1923 - 9.5.1945) лейтенант
12. Рычковский Григорий Иванович (? - 10.5.1945) рядовой
13. Григорьев Яков Яковлевич (? - 13.5.1945) рядовой
14. Авершин Евгений Миронович (? - 9.5.1945) рядовой
15. Сапарбаев Мустафа (? - 13.5.1945) рядовой
16. Ноздрачев Матвей Петрович (1898 - 15.5.1945) рядовой
17. Кузнецов Родион Андреевич (1902 - 15.5.1945) гвардии старший сержант
18. Тулупов Александр Панфилович (1900 - 19.5.1945) рядовой
19. Амонтов Петр Семенович (1899 - 15.5.1945) гвардии рядовой
20. Дульцев Андрей Федорович (1912 - 15.5.1945) гвардии сержант
21. Покотилов Сергей Викторович (1908 - 25.5.1945) старшина
22. Тарасенко Иван Иосифович (1925 - 18.5.1945) рядовой
23. Деда Матвей Давыдович (1907 - 9.5.1945) рядовой
24. Кулечев Георгий Иванович (? - 10.5.1945) рядовой
25. Орлов Алексей (? - 12.5.1945) рядовой
26. Трохимец Константин Семенович (1904 - 15.5.1945) рядовой
27. Шукшин Василий (? - 13.5.1945) рядовой
28. Маринчук Федор Семенович (1925 - 12.5.1945) рядовой
29. Швец Алексей Яковлевич (1913 - 15.5.1945) рядовой
30. Николаев Иван Николаевич (1903 - 15.5.1945) гвардии рядовой

2-й ряд могил почётного захоронения красноармейцев

31. Попов Иван Михайлович (9.5.1917 - 9.5.1945) старший сержант
32. Питрашин Григорий Николаевич (1918 - 19.5.1945) старшина
33. Соколов Андрей Азарович (1917 - 21.5.1945) рядовой
34. Белянин Григорий Васильевич (1899 - 21.5.1945) ефрейтор
35. Лисицын Василий Константинович (1909 - 21.5.1945) сержант
36. Сенокосов Алексей Гаврилович (1905 - 21.5.1945) ефрейтор
37. Чинаев Николай Федорович (? - 9.5.1945) рядовой
38. Шуткин Василий (1922 - 25.5.1945) рядовой
39. Поцелуев Дмитрий (? - 8.5.1945) рядовой
40. Ганчеренко Иван (? - 10.5.1945) рядовой
41. Флисак Михаил Васильевич (1906 - 28.5.1945) рядовой
42. Данилов Петр Ильич (1894 - 13.5.1945) рядовой
43. Чеботарь Семен (26.12.1919 - 11.5.1945) рядовой
44. Чуйков Владимир Петрович (1925 - 28.5.1945) ефрейтор
45. Кантимов Федор (1923 - 13.5.1945) рядовой
46. Гуренко Алексей Петрович (1903 - 20.5.1945) рядовой
47. Иващук Борис Ефремович (1906 - 23.5.1945) старшина
48. Силутсис Игнат (1914 - 25.5.1945) старшина
49. Коряков Петр Степанович (1915 - 25.5.1945) рядовой
50. Градов Вячеслав Иванович (1922 - 22.5.1945) рядовой
51. Дашковский Анатолий Михайлович (1922 - 24.5.1945) старший сержант
52. Логач Иван Степанович (1917 - 25.5.1945) лейтенант
53. Позволюк Иосиф Панфилович (? - 26.5.1945) сержант
54. Скальский Иосиф Людвигович (1917 - 25.5.1945) сержант
55. Вакуленко Моисей Петрович (1909 - 25.5.1945) рядовой
56. Фомин (? - 9.5.1945) рядовой
57. Савостин Петр Данилович (1917 - 26.5.1945) рядовой
58. Жежера Даниил Васильевич (1914 - 27.5.1945) рядовой
59. Опалим Иван Семенович (3.1.1920 - 22.5.1945) гвардии капитан

3-й ряд могил почётного захоронения красноармейцев

60. Линник Василий Игнатьевич (1922 - 24.5.1945) старший сержант
61. Пахомов Кузьма Никифорович (1913 - 25.5.1945) гвардии рядовой
62. Кузнецов Филипп Карпович (1898 - 20.5.1945) рядовой
63. Мягков Василий Дмитриевич (1924 - 10.5.1945) сержант
64. Журавлев Василий Иванович (1922 - 26.5.1945) старшина
65. Абрамов Александр Иванович (1924 - 9.5.1945) рядовой
66. Панов Алексей Константинович (1919 - 8.5.1945) гвардии старший сержант
67. Вишневский Леонид Александрович (1925 - 8.5.1945) гвардии ефрейтор
68. Востриков Алексей Егорович (1923 - 9.5.1945) гвардии сержант
69. Кривоус Петр Андронович (1897 - 16.5.1945) рядовой
70. Гринь Григорий Николаевич (1916 - 14.5.1945) рядовой
71. Мухлынин Игнатий Ильич (1905 - 10.5.1945) гвардии сержант
72. Астратов Геннадий Дмитриевич (1926 - 31.5.1945) сержант
73. Корытник Прокофий Емельянович (1916 - 13.5.1945) гвардии сержант
74. Шевченко Татьяна Ефимовна (1923 - 15.7.1945) не призывалась
75. Салтанов Василий Степанович (1896 - 29.5.1945) ефрейтор
76. Андреев Валентин Николаевич (1924 - 11.5.1945) гвардии старший сержант
77. Дуда Василий Якубович (1911 - 18.5.1945) рядовой
78. Володченко Тимофей Михайлович (1913 - 11.5.1945) старший сержант
79. Гудков Иван Васильевич (1910 - 8.6.1945) рядовой
80. Старцев Александр Михайлович (1913 - 15.5.1945) гвардии рядовой
81. Удовидченко Алексей Андреевич (1925 - 28.5.1945) гвардии сержант
82. Кретинин Тихон Данилович (1918 - 23.5.1945) старшина, Герой Советского Союза
83. Пухов Федор Капитонович (? - 9.5.1945) старший сержант
84. Бобылев Иван Яковлевич (1922 - 25.5.1945) младший сержант
85. Нисковский Петр Ильич (1893 - 25.5.1945) партизан
86. Соколов Владимир Петрович (1923 - 26.5.1945) старший сержант
87. Валимухаметов Митхат (1919 - 28.5.1945) гвардии рядовой

4-й ряд могил почётного захоронения красноармейцев

88. Былинкин Алексей Михайлович (19.9.1914 - 14.5.1945) лейтенант
89. Жигунова Анна Семеновна (1923 - 22.6.1945) рядовой
90. Слонов Виктор Андреевич (1916 - 24.6.1945) гвардии капитан
91. Поротиков Сергей Алексеевич (1921 - 18.4.1945) гвардии младший лейтенант
92. Колесников Владимир Михайлович (14.7.1914 - 16.4.1945) гвардии капитан, Герой Советского Союза
93. Джунусов Мажит (21.9.1917 - 9.4.1945) старшина, Герой Советского Союза
94. Смолянов Федор Прокопьевич (1918 - 9.5.1945) лейтенант
95. Дмитриев Николай Павлович (25.11.1917 - 2.8.1945) гвардии майор, Герой Советского Союза
96. Ватагин Алексей Михайлович (13.9.1912 - 30.4.1945) гвардии майор, Герой Советского Союза
97. Шафорост Владимир Ильич (1917 - 27.6.1945) капитан
98. Бояринов Николай Сергеевич (1919 - 28.6.1945) старший лейтенант
99. Гребнев Александр Игнатьевич (1906 - 27.6.1945) гвардии лейтенант

5-й ряд могил почётного захоронения красноармейцев

100. Окс Моисей Нухимович (1910 - 7.6.1945) сержант
101. Мальцев Виктор Иванович (28.9.1913 - 14.5.1945) гвардии майор, летчик-истребитель
102. Колитвянский (1916 - 13.5.1945) старший лейтенант
103. Барковский Иван Дмитриевич (1912 - 21.5.1945) капитан
104. Зайцев Илья Степанович (15.6.1920 - 16.5.1945) гвардии лейтенант
105. Базилев Борис Дмитриевич (1923 - 16.5.1945) гвардии старший сержант
106. Касимов Ибрагим Урзиевич (1923 - 9.5.1945) старший лейтенант
107. Кузьмин Петр Ильич (1910 - 8.6.1945) старший лейтенант
108. Верещагин Иван Михайлович (14.11.1918 - 9.5.1945) гвардии капитан
109. Демченко Василий Михайлович (13.8.1918 - 16.5.1945) майор ветеринарной службы
110. Бодиков Евгений Евсеевич (1903 - 4.6.1945) капитан
111. Савенков Степан Егорович (1.12.1908 - 13.5.1945) майор
112. Дроботенко Иван Тимофеевич (1.12.1923 - 16.5.1945) лейтенант
113. Брянкин Николай Алексеевич (1923 - 15.5.1945) гвардии старший лейтенант

6-й ряд могил почётного захоронения красноармейцев

114. Андреев (1915 - 26.5.1945) лейтенант
115. Чиняков Владимир Иванович (1919 - 9.5.1945) гвардии старший лейтенант
116. Голубковский Георгий Иванович (11.8.1915 - 9.5.1945) лейтенант
117. Павлов Василий Павлович (1924 - 8.6.1945) младший лейтенант
118. Волохов Петр Федорович (1909 - 4.6.1945) гвардии старший лейтенант
119. Колемасов Василий Кузьмич (28.1.1920 - 12.5.1945) гвардии старший лейтенант
120. Шерстнев Аркадий Григорьевич (25.12.1917 - 9.5.1945) лейтенант
121. Мишуров Василий Филиппович (2.8.1920 - 31.5.1945) гвардии младший лейтенант
122. Семин Михаил Иванович (1922 - 9.5.1945) гвардии капитан
123. Глазков Дмитрий Васильевич (1918 - 9.5.1945) гвардии старший лейтенант
124. Юшенков Иван Григорьевич (1922 - 10.5.1945) гвардии лейтенант
125. Артющенко Яков Васильевич (1922 - 13.6.1945) лейтенант медицинской службы
126. Зражевский Алексей Тимофеевич (10.3.1924 - 9.5.1945) гвардии лейтенант
127. Давыдов Александр Михайлович (2.12.1918 - 9.5.1945) гвардии лейтенант
128. Гончаренко Иван Григорьевич (20.5.1920 - 9.5.1945) гвардии лейтенант

7-й ряд могил почётного захоронения красноармейцев

129. Шиферсон Лейб Ицкович (4.3.1914 - 29.6.1945) гвардии капитан медицинской службы
130. Большаков Гавриил Алексеевич (1898 - 12.5.1945) гвардии майор медицинской службы
131. Агапонов Николай Андреевич (15.12.1921 - 11.5.1945) гвардии капитан
132. Локтионов Гаврил Митрофанович (25.4.1920 - 15.6.1945) гвардии старший лейтенант
133. Намчалаури Абисолон Сергеевич (1922 - 16.6.1945) лейтенант
134. Ушаков Николай Иванович (25.7.1914 - 14.6.1945) старший лейтенант
135. Фролов Петр Филиппович (1918 - 10.5.1945) гвардии старший лейтенант
136. Рябов Иван Иванович (1903 - 2.7.1945) подполковник
137. Русов Анатолий Анатольевич (1910 - 15.6.1945) гвардии лейтенант
138. Куниченко Виктор Александрович (1917 - 12.6.1945) гвардии младший лейтенант
139. Буров Владимир Иванович (1908 - 5.6.1945) гвардии старший лейтенант
140. Голуб Иван Никифорович (1916 - 29.5.1945) гвардии старший лейтенант
141. Щеглов Владимир Васильевич (1921 - 13.5.1945) старший лейтенант
142. Макурин Геннадий Макарович (15.11.1914 - 13.5.1945) капитан

8-й ряд могил почётного захоронения красноармейцев

143. Шикин Степан Иванович (1896 - 5.6.1945) рядовой
144. Седов Кузьма Федотович (1911 - 15.5.1945) рядовой
145. Ткаченко Яков Ефимович (1911 - 27.6.1945) рядовой
146. Гришаев Андрей Прокофьевич (1918 - 9.5.1945) гвардии старшина
147. Демин Михаил Александрович (1913 - 1.6.1945) старший сержант
148. Луцко Николай Кириллович (1912 - 31.5.1945) сержант
149. Призов Петр Иванович (1909 - 24.7.1945) гвардии ефрейтор
150. Александров Владимир Павлович (1925 - 10.5.1945) младший сержант
151. Воротягин Федор Георгиевич (1910 - 1.6.1945) гвардии рядовой
152. Черняков Василий Андреевич (1909 - 1.6.1945) гвардии сержант
153. Скачков Иван Семенович (1923 - 20.5.1945) ефрейтор
154. Салашнев Андрей Иванович (1912 - 16.5.1945) старшина
155. Крятов Мефодий Федорович (1912 - 26.5.1945) старший сержант
156. Романов Иван Васильевич (1917 - 26.5.1945) гвардии старшина
157. Седов Николай Васильевич (1926 - 31.5.1945) ефрейтор
158. Цымбал Илья Емельянович (? - 9.5.1945) рядовой
159. Кожериков Шауман (1905 - 5.6.1945) гвардии рядовой
160. Турков Федор Капитонович (? - 10.5.1945) рядовой
161. Сорокин Павел Александрович (1910 - 5.6.1945) гвардии старший сержант
162. Кудинов Александр Александрович (1911 - 5.6.1945) рядовой
163. Аверкин Василий (1911 - 5.6.1945) рядовой
164. Фатхутдинова Раиса Хабибуловна (1922 - 3.6.1945) старший сержант
165. Лавриненко Василий Капитонович (1922 - 3.6.1945) гвардии старший сержант
166. Кузьмина Нина Владимировна (1919 - 1.6.1945) старший сержант медицинской службы
167. Кобылин Леонид Николаевич (1924 - 1.6.1945) старший сержант
168. Зайнулин Тангат Зайнулович (1926 - 12.6.1945) младший сержант
169. Яковлев Александр Александрович (1906 - 15.6.1945) гвардии старший сержант

9-й ряд могил почётного захоронения красноармейцев

170. Балабанов Николай Степанович (1917 - 15.6.1945) сержант
171. Тагиев Гучари (1909 - 15.6.1945) рядовой
172. Колдин Петр Иванович (1926 - 15.6.1945) рядовой
173. Ревякин Александр Григорьевич (1913 - 13.6.1945) старший сержант
174. Середин Иван Кузьмич (1924 - 13.6.1945) старший сержант
175. Фадеев Петр Тимофеевич (1909 - 3.6.1945) старший сержант
176. Григорюк Семен Андросович (1899 - 12.6.1945) рядовой
177. Истомин Федор Михайлович (1925 - 3.6.1945) гвардии рядовой
178. Рисухин Егор Егорович (1895 - 4.6.1945) ефрейтор
179. Козак Демьян Константинович (1908 - 2.6.1945) рядовой, санинструктор
180. Соколов Сергей Николаевич (1924 - 28.5.1945) гвардии рядовой
181. Мудрик Лаврентий Дмитриевич (1914 - 29.5.1945) рядовой
182. Ворсобин Алексей Степанович (1920 - 28.5.1945) гвардии старшина
183. Шабельник Иван Нестерович (1914 - 13.6.1945) старшина
184. Куриченко Афанасий Павлович (1904 - 25.5.1945) старшина
185. Сердюченко Василий Федорович (1923 - 23.5.1945) сержант
186. Цуканов Семен Васильевич (1910 - 8.6.1945) рядовой
187. Попов Дмитрий Семенович (1925 - 8.6.1945) рядовой
188. Харченко Михаил Никифорович (1920 - 10.6.1945) ефрейтор
189. Козлов Иван Иванович (1903 - 10.5.1945) гвардии младший сержант
190. Никулин Федор Тимофеевич (1904 - 11.6.1945) гвардии старший сержант
191. Хвостов Александр Павлович (1926 - 10.6.1945) гвардии рядовой
192. Алексеев Константин (? - 7.5.1945) рядовой
193. Цымбаленко Гавриил Петрович (1902 - 29.5.1945) рядовой
194. Кузовлев Валентин Дмитриевич (1926 - 8.6.1945) рядовой
195. Шалянов Иван Данилович (1927 - 11.5.1945) старший сержант
196. Кучинский Адам Франкович (1910 - 6.8.1945) рядовой

10-й ряд могил почётного захоронения красноармейцев

197. Шевцов Иван Васильевич (1919 - 9.5.1945) гвардии рядовой
198. Пимокатов Яков Иванович (1920 - 30.5.1945) старшина
199. Додайкин Филипп Иванович (1907 - 18.5.1945) младший сержант
200. Прохоров Яков Иванович (1896 - 30.5.1945) рядовой
201. Хомич Николай Сафронович (1926 - 21.5.1945) гвардии рядовой
202. Лейко Федор Кузьмич (1900 - 22.5.1945) рядовой
203. Шпилевой Борис Александрович (1919 - 23.5.1945) рядовой
204. Лукашев Николай (1923 - 28.5.1945) военнослужащий Русской освободительной армии
205. Позелюкин Иван (1924 - 27.5.1945) рядовой
206. Татаринов Петр Емельянович (1897 - 23.5.1945) рядовой
207. Черненко Иван Васильевич (1923 - 15.6.1945) сержант
208. Коликов Иван Тихонович (1907 - 16.6.1945) гвардии рядовой
209. Ахмедов Сайдахмет (1916 - 17.6.1945) гвардии рядовой
210. Стадничук Иван Викторович (1903 - 16.6.1945) рядовой
211. Кондратьев Василий Павлович (1901 - 9.5.1945) сержант
212. Копаков Иван (? - 22.5.1945) рядовой
213. Кузьмин Николай Алексеевич (1911 - 24.5.1945) рядовой
214. Багиров Александр Багдасарович (1900 - 17.6.1945) старший сержант
215. Нагаримов Имамырди (1908 - 19.6.1945) гвардии рядовой
216. Алиев Махмед (1926 - 17.6.1945) рядовой
217. Базелюк Иван Никифорович (1926 - 9.5.1945) гвардии рядовой
218. Кузьминский Владимир Филиппович (1925 - 19.6.1945) гвардии рядовой
219. Галь Федот Алексеевич (1910 - 10.5.1945) рядовой
220. Заворотний Трофим Павлович (1905 - 21.6.1945) рядовой
221. Медведев Виктор Николаевич (1922 - 20.6.1945) рядовой
222. Пожидаев Дмитрий Алексеевич (1908 - 18.5.1945) гвардии старший сержант

11-й ряд могил почётного захоронения красноармейцев

223. Кулаков Николай Иванович (1914 - 28.5.1945) рядовой
224. Пулькинен Павел Петрович (1906 - 29.6.1945) ефрейтор
225. Косинов Николай Арсентьевич (1925 - 28.6.1945) рядовой
226. Свиницкий Николай Максимович (? - 2.7.1945) рядовой
227. Кругликов Андрей Иванович (1904 - 30.6.1945) рядовой
228. Красюк Федор Яковлевич (1912 - 10.5.1945) гвардии рядовой
229. Вашаломидзе Александр Михайлович (1908 - 26.6.1945) рядовой
230. Сергиенко Николай Кондратьевич (1905 - 27.6.1945) старший сержант
231. Улезко Михаил Петрович (1901 - 27.6.1945) рядовой
232. Козин Зийнил Габденович (1925 - 2.7.1945) рядовой
233. Быстров Михаил Леонидович (1922 - 29.6.1945) гвардии ефрейтор
234. Бурдузак Алексей Васильевич (1906 - 3.7.1945) рядовой
235. Паращенко Сергей Иванович (1902 - 27.6.1945) рядовой
236. Павлов Василий Харламович (1923 - 24.6.1945) ефрейтор
237. Марфичев Василий Дмитриевич (1911 - 23.6.1945) рядовой
238. Тарасов Александр Агеевич (1914 - 21.6.1945) рядовой
239. Якубов Сара (1910 - 21.6.1945) рядовой
240. Давиденко Иван Иванович (1909 - 21.6.1945) старшина
241. Пудла Иван Григорьевич (1908 - 21.6.1945) ефрейтор
242. Тельных Василий Андреевич (1907 - 15.5.1945) старший сержант
243. Шанин Афанасий Егорович (1916 - 21.6.1945) рядовой
244. Иващенко Василий Васильевич (1928 - 22.6.1945) рядовой
245. Кравчук Гаврил Тимофеевич (? - 21.6.1945) рядовой
246. Дутов Сергей Павлович (1909 - 21.6.1945) сержант
247. Каиргалиев Сайнула (1923 - 10.5.1945) ефрейтор
248. Ажимов Джулдас (1925 - 10.5.1945) рядовой

12-й ряд могил почётного захоронения красноармейцев

249. Власов Иван Матвеевич (2.8.1919 - 8.10.1945) гвардии старший лейтенант
250. Ковшик Валентина Александровна (1920 - 19.8.1945) военный врач
251. Смирнов Дмитрий Дмитриевич (1912 - 8.5.1945) гвардии старший сержант
252. Листопад Иван Романович (1923 - 2.10.1945) гвардии лейтенант
253. Калинин Георгий Никитович (1915 - 23.9.1945) гвардии капитан
254. Ретлинг Александр Федорович (1917 - 12.8.1945) гвардии старший лейтенант
255. Алферов Александр Лазаревич (1904 - 20.7.1945) подполковник
256. Козырь Максим Евсеевич (12.5.1890 - 23.4.1945) гвардии генерал-майор, Герой Советского Союза
257. Медведев Андрей Иванович (1.11.1918 - 30.6.1945) гвардии старший лейтенант
258. Мордик Алексей Андреевич (1914 - 30.6.1945) капитан
259. Песцов Николай Иванович (1918 - 3.7.1945) гвардии старший лейтенант
260. Курган Алексей Сергеевич (21.9.1916 - 11.7.1945) лейтенант
261. Новиков Григорий Иванович (1911 - 5.7.1945) майор

13-й ряд могил почётного захоронения красноармейцев

262. Гончак Анатолий Васильевич (1909 - 20.7.1945) лейтенант
263. Белов Евгений Александрович (17.12.1923 - 19.7.1945) гвардии лейтенант
264. Иванов Андрей Дмитриевич (1911 - 17.7.1945) лейтенант
265. Костенко Юрий Васильевич (23.8.1922 - 10.7.1945) гвардии лейтенант
266. Ашкинезер Исай Шмеркович (30.5.1899 - 10.7.1945) гвардии майор
267. Климушев Владимир Иванович (1921 - 24.10.1945) лейтенант
268. Дурнов Иван Васильевич (2.3.1921 - 28.10.1945) гвардии капитан
269. Паршин Василий Георгиевич (1.7.1902 - 13.5.1945) полковник
270. Чубуков Василий Иванович (1915 - 5.11.1945) гвардии старший лейтенант
271. Орлов Алексей Петрович (1902 - 23.7.1945) капитан
272. Новичков Яков Иванович (1918 - 1.10.1945) лейтенант
273. Макурин Александр Яковлевич (1.3.1914 - 26.7.1945) гвардии лейтенант, летчик-истребитель

14-й ряд могил почётного захоронения красноармейцев

274. Смирнов Анатолий Андреевич (1914 - 17.7.1945) рядовой
275. Смирнов Михаил Иванович (1922 - 16.7.1945) рядовой
276. Корчинели Иван Игнатьевич (1926 - 17.7.1945) рядовой
277. Рожков Трофим Никитович (1903 - 15.7.1945) гвардии рядовой
278. Баев Абдулла (1924 - 21.7.1945) рядовой
279. Зажигин Андрей Андреевич (1919 - 19.7.1945) старшина
280. Лунев Константин Григорьевич (1913 - 20.7.1945) гвардии сержант
281. Шкляров Дмитрий Данилович (1923 - 24.7.1945) сержант
282. Голубев Петр Тимофеевич (1925 - 21.7.1945) рядовой
283. Яценюк Василий Ильич (1921 - 25.7.1945) младший сержант
284. Лукиных Иван Федорович (1916 - 24.7.1945) рядовой
285. Яковлев Иван Павлович (1897 - 25.7.1945) старший сержант
286. Майоров Андрей Михайлович (1908 - 5.7.1945) рядовой
287. Иевлев Сергей Васильевич (1906 - 26.7.1945) рядовой
288. Пьянков Александр Степанович (1907 - 2.7.1945) рядовой
289. Плотников Николай Георгиевич (1899 - 3.7.1945) гвардии рядовой
290. Пипа Леонтий Тимофеевич (1925 - 5.7.1945) рядовой
291. Лукин Иван Николаевич (1899 - 3.7.1945) рядовой
292. Табачкин Георгий Данилович (1915 - 4.7.1945) рядовой
293. Покинь-Борода Карп Иванович (1901 - 30.6.1945) рядовой
294. Тимченко Борис Григорьевич (1927 - 5.7.1945) рядовой
295. Тройнюк Егор Александрович (1916 - 2.7.1945) рядовой
296. Миронец Николай Емельянович (1926 - 5.7.1945) рядовой
297. Гнитеев Тихон Никифорович (1895 - 7.7.1945) рядовой

15-й ряд могил почётного захоронения красноармейцев

298. Лукиных Иван Федорович (1918 - 16.7.1945) рядовой
299. Ибрагимов Абаз Абазович (1924 - 11.7.1945) рядовой
300. Куреленко Иван Якимович (1926 - 14.7.1945) гвардии рядовой
301. Козленко Павел Кузьмич (1907 - 8.7.1945) гвардии рядовой
302. Дубровский Семен Николаевич (1909 - 12.7.1945) сержант
303. Казанов Степан Иванович (1921 - 9.7.1945) старший сержант
304. Баев Иван Иванович (1917 - 8.7.1945) сержант
305. Федорин Федор Михайлович (1910 - 8.7.1945) рядовой
306. Попов Михаил Федорович (1910 - 8.7.1945) младший сержант
307. Хорунжий Александр Евтеевич (1913 - 7.8.1945) рядовой
308. Хромов Николай Иванович (1922 - 8.8.1945) рядовой
309. Горохов Дмитрий Ксенофонтович (1903 - 3.8.1945) старший сержант
310. Ашрапов Абдул Ашрапович (1925 - 28.7.1945) гвардии сержант
311. Хомяк Ксения Тодоровна (1924 - 29.7.1945) не призывалась
312. Юргеланов Федор Семенович (1898 - 15.7.1945) рядовой
313. Каширин Александр Матвеевич (1923 - 28.7.1945) старший сержант
314. Покровский Константин Александрович (1897 - 28.7.1945) старший сержант
315. Поздняков Станислав Матвеевич (1915 - 3.8.1945) рядовой
316. Лебедев Владимир Алексеевич (1926 - 3.8.1945) рядовой
317. Гончаров Василий Никифорович (1927 - 3.8.1945) рядовой
318. Степура Кузьма Корнеевич (1913 - 5.8.1945) рядовой
319. Эрдаш Дадауджан (1909 - 7.8.1945) рядовой
320. Шарипов Курбан (1924 - 5.8.1945) рядовой

16-й ряд могил почётного захоронения красноармейцев

321. Головачев Иван Иванович (1921 - 12.8.1945) рядовой
322. Карауш Михаил Григорьевич (1921 - 9.8.1945) рядовой
323. Коваленко Иван Максимович (1925 - 12.8.1945) рядовой
324. Лаветман Хаим Нахимович (1926 - 14.8.1945) ефрейтор
325. Кислицкий Андрей Александрович (1900 - 13.8.1945) рядовой
326. Корсичев (? - 4.9.1945) рядовой
327. Чекушин Владимир Иванович (1926 - 14.8.1945) рядовой
328. Полковский Николай Васильевич (1920 - 14.8.1945) гвардии рядовой
329. Моисеев Павел Христофорович (1924 - 16.8.1945) рядовой
330. Лыщинский Дмитрий Дмитриевич (1918 - 16.8.1945) старший сержант
331. Нечепуренко Григорий Романович (1908 - 16.8.1945) гвардии старший сержант
332. Мальченко Николай Иванович (1914 - 17.8.1945) рядовой
333. Запетрук Иван Фомич (1908 - 20.8.1945) рядовой
334. Фурсов Михаил Владимирович (1924 - 19.8.1945) рядовой
335. Петрюк Николай Васильевич (? - 4.9.1945) рядовой
336. Никитин Александр Александрович (1924 - 4.9.1945) ефрейтор
337. Цафрус Евгений Иванович (1923 - 7.9.1945) рядовой
338. Овчаренко Леонид Сергеевич (1908 - 11.9.1945) рядовой
339. Затевахин Николай Михайлович (1922 - 9.9.1945) гвардии сержант
340. Кульмизиев Борис Гаврилович (1914 - 8.9.1945) рядовой
341. Белошапкин Яков Максимович (1911 - 12.9.1945) рядовой
342. Карцев Трофим Михайлович (1907 - 14.9.1945) рядовой
343. Бойцов Сергей Михайлович (1909 - 14.9.1945) рядовой

17-й ряд могил почётного захоронения красноармейцев

344. Потемин Василий Иванович (1904 - 12.12.1945) гвардии полковник
345. Павлов Егор Федорович (1922 - 4.12.1945) гвардии лейтенант
346. Ткаченко Владимир Михайлович (14.7.1907 - 26.11.1945) гвардии майор
347. Васильев Николай Семенович (2.12.1895 - 16.7.1945) майор
348. Майоров Михаил Никитович (1916 - 6.10.1946) гвардии капитан
349. Лутченко Василий Федорович (8.1.1922 - 10.5.1945) гвардии лейтенант
350. Тенах Петр Ян (? - 11.5.1945) капитан
351. Донской Иван Петрович (? - 1945) майор
352. Евменов Николай Иванович (1915 - 9.5.1945) рядовой
353. Гришин Василий Николаевич (1910 - 10.5.1945) старший сержант
354. Ситников Петр Сергеевич (1.6.1910 - 6.11.1945) гвардии старший лейтенант
355. Бундин Алексей Афанасьевич (15.3.1907 - 3.11.1945) старший лейтенант медицинской службы
356. Леонович Станислав Фелицианович (1895 - 7.5.1945) полковник
357. Шаповалов Афанасий Ефимович (31.1.1899 - 29.4.1945) полковник

18-й ряд могил почётного захоронения красноармейцев

358. Крал Владимир Вацлавович (1908 - 29.7.1945) рядовой
359. Шульга Антон Иосифович (1925 - 12.5.1945) рядовой
360. Холмов Виктор Александрович (1913 - 11.5.1945) рядовой
361. Шкарина Екатерина Александровна (1907 - 20.5.1945) рядовой
362. Кутузов Георгий Степанович (1918 - 24.5.1945) рядовой
363. Сенов Федор Матвеевич (1918 - 24.5.1945) рядовой
364. Резниченко Сергей Григорьевич (1922 - 1945) рядовой
365. Шемякин Всеволод Николаевич (8.7.1923 - 8.7.1945) рядовой
366. Тухязинов Тухтанов (1915 - 8.7.1946) рядовой
367. Макиенко Григорий Васильевич (6.10.1922 - 8.7.1945) сержант
368. Костадьян Александр Константинович (? - 3.5.1947) рядовой
369. Пушенко Евгений (1926 - 7.5.1945) партизан
370. Антонов Александр Ильич (1924 - 9.5.1945) гвардии сержант
371. Смородин Григорий Петрович (1918 - 23.10.1945) рядовой
372. Голодков Иван Никифорович (1923 - 9.5.1945) гвардии рядовой
373. Ельченков Павел Васильевич (1911 - 9.9.1945) рядовой
374. Романюк Владимир Иванович (1924 - 17.9.1945) ефрейтор
375. Селезнев Андрей Михайлович (1903 - 17.9.1945) старшина
376. Сергашин Ильяс Сердикович (1908 - 22.9.1945) рядовой
377. Капустин Федор Михайлович (1910 - 21.9.1945) гвардии рядовой
378. Потапов Иван Максимович (1925 - 22.9.1945) гвардии рядовой
379. Иванов Борис Иванович (1905 - 20.9.1945) рядовой
380. Чемус А.И. (1923 - 20.9.1945) рядовой
381. Махновский Нестор Васильевич (1925 - 28.9.1945) рядовой
382. Феняк Михаил Тимофеевич (1916 - 24.9.1945) рядовой
383. Асьмеев Николай Ахмедулевич (1925 - 2.10.1945) рядовой

19-й ряд могил почётного захоронения красноармейцев

384. Бардаков (? - 28.9.1945) рядовой
385. Лавренко Ипполит Никитович (1913 - 2.10.1945) рядовой
386. Торевецкий И.П. (1921 - 20.10.1945) рядовой
387. Казанцев Алексей Кузьмич (1922 - 11.5.1945) рядовой
388. Массалов Сергей Андреевич (1916 - 27.5.1945) гвардии старший сержант
389. Катаргин Иван Карпович (1904 - 31.10.1945) рядовой
390. Шаткин Иван Дмитриевич (1913 - 1.11.1945) гвардии сержант
391. Скорец Георгий Саввович (1922 - 3.11.1945) рядовой
392. Гресть Иван Леонтьевич (1923 - 18.11.1945) рядовой
393. Ефимович Андрей Петрович (? - 30.11.1945) рядовой
394. Андреев Николай (1918 - 30.9.1945) рядовой
395. Никитенко Андрей Максимович (1908 - 5.7.1945) рядовой
396. Гурков Степан Петрович (1922 - 3.7.1945) рядовой
397. Кирюточкин Иван Павлович (1900 - 3.7.1945) старшина
398. Матусеевич Франц Александрович (1908 - 2.7.1945) рядовой
399. Кошенко Федор Михайлович (1909 - 2.7.1945) рядовой
400. Кокайя Валико Георгиевич (1921 - 22.7.1945) рядовой
401. Сергиевич Федор Николаевич (1906 - 29.6.1945) рядовой
402. Демченко Александр Евстахович (1900 - 27.6.1945) рядовой
403. Котелкин Михаил Иванович (18.11.1902 - 25.6.1945) рядовой
404. Лыско Владимир Михайлович (1924 - 27.6.1945) рядовой
405. Савич Иван Константинович (1915 - 16.5.1945) рядовой
406. Солонович Николай Иванович (1924 - 11.8.1945) рядовой
407. Завьялов Александр Степанович (1923 - 5.6.1945) рядовой
408. Анискин А.К. (1918 - 10.5.1945) сержант
409. Черцов Андрей Петрович (1911 - 10.5.1945) ефрейтор

20-й ряд могил почётного захоронения красноармейцев

410. Козловский Прокофий Евтихович (1906 - 11.5.1945) старшина
411. Солод Константин Федорович (1913 - 9.5.1945) гвардии рядовой
412. Команцов Павел Николаевич (1918 - 11.5.1945) рядовой
413. Кудреватых Александр Иванович (1908 - 11.5.1945) рядовой
414. Батаргин Михаил Николаевич (1906 - 5.7.1945) рядовой
415. Николаенко Григорий Семенович (1904 - 17.6.1945) рядовой
416. Кирилюк Григорий Александрович (1900 - 16.6.1945) рядовой
417. Павлов Николай Федорович (1921 - 3.7.1945) рядовой
418. Нуржанов Байжан (1915 - 6.7.1945) рядовой
419. Бобров Матвей Михайлович (1901 - 7.7.1945) рядовой
420. Первонюк Иван Леонтьевич (1919 - 7.7.1945) ефрейтор
421. Федоров Андрей Федорович (1904 - 6.7.1945) рядовой
422. Шевчук Анисий Петрович (1902 - 7.7.1945) рядовой
423. Федоров Александр (1928 - 1945) рядовой
424. Толмачев Юрий Васильевич (7.2.1939 - 25.8.1947) сын майора
425. Бородкин Павел Егорович (1901 - 11.7.1945) рядовой
426. Корсун Дмитрий Назарович (1925 - 11.7.1945) рядовой
427. Сайко Федор Иванович (1925 - 11.7.1945) рядовой
428. Беляков Михаил Петрович (1926 - 9.5.1945) гвардии рядовой
429. Зуйкевич Павел Григорьевич (8.9.1922 - 7.4.1945) рядовой
430. Египко Дмитрий Корнеевич (1921 - 9.5.1945) младший сержант
430. Пономарев Николай Николаевич (1923 - 9.5.1945) ефрейтор
431. Моисеев Алексей Игнатович (1923 - 9.5.1945) ефрейтор
431. Шевелев А.П. (? - 15.10.1945) рядовой
432. Мыслевский Николай Константинович (1922 - 10.5.1945) сержант
433. Богданов А.А. (? - 9.5.1945) рядовой
433. Жмурый Григорий (? - 10.9.1945) рядовой
434. Гудошников Алексей Алексеевич (1924 - 9.5.1945) гвардии рядовой
435. Геращенко Степан Федорович (21.11.1907 - 24.8.1945) старший сержант

Отдельные могилы красноармейцев среди гражданских захоронений на Ольшанском кладбище

II-21-134. Долидзе Жандекол Шалвович (1925 - 14.10.1946) рядовой
II-24-728. Лимонов Николай Игнатьевич (1920 - 12.11.1946) ефрейтор
II-24-861. Поддубный Петр Сергеевич (11.7.1905 - 2.9.1946) лейтенант

Утраченные могилы красноармейцев, похороненных на воинском кладбище на неизвестном месте в Праге

1. Аспидов Григорий Семенович (1900 - 27.7.1945) рядовой
2. Белинский Аким Софронович (1921 - 11.8.1945) рядовой
3. Бережко Иван Савельевич (1921 - 5.8.1945) рядовой
4. Бобак Алексей Степанович (1926 - 5.8.1945) не призывался
5. Бойков Павел Данилович (1901 - 4.8.1945) рядовой
6. Бондаревский Михаил Иванович (1913 - 5.7.1945) рядовой
7. Браташ Василий Петрович (1911 - 22.7.1945) рядовой
8. Бушля Георгий Григорьевич (1906 - 11.8.1945) рядовой
9. Воровкин Василий Михайлович (1918 - 30.7.1945) рядовой
10. Гладков Алексей Яковлевич (12.6.1918 - 31.7.1945) рядовой
11. Грачев Петр Николаевич (1909 - 14.7.1945) рядовой
12. Гуков Михаил Иванович (1903 - 16.7.1945) рядовой
13. Гурьев Иван Егорович (1914 - 6.8.1945) рядовой
14. Донцов Тимофей Петрович (1905 - 17.7.1945) сержант
15. Заседволк Григорий Моисеевич (1907 - 9.8.1945) не призывался
16. Кабрусев Егор Тимофеевич (1919 - 9.8.1945) не призывался
17. Колбаса Петр Кириллович (1925 - 31.7.1945) не призывался
18. Кремер Иван Сергеевич (1911 - 11.8.1945) сержант
19. Кузьмин Алексей Иванович (1906 - 30.7.1945) рядовой
20. Лебедев Владимир Васильевич (1925 - 14.7.1945) рядовой
21. Литяга Иван Миронович (1908 - 17.7.1945) рядовой
22. Максименко Николай Тимофеевич (1907 - 2.8.1945) рядовой
23. Макуха Григорий Иванович (1918 - 25.7.1945) рядовой
24. Малер Михаил Власович (1912 - 8.8.1945) младший лейтенант
25. Машков Николай Васильевич (1910 - 28.7.1945) рядовой
26. Можара Иван Иванович (1886 - 22.7.1945) не призывался
27. Новоселов Анатолий Дмитриевич (1921 - 11.7.1945) рядовой
28. Подопригора Григорий Павлович (1911 - 25.7.1945) рядовой
29. Савицкий Леонтий Данилович (1903 - 20.7.1945) рядовой
30. Сиденко Михаил Севостьянович (1904 - 14.7.1945) рядовой
31. Софонов Степан Сергеевич (1915 - 28.7.1945) рядовой
32. Сюзюмов Иван Иванович (1918 - 3.8.1945) рядовой
33. Тангатаров Михаил Петрович (1902 - 11.8.1945) рядовой
34. Ткаченко Михаил Петрович (1916 - 11.8.1945) сержант
35. Тризно Владимир Дмитриевич (1925 - 3.7.1945) не призывался
36. Тургаев Кусаин Камадилович (1923 - 18.7.1945) рядовой
37. Умбаев Халы (1894 - 22.7.1945) рядовой
38. Умерзинов Дузим (1916 - 30.7.1945) рядовой
39. Федосов Петр Тимофеевич (1909 - 3.8.1945) рядовой
40. Хорошун Максим Михайлович (1909 - 27.7.1945) рядовой
41. Хригунов Михаил Георгиевич (1918 - 25.6.1945) младший сержант
42. Цуканов Леонид Владимирович (1918 - 9.7.1945) рядовой
43. Чемоконов Виктор Иванович (1916 - 1.7.1945) рядовой
44. Чуванов Иван Ефимович (1909 - 1.8.1945) рядовой
45. Юдин Григорий Яковлевич (1914 - 9.7.1945) рядовой


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0003-24246, CZE-0003-24705
Toto místo je počítáno jako 429 VPM
Souřadnice: N50°4'57'' E14°28'25'' (střed pohřebiště)
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pohřebiště obětí Pražského povstání

 • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
  • Olšanské hřbitovy, Praha 3, Jana Želivského

   Olšanské hřbitovy jsou rozlohou 50,17 ha největším pražským pohřebištěm. Sestávají z deseti zádušních a dvou obecních hřbitovů, přičemž nejstarší dva hřbitovy (I. a II.) byly dávno zrušeny.
   V r. 1999 na nich bylo evidováno 112 000 pohřbených. Pohřbených od samého začátku pohřbívání zde však bylo mnohem víc – odhaduje se, že za dobu existence hřbitovů zde byly pohřbeny asi dva miliony mrtvých!
   Hřbitovy mají 110 000 pohřbívacích míst, je zde 200 kaplových hrobek, 25 000 hrobek, 65 000 hrobů, 20 000 urnových hrobů, kolem zdí 6 kolumbárií a dvě louky rozptylu.

   Na II. obecním hřbitově (Praha 3 – Žižkov, Jana Želivského) se nachází tato čestná vojenská pohřebiště:
   I. sv. válka
   - šachtové hroby vojáků z let 1914-1918
   - čestný hrob bývalých příslušníků rakousko-uherské maríny (symbolický hrob byl zřízen v letech 1935-1937 Sdružením bývalých námořníků)
   - čestný hrob příslušníků bývalého 102. benešovského pěšího pluku (postaven nákladem Sdružení příslušníků 102. pěšího pluku v letech 1935-1937. Na pomníčku jsou uvedena jména bojišť I. sv. války, kde vojáci pluku bojovali)
   - hrob Josefa Kudrny (záložní vojín 102. pěšího pluku, v r. 1915 údajně pozvedl zbraň na důstojníka a byl odsouzen voj. soudem k trestu smrti zastřelením. popraven 7. května 1915 nad voj. cvičištěm v Praze - Motole)
   - hroby popravených ruských a italských legionářů (krom dvou až tří hrobů exhumovaných ostatků starodružiníků z Ruska se zde nachází asi třicet hrobů s ostatky ital. legionářů, které sem byly převezeny a pietně uloženy 24.6.1921)
   - ossarium (je zde uloženo 2 500 očíslovaných malých rakví s ostatky vojáků, zemřelých v pražských voj. nemocnicích v letech 1914-1918)
   - hroby v dáli (symbolické hroby Pražanů padlých v I. sv. válce, jejichž ostatky nebyly převezeny do vlasti. Na zdi sousedící s Židovským hřbitovem jsou tabulky se jmény padlých, příslušností k druhu zbraně a místem, kde voják padl)
   - čs. rudoarmějci (z let 1917-1920)


   II. sv. válka
   - válečný hřbitov Commonwealthu (pohřebiště se nachází podél sev. části X. hřbitova a II. obec. hřbitova. Je zde celkem 264 hrobů, ve kterých je pochováno 198 Britů, 9 Kanaďanů, 2 Australané, 14 Novozélanďanů, 19 Jihoafričanů, 1 Ind a 9 Poláků, 13 obětí nebylo identifikováno. Je zde mj. 6 námořníků a 39 letců. Na každém pomníčku je jméno a rozlišovací emblém podle druhu zbraně, ve středu hřbitova je kříž v podobě meče a ve výklenku kapličky v severní zdi je uložen seznam britských válečných hřbitovů.
   - čestné pohřebiště rudoarmějců (bylo zřízeno v r. 1945 a je zde pochováno 429 sov. vojáků padlých při osvobození Prahy. Pohřebišti dominuje pomník od sochaře Jaroslava Brůhy a architekta Karla Beneše)
   - pohřebiště obětí Pražského povstání – barikádníků (navazuje vých. od pohřebiště rudoarmějců. V průčelí pod pomníkem jsou pohřbeni příslušníci Svobodovy armády – 1. čs. arm. sboru v SSSR)
   - pohřebiště Bulharů padlých ve II. sv válce (při severní zdi)
   - pomník čs. západním letcům
   - pohřebiště Ruské osvobozenecké armády (ROA - Vlasovci) bylo r. 1993 poblíž ruské kaple pietně označeno pravoslavným křížem nad hroby 187 neznámých Vlasovců. Je zde pohřben i gen. V.I. Bojarskij a M.I. Šapovalov a něm. major Karl-Ludwig Ottendorf, kteří padli v květnu 1945.
   Vedle pohřebiště rudoarmějců se nachází pomník, věnovaný ruským carským důstojníkům, kteří zemřeli na následky zranění z bitev u Drážďan a Chlumu v r. 1813.

   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 08.03.2015
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, II. obecní hřbitov, vých. od pohřebiště rudoarmějců, za pomníkem Čs. letcům
Nápis:
Na jednotlivých kamenech zleva:
VÁCLAV SASKA CZE0003-25069
FRANTIŠEK ADAM CZE0003-25022
FRANTIŠEK BALOUS CZE0003-25023
ANTONIE BROTÁNKOVÁ CZE0003-25024
JOSEF ČMELÍK CZE0003-25025
ALOIS DAVID CZE0003-25026
ILJIČ GLEICH CZE0003-25027
JAN HÁČEK CZE0003-25028
VĚRA HÁJKOVÁ CZE0003-25029
ANTONÍN HANUS CZE0003-25030
JOSEF HAVELKA CZE0003-25031
FRANTIŠEK KADLEC CZE0003-25032
FRANTIŠEK KAŇKA CZE0003-25033
BEDŘICH KLAUS CZE0003-25034

Uprostřed:
NA VĚČNOU PAMĚŤ
BOJOVNÍKŮM PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ
PADLÝM V KVĚTNU 1945
V PRAZE 4

Napravo:
FRANTIŠEK KODET CZE0003-25035
JOSEF KREJČÍ CZE0003-25036
LADISLAV KULFÁNEK CZE0003-25037
VÁCLAV MULAČ CZE0003-25038
JOSEF NĚMEJC CZE0003-25039
JOSEF NOVOTNÝ CZE0003-25040
ANTONÍN ONDRÁČEK CZE0003-25041
JOSEF PLESNIVÝ CZE0003-25042
JOSEF PŘIBYL CZE0003-25043
MUDR. MARIE SOUKUPOVÁ CZE0003-25044
JAROSLAV TAUŠ CZE0003-25045
FRANTIŠKA TAUŠOVÁ CZE0003-25046
VÁCLAV VOKNĚRA CZE0003-25048
NEZNÁMÝ CZE0003-25021
NEZNÁMÝ CZE0003-25021
NEZNÁMÝ CZE0003-25021
NEZNÁMÝ CZE0003-25021

Na samostatném pomníku úplně vpravo: CZE0003-55959
BARTOŇ JAN – CHLUPATÝ VÁCLAV – PÁNEK JAN
BEIN VÁCLAV – KLIMAKOVSKÝ VRAT. – PŘIBYL FRANT.
BURDA JAROSLAV – KRYŠTOF ED. – RICHTER ROBERT
HANKA FRANT. – LHOTSKÝ VOJT. – ŘEHÁČEK KAREL
HLAVÁČEK N. – NOVOTNÝ JOS. – SKAROLEK LEOPOLD
SOSNA VÁCLAV – ŠEDA VLADIMÍR – ŠMÍD JOSEF
ZÁRUBA ZBISLAV – ŽUREK MILOSLAV
A 16 NEZNÁMÝCH BOJOVNÍKŮ.
Poznámka:

CZE0003-25049 Jan Bartoň
CZE0003-25052 Václav Bein
CZE0003-25055 Jaroslav Burda
CZE0003-25058 František Hanka
CZE0003-25061 E. Hlaváček
CZE0003-25050 Václav Chlupatý
CZE0003-25053František Klimakovský
CZE0003-25056 Ed. Kryštof
CZE0003-25059 Vojtěch Lhotský
CZE0003-25062 Josef Novotný
CZE0003-25063 Leopold Skarolek
CZE0003-25064 Václav Sosna
CZE0003-25065 Vladimír Šeda
CZE0003-25066 Josef Šmíd
CZE0003-25051 Jan Pánek
CZE0003-25054 František Přibyl
CZE0003-25060 Karel Řehák
CZE0003-25067 Zbislav Záruba
CZE0003-25068 Miloslav Žurek


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0003-25057, podle seznamu
Toto místo je počítáno jako 29 VPM
Pomník přidal: Vladimír Štrupl
Doplnění informací: Ing. František Jedlička