Myslibořice

Pomník Jaroslav Kotásek

Autor: Ing.Radek Říha, 30.06.2007
Umístění: Myslibořice, u hájenky na samotě Ostrý - po silnici z Myslibořic směr Lipník, cca po 1,5 km u samoty Ostrý odbočit do lesa a pokračovat stále rovně, na lesní křižovatce po levé cestě (rovně), k hájence
Nápis:
„VY PRO VLAST SVÉ JSTE NEŠETŘILI KRVE
A SPLNILI JSTE HEROICKÝ CÍL...“

“ZDE ZASAŽEN NEPŘÁTELSKOU STŘELOU PADL SYN
ČESKÉ MATKY V BOJI ZA SVOBODU NÁRODA
PORUČÍK – PARAŠUTISTA
JAROSLAV KOTÁSEK
RODÁK Z RATÍŠKOVIC U HODONÍNA
*31.7.1917 +16.6.1944.

POUTNÍČE, ZASTAV SE A VĚNUJ VZPOMÍNKU S MO-
DLITBOU TĚM, KTEŘÍ SVĚTLA SVOBODY NESPATŘILI!
Poznámka:

Parašutisté se skrývali v hájovně u hajného Vitouše. Po prozrazení byla hájovna v noci obsazena německým vojskem a SSmany a při útěku byl zastřelen poručík Jaroslav Kotásek. Dvěma parašutistům a hajnému Vitoušovi se podařilo uprchnout. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6113-08943
Souřadnice: N49°7'9.04'' E15°57'31.63''
Pomník přidal: Ing.Radek Říha
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ing.Radek Říha, 30.06.2007
Umístění: Myslibořice, hřbitov
Nápis:
MY DALI ŽIVOTY,
VY DEJTE LÁSKU.

BULA RUDOLF
BRABEC FR.
BLECHA ANT.
ČAPOUN FR.
DRBAL VÁCLAV
FIALA FRANT.
FIALA LEOP.
FRIDBERK JOS.
HANZL JAKUB
HARTMAN JOS.
HERALECKÝ ANT.
HRAB ANT.
CHVÁTAL JAN
JURÁNEK AUG.
JELÍNEK JOS.
LÁNÍK ANT.
LÁNÍK JAN
LÁNÍK VOJTĚCH
LÁNÍK JAN
LÁNÍK KAREL
MAJER HYNEK
MELKUS LUKÁŠ
MORYSEK FR.
MUZIKÁŘ ANT.
MUSIL FRANT.
MUZIKÁŘ JAN
NĚMEC VÁCLAV
NEKULA VÁCLAV
POKORNÝ JOS.
PELÁN ANT.
PEVNÝ BED.
PUNČOCHÁŘ ANT.
PROCHÁZKA FR.
ŘEZÁČ JOS.
ŠIMŮNEK JAROS.
ŠIMÁČEK EDUARD
SVOBODA JAN
SVOBODA FR.
STRÁNKA FR.
SOUKUP JAN
TŮMA JAN
VÍTEK ANT.
VLČEK JAN
VÍTÁMVÁS LUK
VÍTÁMVÁS ANT.
VLASÁK CYRIL

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6113-08938
Pomník přidal: Ing.Radek Říha

Pamětní deska František Brabec

Autor: Ing.Radek Říha, 30.06.2007
Umístění: Myslibořice 126, na hlavní cestě směr Jaroměřice nad Rokytnou, dům č.p. 126
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽIL

FRANTIŠEK BRABEC

KTERÝ PADL V BOJI PRO VLAST
V PRAZE DNE 5. KVĚTNA 1945

ČEST JEHO PAMÁTCE
Poznámka:

František Brabec se odstěhoval před válkou do Prahy a účastnil se bojů proti fašismu na pražských barikádách, kde také padl. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6113-08942
Souřadnice: N49°6'17.68'' E15°58'23.81''
Pomník přidal: Ing.Radek Říha
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ing.Radek Říha, 30.06.2007
Umístění: Myslibořice 65, ulice od nám. před zámkem směrem na Lipník, dům č.p. 65
Nápis:
STATEK RODINY PAPULOVY
KTERÁ OBĚTOVALA SVÉ ŽIVOTY ZA VLAST

AUGUSTIN NAR. 5.8.1878
MARIE NAR. 6.6. 1878
LADISLAV NAR. 27.5.1903
MILUŠKA NAR. 24.2.1916

ZEMŘELI V MAUTHAUSENU 27.9.1944 A
PŮDA, KTEROU TOLIK MILOVALI JE
VE SVOU NÁRUČ PŘIJMOUTI NEMOHLA
Poznámka:

Rodina Papulova pracovala s úzkou skupinou dobrých vlastenců hned v začátku války. Po příchodu parašutistů byli hajným Vitoušem požádáni o pomoc. Po zradě byli odvlečeni pro ukrývání a spolupráci s parašutisty. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6113-08940
Souřadnice: N49°6'13.7'' E15°59'0.01''
Pomník přidal: Ing.Radek Říha
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Vladislav Fiala

Autor: Ing.Radek Říha, 30.06.2007
Umístění: Myslibořice 66, ulice od nám. před zámkem směrem na Lipník, dům č.p. 66
Nápis:
V TOMTO DOMĚ SE NARODIL 23.3.1914

FIALA VLADISLAV

KTERÝ VYVOLIV SI VOJENSKÝ STAV JAKO
POVOLÁNÍ ZŮSTAL VOJÁKEM VĚRNÝM
REPUBLICE I ZA NĚMECKÉ OKUPACE A
PRO SVOU ČINNOST V ODBOJI ZEMŘEL
V MAUTHAUSENU 27.9.1944
Poznámka:

Vladislav Fiala pracoval v ilegálním hnutí nejprve v Praze, později v Moravských Budějovicích v parašutistické skupině Spelter a za tuto činnost byl popraven. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6113-08939
Souřadnice: N49°6'13.26'' E15°59'0.71''
Pomník přidal: Ing.Radek Říha
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Josef Multuš

Autor: František Mrvka, 05.10.2017
Umístění: Myslibořice, hřbitov
Nápis:
ŠT. RTM. ČSL. ARMÁDY
JOSEF MULTUŠ
*8.9.1901 +1.11.1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Hrob Drahoslava Loucká

Autor: František Mrvka, 05.10.2017
Umístění: Myslibořice, hřbitov
Nápis:
DRAHOSLAVA
*25.5.1925 +tragicky při
náletu v Hrotovicích 8.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Kenotaf Obětem 2. světové války

Autor: František Mrvka, 05.10.2017
Umístění: Myslibořice, hřbitov
Nápis:
RODINA PAPULOVA DNE 27.9.1944 BYLI v MAUTHAUSENU POPRAVENI
AUGUSTIN *1878
MARIE *1877
LADISLAV *1908
LUDMILA *1916
Poznámka:

Bližší údaje na Myslibořice - Pamětní deska Obětem 2.světové války.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka