Čičmany

Pomník Ján Štrba

Autor: Irena Stropková, 21.09.2014
Umístění: Čičmany, ve vsi před kostelem
Nápis:
VENOVANÉ
KANONÍKOVI
JÁNOVI ŠTRBOVI,
KTORÝ PŌSOBIL
V ČIČMANOCH (1912 - 1957)
ZA ZÁCHRANU ĽUDSKÝCH ŽIVOTOV
POČAS 2. SVETOVEJ VOJNY.
VĎAČNÍ ČIČMANCI.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamätná tabuľa Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Kamil Pánik, 26.05.2012
Umístění: Čičmany, na budove Obecného úradu Čičmany
Nápis:
DŇA 6.IV.1945 BOLA NAŠA OBEC VYPÁLENÁ OKUPANTAMI
A MUŽOVIA ODVLEČENÍ DO KONCENTRAČNÉHO TÁBORA
V MÜHLBERGU

Pri pustošení obce zahynuli naši občania:
Urban Fábry, 59 ročný, Anna Gáplovská rod. Hamalová, 62 r., Pavol Hrvol Šašík, 68 r., Helena Joklová, 15 ročná

VEĽKÉ CHVÍLE SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA
A OSLOBODENIA OBCE SOVIETSKOU ARMÁDOU I KRIVDY
SPÁCHANÉ OKUPANTAMI NA NAŠICH OBČANOCH A DEŤOCH
OSTANÚ ŽIVÉ V NÁS, ABY NAPĹŇALI POKOLENIA HRDOSŤOU
A ODHODLANÍM – BUDOVAŤ KOMUNIZMUS V NAŠEJ VLASTI!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás