Řenče

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Martin Milichovský, 13.03.2014
Umístění: Řenče, v zatáčce proti tvrzi u požární nádrže
Nápis:
(čelo)
TGM

PADLÝM VOJÍMŮM
VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1914 - 1920
Z ŘENEČ:
BRATŘI JAN, JOSEF, VOJTĚCH BOUZKOVÉ
RAJCHERT VÁCLAV
HAJŽMAN JOSEF
RUDOLF JAN
LIŠKA JOSEF
KŘEHLÍK JAN
KASL FRANTIŠEK
BŘEZINA VÁCLAV
VACEK JOSEF
DIVIŠ JOSEF

(levý bok)
Z VODOKRT:
KVĚTOŇ VÁCLAV

Z KNIH:
POUBA JOSEF
KUŽELÍK JAN

Z PLEVŇOVA:
VOLÁK VOJŤ.

(pravý bok)
V DÁLÍ, KDES VAŠE TĚLA TLÍ,
VŠACH DUCH VÁŠ MEZI NÁMI
DLÍ.

USPOŘÁDAL KROUŽEK
NAVRÁTIVŠÍCH VOJÍNŮ
V ŘENČÍCH 11/7.1920.
Poznámka:

foto převzato z http://www.drobnepamatky.cz
Jména obětí uvedená na levé straně doplněna podle portálu CEVH MO ČR. Z obce Plevňov na pomníku chybí Švihla Antonín.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3210-05888
Souřadnice: N49°34'45.26'' E13°24'40.43''
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Ing. František Jedlička, Marek Lanzendorf

Hrob Jan Bouzek, kenotaf Josef a Vojtěch Bouzkovi

Autor: Marek Lanzendorf, 20.09.2018
Umístění: Řenče, hřbitov
Nápis:
RODINA BOUZKOVA

a jejich dítky
JAN zemřel násled. vál. útrap
v Přemyslu v červ. r. 1916 st. 27 r
JOSEF zem. v srbském zajetí
v Skoplji 2. ledna1915 v stáří 25 r
VOJTĚCH padl na italském
bojišti v září r. 1916 v stáří 23 r
Budiž jim lehká cizí zem!
Poznámka:

Vojín Josef Bouzek, nar. 1891 Řenče, Přeštice, Čechy, příslušník střelecký pluk č. 7. Zemřel 29.1.1915 v nemocnici ve Skoplji, Srbsko. Pohřben 1. března 1915 ve Skoplji, číslo hrobu neuvedeno. Opsáno podle matriky pešího pluku 18/u duch. správy I. sboru. Úmrtní kniha tom. II, fol.172.
(zdroj: VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Doplnění informací: Ing. František Jedlička