Tajov

Pamätná tabuľa Oslobodenie obce

Autor: Kamil Pánik, 05.04.2006
Umístění: Tajov, na budove Obecného úradu Tajov
Nápis:
TAJOV BOL OSLOBODENÝ RUMUNSKOU
ARMÁDOU DŇA 2. APRÍLA 1945
POČAS OSLOBODZOVACÍCH BOJOV
PADLO 7 OBČANOV.

VENOVANÉ PRI 15. VÝROČÍ OSLOBODENIA.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Jozef Gregor-Tajovský

Autor: Kamil Pánik, 23.10.2008
Umístění: Tajov, na rodnom dome, č.p. 86
Nápis:
TU ŽIL A TVORIL
NÁŠ VEĽKÝ RODÁK, SPISOVATEĽ
JOZEF GREGOR-TAJOVSKÝ
*18.X.1874 †20.V.1940

VENOVAL MOMS V TAJOVE R. 1950
Poznámka:

príslušník čs. légií v Rusku


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jozef Gregor-Tajovský

Autor: Kamil Pánik, 22.04.2011
Umístění: Tajov, v prednej hornej časti cintorína
Nápis:
J. GREGOR TAJOVSKÝ
1874 – 1940
Poznámka:

Jozef Gregor-Tajovský (18.10.1874 Tajov - 20.5.1940 Bratislava, poch. v Tajove) bol v roku 1915 povolaný do armády a bol odvelený na ruský front, kde prebehol do ruského zajatia. V Bobrujsku roku 1917 vstúpil do čs. légií, bojoval s nimi proti nastupujúcej moci sovietov. Bol redaktorom česko-slovenských Hlasov v Kyjeve, od roku 1919 redigoval časopis Slovenské hlasy. V Rusku získal hodnosť kapitána čs. légií, po vojne bol v hodnosti majora prednostom umiestňovacej legionárskej kancelárie v Bratislave, do výslužby odišiel v roku 1925 ako podplukovník Československej armády.
Zdroj: Wikipédia a Slovenský biografický slovník II. Martin 1978


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás