Veľká Lomnica

Hrob partyzánů

Autor: Vladimír Štrupl, 20.09.2008
Umístění: Veľká Lomnica, hřbitov
Nápis:
V TOMTO SPOLOČNOM HROBE
SPOČÍVA 7 PARTIZÁNOV
PADLÝCH ZA NÁROD A VLASŤ
POMNÍK VENOVALA
NA PAMIATKU PADLÝM
OBEC VEĽKÁ LOMNICA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír a Diana Štruplovi

Pamätná tabuľa Oslobodenie obce

Autor: Ladislav Barabás, 02.08.2012
Umístění: Veľká Lomnica, Tatranská 175/23, na budove Obecného úradu Veľká Lomnica
Nápis:
VĎAČNÍ OBYVATELIA
VEĽKEJ LOMNICE ĎAKUJÚ
HRDINSKEJ SOVIETSKEJ
ARMÁDE ZA OSLOBODENIE
28. I. 1945. NA VEČNÚ PAMIATKU!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás