Žatec

Hrob František Doleček

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 16.04.2014
Umístění: Žatec, Pražská, hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK DOLEČEK
*7.11.1911 †8.9.1975
Poznámka:

*7.11.1911 Malín, Volyň. Odveden Jefremov 15.3.1944, kmenové číslo 1.149/D, vojín RKKA. (zdroj databáze VÚA)


Souřadnice: N50°19'30.83'' E13°33'15.37'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob Jan Konstantinovič

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 16.04.2014
Umístění: Žatec, Pražská, hřbitov
Nápis:
JAN KONSTANTINOVIČ
*8.2.1940 †17.8.1963
Poznámka:

foto vojáka, příslušník československé lidové armády


Souřadnice: N50°19'30.83'' E13°33'15.37'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Václav Filipovský

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 20.10.2014
Umístění: Žatec, Pražská, hřbitov
Nápis:
Václav Filipovský
*3.4.1944 †19.9.2014
Poznámka:

civilní foto vojáka z povolání ČSLA, příslušníka praporčického sboru tankového pluku, nadpraporčík


Souřadnice: N50°19'30.83'' E13°33'15.37'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Josef Sucháček

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 07.11.2014
Umístění: Žatec, Pražská, hřbitov
Nápis:
JOSEF SUCHÁČEK
*19.6.1935 †1.7.1976
Poznámka:

foto vojáka v uniformě, důstojníka Československé lidové armády, hodnost major


Souřadnice: N50°19'30.83'' E13°33'15.37'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Bohuslav Gabriel

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 10.11.2014
Umístění: Žatec, Pražská, hřbitov
Nápis:
BOHUSLAV GABRIEL
PODPORUČÍK
*16.3.1925 †30.7.1949
Poznámka:

Gabriel Bohuslav Antonín: *25.3.1925 Moštěnice, Volyň. Kmenové číslo: 17.333/M a 1.358/D. Datum a místo odvodu:23.10.1944, Sadagura. Číslo protokolu: 14.241. Vojín. Na náhrobku *16.3.1925. (zdroj: VÚA)


Souřadnice: N50°19'30.83'' E13°33'15.37'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob Vladimír Štrojsa

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 10.11.2014
Umístění: Žatec, Pražská, hřbitov
Nápis:
VLADIMÍR ŠTROJSA
*17.10.1910 - KVASILOV †6.7.1957
Poznámka:

foto vyznamenaného vojáka v uniformě, původem volyňského Čecha; po bitvě u Sokolova byli volyňští příslušníci 1. československého praporu v SSSR přemístěni do Novochoperska v Saratovské oblasti, kde poté vznikla 1. československá samostatná brigáda v SSSR, které velel plk. Ludvík Svoboda; později 1. československý armádní sbor v SSSR, který se aktivně zapojil do bojů při osvobozování ČSR a volyňským Čechům, nejenom aktivním účastníkům bojových operací, se tak naplnilo přání, aby po znovudobytí státní a národní samostatnosti se krajanům dostalo plné možnosti návratu do ČSR; volyňští vojáci byli v létě a na podzim roku 1945 demobilizováni z československé armády a většina z nich se rozhodla zůstat v ČSR a byla postupně usidlována; první transport volyňských reemigrantů do ČSR vyjel 30. ledna 1947, z Dubna v SSSR
(Dějiny volyňských Čechů III. /1945-1948/, Jaroslav Vaculík, vydala Masarykova univerzita v Brně roku 2000)
Odveden Jefremov 15.3.1944, kmenové číslo 7.744/M, hodnost vojín. (zdroj databáze VÚA)


Souřadnice: N50°19'30.83'' E13°33'15.37'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob Rostislav Danda

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 07.11.2014
Umístění: Žatec, Pražská, hřbitov
Nápis:
ROSTISLAV DANDA
*25.12.1909 †19.6.1967
Poznámka:

hrob důstojníka, hodnost neuvedena, původem volyňského Čecha, který se aktivně účastnil bojů při osvobození ČSR v řadách 1. československého armádního sboru v SSSR, po roce 1945 pravděpodobně demobilizován a usídlen v Žatci
(Dějiny volyňských Čechů III. /1945-1948/, str. 84, Jaroslav Vaculík, vydala Masarykova univerzita v Brně roku 2000)


Souřadnice: N50°19'30.83'' E13°33'15.37'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Karel a Josef Koutecký

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 12.11.2014
Umístění: Žatec, Pražská, hřbitov
Nápis:
JOSEF KOUTECKÝ
*5.8.1934 †11.3.1964

KAREL KOUTECKÝ
*3.11.1899 +5.7.1949
Poznámka:

foto vojáka základní služby, v uniformě příslušníka pozemního vojska Československé armády
Koutecký Karel Josef: *5.11.1899 Michalovka, Volyň. Kmenové číslo: 8.861/M. Národnost: česká. Datum a místo odvodu: 27.03.1944 a 14.05.1944 ČSVJ/NT, 14.05.1944 (PR 99/44) Rovno a Kaměněc Podolskij. Číslo protokolu: 01/42/2490-Rovno a 7.525. (zdroj: VÚA)


Souřadnice: N50°19'30.83'' E13°33'15.37'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob Vladimír Lešner

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 12.11.2014
Umístění: Žatec, Pražská, hřbitov
Nápis:
VLADIMÍR LEŠNER
UČITEL ČESKÉ MATICE ŠKOLSKÉ NA VOLYNI
*22.3.1909 †27.12.1980
Poznámka:

Lešner Vladimír: kmenové číslo: 8.072/M a 0.695/D. Datum a místo odvodu: 21.03.1944 ČSVJ/NT, 24.03.1944 (PrR 66/44), Jefremov. Hodnost: vojín. Číslo protokolu: 6.474. (zdroj: VÚA)

hrob důstojníka, původem volyňského Čecha, v hodnosti podporučíka, který se aktivně účastnil bojů při osvobozování ČSR v řadách 1. československého armádního sboru v SSSR; v dubnu 1945, krátce po vytvoření košické vlády, vláda pracovala na otevření dveří do vlasti všem Čechům a Slovákům, kteří byli roztroušeni v zahraničí; 24. dubna - předložila deputace volyňských vojáků, vedena bývalým předsedou České matice školské na Volyni škpt. Mesnerem předsedovi vlády a o den později i prezidentu Edvardu Benešovi žádost o reemigraci volyňských Čechů do staré vlasti, byla podána jménem tisíců volyňských příslušníků 1. Čs. AS v SSSR, kteří se dobrovolně na jaře 1944 přihlásili do československé zahraniční armády a na podzim 1944 svedli hrdinné boje na Dukle, kde mnozí z nich obětovali své životy; po osvobození a příchodu volyňských vojáků do ČSR byl již 24. května 1945 ustanoven Prozatímní Volyňský akční výbor s úkolem navázat styky s příslušnými úředními činiteli a pečovat o zájmy celé české minority na Volyni, předsedou akčního výboru byl ustanoven škpt. Jaroslav Perný, který byl poté velitelem Vojenské skupiny Žatec, která vznikla během června a července 1945 z nutnosti propojit aktivitu volyňských vojáků s iniciativou místních činitelů, za účelem demobilizace a usídlení volyňských vojáků; pomocníkem při integraci volyňských vojáků do nového života v ČSR byl Československý ústav zahraničí (ČÚZ) jako ústředí všech zahraničních krajanů; členem reemigračního odboru ČÚZ byl za Svaz Čechů z Volyně (SČzV) Vladimír Lešner, který měl za úkol sledovat všechny problémy reemigrantů; na jaře roku 1946 požádal SČzV prezidenta republiky o přijetí delegace, která by mohla vyložit problémy pro uspíšení reemigračních jednání tak, aby rodinní příslušníci volyňských vojáků mohli být transferování ještě před zahájením žňových prací v roce 1946, členem patnáctičlenné delegace, kterou přijal prezident Beneš 11. dubna 1946 byl rovněž ppor. Vladimír Lešner; demobilizován a usídlen v Žatci
(Dějiny volyňských Čechů III. /1945-1948/, Jaroslav Vaculík, vydala Masarykova univerzita v Brně roku 2000)


Souřadnice: N50°19'30.83'' E13°33'15.37'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob Václav Starý

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 24.11.2014
Umístění: Žatec, Pražská, hřbitov
Nápis:
VÁCLAV STARÝ
*10.2.1897 †8.5.1957
Poznámka:

Starý Václav: *10.2.1897 Kluky, okr. Písek. Tamtéž bytem. Rolník. RU armáda: povolán 15.10.1915. Inft., I.R. Nr. ?. Zajetí: 21.8.1917 Vrch. Přihlášení do legií:12.7.1918 Sulmona. Legie: Čs. legie v Itálii. První a poslední útvar v legiích: 31. p. pl. Hodnost: vojín. Konec v legiích: 31.12.1919. (zdroj: VÚA, Legie 100)


Souřadnice: N50°19'30.83'' E13°33'15.37'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo
Doplnění informací: Arno Glaser