Dolná Mičiná

Pamätná tabuľa Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 19.09.2012
Umístění: Dolná Mičiná, na zvonici pri hlavnej ceste (oproti domu č. 43)
Nápis:
1914 – 1918
NA PAMIATKU PADLÍM
VO SVETOVEJ VÁLKE
Z DOLNEJ MIČINEJ
JÁN KMET BALÁŽ 1884-1916, JÁN KAPITÁN 1895-1915, ONDREJ ONDREJKA 1877-1915, JÁN KMET 1896-1916, JÁN PATRNÁK 1899-1918, JURAJ KUPEC 1882-1918, ONDREJ BARAN 1885-1915, MATEJ GAŠPAR 1892-1916, ONDREJ PATKVOĽ 1882-1914, JÁN BARAN 1871-1916, MATEJ MARKO 1887-1916, ADAM ZACHAR 1894-1915, MATEJ ŠRAMKO 1879-1915, JURAJ ŠKRVÁŇ 1891-1915

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°40'31.9'' E19°13'18.4''
Pomník přidal: Ladislav Barabás