Slapany

Pomník Obětem 1. světové války - místo je zrušené

Autor: Milan Lašťovka, 26.10.2014
Umístění: Slapany, na hřbitově zaniklé obce Krásná Lípa mezi Slapany a státní hranicí u tělesa bývalé železniční tratě Cheb - Waldsassen
Nápis:
Zum Gedenken
an die Toten, Gefallenen und Vermißten
von Schönlind, Schloppenhof,
Heiligenkreuz und Wies.
Poznámka:

Na paměť
padlých, mrtvých a nezvěstných
z Krásné Lípy, Slapan
Svatého Kříže a Wiesu.

Kříž byl při obnově hřbitova nahrazen kamenným.
(Wies je zaniklá obec http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=2583)
Hřbitov byl obnoven v rámci výstaby cyklostezky v tělese bývalé železniční trati
Cheb - Waldsassen


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°01'42.47'' E12°21'29.04'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kenotaf Georg Habermann

Autor: Inge Müller, 25.10.2014
Umístění: Slapany, hrob na hřbitově zaniklé obce Krásná Lípa mezi Slapany a státní hranicí u tělesa bývalé železniční tratě Cheb - Waldsassen
Nápis:
Ehre und Gedenken
den tapferen Helden
Georg Habermann
Infanterist i.k.k.Ldw. Inf.Reg.No6.
gefallen fürs Vaterland b.Užvece i. Serbien
am 3.Oktober 1914.
in seinem 28. Lebensjahre.
Poznámka:

Čest a paměť
statečnému hrdinovi
Georg Habermann
I.k.k.Ldw pěšák. Inf.Reg.No6.
padl za vlast b.Užvece i. Srbsko
Dne 3. října 1914.
ve svých 28 letech života.

Slapany leží v bývalém hraničním pásmu,
http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=2587
Hřbitov byl obnoven v rámci výstaby cyklostezky v tlese bývalé železniční trati Cheb - Waldsassen


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°01'42.47'' E12°21'29.04'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka