Staré Ransko

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: František Chvátal, 20.09.2014
Umístění: Staré Ransko, u zdi strojírenského podniku BeHo spol. s r.o. za rybníkem na křižovatce při příjezdu od Krucemburku
Nápis:
BŘÍZA JAN NAR.1882 PADL 1915
EHRMAN BED. 1877 1914
FEJTEK FR. 1881 1916
JANÁČEK ANT. 1888 ZEM. 1918
KRÁL FR. 1888 PADL 1914
KŘESŤAN FR. 1894 1915
LAŠTOVIČKA JAR. 1895 1917
MEŘINSKÝ OTTO 1897 1916
MISAŘ JAN 1897 1917
OTRADOVSKÝ LAD. 1888 ZEM. 1914
ORLIČEK JOS. 1887 1916
ORLIČEK FR. 1893 1916
ŠTICKÝ JOS. 1894 1917
STARÝ VÁCL. 1895 PADL 1914

K UCTĚNÍ PAMÁTKY MÍST. PADLÝCH
VE SVĚT. VÁLCE V R. 1914-18
VĚNUJE OBEC RANSKO

KREISINGER FRANT. NAR.25. 7.1918 ZEMŘ. 11.5.1945 TEREZÍN
LANGER LEOPOLD " 26.10.1917 UMUČ. OSVĚTIM
ŠIDLÁK KAREL " 19. 9.1897 ZEMŘ. 31.3.1945 TEREZÍN
TICHÝ KAREL " 5. 1.1898 ZASTŘ. 2.5.1945 TEREZÍN

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6104-08764, CZE-6104-08765
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N49°40'52.28'' E15°49'44.98'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: František Chvátal