Velký Újezd

Hrob Jan Žák - Jünger - místo je zrušené

Autor: Petr Kudláček, 23.02.2019
Umístění: Velký Újezd, Lipenská, hřbitov
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Pilot des. Jan Žák – Jünger od 12. letky LP3 zahynul 4.2.1938 při přistání na letišti Spišská Nová Ves na Slovensku. Kopie jeho služebního spisu i s fotografií je uvedena v knize Zbyňka Čeřovského Katastrofy československého vojenského letectva 1918 – 1990, díl 1., vydání 2017, str. 252.
Více na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky. https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky

Dle zápisu v matrice obce Velký Újezd byl Jan Žák – Jünger, narozený 27.9. 1917, pohřben 8.2.1938 na místním hřbitově, jeho náhrobek však byl již zrušen. Přesné umístění hrobu tak není známo, protože v roce 1938 hřbitovní kniha ani záznamy hrobníka nebyly vedeny.
Zde je přepis zápisu z matriky zemřelých obce Velký Újezd (jak jsem ho přečetl z rukopisu, v závorkách jsou názvy sloupců matričního zápisu, pokud jsem k nim dokázal zápis přiřadit):
• Sv.III. str.494 bez čísla (kniha a strana)
• 1938 únor 4 8 (rok měsíc a den úmrtí pohřbu)
• Spišská Nová Ves – Slovensko (číslo domu)
• Žák Jan, recte Jünger, délesloužící desátník leteckého pluku č.3. ve Spišské Nové Vsi, Slovensko, svobodný, syn Jana Žáka, recte Jünger, holiče v Lipníku n/B, a jeho manželky Františky, rozené Jurečkovy (jméno a stav zemřelého)
• Uhořel při havárii letounu podle protokolu let. pl. 3. gen. let. M.R.Štefánika, letky 12, čj. ?/3 tech. z 4.2.1938
• / . (náboženství katolické nekatolické)
• / . (pohlaví mužské ženské)
• 20 3 7 (stáří léta měsíce dny)
• Zabit pádem letounu. (nemoc a způsob úmrtí)
• Okamžitá smrt. (zaopatřoval)
• Frant. Fučík, farář. (pochoval)
• Mrtvola byla propuštěna s povolením Stát. matr. úřadu ve Spišs. Nové Vsi, dto 5/2 1938 a Okres soudu ve Spišs. Nové Vsi, dlo 5/2 1938. č.??. 14/38, do Velkého Újezda převezena a na zdejším hřbitově pochována.
• Naroz.: 27.9.1917 ve Velkém Újezdě. pol. okres Hranice.
• Ex offo úm. list zaslán Stát. matr. úřadu ve Spišs. Nové Vsi, dto 9/2 1938 č.85.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Kudláček

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 12.08.2014
Umístění: Velký Újezd, Náměstí, na rohu OÚ/pošty/knihovny
Nápis:
V TOMTO DOMĚ BYLO ZA NACISTICKÉ OKUPACE
VE DNECH 19. A 20. DUBNA 1945 VĚZNĚNO
A VYSLÝCHÁNO 22 OBČANŮ ZE ZÁKŘOVA A OKOLÍ
Z NICHŽ 19 MUŽŮ A CHLAPCŮ NĚMEČTÍ OKUPANTI
V MALÉ LESNÍ BOUDĚ U KYJANICE ZA ŽIVA
UPÁLILI. NA MÍSTĚ TRAGÉDIE POSTAVILI
OBČANÉ UMUČENÝM VLASTENCŮM PAMÁTNÍK
,,ZÁKŘOVSKÝ ŽALOV".

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7107-53987
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Robert Fryc, 12.07.2011
Umístění: Velký Újezd, Olomoucká, v parku na náměstí, nalevo od lékárny v ulici Olomoucká
Nápis:
Rodákům z Velkého Újezda – účastníkům zahraničního odboje
v letech druhé světové války,kteří nasadili
své životy za svobodu vlasti

pplk.Jaroslav ŠVARC
11.5.1914 – 18.6.1942
příslušník čs.jednotek ve Francii a Velké Británii, padl jako člen paraskupiny TIN v boji
s několikanásobnou nacistickou přesilou v Praze

škpt.Alois FRÖHLICH
30.4.1915 – 6.10.1944
příslušník čs.jednotek ve Francii,Velké Británii a SSSR, padl jako velitel minometné baterie v krvavých bojích o Dukelský průsmyk

škpt.Bohumil BEDNAŘÍK
20.8.1911 – 28.2.1973
Příslušník čs.jednotek ve Francii a Velké Británii, jako velitel paraskupiny CHALK padl do nacistického zajetí a byl vězněn až do konce války

Čest jejich památce
Obec Velký Újezd
2007

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7107-53988
Pomník přidal: Robert Fryc
Doplnění informací: Lenka Šimčíková
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 12.08.2014
Umístění: Velký Újezd, Olomoucká, nalevo od lékárny
Nápis:
UPOMÍNKA
PADLÝM
A
ZEMŘELÝM
VE SVĚTOVÉ VÁLCE
I II.
ZIGMUNTÍK ADOFL 1891-1917
KOVAŘÍK LADISLAV 1877-1915
HÉGR ANTONÍN 1877-1915
BEDNAŘÍK MELICHAR 1887-1916
GALÁSEK FRANTIŠEK 1882-1916
TOMEK LEOPOLD 1891-1915
TOMEK JAN 1896-1915
KOLÁŘ JOSEF 1896-1918
NOVÁK JOSEF 1892-1915
ZEDEK JOSEF 1885-1916
TYLICH FRANTIŠEK 1889-1914

VĚNUJE OBEC A MÍSTNÍ SPOLKY.

(levá strana):
METELKA FRANTIŠEK 1876-1916
DREISAITL ALOIS 1895-1915
TYLICH FRANTIŠEK 1889-1918
LOSERT RICHARD 1878-1915
MIKŠÍK STANISLAV 1882-1919
KOVÁŘÍK AUGUSTIN 1887-1916
NÁDVORNÍK FRANT. 1872-1916
STRBÁČEK IGNÁC 1884-1915
GALÁSEK LEOPOLD 1883-1916
CALÁBEK ALOIS 1874-1917
DONATH OSKAR 1887-1916
KOVÁŘÍK VLADIMÍR 1906-1941
ŠVARC JAROSLAV 1914-1942
SÝKORA JAN 1892-1942
FRÖHLICH ALOIS 1915-1944
MAREK KAREL 1915-1945

(pravá strana):
ŠUBERT JAN 1895-1916
RUŽIČKA FELIX 1895-1918
KAŠPAR FRANT. 1883-1919
METELKA JOSEF 1875-1915
ZIGMUND FRANT. 1883-1916
MARÁČEK JINDŘ. 1881-1914
NÁDVORNÍK KAREL 1893-1915
RICHTER JOSEF 1893-1916
BEDNAŘÍK VINZ. 1881-1915
LÍBIČEK ADOLF 1881-1915
KOVÁŘIK KAREL 1893-1915
ŠTĚPÁN IGNÁC 1897-1918
ŠVARC JAN 1874-1923
NOVÁK IGNÁC 1885-1917
BEDNAŘÍK LEOPOLD 1887
MÁDR PETR 1888-1920

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7107-53985
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pamětní desky Obětem 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 12.08.2014
Umístění: Velký Újezd, Olomoucká, nalevo a napravo od hlavního vchodu lékárny, vedle OÚ
Nápis:
1938 - 1945
Poznámka:

- jedná se o dvě identické desky


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Lenka Šimčíková