Zadní Doubice

Pomník Obětem pochodu smrti

Autor: Arno Glaser, 28.06.2014
Umístění: Zadní Doubice, Temný Důl, nedaleko zaniklé obce Zadní Doubice, v lese
Nápis:
(dřevěná deska)
NA TOMTO MÍSTĚ BYLI 23. DUBNA 1945
PŘI POCHODU SMRTI ZABITI
PAUL FISCHER 85343
MATEJSKY /POLÁK/ 114137
WILHELM SLATIN 85956
HERBERT ALTSCHUL 85180
ERWIN TEICHNER 86070
FRIEDRICH KAUFMANN 85857
KURT ALTSCHUL 85878
NEZNÁMÝ FRANCOUZ
ČEST JEJICH PAMÁTCE
PAMÁTNÍK OBNOVIL KČT KRÁSNÁ LÍPA 1998

(kamenný pomník)
Památce obětí nacismu
Na prahu svobody
dne 23.dubna 1945
zahynuli na tomto místě
zločinnou rukou stráží SS
na pochodu smrti
z koncentračního tábora Schwarzheide
/pobočky Sachsenhausenu/
v Německu tehdejší vězni:

*Kurt Altschul nar. 31.5.1918
z Prahy
*Herbert Altschul nar. 26.4.1924
z Prahy
*Pavel Fischer nar.31.10.1902
z Havlíčkova Brodu
*Bedřich Kaufmann nar.25.1.1911
z Prahy
*Vilém Slatin nar.16.10.1921
z Prahy
*Karel Teichner nar.16.12.1910
z České Skalice
+vězeň Meciejski
z Polska
+neznámý vězeň z Francie.
Nechť jsou jejich duše
zapsány do knihy života.
ﬨﬤצכﬣ

Schwarzheide
Kamenz
Sebnitz
Krásná Lípa
Poznámka:

Pobočka tábora Sachsenhausen Schwarzheide byla asi 50 km severně od Drážďan a evakuace byla zahájena před postupující Rudou armádou 19.4.1945. Na pochod bylo hnáno příslušníky SS přibližně 600 vězňů, do Terezína jich došla 7.5.1945 pouze polovina. 8 vězňů, jejichž jména jsou na památníku, bylo zastřeleno stráží SS, protože pro celkové vyčerpání již nemohli pokračovat v pochodu a byli na místě zahrabáni u lesní cesty.


Pomník přidal: Arno Glaser
Doplnění informací: Milan Lašťovka