Praha 8

Pamětní deska Jan Šverma - místo je zrušené

Autor: Marie Kožušníková, 30.06.2009
Umístění: Praha 8, Thámova 132/28, Karlín
Nápis:
Zde žil národní hrdina
Jan Šverma
Padl ve slovenském povstání 10.XI. 1944
Národ nezapomíná
Poznámka:

V současné době deska na domě chybí.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°05'36.6'' E14°27'06.7''
Pomník přidal: Marie Kožušníková

Kameny zmizelých - Karla Bergmannová

Autor: Jiří Padevět, 13.01.2022
Umístění: Praha 8, Thámova 38/25, v chodníku vlevo od vchodu
Nápis:
ZDE ŽILA
KARLA
BERGMANNOVÁ
ROZ. STEINOVÁ
NAR. 1900
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 7.7.1943
Poznámka:

Karla Bermannová byla do Ghetta Terezín deportována 27.7.1942 transportem AAu. V Ghettu byla zavražděna.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/77157-karla-bergmannova/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'39.19'' E14°27'4.14''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Kameny zmizelých - rodina Wulkanova

Autor: Jiří Padevět, 13.01.2022
Umístění: Praha 8, Thámova 132/28, v chodníku vlevo od vchodu
Nápis:
ZDE ŽILA
OLGA WULKANOVÁ
ROZ. KLUGER
NAR. 1882
DEPORTOVÁNA
DO TEREZÍNA
DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA 3.9.1943

ZDE ŽIL
AKIBA WULKAN
NAR. 1884
DEPORTOVÁN 1943
DO TEREZÍNA
1943 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚN 16.10.1944
Poznámka:

Akiba Wulkan byl do Ghetta Terezín deportován 11.9.1943 transport Do, do Auschwitz Birkenau 16.10.1944 transportem Er.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/168553-olga-wulkanova/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/135616-akiba-wulkan/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N50°5'36.43'' E14°27'7.03''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 30.05.2012
Umístění: Praha 8, Tišická, Čimice, roh ulic Tišická a Čimická, park
Nápis:
VZPOMÍNÁME PAMÁTKY
NAŠICH PADLÝCH
A UMUČENÝCH
BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU
V LETECH 1939-1945

L. CHVÁTEL, A. CERHA, A. DVOŘÁK, F. DVOŘÁK, F. FOŘT, V. FABERA, F. HUŠEK, M. JERIE, J. MAREŠ, A. MIKUŠEVSKÝ, J. STANISLAV, J. ŠÍR

ČIMICE 1957

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0008-20306
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Pomník Adolf Zikán

Autor: Vladimír Štrupl, 13.07.2014
Umístění: Praha 8, Trocnovská, pod železničním přejezdem
Nápis:
ZDE PADL V BOJI
ZA VLAST
DNE 5.V.1945
ADOLF ZIKÁN
STROJ. TOPIČ ČSD.
Poznámka:

Narozen 30.1.1889, bydliště Praha X, Královská 26, zastřelen 9.5.1945 na Masarykově nádraží. (Zdroj: Seznam padlých Posádkového velitelství Velké Prahy z r. 1945)

Uveden v seznamu padlých a zemřelých ve dnech Pražského povstání 5.-9. května 1945 v knize J. Marka, I. Pejčocha, J. Plachého a T. Jakla - Padli na barikádách (VHÚ Praha, 2015).


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 29.04.2011
Umístění: Praha 8, U Libeňského zámku 3/1, Libeň. v 1. patře gymnázia
Nápis:
NEZAPOMEŇTE
OBĚTÍ
17. LISTOPADU 1939!

MEZI DEVÍTI POPRAVENÝMI
VŮDCI STUDENTSKÉHO ODBOJE
POLOŽILI ŽIVOT ZA VLAST.

JUDR. JOSEF ADAMEC
PROF. PHDR. JAN WEINERT
ABSOLVENTI REÁL. GYMNÁSIA V LIBNI.

PADLI, ABY NÁROD ŽIL.
ROKU 1942 VĚNOVALI SPOLUŽÁCI A PŘÁTELÉ.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0008-20309
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 29.04.2011
Umístění: Praha 8, U Libeňského zámku 3/1, Libeň, v 1. patře budovy gymnázia
Nápis:
PADLI ZA SVOBODU VLASTI

JARMILA LUSTIGOVÁ, JIŘÍ EPSTEIN, ERICH BECK, KAMIL PEŠEK, JAN ZELENKA, FRANTIŠEK ZÁLABSKÝ, OLDŘICH SIKA, JAN HOLOUBEK, BOHUŠ KLIMENT, MIREK PISKÁČEK, FERDINAND VESELÝ, JIŘÍ ŠULC, JINDŘICH KNEBORT, JAN WEINERT, JOSEF KOŠÍK, LUBOMÍR HYBŠ, ZDENKA STEINOVÁ, ZDENEK VODÁK, FRANT. MALÍK, JOS. DEKASTELO, ZDENEK KORÁLEK, ZDENEK PROCHÁZKA, JOSEF ADAMEC, JAN WURM, ING. JAN PŠENIČKA, HANA STEINOVÁ, JOSEF HOKE, DR. ZDENEK ARON, VLAD. SYKYTA, MIROSLAV LÍVA, OLDŘICH MIRTES, HILDA WURMOVÁ, FRANT. BLOCH, BEDŘICH WEIL, RUDOLF FOLTA, JAROSL. VOPIČKA

1939 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0008-20309
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 22.04.2018
Umístění: Praha 8, U Meteoru, u cesty mezi tenisovými kurty a hřišti směrem k restauraci
Nápis:
ZEMŘELÝM
PADLÝM ČLENŮM
S. K. METEOR VIII
1896 - 1936

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0008-43046
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 01.05.2006
Umístění: Praha 8, U Parkánu, Ďáblice, náves
Nápis:
PAMÁTCE
PADLÝCH SPOLUOBČANŮ
1914 – 1918
VĚNOVALI
STOL. SPOL. ŽIŽKA
A SPOJENÉ KORPORACE
V ĎÁBLICÍCH
26. IX. 1920

HRDINŮM PADLÝM
ZA VLAST A SVOBODU
OD 5. DO 9. V. 1945
KAREL BREJCHA 59 LET STÁR, KAREL BŘICHÁČ 31 LET STÁR, KAREL DERFL 31 LET STÁR, OTTO DOLEJŠ 40 LET STÁR, VILÉM HAAS 30 LET STÁR, JOSEF HNILIČKA 59 LET STÁR, RUDOLF HOLEČEK 43 LET STÁR, BOHUSLAV SLAVÍK 32 LET STÁR, ANTONÍN ULČ 43 LET STÁR, EMIL VAŘBUCHTA 32 LET STÁR, ARNOŠT WICK 45 LET STÁR, MILOŠ ZÁTKA 39 LET STÁR.

UMUČENÝM A PADLÝM
ZA VLAST A SVOBODU
OD 1939 DO 1945
FR. CUC 24 R., JOS. ČÁP 37 R., FR. ČERNÝ 44 R., V. ČERNÝ 22 R., JOS. DANDA 22 R., JOS. EDELSTEIN 22 R., V. HAVÍŘ 29 R., FR. HEJNA 42 R., FR. KREJČÍ 52 R., K. KRÁSA 52 R., JOS. KUŽELA 29 R., V. KUŽELOVÁ 27 R., M. KOTEROVÁ 31 R., MIR. LITERA 19 R., JOS. NEDVĚD 41 R., ANT. NOVÁK 51 R., BED. NOVÁK 55 R., J. OBERREITER 23 R., J. SMUTNÝ 33 R., FR. SVOBODA 48 R., J. ŠVEC 36 R., V. VESELÝ 53 R., K. ZEJMON 23 R., J. ŽENÍŠEK 25 R., K. ZÁKORA 53 R.
Poznámka:

Vilém Haas (Haase)
10. Červenec 1909 - 6. Květen 1945
dělník
Nové Ďáblice
padl v Ďáblicích
(zdroj: Martin Václavík - vlastní bádání)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0008-20317
Souřadnice: N50°8'52.14'' E14°29'4.45''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Martin Václavík

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 06.10.2011
Umístění: Praha 8, U Pošty 1098/6, Libeň, v budově evangelického sboru
Nápis:
JÁ ŽIV JSEM, I VY ŽIVI BUDETE.
JAN 14, 19.

NA VĚČNOU PAMĚT NAŠIM
OBĚTEM DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY,
BOJOVNÍKŮM A UMUČENÝM
ZA NÁRODNÍ A STÁTNÍ SVOBODU.

21. VI. 1947. KOSTNICKÁ JEDNOTA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Aleš Zahradníček