Stará Lehota

Pamätná tabuľa Obetiam bombardovania

Autor: Ladislav Barabás, 04.07.2014
Umístění: Stará Lehota, na budove Obecného úradu Stará Lehota
Nápis:
OBYVATELIA OBCE STARÁ LEHOTA

Janka OZEFOVICHOVÁ nar. 5.1.1926
Mária OZEFOVICHOVÁ nar. 14.1.1900
Michal DVORSKÝ nar. 22.1.1940
Anna BRIŠKOVÁ nar. 27.7.1937
Mária BRIŠKOVÁ
rod. BRIŠKOVÁ nar. 29.6.1907
Zuzana BRIŠKOVÁ
rod. DVORSKÁ nar. 1870

TRAGICKY ZAHYNULI dňa 22. augusta 1944
PRI BOMBARDOVANÍ OBCE STARÁ LEHOTA
Poznámka:

Bombardovacím lietadlám sa stávalo, že nestihli zhodiť všetky bomby na určený cieľ. V takom prípade ich zhadzovali na neobývané územia. To je aj prípad strategicky bezvýznamnej obce v lesoch Považského Inovca – Starej Lehoty. Spojenecké lietadlo náhodne zhodilo bomby na túto obec, pričom nešťastne zahynulo šesť jej obyvateľov.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°39'08.4'' E17°56'56.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Miško Dvorský

Autor: Ladislav Barabás, 04.07.2014
Umístění: Stará Lehota, v prvej polovici cintorína, v jeho hornej časti
Nápis:
MIŠKO
DVORSKÝ
*22.1.1940
ZAHYNUL PRI
LETECKOM NÁLETE
†22.VIII.1944
SNÍVAJ VEČNÝ SEN
DRAHÝ SYNČEK

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°38'59.4'' E17°56'33.0''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Mária a Janka Ozefových

Autor: Ladislav Barabás, 04.07.2014
Umístění: Stará Lehota, v prednej, hornej časti cintorína
Nápis:
Tu odpočívajú v Kr. Pánu

MARIA
OZEFOVÝCH
rod. DVORSKÁ
*17.I.1900 †22.VIII.1944

JANKA
OZEFOVÝCH
*4.I.1926
†22.VIII.1944
Poznámka:

Obete bombardovania spojeneckým letectvom dňa 22.8.1944. Nápis na spodnej časti náhrobníka sa nepodarilo z fotografie prečítať.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°38'59.4'' E17°56'33.0''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Zuzana, Mária a Anna Brišková

Autor: Ladislav Barabás, 04.07.2014
Umístění: Stará Lehota, v prednej a hornej časti cintorína
Nápis:
Tu odpočívajú v Kr. Pánu

matka ZUZANA BRIŠKOVÁ
*1870
manželka MARIA BRIŠKOVÁ
*1907
dcéra ANNA BRIŠKOVÁ
*1937

Zahynuly pri bombardovaní 22.VIII.1944

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°38'59.4'' E17°56'33.0''
Pomník přidal: Ladislav Barabás