Stará Turá

Pamätná tabuľa Obetiam SNP

Autor: Ladislav Barabás, 13.07.2010
Umístění: Stará Turá, SNP 293/31, na budove Základnej umeleckej školy
Nápis:
V TÝCHTO PRIESTOROCH
DŇA 12.X.1944 POD VELENÍM
PLK. I. D. DIBROVA
POR. J. BRUNOVSKÉHO
BOJOVALI SLOVENSKÍ
A SOVIETSKI PARTIZÁNI
PROTI NEMECKÝM FAŠISTOM
V BOJI HRDINSKY ZAHYNUL
PARTIZÁN SAMUEL MARÔNEK

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°46'51.2'' E17°41'22.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa S. Hlubocký a O. Chorvát

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2014
Umístění: Stará Turá, SNP 293/31, na budove Základnej umeleckej školy
Nápis:
V TEJTO BUDOVE PÔSOBIL UČITEĽ
STANISLAV HLUBOCKÝ UMUČENÝ SPOLU
S UČITEĽOM ONDREJOM CHORVÁTOM
ZA PROTIFAŠISTICKÚ ČINNOSŤ, NEMECKÝMI FAŠ.
TYRANMI V TRENČÍNE NA BREZINE.

ČESŤ ICH NEHYNÚCEJ PAMIATKE.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°46'51.2'' E17°41'22.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás