Těchlovice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 07.06.2014
Umístění: Těchlovice, hřbitov, u zdi naproti vjezdu
Nápis:
OBĚTEM 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
DEN OPFEREN DES 1. WELTKRIEGES

1914 1918

MĚSTO STŘÍBRO
OBNOVILO
V ROCE 2013
Poznámka:

Štíhlý obelisk vysoký cca 2,5 m, v poměrně zachovalém stavu, na průčelní straně je v horní části umístěn reliéf hlavy vojáka, v dolní části vavřínový věnec. Mezi těmito je patrné, že zde byla umístěna nápisová deska, zůstaly zde pouze 4 čtvercové otvory po úchytech. Tato deska, snad z černého skla jak bývalo tehdy zvykem, a dle nalezených úlomků v místě památníku, pravděpodobně obsahovala nějaký obecný text jako společnou připomínku, neboť nebylo možné oběti jednotlivě převážet a pochovávat v obcích, kam domovsky příslušely. Nelze ani vyloučit, že na desce byla zaznamenána jména příp. i životní data, vojenské hodnosti či příslušnost k vojenské jednotce, popř. číslo popisné dle domovské příslušnosti. V dolní části na soklu mezi uvedeným letopočet 1914 - 1918 je vyobrazen železný kříž. Je patrné, že horní část obelisku byla taktéž zdobena nějakým "symbolem".
Dokumenty potvrzující za jakých okolností byl památník zbudován, se nepodařilo zajistit. Památník se nachází na těchlovickém místním hřbitově. Jeho běžnou údržbu zajišťuje Město Stříbro. Samotný objekt památníku je zachovalý, bylo by vhodné jej očist a případně doplnit nápisovou desku. Město Stříbro se snaží využít možnosti získání informací k objetu ze zdrojů partnerského zařízení v Dinkelsbühlu, zda by tamní činovníci nevěděli bližší informace o předválečné obecní kronice z Těchlovice, resp. o dochovaných fotografiích v případném soukromém držení některých rodáků . Na základě zjištěných poznatků bude postupováno v obnově památníku.
K historii objektu čísl. evid. 56 nacházejícího se na místním těchlovickém hřbitově město Stříbro nevlastní žádné záznamy. S žádostí o identifikaci objektu (vyzbrojování informací k historii objektu) čísl. evid. 56 se obrátilo na Státní oblastní archiv v Plzni, Státní okresní archiv v Tachově. Ten uvádí, že předmětný objekt je památníkem občanů z Těchlovic, resp. z okolních obcí, jejichž obyvatelé byli pochováni na těchlovickém hřbitově. Jedná se o obvyklý artefakt, jaký v různém provedení stavěla v podstatě každá obec svým padlým po skončení 1. sv. války.
Dokumenty ke zbudování památníku, či další okolnosti k jeho vzniku, se taktéž nepodařilo dohledat.
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3213-36550
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob neznámé Oběti 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 07.06.2014
Umístění: Těchlovice, hřbitov, u vstupní branky
Nápis:
MÍR JE ŽIVOT
VÁLKA JE SMRT

ZDE DALEKO OD VLASTI LEŽÍ
NEZNÁMÁ
FRANCOUZSKÁ VLASTENKA
UBITÁ FAŠISTY
NA POCHODU SMRTI V R. 1945
Poznámka:

Pečlivě upravený a udržovaný hrob nedaleko vchodu na hřbitově v Těchlovicích se řadí k místům , nad nimiž se stále vznáší řada otazníků. Je známo, že v hrobě odpočívá účastnice kteréhosi z pochodů smrtí, snad Francouzska, jejíž životní cesta se násilně uzavřela údajně na poli u Těchlovic. Na místě skonu byla i pochována, podle jedné svědecké výpovědi vedle 16 svých spoluvězeňkyň. Při exhumaci prováděné po válce však byly nalezeny a na těchlovický hřbitov přeneseny pouze ostatky této jediné oběti. Podle francouzsky psaného lístku, který prý měla zavražděná u sebe, se usoudilo na její národnost.
Současná podoba hrobu je výsledkem celkové rekonstrukce hrobu provedené v roce 2005 městem Stříbrem.
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3213-05114
Pomník přidal: Ing. František Jedlička