Míšov

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 07.06.2014
Umístění: Míšov, v obci, 100 jižně od motorestu
Nápis:
T. G. MASARYK

Na Památku 80. narozenin
prvého presidenta českosl. republiky
T. G. MASARYKA
a padlých vojínů ve světové válce
z naší obce:

Václav Černý nar. 1882
Josef Černý nar. 1874
Václav Hodina nar. 1887
Frant. Jung nar. 1878
Frant. Kopecký nar. 1888
Jan Kučera nar. 1896
Rudolf Tichý nar. 1890

Věnuje
Místní politická organisace čsl. strany
sociálně demokratické v Míšově
6. července 1930

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3201-06086
Pomník přidal: Ing. František Jedlička