Hradec Králové

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Vojta, 25.02.2012
Umístění: Hradec Králové, pošta
Nápis:
PADLI ABYSTE ŽILI

BEK JOSEF, DRÁBEK FRANTIŠEK, ERBAN VÁCLAV, OTAVA JAROSLAV, PUŠMAN STANISLAV, VOKATÝ JAROSLAV

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-38603
Pomník přidal: Vladimír Vojta
Příprava dat: Martin Brynych

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Vojta, 01.05.2008
Umístění: Hradec Králové, Akademika Bedrny, před areálem Rubeny
Nápis:
PADLI, ABYCHOM MY ŽILI A TVOŘILI

FRANTIŠEK KAPRÁL *24.VIII.1906, POPRAVEN 9.XI.1942
BEDŘICH HETFLEIŠ *18.VII.1910, “ 9.XI.1942
KAREL ŠIMEK *15.VIII.1923, PADL 30.IV.1945
JAN BUTA *12.I.1905, “ 8.V.1945
JAROSLAV DEBELKA *19.IX.1906, ZEMŘEL 29.VII.1945

ČEST JEJICH PAMÁTCE!
Poznámka:

Jan Bůta, nar. 12.1.1905 zemřel 8.5.1945, Skalička, zastřelen během nacistické razie ve Skaličce.
Bedřich Hetfleiš, nar. 18.7.1910, Náchod, zemřel 9.9.1942, Mnichov, popraven. Dělník, člen KSČ. Člen vedení královéhradeckého okresu. Vydával časopis Čin.
František Kaprál, nar. 2.8.1906, Madějkov, zemřel 9.9.1942, Mnichov. Popraven. Člen KSČ. Rozšiřoval ilegální tisk (časopis Čin). Posmrtně udělen ČSR válečný kříž.
Karel Šimek, nar. 15.8.1923, zemřel 30.4.1945, Hradec Králové. Vystudoval průmyslovou školu v Hradci Králové. Člen Sokola a Junáka. V dubnu 1945 několikrát přerušil telefonní kabel (naposledy se o přerušení pokusil 30.4.1945), který byl spojnicí mezi městskou posádkou a letištěm. Pracoval v Gumokovu.
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-38642
Pomník přidal: Vladimír Vojta
Doplnění informací: Ing. František Jedlička
Příprava dat: Martin Brynych

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ing. František Jedlička, 10.08.2020
Umístění: Hradec Králové, Blažíčkovo náměstí, v zeleni na náměstí
Nápis:
3.7.1866
Poznámka:

číslo 227 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5205-3792
Souřadnice: N50°12'56.13'' E15°48'57.35''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník Jan Jukl

Autor: Ing. František Jedlička, 08.05.2014
Umístění: Hradec Králové, Bratří Štefanů, Slezské předměstí, naproti marketu Terno, u silnice z Hradce Králové vpravo
Nápis:
Kříž tento postaviti dali zarmou-
cení rodičové svému jedinému
a milovanému synu
JANU JUKLOVI
jenž šlechetnou svoji duši vydechl
po krutém boji na italském bojišti
dne 22. června 1916 v 27 roce věku
svého

Spi sladce tam synu náš drahý!

V tvé ruce přesvaté svou bolest kladem Pane
i štěstí jediné a naděj žití svého.
Ty v radost proměníš slz moře vyplakané
a v nebi vrátíš nám zas syna straceného

Já jsem vskříšení a život kdo věří ve mne
byť také umřel živ bude
Jan 11.25

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-38650
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Ivan a Benignus Štefanovi

Autor: Ing. František Jedlička, 08.05.2014
Umístění: Hradec Králové, Bratří Štefanů 533, Slezské předměstí, na fasádě domu
Nápis:
ZDE SE NARODILI
BRATŘI

ČETAŘ ASP. IVAN ŠTEFAN
2. ČS. PLUK VE FRANCII
*27.1.1914
POPRAVEN 12.10.1943 V MNICHOVĚ

F/LT. BENIGNUS ŠTEFAN
STÍHACÍ PILOT 313. ČS. PERUTI RAF
*6.5.1918
SESTŘELEN 8.3.1943 V BRETANI

PADLI V BOJI ZA VLAST A LIDSKÁ PRÁVA
Poznámka:

Štefan Ivan, podplukovník in memoriam, nar. 27.1.1914, Hradec Králové, osobní číslo Z; F-3561, příslušník 1. čs. divize, pěší pluk 2, 4. rota. Odveden 13.5.1940, Marseille, Francie, četař aspirant čs. Popraven nacisty dle rozsudku Volksgerichtu v Norimberku jako civilista 12.10.1943, Německo, Mnichov.
Štefan Benignus, plukovník in memoriam, nar. 9.5.1918, Hradec Králové, osobní číslo Z; RAF/87624, příslušník RAF, 313. peruť. Odveden 4.9.1940, Střední východ, poručík letectva čs. Padl 8.3.1943 jako nadporučík, Francie, Rennes, nezvěstný z operačního letu, sestřelen v leteckém souboji; pohřben na voj. hřbitově v St. Brieuc, hrob č. H.A. 10.
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-38645
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Josef Přerovský, 07.08.2006
Umístění: Hradec Králové, Brněnská, část Nový Hradec Králové, parčík, severně kostela sv. Antonína
Nápis:
Z VAŠÍ KRVE RUDÉ
DÁN BYL VĚČNÝ ŽIVOT NÁRODU POKOŘENÉMU
DÍK VÁM DRAZÍ BRATŘI!

PADLI:
BAČINA FR., BALCÁR FR., BARTÁK JOS. LEG., BRANDEJS JAR., ČANČARA JAN, ČÁSTKA FR., ČEPEK JOS., DIVIŠEK JOS., DRAHORÁD JOS., FELGR FR., GOTWALD JOS., HEBELKA FR., HEMELÍK JOS., HEMELÍK VÁCL., HROCH FR., HUŠEK FR., JEDLIČKA FR., JINDRA FR., JOSEF FR., KMENT KAR., KOBOS JOS., LANGR FR., LANKA VÁCL., MÁCHEK JINDŘ., HRŮŠA JOS., CHUDÝ JOS., JOSEF ČEN., KOTEK JOS., MAREČEK JOS., MATÝS JOS., MRKVIČKA JAN, PANENKA BOHUSL., PANENKA KAR., POKORNÝ JOS., TĚŠITEL VÁCL., TROJAN JOS. LEG., TROJAN VÁCL. LEG., VOŽENÍLEK JOS., VRLICKÝ VÁCL., ZAVORAL FR., ZEMÁNEK AL., ZUBR EMIL, ZUBR FR., SEHNOUTEK KAR., SOUČEK FR. LEG, STUPKA JOS., ŠIDLICHOVSKÝ KAR., ŠVITORKA JAR., TÁJŠL VÁCL. LEG, TAMPIR ED., TENGLER VÁCL., MATĚJČEK VÁCL., MATÝS JOS., MENCL FR., METELKA JOS, MORAVEC JAN, MUDROCH JOS., MUNZAR KAR., NOVÁK FR., NOVOTNÝ FR., PETERA FR., PETROF FR., POLÁK VÁCL., POSTLER ANT., RÁJEK JAN, REJMAN FR., REJMAN JOS., ROHLENA RUD., ROHLENA VLAD., ŘEHÁČEK FR. LEG., ŘEHÁK FR.

ZEMŘELI:
BALCAR JOS., BARTA KAR., BARTOŠ ANT., BENDLÍK JAR., ČERMÁK ANT., DREJNÁR JOS., FRÁNCEK FR., HEMELÍK ČEN., HRUBÝ FR., REJMÁN JAN, RYBENSKÝ JOS., SKÁKAL VÁCL., ŠÍP JAN, ŠPIČÁN BEDŘ., ŠTĚDROŇ BOHUM., TAUCHMAN JOS., TEIKL FR., TĚŠITEL FR., TROJOVSKÝ METH.

ČERNÝ MAXMILIÁN +1943 KONC. TÁBOR
PACÍK VÁCLAV +1945 PARTYZÁN
PULTR VÁCLAV +1945 DOMÁCÍ ODBOJ
SELICHAR FR. +1942 MNICHOV
STRAKATÝ OL. +1945 TEREZÍN
ŠTEFEC JAROSLAV +1944 GOLLNOV
BALCAR ALOIS +1944 GOLLNOV
BENEŠ BOHUSLAV +1942 MAUTHAUSEN
GRILOV VASIL +1945 N. HR. KRÁLOVÉ
HRDÝ JOSEF +1945 TEREZÍN
KŘÍŽEK JOSEF +1942 OSVĚTIM

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-38723
Souřadnice: N50°10'40.04'' E15°51'18.04''
Pomník přidal: Josef Přerovský

Pomník Jan Žižka

Autor: Ing. František Jedlička, 08.05.2014
Umístění: Hradec Králové, Československé armády, Žižkovy sady
Nápis:
JAN ŽIŽKA

1423
Poznámka:

Stojící postava Jana Žižky je umístěna na vysokém soklu. Mužská postava přibližně středních let má nakročenou pravou nohu. Je oděna v tunice s kalichem na prsou a v dlouhém splývavém kabátci s ruká. Levou rukou se opírá o výrazný ve předu umístěný obouruční meč, který je jílcem opřen o sokl. V pravé ruce drží postava palcát. Žižka má pásku přes levé oko a výrazný knír.
Na soklu je umístěn ze předu nápis Jan Žižka. V pravém boku je vytesán městský znak v kruhovém poli. Na levém boku je umístěna husitská pavéza s kalichem, která má po stranách umístěný letopočet 1423. Ze zadu je označení autora: "DUŠEK HEJTMAN 1971." Na soše pracoval v letech 1924 - 1942 sochař Josef Škoda. Původně se počítalo s tím, že socha bude umístěna na hradeckém Velkém náměstí. V padesátých letech bylo rozhodnuto sochu dokončit. Soutěž na vytvoření sochy vyhrál Jiří Dušek. Socha byla umístěna do Žižkových sadů v roce 1971. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-38617
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Michal Maňas, 07.09.2018
Umístění: Hradec Králové, Československé armády, křižovatka s Divišovou
Nápis:
NE, BRATŘI, NADARMO JSTE NEZEMŘELI!
DÍK ZA DAR SVOBODY!
DÍK ZA PŘÍKLAD VÁŠ VŘELÝ!

STŘ. J. AUGUSTIN, STŘ. F. BAJER, SVOB. I. BALADA, PRAP. J. BAŽANT STR. V. BENEŠ, STŘ. J. BĚLOUŠEK, STŘ. B. BOHUŇOVSKÝ, STŘ. V. BRACHA, STŘ. A. BUŘIČ, STŘ. J. CAJZÍK, DES. R. CEPEK, STŘ. V. CIKRDLE, STŘ. J. ČÍHA, STŘ. F. ČADSKÝ, PRAP. L. ČAMEK, STŘ. F. ČECH, DES. K. J. ČERMÁK, STŘ. A. ČERNOHORSKÝ, PODPOR. J. ČERNÝ, STŘ. I. ČERV, STŘ. B. ČERVENÝ, STŘ. J. ČÍŽEK, STŘ. J. CMOCHAL, STŘ. F. DEZORT, STŘ. J. DOBEŠ, STŘ. V. DOBROHRAVOV, STŘ. A. DOLEŽAL, STŘ. P. DOSTÁL, PRAP. L. V. DOUBRAVA, STŘ. Č. DRAHÝ, STŘ. F. DUBA, STŘ. E. DUŠEK, STŘ. C. ENTLICHER, STŘ. K. FIALA, DES. O. FIALA, STŘ. V. FIALA, STŘ. F. FIALKA, STŘ. V. FORMAN, STŘ. F. EREBORT, PODPOR. F. GARAIA, POR. J. GAYER, DES. I. HANUŠ, STŘ. J. HAVEL, DES. J. HAVRÁNEK, STŘ. V. HEGNER, STŘ. J. HERMAN, STŘ. J. HLAVÁČEK, STŘ. L. HLOUŠEK, STŘ. V. HOLEČEK, SET. J. O. HONZÍK, STŘ. V. HORÁK, STŘ. V. HOUSKA, SVOB. Š. HRADSKÝ, STŘ. A. HRBÁČ, STŘ. V. HROJRA, SVOB. F. HRČEK, ČET. B. HRUBAN, STŘ. A. HUBEC, STŘ. V. HULOVEC, DES. V. HŮRKA, STŘ. J. HUŠEK, STŘ. J. HYBL, PRAP. E. CHOCHOLÁČ, SVOB. F. CHYTIL, STŘ. A. IVANOV, STŘ. J. JAKLIN, STŘ. V. JÁNSKÝ, SVOB. J. JANTAČ, STŘ. J. JEDLIČKA, DES. L. JEŘÁBEK, PRAP. S. JÍŠA, STŘ. J. JÓN, SVOB. L. JUNGER, STŘ. J. JURÁSEK, STŘ. V. KADLEC, STŘ. J. I. KAJETAN, STŘ. J. KALAŠ, STŘ. F. T. KALOUS, DES. J. V. KALOUSEK, PRAP. B. KARBAH, STŘ. A. KAŠIČKA, SVOB. A. KERBLER, PPOR. J. KOHOUTEK, STŘ. V. KONÍČEK, STŘ. J. KOPŘIVA, DES. F. KOSTRUNEK, STŘ. F. KOŠŤÁL, STŘ. V. KOUDELA, STŘ. J. KOUSAL, STŘ. H. KOUTNÝ, STŘ. F. KREJCÁREK, STŘ. F. KREJSKA, STŘ. J. KREPČÍK, STŘ. K. KROMER, DES. V. KŘETÍNSKÝ, STŘ. F. A. KRZÁK, STŘ. B. KUČA, STŘ. F. KVAPIL, STŘ. R. LEBEDA, STŘ. J. LHOTA, STŘ. F. LHOTAN, SVOB. J. L?T?EB, STŘ. K. LIBOTOVSKÝ, STŘ. J. LUKÁŠ, STŘ. I. MALÝ, STŘ. J. MALÝ, STŘ. K. MAN, ČET. J. I. MARCAN, STŘ. V. MAREK, STŘ. J. MIDERLA, STŘ. F. MORAVEC, STŘ. L. MILLER, STŘ. A. MÜLLER, STŘ. P. MÜLLER, STŘ. J. NEDBAL, DES. ?. NEDVĚD, STŘ. J. NEJEDLÝ, STŘ. F. NERAD, STŘ. V. NENEL, SVOB. V. NETÍK, PRAP. N. J. NOBEL, STŘ. J. NOVAK, STŘ. A. NOVOTNY, STŘ. J. ONDRÁČEK, DES. A. ONDŘEJÍČEK, STŘ. L. ORSAG, STŘ. J. PATA, STŘ. F. PAŠEK, STŘ. V. PAUKNER, STŘ. A. PECKA, SVOB. J. PEŠEK, SVOB. A. PÍŠA, STŘ. T. POLÁK, STŘ. A. POVOLNÝ, STŘ. K. POVÝŠIL, SVOB. K. PROFOUS, SVOB. F. O. PROCHÁZKA, PRAP. A. PTÁČEK, DES. F. PRŮCHA, STŘ. S. PŮLPYTEL, DES. J. REINER, STŘ. F. ROTT, STŘ. J. RŮŽIČKA, STŘ. V. ŘÍHA, STŘ. J. SAMETRNÍK, STŘ. J. SEDLÁČEK, STŘ. F. SEDLÁK, STŘ. R. SEDLECKÝ, STŘ. J. SEJBAL, STŘ. K. SÍBRT, STR. A. SKOPAL, SVOB. F. SKOPALÍK, SVOB. B. SLÁDEK, STŘ. V. SLÁDEK, STŘ. F. SLOVÁČEK, PRAP. A. SMETÁK, STŘ. I. ŠKOLA, STŘ. A. STAVINOHA, ČET. R. STEJSKAL, STŘ. F. STRANA, STŘ. S. STRAŠÁK, STŘ. R. STRÁNSKÝ, STŘ. F. SUDEK, STŘ. J. SVOBODA, STŘ. K. SÝKORA, STŘ. J. ŠAFAŘÍK, DES. V. ŠALANSKÝ, STŘ. K. O. ŠAŠEK, ČET. J. ŠAVRDA, STŘ. F. A. ŠERPÁN, STŘ. J. ŠEVČÍK, DES. L. ŠEVČÍK, STŘ. R. ŠINÁGL, STŘ. I. ŠINDELÁŘ, SCHÜLLER, STŘ. V. ŠINDLER, STŘ. F. ŠTOL, STŘ. I. ŠVEC, SVOB. V. TICHOŠLÁPEK, ČET. J TLUSTÝ, STŘ. J. TOBEK, PRAP. B. TOMEK, STŘ. F. TRAVNÍČEK, STŘ. A. TROJANEK, DES. A. URBÁNEK, STŘ. V. URBÁNEK, STŘ. V. VAGNER, STŘ. K. VAISEJTL, STŘ. A. VALES, PRAP. L. VÁŇA, STŘ. F. VEJNAR, PRAP. M. VETENGL, STŘ. V. VICKE, STŘ. I. VIRT, STŘ. S. VISKUP, STŘ. P. VITÁSEK, STŘ. M. VÍTEK, STŘ. F. VLADYKA, STŘ. K. VOJÁČEK, STŘ. F. VOJANEC, STŘ. K. VOJTĚCH, STŘ. V. VOJTĚCH, STŘ. F. VOJTÍŠEK, ČET. M. VOLAS, SVOB. C. VRBA, SVOB. I. VŠETEČKA, STŘ. G. ZABALJÁC, DES. C. ZBRANĚK, SVOB. J. ZILVAR, STŘ. F. ZITEK

(zezadu)
1937
VYSTAVĚNO INICIATIVOU VÝBORU PRO OSLAVY
PĚŠÍHO PLUKU 4. PROKOPA VELIKÉHO
J. ŠKODA & D. ŠMÍDA

1940
ODSTRANĚNO ZA NACISTICKÉ OKUPACE

2018
OBNOVENO PÉČÍ ŠESKOSLOVENSKÉ OBCE LEGIONÁŘSKÉ
A J. CHARFREITAGA ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ
MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY
A NADAČNÍHO FONDU LEGIE 100
HUDÁK

REALIZOVÁNO UMĚLECKOU SLÉVÁRNOU H.V.H. V HORNÍ KALNÉ
VE SPOLUPRÁCI S P. SKAVOVOU,
DOPRAVNÍM PODNIKEM MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ,
DRLAN - TERESCHENKO - LYASHUK
GON HRADEC KRÁLOVÉ

POR. JAN GAYER 4. ČERVEN 1918

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5205-54901
Souřadnice: N50°12'42.75'' E15°49'52.75''
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Aleš Zahradníček

Pamětní deska Obětem 2. světové války a komunistického násilí

Autor: Ing. František Jedlička, 26.08.2015
Umístění: Hradec Králové, Československé armády 57, budova Krajského soudu a vazební věznice Hradec Králové, u hlavního vchodu
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ
OBĚTÍ
NÁRODNÍHO, POLITICKÉHO A MORÁLNÍHO
BOJE A ODPORU
PROTI
NĚMECKÉ OKUPACI
1939-1945
A
KOMUNISTICKÉHO NÁSILÍ
1948 - 1989,
KTERÉ BYLY VE ZDEJŠÍ VĚZNICI
VĚZNĚNY, TÝRÁNY, UMUČENY
NEBO JÍ PROŠLI CESTOU
DO DALŠÍCH VĚZNIC,
KONCENTRAČNÍCH TÁBORŮ
A NA POPRAVIŠTĚ
Poznámka:

Deska byla odhalena 8.5.1999. Autorem je akademický sochař Jaroslav Bartoš. (zdroj CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-38989
Souřadnice: N50°12'37.74'' E15°50'18.89''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska z války 1866

Autor: Vladimír Vojta, 01.05.2008
Umístění: Hradec Králové, Dukelská třída 1643, objekt provozovny Skaličan
Nápis:
V TOMTO DOMĚ, POST. R. 1865.,
BÝVALÉM ZÁJEZDNÍM HOSTINCI
"U MĚSTA PRAHY" ČP. 17
BYDLIL VRCHNÍ VELITEL SEVERNÍ
ARMÁDY POLNÍ ZBROJMISTR RYTÍŘ

LUDVÍK AUGUST BENEDEK
A JEHO ŠTÁB

ARMÁDNÍ STAN PŘIJEL SEM O
11 HOD. 1.7.1866 Z DUBENCE A
POBYL TU AŽ DO 7 1/2 HOD. RÁNO
3.7., KDY ODJEL DO BITVY.

VZADU NA DVOŘE BYL TANEČNÍ
SÁL KDE SE KONALA 2.7. O
17. HOD VÁLEČNÁ PORADA
VŠECH HLAVNÍCH VELITELŮ.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5205-3806
Pomník přidal: Vladimír Vojta
Příprava dat: Martin Brynych